duminică, 22 aprilie 2018


Doamnelor și domnilor membrii ai Filialei 1 SCMD Constanța

         Vă informez că pe data de 21 aprilie s-a desfășurat Adunarea Generală a filialei. Activitatea s-a suprapus din păcate cu înmormântarea celui care a fost colegul, camaradul și prietenul nostru, al tuturor, Col. R. Eugen RĂCĂUȚEANU. Să se odihnească în pace!
         La eveniment din partea BOC al SCMD a participat, Președintele SCMD dl. Col. R. Dr. Mircea DOGARU.
         Nu s-a putut vota, deoarece nu s-a creat cvorum. Dar avad în vedere faptul căci unele acțiuni ale filialei sunt deja în curs de derulare. Că mare parte din program este axat pentru marcarea Centenarului Marii Uniri. Multe din activități sunt deja stabilite cu acordul conducerii centrale a SCMD. Sunt implicate primării din țară și două din Republica Bulgaria. S-a hotărât de participanții cu drept de vot, ca programul să se desfășoare prin acceptare consensuală. Urmănd ca la Adunarea din 22 sept.2018 să se voteze statutar.
         Profit de ocazie, să vă rog, ca să faceți efortul de a vă organiza programul, de așa natură, ca atunci când avem adunări sau diverse alte activități. Să participați. Pentru că filiala noastră, a ”crescut” prin implicarea fiecăruia dintre noi. Iar atunci cănd este vorba despre a se vota ceva, este corect să realizăm cvorumul de 50%+1. Pentru ca ceea ce ne propunem, să și realizăm. Și rețineți, vă rog, că eu unul nu am dispoziția să trec printr-un eventual proces. Intentat de ”oameni de bine”, că nu respectăm prevederile statutare. Fac această precizare, nu pentru a ataca pe cineva anume. Nici pe departe. Dar este o situatție posibilă. Care poate fi evitată ușor. Prin participarea la astfel de adunări. Iar cei care din motive obiective, cum a fost cazul și ieri ( cu membrii plecați din localitate cu diverse probleme familiale; în străinătate; în concediu platit încă de anul trecut; internați în spital; care nu se pot deplasa din cauza vârstei înaintate; aflați în convalescență; au participat la înmormântarea fostului nostru camarad ), cand nu veți putea participa, va rog sa ma delegați pe mine, sau pe cine considerați dvs. Să voteze pentru dvs. Așa cum doriți să o faceți.
         În incheiere, am postat cuvântul pregâtit pentru acest eveniment, de dl. Cdor. Ing. R. Iorgu PARASCHIV.

         Cu respect ,
         Vicepreședinte responsabil zona de SE în CD al SCMD
         Președintele Filialei 1 SCMD Constanța
         Cdor r Ilie TRUȚĂ


HRISTOS A ÎNVIAT

         „Hristos, a înviat!” Nu cunosc o altă sintagmă pronunțată de buzele unui muritor botezat creștinește, cu un mai mare efect benefic, regenerativ, decât această sacră mărturisire plină de încredere și speranță, această rugăciune invocată de milioane de inimi, care, în această perioadă a cerurilor deschise 40 de zile până la Înălțare, își reglează bătăile în același ritm.
         Adunarea Generală a SCMD – Filiala 1 Constanța, se desfășoară sub triplu semn sacrosant: Învierea Domnului Nostru Isus Hristos, Ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (comandant militar martirizat pentru credința sa), și Centenarul Unirii, care ne dorim să se constituie într-o altă înviere, o înviere a simțămintelor noastre patriotice, o introspecție a neamului românesc, urmată de întoarcerea către adevăratele valori morale și naționale.
În epoca aceasta aflată sub semnul egoismului, al urii,  minciunii, dezbinării de neam, mai există, slavă Domnului, simboluri sacramentale care ne leagă, ne unesc în cuget și-n simțiri. Gândim la fel, simțim la fel, suntem concepuți cu aceleași competențe și capabilități, ba ni s-a pus la dispoziție un instrument democratic numit liber arbitru. Deși, se pare că, chiar alegerile noastre, de cele mai multe ori greșite,  sunt principalul vinovat al limitelor  și suferințelor noastre. Dumnezeu nu este un dictator. El l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, pentru a se bucura de toate privilegiile Edenului perfect. Însă, odată cu tentația fructului oprit, a posibilității de a opta și a atracției pentru tot ce este interzis, omul a devenit uzurpator al scaunului Tatălui său și a continuat până în zilele noastre să facă asta. Să substituie în mod ilegal drepturile aproapelui său, ale unei caste de sacrificiu cum este armata, sau ale unei națiuni.
Toți Cain-ii geloși din lume, care de la începutul Creației și până acum, au dezvoltat necontenit ură împotriva Abel-ilor , distrugând opera lui Dumnezeu în războiul lor fraticid, au în această perioadă sfântă, un motiv de reconciliere. Au la dispoziție un armistițiu de care ar fi bine să profite, ascultând plângerile pământului strămoșesc udat cu sângele înaintașilor ce ni l-au lăsat în grijă, în loc de a  fi vocativi, aruncând vorbe otrăvite, pentru că ofranda lor stearpă, nesusținută de fapte constructive, nu este apreciată.
La noi, la români, conducătorii de după lovitura de stat din `89, au reiterat povestea biblică, plantând sămânța geloziei în Cain-ii unei bresle împotriva Abeli-lor altei bresle. Au amplificat dihonia din societate, utilizând principiul strategic „divide et impera”. Principiu care, cu ajutorul Cain-ilor frustrați, și-a produs efectul, și continuă să o facă, inclusiv în organizații, care, unite ar deveni mai puternice și ar constitui un pericol pentru demnitarii fără demnitate și camarilele lor.
În proximitatea fiecăruia dintre noi se află câte un Cain și un Abel. În sindicatul nostru, în familia noastră, sau în sufletul nostru. Însă nu mai este tolerabil ca urmașii acestui hain personaj biblic să semene zâzanie, făcându-ne astfel mai slabi. Nu mai este posibil ca în esența puterii unui neam – fiindcă asta este armata, iar noi suntem lideri cu experiență ai acestei esențe – nu mai este posibil, spuneam, să ne lăsăm manipulați și dezbinați de Cainii – haini și păpușarii lor. Noi suntem camarazi, iar camarazii nu se trădează, nu se mint, nu se sapă. Cel ce face asta, este un sinucigaș, al cărui dezonoare rămâne ca o pată karmică pe el și neamul său.
Referitor la camaraderie, Nicolae Steinhardt spunea în „Jurnalul fericirii”: „Uite, camaraderia e doar pentru oameni foarte, foarte cumsecade şi presupune un mare progres moral, e o subtilitate psihică şi etică, simpla ei existenţă dovedeşte un standard ideativ extrem de avansat, e posibilă numai între bărbaţi şi femei căliţi în morală.”
Iar  Antoine de Saint-Exupéry - romancier, eseist, reporter și aviator francez ce a pierit pe frontul antihitlerist la numai 44 de ani – spunea că: „Nimic, niciodată nu va înlocui pe camaradul pierdut. Căci nu pot fi creați vechi camarazi.”
Salutul religios de Înviere, mixat negreșit cu iubire și toleranță, poate schimba amprenta nefastă a unui nume, poate influența pozitiv un comportment fatalist, poate răsturna munții. Cuvintele noastre ca forme de energie, ca și faptele noastre, pot fi mistrie sau buldozer. Va trebui să le cântărim cu înțelepciune înainte de a le rosti, pentru ca ele să construiască și nu să demoleze ce au construit alții cu trudă și migală.
„Hristos, a înviat” este un strigăt de triumf al vieții. Alături de ființele umane, regnurile: animal și vegetal, se bucură de o primenire a vitalității, de o nouă șansă pentru regenerare și perpetuare. După curățirea uscăturilor iernii din noi, acei care și-au construit o arcă a sufletului, au acum prilejul de a urca în ea odoarele pure, pentru a le salva de potopul decadenței.
„Hristos, a înviat!”, „Adevărat, a înviat!” - salut și răspuns la salut, pe care creștinii și le adresează de secole, cu venerație și bucurie, ducând astfel vestea în lume, că li s-a creat o perspectivă de iertare, ori confirmând că au luat la cunoștință despre evenimentul revendicat drept șansă de salvare a sufletului.
 „Hristos, a înviat!” este un salut-rugăciune, un „Sesam deschide-te” al inimilor ferecate de resemnare în fața morții implacabile și ireversibile. Mugurii copacilor spun asta, florile, iarba, guguștiucii și toate celelalte necuvântătoare, care au primit ele însele vestea minunată de la planeta Pământ, care a auzit expresia înălțătoare spusă de vânt, care a preluat-o de la galeria oamenilor iluștri ai neamului românesc, aflată în ceruri. Iar noi, noi nu trebuie decât să confirmăm prin: „Adevărat, a înviat”, să respectăm mesagerii cu condescendența cuvenită unor frați întru Creație, și să mai facem ceva: să fim combativi. Fiind luptători de profesie, cu un jurământ depus față de poporul român, trebuie să luptăm atât pentru drepturile noastre, cât și a celor care din diverse motive nu pot lupta pentru ele.
Sfântul Gheorghe, a cărui sărbătorire are loc peste două zile, ne îndeamnă la mobilizare și la luptă împotriva Cainilor și a balaurului corupției, ce a crescut în cei 28 de ani mai ceva decât Făt-Frumos din poveste, iar capetele sale sunt precum capetele Gorgonelor mitologice adunând laolaltă toate lichelele înveninate ale neamului românesc. „Nicăieri și niciodată, spune tot părintele Steinhard, nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Ne chema să fim buni, blânzi și cinstiți, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți”.
Invocând îndemnurile lui Andrei Mureșanu din poezia Răsunet - devenită din 1990 imnul național „Deșteaptă-te române” și ale lui Radu Gyr în poezia-manifest „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!” (pentru care inițial a fost condamnat la moarte de către regimul comunist) – așadar invocând aceste sunete de goarnă ale conștiinței de neam, vă conjur dragi camarazi: să ne mobilizăm, să strângem rândurile în jurul liderilor noștri de sindicat, să spunem NU dezbinării, și să încercăm uniți, să dregem ce au stricat toți Cainii, Gorgonele și balaurii neamului românesc.
Până când vom pune mâinile pe piept, nu trebuie să încetăm lupta împotriva nedreptății, căci, așa cum spunea Radu Gyr în „Cântec de luptă”:
Nu dor nici luptele pierdute,
Nici rănile din piept nu dor,
Cum dor acele braţe slute
Care să lupte nu mai vor.
Dar, deși ne doare că acele brațe slute nu mai vor să lupte, măcar să lase restul organismului să caute metode pentru atingerea dezideratelor și să nu-l încurce. Știu că mai sunt voci care cârcotesc precum moșii ăia doi din „Păpușile Muppets”. Însă acele voci sărmanele, nu au trup, nu au un suport fizic, pentru că dacă ar fi așa, s-ar implica în mod direct în atingerea scopurilor pentru care îi cicălesc pe alții. Tot respectul membrilor biroului operativ al filialei, fiindcă se zbat pentru rezolvarea problemelor sindicatului, benevol, fără niciun avantaj material. Tot respectul, pentru că își dedică o parte din timp, adică din viață, camarazilor lor. Nu îmi voi afișa același respect pentru cei care comentează răuvoitor, decât atunci: când voi vedea că cuvintele lor au rol de mistrie, nu de buldozer; când voi vedea că nu mai sunt brațe slute, ci organe loiale ale aceluiași organism; când voi vedea că și-au schimbat năravul de a fi îndărătnici. Pericolul cel mai mare al existenței unei organizații  este de a fi sabotată din interior, fie în mod premeditat, fie întâmplător datorită orgoliilor, intereselor sau altor vanități păcătoase.
În speranța că moșii din „Muppets” au văzut cartonașul galben al propriei conștiințe, închei cu același salut-rugăciune cu rol unificator:
„Hristos a-nviat!”

Comandor (rez) ing. Iorgu PARASCHIV

sâmbătă, 14 aprilie 2018


STIMATE SI STIMATI MEMBRII DE SINDICAT AI
FILALEI 1 SCMD CONSTANȚA
Vă informez ca pe data de 21 aprilie 2018, orele 11.00 ( sambata ), la Casa de Cultura a Sindicatelor Constanta, sala mica ( la parter ), are loc Adunarea trimestriala cu membrii Filalei 1 SCMD Constanta si a simpatizantilor filialei.
Vor participa din partea conducerii central a SCMD:
-         Presedintele SCMD dl Col rz dr Mircea DOGARU;
-         Sef departament juridic SCMD, dna Col rz Monica CALOIAN;
-         Sef departament evident membrii, dl. Col rz Adrian STEFAN.
Ca invitati, vor participa si membrii BO ai Filialei 2 SCMD Mangalia. Pentru a se informa cu probleme de actualitate, legate de problematica problemelor noastre. Si pentru a capata experienta in organizarea si desfasurarea unei Adunari Generale de filiala SCMD, filiala 2 Mangalia fiind infiintata la data de 19.nov.2017.
Sunt invitati sa participe si rezervisti membrii ai altor ONGuri de rezervisti din judetul Constanta, sau rezervisti care inca nu sunt membrii ai nici unei organizatii de rezervisti.
Pe toti va informez ca vom dezbate probleme de actualitate legate de situatia nostra ca rezervisti, perspective oferita de cei care ne hotarasc destinele si ce demersuri a intreprins si va intreprinde in continuare SCMD, la nivel local si central.
Pentru aceasta va rog ca fiecare dintre dumneavoastra sa vorbeasca cu cat mai multi rezervisti, membrii sau nemembrii ai filialei noastre, pe care sa ii convingeti sa vina sa se informeze asupra pericolelor ce ni se pregatesc.
De asemenea vom fi pregatiti sa:
-         Incasam cotizatia pentru anul 2018, pentru cei care nu au achitat-o pana in acest moment;
Cu respect
Vicepresedinte Responsabil Zona SE in CD al SCMD
Presedintele Filialei 1 SCMD Constanta
Cdor.rz. Ilie Truta


joi, 12 aprilie 2018


STIMATI CAMARAZI
         In cele ce urmeaza va prezint reactiile dlui senator de Constanta, dl Stefan Mihu, in urma discutiilor avute, de o delegatie a Filalei 1 SCMD Constanta si Presedintele Filialei 2 Mangalia, pe data de 16 martie 2018, in numele a peste 8.500 de rezervisti din S.N.Ap. din judetul Constanta. De asemenea, trebuie sa stiti ca dl senator a avut saptamana trecuta discutii si cu Presedintele SCMD dl Col rz Mircea Dogaru, pe problematica prezentata de noi.
Senatorul Ștefan Mihu, despre petiția privind ”Discriminarea rezerviștilor…”, primită de la Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate
11 04 2018, 11:09AM

În ședința Senatului din 10 aprilie 2018, senatorul PSD Constanța, Ștefan Mihu a adresat o întrebare doamnei Lia Olguta Vasilescu, Ministrul Muncii si Justitiei Sociale si domnului Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale. Obiectul intrebarii priveste pensionarea cadrelor militare in rezerva si disponibilizate.
Senatorul Mihu semnaleaza petitia primita la biroul sau senatorial din partea Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, sub titlul „Discriminarea rezervistilor, barbati si femei deopotriva, prin art.40 din OUG 57/ 2015 si mai ales prin OUG nr 59/2017.”
Intrucat cele doua OUG modifica substantial Legea Pensiilor Militare de Stat, senatorul constantean solicita membrilor executivului clarificarea aspectelor ridicate in petitia sindicatului si cere o pozitie a celor doua ministere privind abordarea pensiilor cadrelor militare in rezerva si disponibilizate.
Reamintim ca OUG 57/2015 modifica Legea Pensiilor Militare de Stat prin articolul 40 astfel: procent pornire baza de calcul: 65% (fost 80%), procent maxim baza de calcul: 80% (fost 100%), unele sporuri ale aviatorilor și marinarilor au fost eliminate complet. OUG 59/2017 aduce noi modificari prin articolul VII, prin care pensia = salariul net ce duce si la dubla impozitare a noilor pensionari iar actualizarea pensiilor militare se anuleaza.
Senatorul Stefan Mihu considera ca problematica muncii si justitiei sociale, cu referire expresa la persoanele din sistemul militar, reprezinta o prioritate si solicita celor doi ministri un raspuns oficial scris.


Mangalia News, Miercuri, 11 aprilie 2018.


Mihu vrea o poziție clară de la ministerele Muncii și Apărării privind abordarea pensiilor cadrelor militare în rezervă și disponibilizate

În ședința din 10 aprilie 2018, senatorul PSD Constanța, Ștefan Mihu a adresat o întrebare doamnei Lia Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și Justiției Sociale și domnului Mihai Fifor, Ministrul Apărării Naționale. Obiectul întrebării privește pensionarea cadrelor militare în rezervă și disponibilizate.
Senatorul Mihu semnalează petiția primită la biroul său parlamentar din partea Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, sub titlul „Discriminarea rezerviștilor, bărbați și femei deopotrivă, prin art.40 din OUG 57/ 2015 și mai ales prin OUG nr 59/2017.”
Întrucât cele două OUG modifică substanțial Legea Pensiilor Militare de Stat, senatorul constănțean solicită membrilor Executivului clarificarea aspectelor ridicate în petiția sindicatului și cere o poziție a celor două ministere privind abordarea pensiilor cadrelor militare în rezervă și disponibilizate.
Amintim că OUG 57/2015 modifică Legea Pensiilor Militare de Stat prin articolul 40 astfel: procent pornire bază de calcul: 65% (fost 80%), procent maxim bază de calcul: 80% (fost 100%), unele sporuri ale aviatorilor și marinarilor au fost eliminate complet. OUG 59/2017 aduce noi modificări prin articolul VII prin care pensia = salariul net ce duce și la dubla impozitare a noilor pensionari iar actualizarea pensiilor militare se anulează.
Senatorul Ștefan Mihu consideră că problematica muncii și justiției sociale cu referire expresă la persoanele din sistemul militar reprezintă o prioritate și solicită celor doi miniștri un răspuns oficial scris.


Interpelare către ministrul Muncii şi ministrul Apărării Senatorul Ştefan Mihu cere explicaţii privind pensiile cadrelor militare în rezervă şi disponibilizate
Interpelare către ministrul Muncii şi ministrul Apărării: Senatorul Ştefan Mihu cere explicaţii privind
Senatorul PSD Constanţa Ştefan Mihu a adresat o interpelare către Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, şi Mihai Fifor, ministrul Apărării Naţionale. Obiectul interpelării priveşte pensionarea cadrelor militare în rezervă şi disponibilizate.Senatorul Mihu semnalează petiţia primită la biroul său senatorial din partea Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, sub titlul „Discriminarea rezerviştilor, bărbaţi şi femei deopotrivă, prin art. 40 din OUG 57/2015 şi mai ales prin OUG nr. 59/2017“.

Întrucât cele două ordonanţe de urgenţă modifică substanţial Legea pensiilor militare de stat, senatorul constănţean solicită membrilor executivului clarificarea aspectelor ridicate în petiţia sindicatului şi cere o poziţie a celor două ministere privind abordarea pensiilor cadrelor militare în rezervă şi disponibilizate.

Vă reamintim că OUG 57/2015 modifică Legea pensiilor militare de stat prin articolul 40 astfel: procent pornire bază de calcul: 65% (fost 80%), procent maxim bază de calcul: 80% (fost 100%), unele sporuri ale aviatorilor şi marinarilor au fost eliminate complet. OUG 59/2017 aduce noi modificări prin articolul VII, prin care pensia este echivalentul salariului net, ce duce şi la dubla impozitare a noilor pensionari, iar actualizarea pensiilor militare se anulează.

Senatorul Ştefan Mihu consideră că problematica muncii şi justiţiei sociale cu referire expresă la persoanele din sistemul militar reprezintă o prioritate şi solicită celor doi miniştri un răspuns oficial scris.
 


Cu acest prilej va informez, ca pe data de 21 aprilie  2018, ora 11.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor Constanta, sala mica ( la parter ) se va desfasura Adunarea Generala a Filialei 1 SCMD Constanta. La adunare, participa, dl Col rz Mircea Dogaru, Presedintele SCMD si dna Col rz Monica Caloian, Sef department juridic al SCMD.

Cu respect,
Vicepresedinte Responsabil Zona de SE in CD al SCMD
Presedintele Filialei 1 SCMD Constanta
Cdor rz Ilie  Truta


vineri, 6 aprilie 2018


       Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!

Vicepresedinte responsabil zona de SE in CD al SCMD
Presedintele Filialei 1 SCMD Constanta
Cdor rz Ilie Truta


sâmbătă, 31 martie 2018


Stimati camarazi,
                Asa cum v-am obisnuit, va informam despre intalnirile pe care BO al Filialei 1 SCMD Constanta, le are cu cei care ne hotarasc soarta, indiferent de nivelul demnitatii ocupate de respectivele persoane.
Am purtat astfel de discutii la sediul judetean PSD. A venit randul informarii, parlamentarilor PNL, din judetul Constanta, asupra discriminarilor la care suntem supusi, prin elaborarea unor legi profund descriminatorii si nedrepte.
Pe data de 29. Martie am purtat aceasta discuție cu dl deputat Huțucă Bogdan Iulian, Președintele organizației PNL județ Constanța. Membru în Comisia de buget-finanțe a Camerei deputatilor.
Temele discuției, nedreptățile produse tuturor rezervistilor din țară cu:
-  OUG 57/2015 si
- OUG 59/ 2017, ordonante care amputează sever din drepturile noastre financiare, după ce ne-am onorat contractul cu tara;
-  OUG 90/ 2017 cea referitoare la neacordarea ajutoarelor salariale;
-   Proiectul Legii sindicatelor ( proiectul Gișe), abandonat prin sertarele Senatului.

Apreciez receptivitatea dlui deputat. Și o concluzie care am tras-o toți membrii BO al filialei noastre, este că parlamentarii NU CUNOSC SPECIFICITATEA NORMELOR CARE NE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA. Atât ca activi, cât și în rezervă. Deoarece in parlament sunt organizati pe specificul pregatirii fiecarui parlamentar. In cazul de fata domnul deputat este specializat pe probleme de fiscalitate. Cu dl deputat am avut norocul că este rezervist (a făcut armata la t.r.; are livret militar si ordin de chemare) . Cunoaște de la unii constanteni foști militari că este o mare nemulțumire in randul rezervistilor. Noi am argumentat punctual toate problemele.  Și am anexat documentarului complet, copii de pe cupoane de pensie in care un general cu două stele, pensionat in 2001 are pensia brută mai mică decât un maior ( pe funcție maxima de lt. col. ) pensionat in 2016. Precum si alte cupoane de pensii, care chiar nu sunt "nesimțite". Așa cum a sesizat si dl deputat.

Vă vom ține la curent cu ceea ce intreprindem pentru membrii noștrii. Si vom monitoriza permanent activitatea parlamentarilor constanteni, informandu-va impartial despre ceea ce se intampla.

Mulțumiri domnilor ofițeri din BO al filialei care m-au însoțit în acest demers.

Cu respect
Vicepresedinte Responsabil Zona SE in CD al SCMD
Presedintele Filialei 1 SCMD Constanta
Cdor rz Ilie Truta