duminică, 8 ianuarie 2017


Precizarile SCMD cu privire la contestarea Deciziei de recalculare emisa in baza Legii nr.223/ 2015 :
     
1. Dupa depunerea contestatiilor, termenul de raspuns este de 45 zile, daca raspunsul Comisiei de contestatii este trimis inainte de expirarea celor 45 zile, atunci se poate formula actiune in instanta in 30 zile de la data postei /primirii raspunsului.
Termenele in instanta sunt exclusiv calendaristice, nu lucratoare.
Daca comisia nu raspunde in termenul de 45 zile, atunci dupa implinirea acestui termen se poate formula oricand actiune in instanta, maxim 3 ani termen de prescriptie de la comunicarea deciziei de pensie.

2. Actiunea in instanta se promoveaza exclusiv prin SCMD Bucuresti si pentru acest demers juridic sunt necesare urmatoarele:

a./plata cotizatiei SCMD la zi;
b./dovada platii-300 lei- care reprezinta onorariu pentru instanta, toate caile procesuale fond si recurs.Taxa se plateste in contul SCMD sau la sediu cu mentiunea obligatorie la rubrica referinte client – nume prenume, CNP, Filiala Constanta, taxa proces recalculare Legea 223
c./4 ex. copii xerox, certificate de membrul de sindicat,"Conform cu originalul"+ semnatura, de pe urmatoarele documente: 
·       decizia de recalculare L/223 + anexe si plicul de primire fata/verso, cu data de primire lizibila; 
·       decizia de pensie primita anterior + anexe; 
·       contestatie cu dovada trimiterii- confirmarea de primire; 
·       raspuns contestatie (daca exista)+plic fata/verso cu data de primire lizibila;
·       talon pensie recent;
·       carte de identitate;
d./2 imputerniciri reprezentare in instanta,model care se afla la  sediul filialei - completat olograf de fiecare contestator 1 pentru fond si 1 pentru recurs

        In acest sens, cei care se afla in aceasta situatie, sunt  asteptati la sediul filialei 1 Scmd Constanta, cu toate documentele xerocopiate, conform precizarilor de la punctele b si c, un plic format A4. La sediul filialei va primi exemplarele de imputerniciri, iar dupa completarea acestora, plicul se expediaza la sediul SCMD Bucuresti cu confirmare de primire.
        Deoarece trebuie actionat relativ repede, rog ca membrii nostri de sindicat sa vina pregatiti cu tot ce am precizat mai sus si sa fie pregatiti ca dupa plecarea de la sediul nostru sa mearga direct la posta sa faca expeditia, fara a mai ”procesa” fiecare dupa cum crede documentele ce se trimit dnei. Col. Rz. Monica Caloian si pentru a nu mai da modele de documente, ca pana acum si altor rezervisti, fosti membrii de sindicat care nu au mai platit cotizatia sau altora, care in ultimul timp trimit contestatii intr-o veselie, fara a avea garantia ca ceea ce fac este si corect.

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 SCMD CONSTANTA


luni, 19 decembrie 2016Vicepreședinte și responsabil Zona SE interimar  în CD SCMD
Președintele Filialei 1 SCMD Constanța

Cdor. Rz. Ilie Truță

duminică, 4 decembrie 2016

Popor român,

Îţi scriu pentru că sper ca măcar acum să îţi aminteşti cine ai fost, cine eşti şi poate aşa vezi încotro te îndrepţi! Eşti singurul popor european care trăieşte încă acolo unde s-a născut. Nu o spun eu, o spune istoria popoarelor. O fi mult, o fi puţin, nu ştiu, dar ştiu că eşti unic în Europa, această Europă care te loveşte, te jigneşte şi te umileşte. De ce o laşi să facă asta, când tu eşti singurul popor născut, crescut şi educat în graniţele sale? Eşti primul popor din lume care a folosit scrierea. Nu o spun eu, o spun tăbliţele de la Tărtăria, şi o recunosc toţi cei care le-au studiat.
Acum 7000 de ani, când alţii nici nu existau ca popor, pe aceste meleaguri locuitorii scriau, pentru a ne lăsa nouă mândria de a fi prima civilizaţie care se semnează pe acest pământ. Scrierea sumeriană a apărut 1000 de ani mai târziu şi totuşi mulţi se fac că nu văd şi nu recunosc adevărul. Cât timp o să te laşi neglijat? Ai fost singurul popor pe care nici o putere din lume nu l-a cucerit chiar dacă ai fost împărţit, despărţit şi asuprit de mai multe imperii. Nici unul nu a putut să te cucerească cât ai fost unit, nici romanii care au stăpânit doar o parte din vechea Dacie, cealaltă fiind stăpânită de Dacii liberi, nici turcii care nu au reuşit niciodată să îţi transforme teritoriul în paşalâc. Toate marile înfrângeri s-au bazat pe trădare.
NIMENI NU A REUŞIT SĂ TE SUPUNĂ CÂT AI FOST UNIT.
De ce te laşi dezbinat? Ai fost scut creştinătăţii, când întreaga Europă tremura de teama islamului.
Sângele tău a salvat Europa, iar românul Iancu de Hunedoara a salvat Viena şi întreaga Europa de furia semilunii. Acum, tu popor de salvatori ai creştinismului, eşti tratat ca un paria. Când îţi vei revendica drepturile? Din tine au apărut: Eminescu, Enescu, Brâncuşi, Gogu Constantinescu, Vuia, Vlaicu, Coandă, Petrache Poenaru, Nicolae Teclu, Spiru Haret, Herman Oberth, Conrad Haas. Dar ce păcat, cei mai mulţi şi-au pus minţile sclipitoare în slujba altor ţări pentru că acasă nu i-a ascultat nimeni. De ce ai lăsat să se întâmple asta? Astăzi, popor român pentru tine se rescrie istoria. Cum vrei să se facă asta? Cum vrei să te vadă cei ce îţi vor urma? 
Astăzi, ca şi pe vremea fanarioţilor, domnitorul şi divăniţii nu au nici o legătură cu tine. Sunt străini de interesele şi dorinţele tale, tot ce doresc este să stea cât mai mult în funcţie şi să câştige cât mai mult. Tu taci!
Astăzi, ca şi pe vremea cuceririi romane, bogăţiile țării, aceleaşi mine de aur, argint, sare, mierea acestui pământ, sunt exploatate de alţii cu braţele tale şi se duc pentru a umple visteriile străinilor de neam. Tu taci!
Astăzi, ca şi pe vremea asupririi austro – ungare, drepturile românilor sunt călcate în picioare, iar cei puţini fac legea pentru cei mulţi. Tu taci!
Astăzi, ca şi în vremuri de restrişte, românii pleacă din ţară, să muncească sau să îşi vândă inteligenţa pentru că ţara lor nu are nevoie de ei. Câţi dintre ei sunt viitorii Brâncuşi, Coandă, Conrad Haas, te-ai gândit la asta ? Conducătorii acestei ţări au nevoie de slujbaşi proşti, lipsiţi de educaţie, lipsiţi de caracter, lipsiţi de voinţă, lipsiţi de coloană vertebrală, ca să îi poată îndoi şi face figurine de plastilină din ei. Tu taci!
Astăzi, ca şi pe vremea bolşevismului, la mare preţ sunt trădătorii, linguşitorii, vânzătorii de neam şi conştiinţă, traseiştii politici, gata să calce pe cadavre pentru a parveni şi a îşi păstra privilegiile. Tu taci!

Astăzi, parlamentul şi guvernul ţării, divăniţii de azi, arendează pământurile şi întreprinderile “nerentabile“ la indicaţiile unor străini de neam cărora le cântă osanale, unor arendaşi străini, spunând că asta se numeşte privatizare. Pentru aceste arende, ei primesc peşcheşul, iar ţara rămâne pe butuci. Tu taci!

Astăzi, urmele civilizaţiei străbunilor noştri sunt şterse pentru ca fiii tăi să nu mai ştie niciodată cum au apărut ei pe acest pământ, cine le sunt strămoşii şi care le sunt meritele:
1. Vechile situri arheologice sunt distruse, se construiesc şosele experimentale peste ele, Sarmisegetuza, Grădiştea, Munţii Buzăului, sunt vândute sub pretextul impulsionării turismului, unor privaţi care habar nu au că în pământul pe care îl calcă zace istoria ta încă nedescoperită. Tu taci!
2. Elemente din tezaurul ţării sunt trimise “la expoziţie“ în afara ţării şi uită să se mai întoarcă, iar cei ce le-au scos nu dau nici un răspuns, se fac că au uitat de ele. Tu taci!
3. Arhivele tării sunt cedate printr-o lege a arhivelor străină de interesele naţionale, celor ce vor să scoată din mintea românilor ideea şi dovezile de unitate naţională. Tu taci !
Slujbaşii ţării, căftăniţii vând la preţ de piatră seacă şi fier vechi bunurile realizate de tine, sub oblăduirea şefilor lor, împart banii, apoi sunt “judecaţi” de ochii lumii şi primesc pedepse cu suspendare, adică “mulţumesc, la revedere, te mai chemăm noi când avem nevoie de serviciile tale”.Tu taci!
Oştirea ţării este batjocorită, decimată, dezarmată, pusă în slujba altora, copiii tăi mor pe pământuri străine, iar Hatmanul Suprem vine în faţa ta şi spune că suntem într-o mare încurcătură, vom fi nevoiţi să împrumutăm avioane străine pentru a ne asigura siguranţa aeriană, de parcă asta s-a întâmplat peste noapte şi nu este urmarea politicii sale dezastruoase, de parcă nimic din ceea ce se întâmplă românului azi nu i se datorează lui. Tu taci!
Dispar din instituţii ale statului arhive cu invenţii şi inovaţii de interes strategic privind cercetarea nucleară. Cei puşi să le păzească nu păţesc nimic, iar cei ce trebuie să investigheze spun că nu e nimic deosebit. Tu taci!
Ţi se fură voturile, iar comisia care trebuia să investigheze pe cei care au fost prinşi cu vot dublu nu dă nici un răspuns, deşi există dovezi că ai fost furat şi voinţa ta răsturnată. Tu taci!
În divan, se fură la 2-3 mâini, unii chiulesc, alţii se fac că lucrează, iar alţii mânuiesc legile după bunul plac, în văzul tuturor şi nu li se întâmplă nimic. Tu taci!
– Sistemul educaţional se reduce la bani, bani la înscriere, bani la examene, bani la absenţe, bani la promovare, bani la angajare, bani la reexaminare. Copiii tăi nu mai ştiu nici cum îi cheamă dacă nu se uită pe internet sau nu primesc un SMS. Tu taci!
– Dacă te îmbolnăveşti, nu ai unde să te duci, s-au închis spitalele, s-au scumpit medicamentele, trebuie să mergi, dacă eşti operat, cu faşele şi anestezicul de acasă, altfel mori neoperat sau deschis şi neînchis. Intri în spital pentru o unghie lovită şi ieşi cu 10 boli pe care nu le aveai la intrare. Tu taci!
Un copil de 15 ani, român sportiv, este bătut de colegii de echipă maghiari, pentru că e român, chiar de Ziua Naţională a României. Nu se întâmplă nimic. Ceva mai târziu, Hocheiştii Naţionalei României (de etnie maghiară), la un meci cu selecţionata Ungariei, tac când se intonează Imnul României, dar cântă cu foc imnul Ungariei şi pe cel al ŢINUTULUI SECUIESC, imn care nu avea ce căuta la o manifestare oficială. Toţi tac. Tu taci!
Guvernanţii nu fac altceva decât să te jupoaie, îţi bagă mâna în buzunar şi îţi iau banii pentru că eşti prea bogat în viziunea lor sau nu meriţi ce ai câştigat, iar ţara nu are bani. Se împrumută lăsându-te dator pe sute de ani fără să le pese ce vor face şi de unde vor plăti datoriile cei ce le vor urma. Tu taci !
Duşmanii tăi, cei ce vor să te vadă dispărut pentru a îţi lua locul, îţi impun ce să mănânci, ce să bei, ce medicamente să iei, fac experimente cu tine, te folosesc drept cobai cu avizul şi ajutorul trădătorilor din fruntea ţării, care le aplică legile într-un Codex Alimentarius care te duce la pieire. Tu taci!
Parlamentarii îşi votează legi speciale, se protejează împotriva judecăţii pentru hoţiile şi prostiile pe care le fac, se acoperă cu legi făcute numai pentru ei, şi fură acoperindu-se unul pe altul. Tu taci!
Preşedintele ţării îşi exprimă oficial acordul de modificare a Constituţiei ţării, la cererea unor străini, care îşi urmăresc propriile interese, fără a consulta măcar parlamentul, dar să mai te consulte pe tine. Tu taci!
Un român plecat de acasă, descoperă peste hotare că ţara lui are de recuperat o sumă mare de bani de la alt stat. Ce fac parlamentarii români? Refuză să investigheze cazul, pentru că nu vor să îi supere pe cei ce îi ţin pe jilţuri, fără să le pese de interesul naţiunii, trădând jurământul făcut la investire. Tu taci!
Asta se întâmplă astăzi, popor român, şi – Tu taci!
Dacă ar fi ca tot ceea ce se întâmplă să se răsfrângă numai asupra ta, românul de azi, nu ţi-aş scrie un cuvânt. Te-aş lăsa să lâncezeşti, să dormi până se aşterne praful peste tine şi mătura istoriei te va scoate afară din mintea celor ce vor urma, ca pe o întâmplare neplăcută. Dar tu popor român de azi, eşti legat de cel de ieri şi de cel de mâine şi odată cu tine piere nu numai trecutul, dar şi viitorul acestui neam. 
Cât o să mai taci ?
Trezeşte-te popor român, trezeşte-te român adormit şi nu lăsa să se şteargă dintr-o trăsătură de condei tot ce ți-au lăsat părinţii, nu îţi lăsa copiii pe drumuri, sclavi ai celor ce nici nu existau pe când tu ştiai să scrii.
Acesta este mesajul nedescifrat până acum, al tăbliţelor de la Tărtăria!
Citește! Ai înțeles? Nu trebuie să mai taci! Gândește-te la ce ai fost. Dorește-ți să fii mai mult decât ai fost! Începe prin a „vorbi.” Să audă, să-i apuce frica, că nu suntem muți, ci mulți. Să strigăm trezirea poporului Român.
„Frație și dreptate!” Ce bine suna atunci. Ce bine ne poate face și acum.


Scrisoare deschisă poporului român transmisa de arhimandritul Iustin Parvu – Mesajul tăbliţelor de la Tărtăria

         Am obosit în ultimii 12 ani de când spun celor cu care intru în contact, să fie responsabili și să conștientizeze faptul că măcar odată la patru ani, au PUTEREA de a schimba lucrurile care ne nemulțumesc și care pe z ice trece ne face să fim tot mai umili ”Înaltei Porți”, oricare ar fi aceea și zi de zi sărăcim într-o țară ÎNCĂ BOGATĂ. Dacă eu nu am reușit să conving, poate spusele acestui Înalt Ierarh ROMÂN, vă vor convinge și pe 11. Decembrie vă veți lua soarta în propriile mâini și veți decide cine merită să ne ducă, ACOLO UNDE NE ESTE ADEVĂRATUL LOC, ÎN LUMEA CIVILIZATĂ, ÎN CARE SĂ TRĂIM LIBERI ȘI DEMNI, ÎN ȚARA NOASTRĂ, ALĂTURI DE PĂRINȚII, COPII ȘI NEPOȚII NOȘTRI. Iar dacă, veți irosi momentul 11.decembrie.2016, CONTINUÂND SĂ CREDEȚI ÎN CEI CARE AU HOTĂRÂT DIN 1990 PÂNĂ ÎN PREZENT, PENTRU FIECARE DINTRE NOI, CHIT CĂ NE-AM OPUS, ASTA ESTE….NE MERITĂM SOARTA ȘI NU ESTE DREPT. Ca foști militari, AVEM DATORIA DE A NE APĂRA MOȘTENIREA SFÂNTĂ PRIMITĂ DE LA STRĂMȘII NOȘTRII, iar VOTUL ESTE CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ A DEMOCRAȚIEI, AȘA CĂ FOLOSIȚI-O ȘI NU VĂ LĂSAȚI MANIPULAȚI DE PROMISIUNI DEȘARTE.
         Cu respect
Vicepreședinte și responsabil în CD pentru zona de SE
Președintele Filialei 1 SCMD Constanța

Cdor. Rz. Ilie Truță.

miercuri, 30 noiembrie 2016

LA MULTI ANI!

         În aceste vremuri, de instabilitate pe plan internațional, de forfota politică în plan intern și la nivel de schimbări profunde de spectru geopolitic internațional, avem nevoie ca fiecare dintre noi să simțim românește și să nu uităm că România este țara în care traim și că este pentru fiecare dintre noi ceea ce numim, dincolo de orice, ACASĂ!
         Cred cu tărie că prezervarea și valorizarea identității românești, se manifestă la fiecare dintre militarii și polițiștii activi, în rezervă și în retragere, a tuturor românilor responsabili, a căror eforturi se îndreaptă către interesul României și a românilor.
         Cred că nu este rușinos să îți iubești țara! Rușinos este să nu o faci! Aniversarea zilei naționale este momentul ca, fiecare cetățean al acestei țări, să simtă românește și să înțeleagă că trebuie să se implice activ în gestionarea modului în care destinul și resursele noastre de stat sunt risipite sau date străinilor. La moment aniversar, trebuie să conștientizăm că împreună, uniți, putem manifesta o formă de rezistență în țara intereselor obscure care caută să submineze securitatea și interesele României, sub pretextul ”reformelor” făra de sfârșit și a ”modernizării” de ani de zile, încearcă să dezarticuleze structura sufletească și valorile tradiționale ce definesc statul și națiunea română!
         România trebuie să fie și să rămână unită, în fața pericolelor din afară, dar, mai ales, pericolelor care vin din interior! Soarta României este în mâinile fiecăruia dintre noi! Avem obligația de a nu mai sta cu mâinile în sân, ridicând din umeri. Nu trebuie să mai rămânem în postura de privitori pasivi la toate nenorocirile ce se abat asupra noastră!
         Fiecare stat de drept are nevoie de instituții solide, de o economie funcțională și de o armată bine dotată, echipată și instruită, care să constituie alături de credința creștin-ortodoxă, pilonii de stabilitate a acestui neam. De securitatea țării sunt responsabili cetățenii și de aceea să nu uităm, cu toții, să fim în primul rând ROMÂNI.   
LA MULTI ANI MILITARI SI POLITISTI! LA MULTI ANI REZERVISTI! LA MULTI ANI ROMANI! LA MULTI ANI ROMANIA!Biroul Operativ al Filialei 1 S.C.M.D. Constanța