miercuri, 29 februarie 2012

LANSARE DE CARTE


    În  aula Senatului Universităţii Ovidius ” Constanţa, colegul nostru lt.col.(r) dr. Voicu Marin şi-a lansat lucrarea “De la ultimatumul URSS, la porţile Stalingradului. Starea de spirit a Armatei Române în perioada 26 iunie 1940-septembrie 1942”.
    Conferenţiarul universitar dr. Valentin Ciorbea  a arătat în prezentarea sa că, domnul Voicu Marin, ofiţer de carieră, şi-a completat pregătirea cu studiul istoriei prin licenţă, masterat şi doctorat,  toate în cadrul Universităţii Ovidius”. Lucrarea abordează o etapă complexă, cu o mare încărcătură psihică pentru români, pentru Armata Română, din momentul prăbuşirii frontierelor în 1940 pînă la luptele din zona Stalingradului. Lucrarea se adresează atît specialiştilor  preocupaţi de cel de al doilea război mondial cît şi militarilor, cadrelor de comandă în mod deosebit, pentru care starea de spirit a subordonaţilor şi motivaţia executării exemplare a ordinelor depinde într-o măsură apreciabilă de impactul asupra psihicului.

    Profesorul universitar dr. Marian Cojoc, prorectorul Universităţii “Ovidius ” a insistat asupra aspectelor inedite , amplu susţinute de o bibliografie de excepţie, abordate de autor: drama prin care au trecut militarii retraşi din Basarabia şi Bucovina, din zona transilvană cedată Ungariei şi din judeţele Caliacra şi Durostor preluate de la Bulgaria; măsurile adoptate de M.St.M. pentru reorganizarea şi pregătirea efectivelor pentru război; impactul  asupra psihologiei militarilor români, urmare a infiltrării Gărzii de Fier în armată şi al  colaborării militarilor români cu cei germani; satisfacţia cu care trupele române au trecut Prutul şi starea de spirit excelentă a militarilor pe timpul luptelor pentru eliberarea Basarabiei; dinamica negativă a stării de spirit a militarilor care au ajuns să lupte la porţile Stalingradului.
Lucrarea este structurată pe patru capitole:
-          Capitolul  I – Evacuarea efectivelor militare din provinciile cedate URSS, Ungariei şi Bulgariei în vara anului 1940.
-          Capitolul II – Starea de spirit a militarilor români pe timpul evacuarii din teritoriile pierdute în anul 1940
-          Capitolul III – Preocupările guvernului Ion Antonescu pentru îmbunătăţirea stării de spirit a armatei în perioada septembrie 1940-iunie 1941
-          Capitolul IV – Evoluţia stării de spirit a Armatei Române pe timpul Campaniei din Răsărit, pînă la ocuparea dispozitivului în cotul Donului(22 iunie 1941- septembrie 1942)
Autorul prezintă aspecte inedite ale descoperiri laturii sentimentale, a trăirilor şi reacţiilor celor aflaţi în centre de instrucţie din ţară, în linia întîi a frontului sau aduşi în ţară pentru refeacere ori deconcentrare.Deasemenea autorul analizează aspecte privind comportamentul gradelor inferioare şi a ofiţerilor în raporturile cu marea masă a soldaţilor, nevoile şi nemulţumirile acestora,acţiunile autorităţilor statale pentru protejarea familiilor combatanţilor, propaganda de război,, influenţa condiţiilor fizico-geografice şi climatice ale terenului din zona de desfăşurare a acţiunilor de luptă precum şi nivelul asigurării hrănirii şi echipării asupra psihicului militarilor români.
Prin lucrarea sa lt.col(r)Marin Voicu  clarifică numeroase întrebări legate de problematica deosebit de sensibilă a stării de spirit a militarilor români, care s-au confruntat cu realităţile dure ale anilor 1940-1942. A abordat cu mult curaj aceste aspecte, provocînd în acelaşi timp participarea cît mai amplă la analiza  acestei problematici a celor interesaţi de istoria relativ recentă  a participării României la cel de al doilea război mondial.
Col.(r)Remus Macovei

duminică, 26 februarie 2012

DOI ANI DE LA ÎNFIINŢAREA FILIALEI CONSTĂNŢENE A SCMD

Sîmbătă, 25 februarie 2012, în sala de conferinţe a  Hotelului Malibu, în prezenţa a 250 pensionari militari, a avut loc o adunare festivă  ocazionată de aniversarea a 2 ani de la înfinţarea filialei locale a SCMD. La adunare au participat: col. (r) Mircea Dogaru - preşedintele SCMD, gen.lt (r) Corneliu Dobriţoiu- responsabilul pe probleme de apărare în  USL, deputatul Gheorghe Dragomir - preşedintele organizaţiei judeţene a PNL, Cristinel Nicolae Dragomir - vicepreşedintele Consiliului  Judeţean Constanţa, cdor.(r) Filaret Sîntion - preşedintele organizaţiei municipale a Partidului Conservator, Vasile Oţelea – preşedintele filialei judeţene a BNS, Toma Ioan - preşedintele filialei constănţene a Sidicatului Pensionarilor, col. (r) Marin Constantin - preşedintele Asociaţiei Cadrelor în Rezervă şi în Retragere din MAI.

În cuvîntul său, col.(r)Remus Macovei - preşedintele SCMD - Filiala Constanţa a prezentat rezultatele obţinute în cei doi ani de existenţă : creşterea numărului de membri de la 24 la 1100; adresarea a numeroase scrisori de protest şi memorii  guvernului , M.Ap.N., MAI, SRI şi parlamentarilor constănţeni; cele peste  1000 de acţiuni în instanţă; organizarea unor acţiuni de protest şi participarea la acţiunile de protest organizate de centralele sindicale, atît pe plan local cît şi la nivel central.


Toţi invitaţii au apreciat faptul că filiala constănţeană este deosebit de activă  în apărarea drepturilor ce revin pensionarilor militari şi  că nu sunt indiferenţi la problemele cu care se confruntă  celelalte categorii sociale.
Col.(r) Mircea Dogaru a arătat că SCMD  este singurul sindicat care a dat în judecată statul român la Curtea de la Luxemburg, dar pentru stingerea litigiilor pe cale amiabilă, a solicitat o întîlnire între reperzentanţii sindicatului şi avocaţii guvernului, dar pînă la ora actuală nu s-a primit nici un răspuns. Referitor la colaborarea cu USL,  acesta a arătat că se va încheia, în perioada  următoare, un acord în care vor fi trecute problemele de rezolvat, cu responsabilităţi şi termene foarte precise . Este foarte posibil ca la 1 mai, SCMD împreună cu celelalte sindicate, federaţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, care fac parte din Consiliul Naţional al Societăţii Civile să organizeze o manifestaţie de protest.
Domnul gen.lt.(r) Corneliu Dobriţoiu, a arătat că USL, odată instalată la putere, va iniţia o lege ocupaţională pentru militarii din structurile de apărare, care să fie în concordanţă cu cele din statele membre NATO şi UE. Deasemenea se va acţiona pentru sporirea progresivă a bugetului alocat apărării, astfel ca acesta să atingă un prag de 2% din PIB. Domnul  general a mai menţionat faptul că este îngrijorat de apariţia unor formaţiuni paramilitare şi că se va acţiona pentru redarea demnităţii gradului de general.
Domnul deputat Gheorghe Dragomir a arătat că PNL a acordat permanent atenţie problemelor specifice pensionarilor militari şi că în continuare va acţiona cu fermitate pentru rezolvare acestora. De la înfiinţarea sindicatului a colaborat în condiţii foarte bune cu reprezentanţii acestuia şi este convins că această colaborare se va amplifica.
Vicepreşedintele CJC,  domnul Cristinel Nicolae Dragomir, a rătat că actualii guvernanţi şi-au bătut joc de pensionarii militari. Conducătorii USL cunosc  aceată problematică şi pensionarii militari pot conta pe sprijinul acestora . Acesta  a garantat că oricînd CJC,  de cîte ori va fi nevoie,  va sprijini acţiunile pensionarilor militari.
Avocata Simona Sîrbu, cea care reprezintă  în instaţe interesele membrilor SCMD din Constanţa, dar şi a celor din Tulcea, Brăila şi Galaţi, a arătat că pe recalculare din cele 682 dosare 444 au fost cîştigate pe fondul cauzei, diferenţa aflîndu-se pe rol. În urmara recursurilor depuse de M.Ap.N, MAI şi SRI, Curtea de Apel Constanţa a emis hotărîri definitive şi irevocabile în 325 dosare.  Avînd în vedere că  au fost emise decizii de revizuire conform prevederilor OUG nr. 1/2011, au fost deschise acţiuni în instanţă în peste 300 de dosare. Activitatea sa este îngreunată de faptul că se emit decizii de revizuire în cascadă, fiind pensionari militari care au primit în două luni 3-4 de astfel de documente.
Tuturor celor prezenţi le-au fost înmînate cîte o revistă realizată tocmai pentru  această adunare festivă.

Col.(r) Remus Macovei


luni, 20 februarie 2012

ÎNCETAŢI HĂRŢUIREA PENSIONARILOR MILITARI!Gabriel Oprea şi Maria Lupu dădeau asigurări ferme la 9 iunie 2011 că” Ministerul Apărării Naţionale a definitivat, la 1 iunie, procesul de revizuire a celor 76.885 de pensii ale cadrelor militare care au ieşit la pensie din armată, proces care se derulează în baza prevederilor Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2011.”Cei doi au anunţat cu surle şi trîmbiţe creşterea pensiilor şi au ordonat postarea pe site-ul oficilal al M.Ap.N. a unor tabele care să susţină acest lucru. Mai mult Gabriel Oprea trimite scrisori de felicitare către pensionarii militari care urmau să beneficieze de mărirea pensiilor.

La începutul lunii ianuarie 2012 într-o intervenţie la TVR, gen.bg. Maria Lupu preciza :”Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. a finalizat această activitate complexă de revizuire a pensiilor, la data de 30 decembrie 2011, potrivit prevederilor OUG nr.1/2011 şi au fost transmise pensionarilor militari toate deciziile. La 30 decembrie am transmis pensionarilor M.Ap.N. ultimile decizii potrivit OUG nr.1/2011, care reglementează procesul de revizuire a pensiilor astfel încît la data de 1 ianuarie 2012 au fost puse în plată pensiile revizuite”. Cu această ocazie,referindu-se la recalcularea /revizuirea pensiilor Maria Lupu arăta că această activitate “s-a realizat în mod transparent” M.Ap.N considerînd că”pensionarii miltari trebuie să aibă acces la date, pe întreg parcursul procesului, în fiecare etapă, să înţeleagă modul în care se face recalcularea şi ulterior revizuirea pensiilor, să li se răspundă la întrebări, să le fie lămurite neînţelegerile ”. Imediat după acestă declaraţie triumfalistă, într-un comunicat al ANCMRR, urmare a unei întîlniri de lucru la care a participat şi gen. bg Maria Lupu, se arată următoarele: ”S-au produs unele deficienţe grave în preluarea veniturilor realizate de pe documentele existente( state de plată,ordine de zi pe unitate) şi introducerea lor în sistemul realizat în vederea revizuirii. În fişele de care însoţesc deciziile sunt cazuri de înscriere a unor venituri neconforme cu cele realizate; diferenţe nejustificate, în sensul diminuarii, de la o lună la alta; nu sunt înserate toate primele şi indemnizaţiile primite, acestea găsindu-se pe state separate,iar unele pe statele de la eşeloanele superioare, evidenţe care după 15 ani au fost distruse, sumele găsindu-se în fişele personale. Nu toţi cei care şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă (conform H.G.nr.1294/2001 şi H.G. nr.1822/2004)au beneficiat de majorarea punctajelor lunare în perioadele respective”.Este prima recunoaştere oficială de către reprezentanţii M.Ap.N. a gravelor neregului care s-au comis cu ocazia recalculării/revizuirii pensiilor militare.

Odată cu transmiterea deciziilor revizuite s-au constat următoarele aspecte:

- Un număr important din cei care au primit scrisori de felicitare de la Gabriel Oprea în loc să le crească pensile , acestea le- au fost diminuate .Aceştia s-au trezit puşi în situaţia de a returana zeci de milioane primite “în plus”în anul 2011.Şi au protestat vehement împotriva ministrului mincinos.

- La nivelul lunii ianuarie 2012 cîteva mii de pensionari nu au primit decizii de pensionare revizuite, dar pensile le-au fost diminuate pe baza cuponului de pensie. Această situaţie nu s-a remediat pînă în prezent.

- Alţor pensionari militari nu le-au fost emise decizii de pensionare revizuite, ei primind în continuare pensile anterioare.Nici această situaţie nu a fost remediată pînă în present.

- În contrast cu aceştia sunt pensionari care au primit 2, 3 sau 4 decizii de revizuire/recalculare în perioada decembrie 2011-februarie 2012(exemplific doar două cazuri- un lt.col. a primit decizii în 7 decembrie 2011, 20 ianuarie 2011, iar în 2 februarie 2012 încă două cu date complet diferite; un comandor a primit decizii în 5 decembrie 2011, 20 ianuarie 2012 şi în 23 ianuarie).În aceste condiţii aceştia au fost puşi în situaţia de a formula 2, 3 sau 4 contestaţii într-o perioadă foarte scurtă de timp, avînd în vedere faptul că decizia nouă o revocă pe cea anterioară.

- Majoritatea celor care au primit 2,3 sau 4 decizii fac parte din cei felicitaţi de Gabriel Oprea.

- Nu s-a primit niciun răspuns la contestaţiile depuse.

Demn de reţinut este faptul că la MAI şi SRI în aceeaşi perioadă de timp au fost emise doar cite o singură decizie de revizuire şi au fost emise primele decizii de rezolvare a contestaţiilor.

Cum se poate explica situaţia anormală existentă la M.Ap.N.? Ce i-a împiedicat pe responsabilii de la casa de pensii sectorială să emită de la început decizii de revizuire corecte? Foarte simplu. Aici nu sunt valabile legile. Aici funcţionează doar legea bunului plac şi interesul de partid. Să mă explic.

La 9 iunie 2011 pe site-ul M.Ap.N. 7645 pensii apăreau ca fiind nemodificate în urma revizuirii, lucru imposibil din punct de vedere matematic. Sesizînd eroarea, la 29 iunie 2011 pe site-ul respectiv apar doar 7455 pensii ca fiind mărite cu sume mici. Dar mărite! În ce bază, doar cei de la Casa sectorială de pensii ştiu artificiile matematice făcute, care au caracter strict secret. Pensionarii militari aflaţi în această situaţie vor primi şi ei celebrele felicitări de la Gabriel Oprea, dar la emiterea deciziilor revizuite ei vor primi pensii micşorate semnificativ. Nu se ştie cu precizie de ce. Sunt două variante de luat în calcul. Cei de la casa de pensii sectoriale nu au dorit să se facă părtaşi la falsificarea datelor din adeverinţele de salarizare, acordînd doar drepturile legal cuvenite acestora. În acest caz Gabriel Oprea şi gen.mr. Maria Lupu cînd au publicat datele preliminarii au făcut acest lucru pentru manipularea pensionarilor şi a opiniei publice, cea ce este grav.În a doua situaţie cei de la casa de pensii sectoriala au primit ordin să mai reducă din cuantumul pensiilor, urmare a criticilor apărute în presă referitor la creşterea pensiilor militare.În acest caz situaţia celor care şi-au permis acest lucru este foarte gravă deoarece au comis un abuz în funcţie, permiţîndu-şi să nu prelucreze integral documentele din baza de date.

În interviul de la începutul lunii ianuarie gen.mr. Maria Lupu declara că pensile mărite reprezintă 85% din totalul pensiilor revizuite. În perioada imediat următoare într-un interviu la B1Tv, Gabriel Oprea anunţa totuşi că 92% din pensile revizuite au crescut. Şi, absolut din întîmplare, probabil pentru a repara onoarea generalului, imediat pensionarii militari au început să primească noi decizii de revizuire- a 2-a, a 3-a sau a 4- a - toate mărite. Puţin , dar mărite pînă în apropierea sumei trecută iniţial pe site-ul M.Ap.N. Eu unul nu cred în coincidenţe. Casa de pensii sectorială păstrează tăcerea acestor stranii micşorări/măriri de pensii. Cu certitudine cei care sunt beneficiarii unor astfel de măriri nu pot sta liniştiţi. Orice viitoare verificare a pensiilor lor îi va pune în situaţia de a înapoia nişte fonduri alocate abuziv . La fel nici ceilalţi pensionari nu au nici cea mai mică garanţie că pensia primită reprezintă real veniturile cuvenite, oricînd putînd fi puşi în situaţia de a înapoia şi ei fonduri primite ca foloase necuvenite. Dar ei vor fi singurii vinovaţi. Şi vor fi siliţi să înapoieze nişte bani pe care în baza deciziilor de revizuire primite , considerau că le merită.Gabriel Oprea, Maria Lupu şi cei care le-au executat ordinele ilegale nu vor păţi nimic.S-au aşa speră ei ! În condiţiile în care România va redeveni un stat de drept şi la M.Ap.N. se va executa un control de fond asupra revizuirii/recalculării pensiilor militare se vor descoperi gravele încălcări ale legilor, iar vinovaţii vor răspunde în faţa legii. În frunte cu intangibilii , încă, Gabriel Oprea şi Maria Lupu.

În anul 2011 s-a desfăşurat o vastă operaţiune de manipulare,avînd ca scop liniştirea pensionarilor militari, creerea disensiunilor între pensionarii militari şi cei civili, între diverse categorii de militari, între asociaţiile acestora, decredibilizarea acţiunilor în instanţă. S-a mai urmărit deasemenea atragerea unui număr cît mai însemnat de pensionari militari în rîndul UNPR, pretinsul “partidul de suflet” al acestora.

Anul 2012 a debutat în forţă trecîndu-se la hărţuirea pensionarilor militari prin emiterea deciziilor de revizuire/recalculare în cascadă, prin refuzul de a respecta decizii definitive şi irevocabile ale Curţilor de Apel, prin refuzul de a pune la dispoziţia pensionarilor militari a documentelor care au stat la baza emiterii deciziilor de revizuire.Se urmăreşte menţinerea unei permanente stări de nesiguranţă în rîndul pensionarilor militari, scăderea moralului acestora şi împiedicarea realizării unităţii de acţiune a tuturor asociaţiilor şi organizaţiilor acestora. Nu în ultimul rind se are în vedere creşterea neîncrederi în acţiunile în instanţă, la care apelează un număr din ce în ce mai mare de pensionari militari.

Cu certitudine acţiunile pensionarilor militari nu vor înceta, acestea căpătînd o amploare şi o vehemenţă sporită, încetarea lor fiind stric legată de revenirea la respectarea legilor în cadrul M.Ap.N. şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi.

Col.(r) Remus Macovei

duminică, 19 februarie 2012

Model contestatie pentru decizii de recalculare

Rugam colegii din M.Ap.N care au primit decizii de recalculare, urmare a cererilor inaintate Casei de pensii Sectoriale pentru luarea in considerare a perioadelor lucrate dupa iesirea la pensie, sa utilizeze acest model de contestatie. Atragem atentia asupra obligativitatii depunerii acestei contestati, in mod deosebit pentru cei care au contestat deciziile de revizuire.Contestatie MApN

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale


DOMNULE PREŞEDINTE

Subsemnatul ,..............................................................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (în continuare „SCMD”), domiciliat(ă) în localitatea (comuna) ................. , str. .......... nr. ........., bl. ........ ap. ............, jud./ sect. ........, posesor al actului de identitate seria ........... nr. ........ , eliberat de .............................. la data de ............................ CNP ..............................., cu dosar pensie nr. .................................. depun prezenta
CONTESTAŢIE

la Decizia de recalculare a pensiei nr. ......./.................. ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale

prin care solicit:

Revocarea deciziei de recalculare a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

pentru următoarele

MOTIVE

1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispozițiilor Legii nr. 263/2010. In ea a fost inglobata. atat pensia militara a subsemnatului recalculata si respectiv revizuita potrivit Legii 119/2010 si a OG1/2011, cat si contributia la fondul de pensii pentru perioada lucrata dupa iesirea la pensie subsemnatului.

2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus:

„suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”

3. Aşadar, emiterea deciziei de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.

4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiei în baza unui act a cărui aplicare era suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziei de revizuire contestate şi a cuantumului pensiei, astfel cum a fost el stabilit în procesul de revizuire.

5. Decizia de revizuire si ale carei date au fost preluate in acesta noua decizie de recalculare emisă este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare emisă în mod legal. Ori, am demonstrat că decizia de recalculare nu are temei juridic legal, fiind emisă totodată, de o autoritate care nu avea competenţa legală de a emite decizii de recalculare, respectiv Direcţia Financiar-Contabilă a Ministerului Apărării Naţionale.

II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului

6. Revizuirea unei deciziei de recalculare (emisă în mod nelegal şi abuziv de o instituţie fără această competenţă, aşa cum am demonstrat), încalcă dreptul de proprietate al subsemnatului asupra pensiei deţinute în mod legal în baza legii anterioare apariţiei Legii nr. 119/2010, astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.
7. De asemenea, în motivaţia Inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie cuprinsă în Decizia nr. 38/07.01.2011 se menţionează că dreptul la pensie este un drept patrimonial care nu poate fi luat de cineva.

III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi

8. Măsura privind recalcularea pensiei deja revirevizuite, la randul sau emisă în mod nelegal, are loc prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.

9. Încălcarea acestui principiu rezultă din faptul că decizia de recalculare, emisă la data de ..................., îşi produce efecte retroactiv, de la data de 01.08.2011, în condițiile în care la data de 31.12.2010 dreptul meu de pensie era născut pe baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010 si mentinut chiar la acesta data prinj efectul OG1/2011, art.6. În această situaţie, pe data de 01.08.2011 nu pot opera, concomitent, două dispoziţii contrare: una care să prevadă recalcularea pensiei, iar cealaltă care să prevadă revizuirea recalculării.

10. Aduc ca argument suplimentar, faptul că atat prin revizuire cat si prin decizia de recalculare se încalcă principiul neretroactivităţii legii, prevăzut de Decizia nr.830/2008 a Curţii Constituţionale care a statuat că „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

11. În cazul meu legea anterioară Legii nr. 119/2010, în baza căreia am primit pensie în luna decembrie 2010 este ............................................

12. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglemntări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

13. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata:

În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.

14. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

15. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

16. Drepturile mele legal câştigate sunt cele prevăzute de legea anterioară Legii nr. 119/2010 şi nu de cele cuprinse în decizia nelegală de recalculare a pensiei mele şi emisă de o instituţie publică fără competenţă în acest domeniu. Ori revizuirea, în opinia legiuitorului, urmăreşte corectarea unor presupuse erori intervenite în procesul legal de recalculare al unor drepturi de pensie.

17. Concluzia este că nu se poate revizui ceva nelegal atribuit.

IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate

18. Decizia de recalculare a pensiei revizuite pe care înţeleg să o contest, este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate. Drepturile mele legal câştigate sunt drepturile consacrate prin acte legale emise de statul român, prin casa de pensii, după pensionarea mea şi aflate în plată, la data de 31.12.2010.

După data de 01.01.2011 drepturile mele au fost, în mod abuziv diminuate, cu încălcarea legalităţii, prin emiterea de decizii de recalculare a pensiei mele, fără nici un suport legal, nefiind drepturi legal câştigate.

19. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3]

20. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

21. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.

22. Mai mult, acest principiu a fost inclus în dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000, modificată: ,, (6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos”.

23. Faţă de cele de mai sus solicit revocarea Deciziei de recalculare a pensiei nr ....... din ....................... , emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, pe care înţeleg să o contest.


Anexez: copia deciziei de recalculare.


Semnătura                                            DataDOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

marți, 14 februarie 2012

Informare

Urmare a finalizării procesului de revizuire a pensiilor militare membrii sindicatului se află în una din următoarele situaţii:

Nu a primit decizia privind revizuirea pensiei:

a.- primeşte aceeasi pensie ca în anul 2011;

b.- primeşte pensia diminuată, conform situaţiei prezentate pe site-ul Casei de Pensii Sectoriale;

Cei de la punctul a. să înainteze la casa de pensii sectorială un raport prin care să solicite lămurirea situaţiei lor.

Cei de la punctul b. să facă demersuri la casa de avocatură pentru începerea acţiunii în instanţă pe baza talonului de pensie primit în luna ianuarie.

A primit decizie privind revizuirea pensiei :

a. - o singură decizie privind revizuirea pensiei;

b.- două decizii privind revizuirea pensiei;

c.- trei decizii privind revizuirea pensiei .

A primit decizie de recalculare urmare a cererii depusă la Casa de Pensii Sectoriala, pentru luarea în considerare a perioadei lucrate după ieşirea la pensie.

Sunt situaţii în care membrii de sindicat au contestat deciziile revizuite şi sunt nemulţumiţi şi de pensia recalculată dar şi situaţii în care sunt mulţumiţi de pensia recalculată.

Atenţionăm membrii de sindicat asupra următoarelor modalităţi de acţiune:

• Este foarte important ca fiecare decizie nou primită să fie contestată. Decizia noua o revoca pe cea anterioara. Daca nu se va proceda in acest fel, ultima decizie devine in termen de 30 zile definitiva.

• Nu este necesar sa fie elaborat un nou model de contestatie intrucat cel existent satisface nevoile membrilor de sindicat.

La primirea celei de-a doua sau a treia decizie de revizuire sau a deciziei de recalculare, colegii nostri vor reface practic contestatia la decizia de revizuire (intrucat aceasta este problema care conteaza si ne intereseaza pe noi), aducand mici modificari privind:

- denumirea documentului contestat (de exemplu: decizia de recalculare nr. … din … data in baza deciziei de revizuire nr. …… din ……)

- cuatumul pensiei, care in mod cert va fi schimbat fata de vechea decizie

- data noii decizii etc.

• Dupa trimiterea contestaţiei la Casa de pensii Sectoriala şi confirmarea primiri acesteia membrii de sindicat sa multiplice aceste documente(decizia de revizuire nou primită/ decizia de recalculare, plicul cu data de primire, contestatia depusa,chitanta de trimitere cu data Postei si confirmarea de primire) in 4 exemplare pe care le vor depune la sediul sindicatului.

• Pentru colegii care au lucrat in viata civila dupa trecerea in rezerva si doresc sa trimita documente pentru suplimentul de pensie cuvenit, recomandam sa faca lucrul acesta separat de contestatie. Sumele astfel obtinute nu sunt de regula foarte semnificative. Mentionam de asemenea ca o parte dintre membrii de sindicat aflati in aceasta situatie, renunta momentan la acest demers pentru “ a nu recunoaste noua lege”.

• Membrii de sindicat cu vechime din 2009 si 2010(cu cotizaţia platita la zi) – si care nu au beneficiat sub nici o forma de suma de 50 ron platita de sindicat – pot solicita acest lucru la depunerea dosarelor.

Biroul Operativ al SCMD Filiala Constanţa

joi, 9 februarie 2012

EROULŞI MAFIOTUL


S-a  întîmplat  în februarie 2012, în România,  stat membru al NATO şi al UE, care în Constituţie la art.16(1) are următoarea prevedere: “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi  a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări”.
Vă invit să analizăm cu maximă atenţie  situaţia a doi militari .
·       
  Locotenentul Alexandru Gheorghe

 La 27 ani era locotenent, fiind încadrat pe o funcţie de maior. În vara anului 2011 întocmeşte şi înaintează Şefului SMG un raport în care prezintă gravele anomalii existente în promovarea cadrelor provenite pe filiera indirectă. La 23 ianuarie participă la mitingul din Piaţa Universităţii din Bucureşti.
Consiliul de judecată al ofiţerului din Flotila 71 Aeriană din Cîmpia Turzii a propus  luni 6 februarie 2012, trecerea în rezervă a locotenentului  Alexandru Gheorghe care s-a făcut vinovat de:
- participarea în data de 23.01.2012 la mitingul/demonstraţia din Piaţa Universităţii-Municipiul Bucureşti, faptă interzisă de prevederile art. 29, lit. g) din Legea nr. 80/1995 şi prevăzută de art. 2, lit. d) din „R.G.-8, Regulamentul consiliilor de judecată”;
- purtarea uniformei militare pe timpul participării, în data de 23.01.2012, la mitingul/demonstraţia din Piaţa Universităţii-Municipiul Bucureşti, cu nerespectarea prevederilor coroborate ale art. 89, alin. (1) din „R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate” şi art. 3, alin. (2) din Dispoziţia şefului Statului Major General nr. SMG-13/02.02.2011 privind unele reguli pentru portul uniformelor militare, faptă prevăzută de art. 2, lit. e) din R.G.8;
- neînştiinţarea comandantului despre deplasarea şi în alte localităţi pe timpul părăsirii garnizoanei pe data de 23.01.2012, respectiv în municipiul Bucureşti, încălcând astfel prevederile art. 122, alin. (7), din R.G.-1, faptă prevăzută de art. 2, lit. e) din R.G.-8;
- acordarea de interviuri şi declaraţii reprezentanţilor mass-mediei civile, fără a păstra echidistanţa politică a armatei şi fără aprobarea comandantului unităţii, şi, totodată, furnizarea unor informaţii exceptate de la liberul acces, respectiv denumirea funcţiei şi a structurii unde se găseşte aceasta, conform prevederilor art. 12, lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 65, alin. (1), lit. d) şi e) din „Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul nr. M. 12/28.01.2009, fapte prevăzute de art. 2, lit. e) din R.G.-8.
·          
Generalul Gabriel Oprea

 Este acuzat că:
- deşi la trecerea în rezervă avea gradul de căpitan  s-a  reactivat  cu gradul de colonel;
-  a obţiut gradul de general de brigadă cu încălcarea prevederilor legale;
- a obţinut titlul de profesor universitar cu încălcarea prevederilor legale;
- a devenit  îndrumător de doctorat cu încălcarea prevederilor legale;
-  a fost şeful Mafiei personale a lui  Adrian Năstase( acuzaţia i-a fost adusă de preşedintele României);
- prin măsuri ilegale dispuse a distrus sistemul de pensii militare-  a ordonat  contrar prevederilor legale eliberarea adeverinţelor de venituri de către Centrele Militare; a forţat întocmirea sistemului informatizat cu veniturile salariale ale tuturor cadrelor militare,fapt care a avut  consecinţe grave asupra cuantumului pensiilor ; nu a luat măsuri , conform OUG nr.1/2011,  ca la 31 decembrie 2011 procesul de revizuire să se încheie, existînd contrar declaraţiilor sale triumfaliste numeroase cazuri de pensionari care în februarie 2012 nu au primit încă decizii de revizuire;
-a  politizat acordarea gradului de general;
Neţinîndu-se cont de  aceste acuze foarte grave este numit   ministru al apărării naţionale, fiind unul din oamenii de bază ai actualei guvernări.
          Tînărul locotenent Alexandru Gheorghe, avea o  carieră impecabilă, putînd să stea liniştit în cazarmă. Dar era îngrijorat de ceea ce se întîmplă în armata română, dovadă fiind raportul înaintat şefului SMG, rămas fără nici un răspuns. Oare generalul Ştefan Dănilă de ce nu este tras la răspundere pentru acest lucru? Mai era îngrijorat de ceea ce se întîmpla în ţară. A refuzat să rămână mut ca obedienţii generali din structurile de conducere, în birourile luxoase din comandamente, nu şi-a pus piciorul în ghips, ca un celebru general din 1989. A ales conştient o cale a demnităţii. Îmbrăcat în uniforma armatei române s-a deplasat în Piaţa Universităţii unde şi-a declarat, ca toţi românii de altfel, dezgustul faţă de ce se întîmplă în România şi a arătat că militarii românii sunt solidari cu restul populaţiei, adusă în pragul disperării de o conducere coruptă şi trădătoare de ţară. A reuşit prin gestul său să obţină respectul cuvenit armatei române, pentru prima oară  după 1989 militarii  activi şi în rezervă  simţind din nou mîndria că sunt români şi că se bucură de încrederea  semenilor lor. În Piaţa Universităţii şi apoi în toate localităţile din ţară, unde aveau loc manifestaţii, s-a scandat “Armata e cu noi!”. Acesta este lucrul formidabil reuşit de un tînăr ofiţer, care a demonstrat că în România sunt tineri, care oricînd  pot deveni demni conducărori ai unei Românii mai bune. Nu avem nevoie de manageri străini, avem suficienţi tineri valoroşi, care nu au loc să se afirme din cauza odraslelor care se sparg în fiţe prin baruri. Locotenentul Alexandru Gheorghe a dat încredere romînilor că schimbarea în bine a României este posibilă. El, prin modestia sa, spiritul său de sacrificiu, chiar încălcînd  prevederi ale legilor şi regulamentelor militare, a devenit un erou adulat de marea majoritate a românilor şi va rămîne  în memoria colectivă ca un simbol al demnităţii. Acesta este adevărul şi sancţiunile disproportionate aplicate de către consiliul de judecată nu vor putea diminua cu nimic gestul de o exemplară frumuseţe morală a acestui tînăr militar.
          Spre deosebire de el, Gabriel Oprea, militarul a cărui carieră s-a realizat prin încălcări grosolane a legilor, are tupeul să fie mîndru de realizările sale. Are în sînge trădarea, aroganţa parveniţilor şi slugărnicia faţă de puternicii zilei. Niciodată nu a fost şi nu va fi respectat de locotenentul Alexandru Gheorghe şi colegii săi, care vor să se afirme prin competenţă şi pentru care onoarea şi demnitatea  militară sunt sfinte. Gabriel Oprea aranjează băi de mulţime, împreună cu generalul fruntaş Onţanu, celui care l-a transformat dint-un mafiot periculos, într-un politician respectabil. Dar nu va avea curajul, chiar şi  îmbrăcat în uniformă de general cu patru stele,  să intre în rîndul mulţimii care protestează în Piaţa Universităţii. Probabil că ar fi ultima baie de mulţime pe care ar face-o. Sper ca în perioada următoare organele abilitate ale statului, pentru că totuşi suntem un stat de drept, să manifeste aceeaşi exigenţă şi faţă de acest militar, ca şi în cazul locotenentului Alexandru Gheorghe.  Sau  avem legi care se aplică doar celor mici, în special locotenenţilor? În eventualitatea că acest lucru nu se va întîmpla, consider că ar fi extrem de util să se înfiinţeze, de către reprezentanţii societăţii civile, un Consiliul de judecată morală, care după aceleaşi criteri după care locotentul Alexandru Gheorghe a fost exclus din armată, să analizeze şi faptele generalului cu patru stele Gabriel Oprea.
            Din compararea celor două cariere se desprinde  două concluzii:
-          Gabriel Oprea a fost, este şi va fi un mafiot demn de dispreţul romînilor, care îşi vor aduce aminte de el doar că a fost membru al grupului care a înrobit pe generaţii propriul popor.
-           Locotenentul Alexandru Gheorghe este şi va fi un erou demn de respectul celor pentru care şi-a sacrificat cariera militară.
Şi s-ar mai desprinde o întrebare: cînd, cum şi cît de repede va redeveni Romînia  un stat de drept?
Faptul că  eroul este îndepărtat, iar mafiotul rămîne să conducă armata română ar trebui să ne îngrijoreze profund.

Col.(r) Remus Macoveimarți, 7 februarie 2012

Tenebre bugetare în 2012


Comandor marina (rez) dr. Golea Pompiliu


Având gustul lecturii cartii economice, citeam mai deunăzi aprecierea economistului american Rudiger Dornbush care declara cu o oarecare ironie că in 1993, Mexicul o ţară care intra în criză după o creştere economică fulminantă a trecut la măsuri pentru realizarea triadei Stabilizare- Reformă – „Creştere Economică Zero”.

Atunci am perceput-o doar la limita de informaţie pentru cultura generală.

Incepând din primavara lui 2010, la cateva luni dupa realegerea ca preşedinte a domnului Basescu, aceste concepte, cu o anumita relativitate, erau reluate şi in mediile politice de la putere. In teorie, absolut corecte pornind de la necesitatea realizarii conditiilor unei creşteri economice sustenabile. Reamintesc ce înseamnă creştere economică sustenabilă! O stabilizare la nivel înalt a gradului de ocupare al resursei umane disponibile şi valorificarea superioară a potenţialului tehnico – material autohton! Un decalaj de PIB zero! Adică cel puţin egalitate între PIB –ul efectiv şi PIB-ul autohton!

PIB-ul efectiv al României, să nu uităm, este realizat din păcate, în mod majoritar de companii transnaţionale! Bine poziţionate în peisajul politico-economic!

Să ne reamintim că în 2008, economia vest europeană se contracta iar un an mai târziu, economia românească intra succesiv criză şi în recesiune. Întârzierea de un an a fost generată de campania electorală, care ştim cu toţii ce accente patetice şi iraţionale a atins! In primavara lui 2011, ieseam din recesiune cu o creştere de circa 0,5% (discutabilă) cu sprijinul a doua companii transnaţionale Dacia şi Nokia.

Factorii de producţie interni nu au fost folosiţi corespunzător, fapt care l-a inspirat pe domnul preşedinte să ceară în urma introducerii (cam pe blat!), a prevederilor tratatelor EMSA şi Euro Plus (despre care am mai discutat), introducerea in constituţie a unei prevederi prin care să nu se depăşească un deficit structural de 0,5% din PIB. Lucru firesc, în condiţiile în care fiecare român trebuie să plătească 4500 euro la datorie din care 2500 euro la împrumuturile din 2009 încoace!

Din 2010, după consolidarea puterii, soluţia guvernelor Boc la criză – taieri de cheltuieli fără prea mult discernământ a determinat „paradoxul economisirii” denumit în literatura de specialitate ca paradoxul lui Keynes. Taierea cheltuielilor a generat şi mai mult scăderi ale veniturilor. Şi nu pot să înţeleg de ce!

Problema discutabilă, care apare în acest moment, este dacă austeritatea bugetară, mai concret deficitul bugetar de 1,9% pentru acest an, optimizează raporturile social –economice! Adică dacă sacrificiile noastre se regăsesc cu adevărat în trenduri pozitive şi sesizabile pentru cetăţeanul de rând.Vreau să am încredere în Preşedintele meu, dar analiza unor puncte sensibile din buget mă inhibă în acest demers! Câteva din dilemele mele de om obişnuit din zona societăţii civile, ar fi următoarele:

Majorarea ponderii acordate cheltuielilor pentru investiţii, ajungând la circa 38 miliarde lei este în opinia mea, un demers corect, dar nu suficient de fundamentat din punctul de vedere al eficienţei economico-sociale.

Care sunt investiţiile generatoare de inaltă valoare adaugată? Şi sustenabile pe un orizont de timp previzibil! Că doar pentru aceste analize, avem specialişti bine plătiţi în organismele guvernamentale! Sper ca nu bazinul de inot de la Câmpina sau telegondolele din Carpati construite in zone greu accesibile! Şi ce or mai fi!

Achiziţiile de bunuri si servicii reprezintă circa 32 miliarde lei şi sunt cu 11% mai mari faţă de 2011; 5,5% din PIB-ul estimat.

Dacă preşedintele meu declara acum o săptămână că va trebui să ne descurcăm cu resurse proprii pentru investiţii (pentru că cele străine au scăzut la un sfert faţă de 2008!) nu era oare o variantă mai eficientă, diminuarea sau cel puţin plafonarea lor şi redirecţionarea surplusului către investiţii? Aşa din perspectiva gândirii mele, se poate armoniza deficitul structural de 0,5% din PIB cu creşterea economică! Şi detensiona puţin atmosfera generată de percepţiile subiective ale inepţilor din stradă!

Deficitul bugetului de pensii este în 2012 de 13,8 miliarde lei (aceasta sumă se transferă de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale, pentru a compensa deficitul). Prin transferurile către Pilonul II de pensii, veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale sunt diminuate în 2012 cu suma de 2,72 miliarde lei, în creştere cu 21% faţă de 2011; astfel, pilonul II este responsabil de 19,69% din deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat! (în condiţiile în care o treime din contribuţia angajatului se duce în pilonul II – 3,5% raportat la 10,5%). Până în 2015, pe baza proiectiilor din buget, pilonul II va ajunge sa fie responsabil de 30% din deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat; în consecinţă, în anul 2012, statul pierde prin pilonul II 0,47% din PIB, adică un sfert din deficitul bugetar de 1,9% din PIB, estimat de Guvern. Mă întreb eu oare, PILONUL II de pensii generează acum investiţii cu randamente ridicate care se văd în creştere economică şi în ameliorarea vieţii sociale? De ce o fi renunţat Slovacia la ei în 2009?

Semnele de întrebare privind atingerea unei rate de creştere economică de 2% in Romania in 2012, s-au inmulţit în condiţiile revizuirii perspectivelor pentru zona Euro, aşa încât o construcţie a bugetului, pe o creştere a veniturilor de 7% şi a PIB-ului cu 2% poate părea in acest moment prea optimistă.

În loc de încheiere două întrebări naive:

Prima: Tăierile salariilor (şi de ce să nu spunem şi a pensiilor militare) au fost făcute în cel mai acceptat caz la limita unei legalitaţi forţate; nu era oare mai indicată pentru sumele tăiate, emiterea de obligaţiuni cu maturitate, să zicem 2015, anul când se consideră restartarea economică mondială pe principii sănătoase? Aceste venituri se puteau constitui în cash-flow pentru activităţi productive generatoare de randamente ridicate! Poate că majoritatea celor aflaţi în această situaţie ar fi avut altă percepţie!

A doua: nu era un demers corect, stoparea distribuţiei de bani către firme dedicate mai ales din fondul de rezervă al guvernului şi redirecţionarea lor către zona educaţională şi de sănătate? Factori de igienă pentru creşterea competivităţii economiei pe care cu îndârjire o numesc în continuare naţională! Economistul Friedrich List numea aceşti factori „forţe productive” ale naţiunii! Şi era din Germania, ţară care în acest moment îşi urmăreşte cu multă ambiţie, planurile de hegemonie economică europeană! Prin competitivitate şi disciplină!

Veritas laborant nimis saepe, extinguitur nunquam (Deşi respins de nenumărate ori, adevărul nu piere niciodată).