miercuri, 29 februarie 2012

LANSARE DE CARTE


    În  aula Senatului Universităţii Ovidius ” Constanţa, colegul nostru lt.col.(r) dr. Voicu Marin şi-a lansat lucrarea “De la ultimatumul URSS, la porţile Stalingradului. Starea de spirit a Armatei Române în perioada 26 iunie 1940-septembrie 1942”.
    Conferenţiarul universitar dr. Valentin Ciorbea  a arătat în prezentarea sa că, domnul Voicu Marin, ofiţer de carieră, şi-a completat pregătirea cu studiul istoriei prin licenţă, masterat şi doctorat,  toate în cadrul Universităţii Ovidius”. Lucrarea abordează o etapă complexă, cu o mare încărcătură psihică pentru români, pentru Armata Română, din momentul prăbuşirii frontierelor în 1940 pînă la luptele din zona Stalingradului. Lucrarea se adresează atît specialiştilor  preocupaţi de cel de al doilea război mondial cît şi militarilor, cadrelor de comandă în mod deosebit, pentru care starea de spirit a subordonaţilor şi motivaţia executării exemplare a ordinelor depinde într-o măsură apreciabilă de impactul asupra psihicului.

    Profesorul universitar dr. Marian Cojoc, prorectorul Universităţii “Ovidius ” a insistat asupra aspectelor inedite , amplu susţinute de o bibliografie de excepţie, abordate de autor: drama prin care au trecut militarii retraşi din Basarabia şi Bucovina, din zona transilvană cedată Ungariei şi din judeţele Caliacra şi Durostor preluate de la Bulgaria; măsurile adoptate de M.St.M. pentru reorganizarea şi pregătirea efectivelor pentru război; impactul  asupra psihologiei militarilor români, urmare a infiltrării Gărzii de Fier în armată şi al  colaborării militarilor români cu cei germani; satisfacţia cu care trupele române au trecut Prutul şi starea de spirit excelentă a militarilor pe timpul luptelor pentru eliberarea Basarabiei; dinamica negativă a stării de spirit a militarilor care au ajuns să lupte la porţile Stalingradului.
Lucrarea este structurată pe patru capitole:
-          Capitolul  I – Evacuarea efectivelor militare din provinciile cedate URSS, Ungariei şi Bulgariei în vara anului 1940.
-          Capitolul II – Starea de spirit a militarilor români pe timpul evacuarii din teritoriile pierdute în anul 1940
-          Capitolul III – Preocupările guvernului Ion Antonescu pentru îmbunătăţirea stării de spirit a armatei în perioada septembrie 1940-iunie 1941
-          Capitolul IV – Evoluţia stării de spirit a Armatei Române pe timpul Campaniei din Răsărit, pînă la ocuparea dispozitivului în cotul Donului(22 iunie 1941- septembrie 1942)
Autorul prezintă aspecte inedite ale descoperiri laturii sentimentale, a trăirilor şi reacţiilor celor aflaţi în centre de instrucţie din ţară, în linia întîi a frontului sau aduşi în ţară pentru refeacere ori deconcentrare.Deasemenea autorul analizează aspecte privind comportamentul gradelor inferioare şi a ofiţerilor în raporturile cu marea masă a soldaţilor, nevoile şi nemulţumirile acestora,acţiunile autorităţilor statale pentru protejarea familiilor combatanţilor, propaganda de război,, influenţa condiţiilor fizico-geografice şi climatice ale terenului din zona de desfăşurare a acţiunilor de luptă precum şi nivelul asigurării hrănirii şi echipării asupra psihicului militarilor români.
Prin lucrarea sa lt.col(r)Marin Voicu  clarifică numeroase întrebări legate de problematica deosebit de sensibilă a stării de spirit a militarilor români, care s-au confruntat cu realităţile dure ale anilor 1940-1942. A abordat cu mult curaj aceste aspecte, provocînd în acelaşi timp participarea cît mai amplă la analiza  acestei problematici a celor interesaţi de istoria relativ recentă  a participării României la cel de al doilea război mondial.
Col.(r)Remus Macovei