luni, 30 ianuarie 2012

O scurtă exegeză economică perfectibilă asupra declaraţiei de presă a Preşedintelui meu


                                     
 Autor: Comandor marină (rez)  dr. Golea Pompiliu
         
Titlul mă obligă la o scurtă explicaţie. În 2009 eu nu am votat pentru domnul Traian Băsescu. Dar pentru că domnia sa a fost ales discutabil sau nu (este o problemă a cercetărilor postume) m-am supus majorităţii şi în mod firesc a trebuit să recunosc că este şi Preşedintele meu. Domnia sa a devenit preşedintele tuturor românilor, şi a celor care l-au ales şi a celor care nu l-au votat. Având responsabilităţi pentru toţi românii. Aşa că nu trebuie să se supere că mai creăm câte o agoră să ii reamintim că este „servitorul naţiunii”, asta ca să îl parafrazez pe omul politic Ion Raţiu! Domnul cu papion Dumnezeu să îl odihnească! Ştim că preşedintele este întotdeauna fascinat de oamenii cu papion!
            Domnul preşedinte ne spune că ultimele manifestaţii i-au creat sentimentul că pentru o parte din români s-a creat o falie între Preşedinte şi o parte din naţiune. Să nu se supere domnul preşedinte, dar societatea civilă, aia câtă o mai fi prin ţara asta şi de bună calitate pe care o doreşte, i-a dat numeroase semnale elegante. Fără zgomotul străzii. Din păcate, şi nu pot să înţeleg de ce, domnia sa nu a receptat oportun şi corect mesajul acestora.
            Domnul preşedinte ne spune că situaţia în care ne aflăm îi este clară. Sunt convins că acum îi este clară. Dar să facem apel la istoria apropiată. Domnia sa este preşedinte din 2004.
            A primit din partea românilor, atunci inclusiv din partea mea un credit uriaş de încredere.
            Trebuia să vadă, că mergem pe o politică economică dictată de Consensul de la Washington. Aceea de liberalizare a contului curent. Adică pe înţelesul nostru, de pătrundere a fondurilor destinate consumului şi mai puţin producţiei. Până în 2008 timp de doi ani a avut un prim ministru apropiat convingerilor sale. Pe domnul Boc.
Guvernatorul Băncii Naţionale, domnul Mugur Isărescu atrăgea atenţia asupra creditului cu buletinul. În 2007 un economist de marcă mondială pe nume Nouriel Roubini  născut aici aproape de noi, la Istambul, atrăgea atenţia asupra crizei ce avea să vină. Chiar şi eu un component modest al societăţii civile, atrăgeam atenţia în 2007, asupra cererii excesive care punea presiune pe contul curent. Premisă a crizei! Ne mai lipsea doar impulsul extern! A venit în 2008! De peste ocean!
Domnia sa, era atunci în vogă şi prin populismul (doctrină apărută în Rusia prin 1870 şi promovată prin America Latină) care astăzi îl reneagă era simpatizat de popor.
Preşedintele conducea ţara, mergând în agora Universităţii unde se consulta cu cetăţenii. Politicienii erau cei răi!
Combătea chiar şi personalităţile care îi atrăgeau atenţia asupra a ceea ce urmează.
În 2008 domnia sa permitea introducerea pensiei minime şi critica guvernul Tericeanu, pe apus de mandat, că nu permite creşterea salariilor profesorilor.
Spunea domnia sa că bani nu sunt problema, ci doar opţiunea! Mai susţine astăzi această teză?
            Să urmărim câţiva indicatori în perioada 2008-2011

Anul
Deficit bugetar
Datorie publică
%PIB
(milid)  lei
% PIB
2008
4,80
24,19
21,80
2009
7,20
35,38
29,29
2010
6,58
33,78
32,00
2011
4,35
25,81
38,00
           Sursa: INSSE
         
Ce ne spun aceşti indicatori?
            Că în condiţiile în care economia s-a contractat, în 2009 şi 2010, deficitul bugetar a crescut. Şi asta şi pe fondul restructurărilor şi tăierilor de salarii, creşterii gradului de impozitare precum şi al scandalurilor privind utilizarea dedicată a unor bani de la bugete către entităţi privilegiate. Presa a fost plină de scandaluri. Nu mai vorbim şi de evoluţiile datoriei publice în această perioadă, banii nefiind folosiţi transparent iar împrumuturile făcute fără acordul parlamentului. 
            Şi în raport cu aceste evoluţii pe care le-am surprins sintetic în cifre (care nu relevă direct suferinţele omului obişnuit) retorica domnului preşedinte apare cel puţin ciudată: „ Aş vrea ca românii să înţeleagă că îmi este extrem de clară situaţia în care se află. Ştiu că măsuri precum creşterea TVA-ului, reducerea salariilor în sectorul bugetar, restructurarea sectorului bugetar, introducerea contribuţiei pentru sănătate la pensiile peste 750 de lei i-au făcut să iasă în stradă ca urmare a traiului greu”.
Observaţie corectă, dar care scoate în evidenţă contrastul cu opulenţa unor grupuri ce s-au îmbogăţit în timp de criză în timp ce clamau austeritatea.
Domnul premier Emil Boc susţine pe bună dreptate că a asigurat stabilitatea economică.
În traducere liberă, prin austeritate la cei mulţi şi generozitate la cei aleşi.
            Nu pot să nu recunosc că domnul preşedinte are dreptate când susţine necesitatea unei noi legi pentru sănătate. Dar, deşi tema este corectă, elaborarea ei prin conţinutul proiectului de lege a viciat profund scopul. Cum adică, eu am dat până acum zeci de mii de lei noi la sanatate, care nu au fost folositi pentru că nu am fost bolnav sau nu am folosit sistemul gratuităţilor, speriat de mecanismele birocratice, iar acei bani sunt consideraţi doar o sursă de maximizare a profitului pentru firme din domeniu. Şi mai şi plătesc în plus? Nu pot să îmi cunosc concret nici măcar pachetul de servicii de care beneficiez? Dar alţi oameni cu un grad de aculturalizare mai scăzut la aceste schimbări ce vor face? Vor  dispare pe cale naturală? Sigur că o propagandă de un anumit tip mă va putea considera un filistin sau un ignorant în cunoaşterea mecanismelor de aplicare ale  acestei legi! Nu vorbesc de scandalurile cu achiziţiile de mobilier şi alte ustensile medicale în care au fost implicaţi  demnitari din sfera puterii
Cazul Teleorman e unul dintre ele. Am citit proiectul de lege. Dar nu am văzut transparenţă în comunicare.
            Mai susţine domnia sa că „ în momentul de faţă ne aflăm în criză. Evoluţiile interne din ultimii ani au suprapus peste criză şi măsuri extrem de puternice de modernizare a statutului”.
            Şi face referire la „legile controversate sau nu bine primite de către cei cărora li se adresau”. Apreciez francheţea domnului preşedinte! Da, extrem de controversate şi în dezacord total sau parţial cu principiile din Uniunea Europeană.
            Domnul Traian Băsescu ne-a vorbit de câteva ori în mod ezoteric despre Mecanismul European de Stabilitate financiară (ESM) şi Pactul Euro Plus. Adresat zonei euro. Dar nu interzis şi altor ţări din zona non-euro.  Puterea a aderat la idee!
Fără a se consulta societatea civilă! Mecanismul a fost refuzat politicos de Marea Britanie, Suedia, Ungaria şi Cehia. Ştiu oamenii oare ce implică aderarea la aceste tratate? Să enumerăm câteva din ele: eliminarea sistemului de indexare a salariilor cu rata inflaţiei; recunoaşterea reciprocă a diplomelor pentru a creşte mobilitatea forţei de muncă; încercarea de a creea o bază comună pentru calculul impozitului pe profit; ajustarea sistemului de pensii la dinamica demografică (de exemplu creşterea vârstei de pensionare şi variabilitatea punctului de pensie în funcţie de venituri); obligaţia ca fiecare stat să instituie un mecanism de alertă privind creşterea datoriei publice în constituţie; stabilirea unui regim naţional de management al crizei în sistemul bancar.
Toate aceste idei sunt interesante, dar nu ar fi oare corect să fie discutate şi cu poporul?
 Cu această masă de inepţi, vorba unui intelectual rasat demis de curând meritat, dar după un puseu  puternic al domnului premier!
            Putem vorbi, având în vedere chiar prevederile acestui pact că nu mai avem nevoie de stat social? „Legea educaţiei care  a împins către reformarea unui sistem extrem de mare şi care nu a fost profund reformat niciodată de la revoluţie încoace” – tot din discursul domnului preşedinte ce a indus? Să dăm numai două exemple: numărul mare de copii dintr-o clasa deoarece s-au desfinţat alte şcoli; politizarea şcolilor. Unde a fost dialogul cu specialiştii din domeniu la fel ca şi în cazul sănătăţii?
            Spune domnul preşedinte şi cu alte prilejuri că trebuie să fixăm un deficit  structural de 0,5% din PIB. Şi iar îi dau dreptate! Să mergem mai departe! Componenta structurală presupune luarea în considerare a ciclului economic! Unde a fost domnia sa în perioada de boom economic a Romaniei! Când nu trebuia să permită risipirea banului public!
Dar în 2009 şi 2010, unde se observă din tabelul de mai sus că a ajuns deficitul bugetar? Şi dacă ne amintim bine, în 2010 a început tema austerităţii şi reformei!
Brusc după ce puterea actuala s-a consolidat! Dar dacă vorbim de deficit structural se mai impune o întrebare! Unde este preocuparea pentru utilizarea corectă a factorilor de producţie interni şi a oportunităţilor în exterior! Cu multă retardaţie după un cuvânt marinăresc, domnul preşedinte şi-a amintit  de: absorţia fondurilor europene, accelerarea programului de autostrăzi (sperăm într-o altă viziune, prin respectarea standardelor de cost elaborate chiar de putere), dezvoltarea agriculturii (unde sunt subvenţiile?); dezvoltarea industriei alimentare care să valorifice producţia agricolă din mediul rural (sunt de fapt complexele agrozootehnice din perioada defunctului dictator Ceauşescu).
Ne spune domnul preşedinte despre necesitatea relansării sectorului minier! Se referă desigur şi la Roşia Montana! Şi eu sunt printre cei care doresc redeschiderea acestui obiectiv.
Dar pe coordonate corecte. Ii recomandăm domnului preşedinte să studieze cazul Hurtei din Sardinia! Unde se arată ce înseamnă o abordare simplistă a problematicii. Domnia sa ştie foarte clar ce înseamna transparenţă decizională şi dezvoltare durabilă. Şi peste toate, mai ştie sigur că acolo sunt bogăţii poate mai mari decât aurul! Wolfram şi uraniu! Specialiştii în geologie îl pot ajuta! Şi ar fi bine, ca aceste resurse să fie valorificate în ţară. Pentru asta poate ar fi mai bine creşterea redevenţelor la 20% şi nu participarea la un profit diluat prin costuri ascunse. Şi mai ştie domnia sa că trebuie internalizate externalităţile negative! Adică pe româneşte firma dominantă să asigure plata tuturor cheltuielilor pe termen lung cu înlăturarea tuturor urmărilor poluării. Dar ce spune contractul?
Aşa ca să îl cităm pe domnul preşedinte se pot creea surse pentru a alimenta bugetul de stat cu veniturile necesare pentru a susţine sănătatea, educaţia, armata, ordinea publică ş.a.m.d.” La aşa mai departe trebuie incluse şi pensiile. Ii reamintim domnului preşedinte că în 2010 peste 50% din deficitul de la pensii se datorează pierderii a peste 560 mii de locuri de muncă; 15% datorită introducerii Pilonului II de pensii! 5% ni se datorează noua  militarilor în rezervă pentru că nu ne-a lăsat acolo unde ne era locul ca în toată lumea: in bugetul de stat şi în conformitate cu legea pensiilor militare! De asta acum se umblă cu fel  şi fel de malversaţiuni punând pe drumurile tribunalelor pensionarii militari în loc să îi integreze în activităţile social–economice unde sigur ar obţine performanţă! SUA şi nu numai aşa fac! 
            Am evitat să mă pronunţ pe probleme de constituţionalitate, de legi constituţionale de flexibilizarea Constituţiei aşa ca în cazul pieţei muncii unde a fost uitată şi cealaltă componentă – securitatea muncii (în occident conceptul se numeşte flexisecuritate).
            Totuşi ca cetăţean obişnuit nu pot să nu fac câteva remarci! Aşa cum a fost concepută de echipa Iorgovan, acum două decenii constituţia a dovedit că are multe fisuri pe care oameni abili le-au folosit cu pricepere în favoarea lor (traseismul politic e numai unul dintre ele).
La britanici funcţionează, datorită educaţiei oamenilor politici, o constituţie nescrisă, valabilă de peste 600 de ani! La noi ne mai trebuie una revizuită!
            Pentru a ne asigura o altă abordare a influenţei de putere! Şi dacă vorbim de parlament bicameral sau unicameral ar trebui să mai vedem ceva! Cum se fac la noi emoţional referendumurile! Folosindu-ne de eliberarea frustrărilor inhibate fără o prealabilă discutare naţională. De ce naiba or mai fi născocit aia din Europa, Comisia de la Veneţia?
            În consecinţă, dacă este să dorim o purificare, este necesară o altă abordare a democraţiei! Consultare populară, apel la specialişti şi de ce nu elite noi!
            Vilfredo Pareto a identificat o lege a distribuţiei inegale a bogăţiei; 80% pentru cei puţini şi 20% pentru cei mulţi! Ar merita să fie analizată şi azi având aceleaşi tendinţe.
            Tot Pareto mai spunea că poporul conduce prin elite dar elitele se mai primenesc!
            Eu vreau să cred naiv că domnul preşedinte a înţeles în ceasul al 13–lea că societatea românească s-a schimbat! Şi pentru a înţelege ce înseamna societatea civilă de bună calitate îi reamintesc: acel segment al populaţiei care, fără a se implica în acapararea puterii politice, face presiuni asupra puterii să conducă după coordonate corecte.
Iar militarii în rezervă,  demonizaţi prin diferite mijoace, s-au înscris în această categorie, pentru că prin gradul lor de cultură şi educaţie, înţeleg că societatea noastră nu merge într-o direcţie bună. Aspect confirmat şi de sondajele care arată că populaţia spune acelaşi lucru. Seamana cu cifrele lui Pareto.
      Veritas laborant nimis saepe, extinguitur nunquam (Desi respins de nenumarate ori, adevarul nu piere niciodata).

joi, 26 ianuarie 2012

CIUMPALACII DE LA MARE!Noi , 120 de ciumpalaci de la mare, am demonstrat pe 24 ianuarie 2012 la Bucureşti  alături de alte citeva mii de colegi din întreaga ţară. După o zi extrem de grea,  în care am manifestat cu  entuziasm şi fermitate împotriva celor care rupţi de realitate conduc  această ţară, cind am ajuns la Constanţa  am aflat că am fost scoşi în stradă de Ion Iliescu, Victor Ponta şi Crin Antonescu, care sunt solidari cu fratele Voronin de peste Prut.
Am mai aflat că suntem cuprinşi de veselia demolări  a măreţelor realizări ale  preşedintelui şi guvernul ui acestei ţării, care au uimit o întreagă planetă. Probabil domnul preşedinte era deranjat de nerecunoştinţa  noastră şi  de scandările  noastre:”Băsescu, Udrea şi Boc, au  dat României Foc!”,” Jos guvernul trădător!”,”Jos guvernul mafiot, agramat şi semidoct!”,”PDL=Mafie!”
Din nou, cu o perseverenţa-i caracteristică , domnul preşedinte ne-a jignit impardonabil afirmînd că în Piaţa Victoriei au manifestat “foşti colonei din Armata Română  care niciodata n-au fost dincolo de munci agricole unde făceau propagandă lui Ceauşescu”. Asta chiar este culmea nesimţirii! Noi să fim găsiţi  vinovaţi că cei din conducerea de atunci a Românie,  în loc să ne lase să ne ocupăm de problemele specifice armatei, ne trimiteau să strîngem recoltele sau ne transformau în salahori pe diferite şantiere sau în mine! Aceasta era politica oficială a statului român. Nu avea nici un drept actualul comandant al armatei să facă astfel de aprecieri. Adevărul este că noi nu am avut privilegiu să aducem bufuri în ţară, nu am putut îndeplini misiuni la Anver şi nici nu ne-a prins revoluţia cu averi considerabile. Acesta ete adevăratul motiv al faptului că zeci de mii de rezervişti militari, nemaiputînd accepta încălcarea repetată a onorei şi demnităţii specifice, scandează în toată ţara”Jos Băsescu!”
Probabil domnului preşedinte nu-i vine să creadă că decredibilizarea militarilor rezervişti nu a reuşit, aceştia avînd alături de ei studenţi, profesori, ceferişti, medici, actori,pensionari, reprezentanţi ai diaspora, reprezentanţi ai organizaţiilor de revoluţionari care au scandat ca în decembrie 1989 “Armata e cu noi!”.
Noi ciumpalacii de la mare suntem mîndri că am fost alături de toţi aceşti oameni, că am scandat alături de ceilalţi manifestanţi”Băsescu nu uita , nici Constanţa nu te vrea!” şi că am putut aduce un modest sprijin la  acţiunea de revenire a României la normal.
Col.(r) Remus Macovei


NOTA:


Traian Basescu, primele reactii la proteste, foarte dure: Se observa o veselie a demolarii. Ma socheaza cel mai tare ca mesajele lui Iliescu, Ponta, Antonescu, Dogaru sunt similare cu cele ale lui Vladimir Voronin. Voi clarifica lucrurile, in interventia mea de miine, cu romanii

"Se observa o veselie a demolarii", a declarat marti presedintele Traian Basescu la ceremonia de investitura a noului sef al diplomatiei Cristian Diaconescu, in prima declaratie facuta dupa debutul protestelor impotriva actualului regim politic. El i-a atacat foarte dur pe liderii Opozitiei, comparindu-i cu fostul presedinte comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin.

Discursul sefului statului:

Alaturi de presedintele Traian Basescu si premierul Emil Boc, la ceremonie au mai participat fostul ministru de Externe, Teodor Baconschi, precum si mai multi membri ai guvernului si ai UNPR, precum primarul sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone, si primarul sectorului 2, Neculai Ontanu. Spre deosebire de toti ceilalti participanti, Piedone a purtat o tinuta casual.
"As spune ca un lucru extrem de important si demn de salutat este ca aici se afla si fostul ministru de Externe, Teodor Baconschi, si noul ministru, ceea ce este un semnal de continuitate. Politica externa a Romaniei nu se schimba odata cu ministrii ci are miezul ei fundamental care va continua. As vrea sa multumesc domnului ministru Baconschi pentru modul cum si-a exercitat mandatul ca ministru si sa va doresc dumneavoastra succes pentru continuarea manadatului de ministru de externe a Romaniei.

Aveti o misiune grea, as spune, dupa aspectele televizate, aproape imposibila, si anume aceea ca Romania are forta sa continue si acest lucru va trebui sa fie principalul mesaj pe care sa il transmiteti omologilor dumneavoastra din Uniunea Europeana, de peste Atlantic si nu numai.

Se observa o veselie a demolarii, probabil reusita recunoscuta international deranjeaza pe foarte multi, si nu pot sa nu observ ca mesajul domnului Ion Iliescu care, nici mai mult nici mai putin, aproape de pe masa de operatii, transmitea, nici mai mult nici mai putin, ca presedintele in functie trebuie sa raspunda, in conditiile in care dansul inca n-a raspuns nici pentru mineriade, nici pentru victimele de la revolutie.

Il vedem pe Crin Antonescu si pe Victor Ponta care sustin, nici mai mult, nici mai putin, demisie presedinte, demisie guvern, demisie Parlament, adica o Romanie neguvernata.

Vedem activisti din Consiliul Politic al Armatei chiar astazi, fosti colonei din Armata Romana dar care niciodata n-au fost dincolo de munci agricole unde faceau propaganda lui Ceauseascu, ii vedeam manifestand vigurios impotriva a ceea ce s-a facut pana astazi pentru redresarea Romaniei si, foarte adevarat, am vazut in aceste ultime 2 saptamani romani nemultumiti, pe buna dreptate nemultumiti, si pentru care va trebui si mai multa explicatie si solutii.

Am vazut televiziuni ale unor fosti turnatori la Securitate promovind national si international dezastrul din Romania.

Este obiectivul unei categorii care se teme si de urmarile legii. Este obiectivul unor oameni, care astazi trebuie sa raspunda in fata legii, de a crea dezordine, de data aceasta urcandu-se pe un val indreptatit de nemultumire al oamenilor care au trecut, in paralel, atat printr-un proces dur de ajustari structurale necesare pentru ca Romania sa poata mearga inainte: taieri de salarii, cresteri de TVA, introduceri de impozite pe un anumit segment din pensii.
Toate acestea au creat unor oameni care ar vrea ca Romania sa se intoarca la inceputul anilor '90 posibilitatea sa se urce pe valul nemultumirii populare.

Este o nemultumire pe care o stiu si nu de azi, nu de doua saptamani, o stiu din 2009. Sunt un presedinte care a castigat alegerile in conditiile in care se reduceau cate patru zile de plati de salarii pentru toti bugetarii in luna noiembrie si decembrie 2009.

Deci aveti o misiune extrem de dificila si o sintetizez din nou, aceea de a recunoaste nemultumirea oamenilor fata de masurile care s-au luat, dar care creaza Romaniei sansa sa evolueze pozitiv si, in acelasi timp, sa probati sau sa sustineti, cu argumente, ca Romania merge inainte.

Stiti ce ma socheaza cel mai tare? Ca mesajul lui Ion Iliescu, a lui Victor Ponta, a lui Crin Antonescu, a asa-numitului lider al societatii civile, fostul colonel Dogaru, sint similare cu ale fostului presedinte al Republicii Moldova, actual sef al fractiunii partidului comunist din Republica Moldova, Vladimir Voronin.

Domnule ministru, aveti o misiune grea, in care va voi sustine, si sper ca ceea
ce voi clarifica, in interventia mea de miine, cu romanii, sa va poata fi un suport.

Va doresc mult succes in mandatul dumneavoastra. Succes!"


Citeste si:


joi, 19 ianuarie 2012

Jos dictatura! - scrisoare de protest adresata prefectului judetului Constanta


SCRISOARE DE PROTEST

DOMNULE PREFECT,

          SCMD Constanţa, entitate integrată organic în viaţa socio-culturală şi economică a municipiului şi judeţului, işi exprima profunda nemulţumire faţă de situaţia în care se află majoritatea covîrşitoare a semenilor noştrii datorată, în principal, modului greşit în care au fost puse bazele sistemului social şi economic în România în perioada de după Decembrie 1989 şi pînă în ziua de azi.
Noi militarii în rezervă şi în retragere, cetăţeni oneşti  care în toate împrejurările am respectat cu sfinţenie legile statului român,vă atenţionăm asupra următoarelor aspecte:
      Nu putem permite încălcarea cu nesimţire a Constituţiei ţării, a legislaţiei europene, batjocura la care actuala Putere din România supune toate categoriile de cetăţeni, toate categoriile socio-profesionale.
           Nu mai putem accepta  practica actualului guvern de asumare a răspunderi pe legi cu un impact major asupra a milioane de români, fară o dezbatere  temeinică a acestora.
      Nu putem permite practica nesimţită de asmuţire a unor categorii sociale împotriva altor categorii sociale ca astfel, cei aflaţi la putere să poataă jefui în linişte.
            Nu dorim să fim părtaşi la jaful sistematic la care sunt supuşi cetăţenii acestei ţări, în baza unui cadru  legislativ care a permis accentuarea  polarizării societăţii în bogaţi, apăruţi peste noapte, majoritatea averilor acestora provenind din mijloace ilegale, şi milioanele de români care cutreieră lumea în speranţa unui trai mai bun sau marea majoritate a celor rămaşi în ţară care trăiesc la limita supravieţuiri.
           Nu putem să acceptăm schimbarea unor legi numai de dragul schimbării , activitatea fiind menită să  divizeze şi să incite diversele  categorii sociale.Exemplific doar cu Legea 263/2011(adoptată fraudulos) care a mărit efortul bugetar pentru asigurări sociale, a creat disensiuni între categoriile de pensionari, a scos în stradă mii de pensionari militari şi a blocat instanţele judecătoreşti din întreaga ţară. Şi care lege, culmea, nu se aplică în aspectul foarte sensibil al indexării anuale a pensiilor.
          Nu mai suportăm ca în numele unei iluzorii reforme să fie distruse  instituţii fundamentale. Sub pretextul  puneri a ceva viabil în loc, s-au distrus instituţii, s-a ridiculizat învăţămîntul, a fost distrusă armata româna şi acum, mai nou, se distruge speranţa de viaţă şi sănătate a românilor.Cum va fi posibil ca un salariat cu un salariu minim ori mediu pe economie, un pensionar, cu o modestă şi acum diminuată pensie,  să poată  beneficia decent de servicii medicale oferite prin proiectul Legii Sanatatii?
          Nu mai putem accepta numirea în funcţiile importante ale statului a unor persoane incompetente, agramate şi corupte , recomandaţi doar de carnetul de membru de  partid.
Noi, pensionarii militari, nu putem accepta desfiinţarea legii ocupaţionale pentru Sistemul Naţional de Apărare. Avem traditii militare scrise cu sînge, am aliniat sistemul pensiilor militare  la legile internaţionale  existente în domeniu şi dorim o compensare corectă a tuturor constrîngerilor, privaţiunilor, limitărilor de drepturi şi interdicţii profesionale.
         
             În aceste condiţii pentru a pune capăt acestui regim dictatorial, antinaţional şi corupt solicităm :
-         Demisia Preşedintelui României
-         Demisia Guvernului României
-         Organizarea de alegeri anticipate separate
-  Tragerea la răspundere, inclusiv penală, a miniştrilor apărării naţionale, administraţiei şi internelor şi a directoruluiSRI, ca şi a tuturor persoanelor implicate în încălcarea cu bună ştiinţă a prevederilor legale,  pe timpul procesului de recalculare şi reviizuire a pensiilor militare.
 Deasemenea vă invităm să reflectaţi cu realism la situaţia în care se află municipiul şi judeţul Constanţa, la starea de spirit a populaţiei şi ca un semn de onoare şi demnitate să vă depuneţi demisia.

Preşedintele SCMD-Filiala Constanţa
Col.(r)
         Remus Macovei

miercuri, 18 ianuarie 2012

INFORMARE

Membrii SCMD-Filiala Constanţa,integraţi organic în viaţa social- culturală şi economică a municipiului şi judeţului Constanţa, îşi exprimă profunda nemulţumire faţă de situaţia în care se află majoritatea covîrşitoare a semenilor noştri şi sunt solidari cu acţiunile de protest organizate de societatea civilă la nivelul întregii ţări.


În semn de protest faţă de acţiunile actualei puteri filiala constănţeană a  SCMD va organiza în ziua de joi 19 ianuari 2012 acţiuni de protest după următorul program:

-          Marş de protest- între orele 13.30-14.00 pe itinerariul – Capela Militară(din parcul Tomis II)-bdul Tomis, Sediul Prefecturii Constanţa. Adunarea participanţilor, organizarea măsurilor de siguranţă şi distribuirea materialelor de propagandă se va face între orele 13.00-13.30 la rondul din spatele Capelei Militare. Pe timpul deplasării siguranţa marşului va fi asigurată de membrii ai Poliţiei Circulaţie şi jandarmi.

-          Miting de protest – între orele 14.00-16.00 în faţa sediului Prefecturii Constanţa.Vor lua cuvîntul membrii ai SCMD şi ai societăţii civile participanţi. Se va înmîna o scrisoare de protest prefectului judeţului Constanţa. Rugăm participanţii să protesteze paşnic şi să fie foarte atenţi la eventuale acţiuni provocatoare. În astfel de situaţii să fie anunţaţi imediat colegii destinaţi asigurării desfăşurării în deplină siguranţă a mitingului. Cei care doresc să rămînă după orele 16.00 o pot face fară nici o reţinere, dar noi avem aprobare doar pînă la această oră.

Participanţii sunt rugaţi să respecte pe cît posibil următorul  ghid al demonstrantului spontan:

1) Nu mergeti singur la demonstratie. Daca nu aveti cu cine sa mergeti, de cum ajungeti acolo, faceti cunostinta cu cei din jur. Numele mic este suficient.

2) Retineti numele celor din jur. Acest lucru va da un sentiment justificat de forta a grupului.

3) Fotografiati, la randul dumneavoastra, pe oricine va fotografiaza. Faceti acest lucru cat mai vizibil pentru cel fotografiat de dumneavoastra. In majoritatea cazurilor, va disparea imediat ce vede ce-i faceti.

4) Relatati frecvent, pe telefon sau internet, ce vi se intampla, chiar daca evenimentele nu vi se par memorabile. Relatati ceea ce vedeti, nu ceea ce auziti de la altii. Faceti eforturi ca fortele "de ordine" sa vada ca activitatea lor este documentata de protestatari.

5) Daca sunteti interpelat direct de un agent "de ordine", inainte de orice, inclusiv inainte de a va prezenta sau de a raspunde la interpelare, determinati-l sa se identifice cu numele si alte date de identificare. Daca intervine al doilea, faceti acelasi lucru. Nu interactionati cu politisti sau jandarmi, ori civili care nu se identifica personal, nu cu functia sau gradul. Retineti-i numele. Eventual, inregistrati interpelarea. Daca refuza sa se identifice, refuzati orice contact verbal cu acesta. "Nu discut cu anonimii!" Veti constata ca, in majoritatea situatiilor, veti fi lasat/lasata imediat in pace.

6) Alegeti-va un motiv pentru care va aflati acolo. Sau o lozinca. Sau un obiect al protestului. Comunicati acest motiv celor din jur, fara sa va asteptati ca acestia sa adere imediat la obiectivul dumneavoastra. Acceptati ca ceilalti sa aiba alte obiective, lozinci sau teme de protest. Nu intrati in contradictie cu nimeni ca motivul dumneavoastra este mai temeinic decat al celuilalt. Eventual, propuneti scandarea lozincii celuilalt, apoi a dumneavoastra.

7) Refuzati orice discutie cu fortele de ordine privind motivul prezentei dumneavoastra la demonstratie. Nu este treaba lor! Daca va intreaba despre organizarea manifestatiei, nu trebuie sa stiti nimic, atata vreme cat aveti o pornire spontana sa fiti acolo.

8) Nu este treaba dumneavoastra sa stiti daca demonstratia este sau nu autorizata. Dumneavoastra aderati la idei, nu la activitati ale primariei sau prefecturii.

Biroul operativ al SCMD Filiala Constanţa

luni, 16 ianuarie 2012

ROMÂNI, VI SE PREGĂTEŞTE CEVA!În decembrie 1989 majoritatea morţilor şi răniţilor  au fost urmare a acţiunilor “teroriştilor”, desfăşurate pe timp de noapte. Aceştia nu au fost identificaţi nici pînă astăzi.

În aceste zile în Bucureşti s-au desfăşurat acţiuni paşnice ale cetăţenilor, care, ca un făcut, după căderea întunericului, deveneau excesiv de violente. S-a dat vina pentru violenţe pe membrii grupurilor galeriilor echipelor de fotbal. Din observarea atentă a acţiunilor desfăşurate în această perioadă se desprind cîteva întrebări:

-     De ce membrii galeriilor echipelor de fotbal nu au aruncat nici o petardă, torţă sau o fumigenă pe timp de zi?
-     De ce acţiunea jandarmilor pentru împrăştierea “huliganilor ” care vandalizau zona Pieţii Unirii  s-a facut în dorul lelii, neîmpiedicînd în  niciun mod producerea pagubelor? Nu aminteşte acest mod de acţiune de cel al altor “huligani“ mai celebri care în  decembrie 1989 au vandalizat centrul Timişoarei şi care nu au fost depistaţi niciodată?
-    De  ce pompierii acţionau cu o încetineală specifică exerciţiilor demonstrative şi nicidecum unei intervenţii reale?
-          Cui folosesc aceste violenţe? În niciun caz protestatarilor!

Ce este de făcut

Românii să protesteze o perioadă  numai ziua, iar la lăsarea întunericului să se deplaseze acasă, reluînd protestele ziua următoare. Vă asigur că acţiunile violente vor înceta. Sau se va încerca o altă diversiune. Serviciile veghează! Români, fiţi vigilenţi! Nu vă mai lăsaţi manipulaţi!

Col(r) Remus Macovei