miercuri, 31 iulie 2013

Vă prezentăm un model de  răspuns dat de membrii de sindicat , solicitării Comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, cu privire la poziţia acestora faţă de contestaţiile făcute la deciziile de revizuire a pensiilor primite până la această dată.COMISIA DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE


  
DOMNULE PREŞEDINTE


            Subsemnatul .........................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) domiciliat în ...................................., str. .................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......, posesor al buletinului/cărții  de identitate seria ........ nr. ................. , eliberat/ă de ...............................la data de ..................,  cnp ..............................., cu dosar pensie nr. ........................, la adresa dumneavoastră nr. .................... din ................. fac urmatoarele
PRECIZĂRI
1.   La unison cu întregul corp al militarilor în rezervă, am primit cu satisfacție apariția Legii nr. 241 din 19.07.2013, rezultat remarcabil al eforturilor sustinute desfasurate de SCMD, cu ajutorul unor factori guvernamentali si parlamentari care au înțeles și sprijinit acest demers pe deplin justificat. Acest act normativ a adus o satisfactie parțială pensionarilor militari în lupta pentru revenirea sitemului nostru socio-profesional la o deplină normalitate.
2.   Consider că promulgarea și intrarea în vigoare a legii parțial reparatorie nu modifică poziția și atitudinea mea față de modul în care am fost tratat de către regimul Boc – Băsescu, de privarea sau restrângerea unor drepturi ce mi s-au cuvenit, respectiv față de măsurile și actele pe care le-am întreprins în sensul redobândirii drepturilor mele. Pe cale de consecință, îmi mențin contestațiile trimise Casei de pensii sectoriale.
3.   Din punct de vedere procedural, contestațiile mele au constituit acte prealabile, fac parte dintr-un sistem unitar privind acțiunile în justiție, iar legea nu prevede posibilitatea retragerii lor.
4.   Menționez că voi renunta cu totul la acțiunea din justiție în ziua în care va intra în vigoare o nouă lege a pensiilor militare de stat, care sa raspunda nevoilor mele si care sa fie în consonanță cu legislația specifică a celorlalte state membre NATO.  Semnătura.....................                            Data .........................                             


                                                       
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE


marți, 30 iulie 2013


Remember. Un an de guvernare
Comandor marină (rez) dr. Golea Pompiliu

            Motto

v Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui adevărate;
v Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai naţiunii;
v Poporul trebuie permanent pregătit pentru mai rău;
v Poporul trebuie să creadă că şi ceea ce guvernele îi pregătesc spre a trai mai rău este tot pentru binele său;
v Poporul trebuie să aibă o gândire care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre cauze şi efecte;
v Poporul trebuie dezobişnuit să problematizeze realitatea şi să acţioneze sub impulsul emoţiilor;
v Poporul trebuie obişnuit cu satisfacţii ieftine, care să-i ocupe timpul şi să-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare;
v Poporul nu trebuie să aiba acces la mijloace de informare completă, exactă, corectă şi obiectivă ;
v Poporului trebuie să-i fie indus spiritul turmei;
v Poporul nu trebuie să creadă în existenţa strategiilor şi mijloacelor oficiale de manipulare.
(Avram Noam Chomsky reputat lingvist american, profesor emerit la Massachusetts Institute of Technology)
Am evitat o lungă perioadă de timp să mai scriu. Asta după ce am criticat constat cu instrumentarul ştiinţific, politicile aberante ale politicii portocalii. Am asistat pasiv (şi poate pentru mine este condamnabil) la răsturnarea imagologică a celor care îmi datorează şi mie venirea la putere. Adică USL –ul. Am evitat din considerente desuete societăţii de azi, să cer privilegii noii puteri după ce anterior am refuzat cântecele de sirenă ale puterii anterioare. Îndoctrinat de principiile societăţii civile aşa cum încă mai funcţionează încă în limite relativ normale prin vest şi SUA, nu am sesizat că poporul este  confuzat prin telenovele politice şi deformări de adevăr. Îndepărtat de la studiul cărţii şi împins în mocirla existenţei de zi de zi. Oameni din clasa politică şi pe care îi cunosc personal azi se izolează de –popor – ca să aibă timp .... să gândească spre prosperitatea lui. Şi mai rău mă întristează şi politicianismul unor colegi care s-au folosit de atitudinea noastră civică şi acum sunt  persoane care..... se protejează în cadrul unor consilii locale sau filiale de partide municipale.
A trecut peste un an de guvernare USL –istă. Mai precis din mai 2012.
Nu am să insist asupra promisiunilor frumos ambalate în fraze sforăitoare.
M-au sedus şi pe mine! Şi m-au determinat să fiu alături de alţi colegi un vector de propulsare a noii puteri.
Chomski conform decalogului său expus anterior , ne arată cum se elaborează un produs imagologic. Şi văd aplicarea principiilor sale în  intervenţiile politicienilor (şi regret că nu pot înlocui apelativul politicieni cu oameni politici în cvasitotalitatea lor).
Voi prezenta un  scurt tablou al realităţilor economice cotidiene pentru popor. Poate chiar banal! Dar cred eu sugestiv!
Creşteri preţuri produse de bază-% :

Între cele două perioade:
§  Media scumpirilor este de aproximativ 22%;
§  Costul vieţii a crescut în condiţiile în care salariile bugetare au fost reîntregite; salariul mediu a rămas acelaşi- salariul mediu net în februarie 2013 egal cu cel din aprilie 2012 -1533 lei; din aceiaşi bani, poporul este nevoit să suporte povara tot mai mare a preţurilor şi a facturilor;
§  Din aprilie 2012 şi până în ianuarie 2013 (ultimele cifre oficiale pe care le am disponibile), majoritatea produselor alimentare s-au scumpit. Pe primul loc în topul scumpirilor din această perioadă se situează cartofii, cu o creştere de peste 80%. Pe următoarele locuri se situează în ordine grâul (39%), fasolea (36%), porumbul (32%), carnea de pasăre (26%) şi ouăle (23%);
§  Benzina s-a scumpit cu 8%, iar motorina s-a scumpit cu 1,3% faţă de aprilie 2012. Acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care preţul mediu european al benzinei şi motorinei au scăzut;
§  De la 1 aprilie au crescut preţurile la bere şi ţigări;
§  În spitale s-a introdus coplata. Cea condamnată de USL. Şi nu văd o îmbunătăţire a asistenţei medicale;
§  Din  aceeaşi dată, s-au scumpit paşapoartele şi gazele pentru consumatorii non-casnici;
§  Creşterea accizelor la ţigări şi bere trebuia să se aplice abia de la 1 iulie; guvernul USL a decis însă decalarea calendarului cu trei luni pentru a genera încasări suplimentare la buget; totuşi încasările bugetare s-au redus, motiv pentru care guvernanţii negociază pe condiţionalităţi economice vizând înstrăinarea de active productive, un acord preventiv de împrumut cu FMI –ul. Ne amintim că domnul preşedinte Băsescu vorbea în toamna lui 2009 de un acord preventiv tot cu FMI ca o centură de siguranţă!; şi ştim ce a urmat!
§  Noua scumpire a gazelor pentru consumatorii industriali va genera scumpiri în lanţ la toate produsele. O nouă majorare, atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru cei non-casnici a intrat în vigoare începând cu 1 iulie;
§  S-a dat liber la exploatarea zăcămintelor de la Roşia Montană şi celor dedicate Chevron-ului. În pofida protestelor poporului! Guvernul şi-a încălcat atitudinea anterioară mergând pe filozofia lui Balladur –premier francez  în anii 1993-1995  care afirma că „a promite este electoral a te ţine de cuvânt este politic...”, Redevenţele sunt ridicole şi construite pe profit nu pe producţie;
§  Eu văd o legătură directă între liberalizarea gazelor, redevenţe scăzute  şi prosperitatea transnaţionalelor care vor beneficia de aceste ....facilităţi!
§  Privatizări ratate care arată, nu cred că incompetenţă, ci mă tem că jocuri de interese. Nu sunt un fan al marilor privatizări dar cred, că doar prin privatizare reală şi responsabilă  se poate opri jaful companiilor de stat! Cu complicităţi politice interne şi internaţionale! De aia nu sunt bani de pensii! Un simplu amănunt! Pe vremea guvernării Boc, CFR Marfă avea restanţe de 1 miliard euro la plata contribuţiilor sociale! Şi câte or mai fi! Mă întreb de multe ori cum se face că transnaţionalele în România au profituri ridicol de mici în raport cu volumul activităţii economice!
§  Ni se serveşte însă, panem et circum. Pentru a fi distraşi de la derapajele democratice şi economice. Prin cea mai mare parte a mass –mediei se promovează non-valoarea! Şi suntem transformaţi în ţară distribuitoare de resurse naturale ieftine către marile consorţii vestice între care şi germane. Pentru că în momentul de faţă Germania este ţara europeană predominant  exportatoare. Şi care are nevoie de euro. Aşa cum remarca un industriaş englez dacă ar dispare euro, Germania ar avea un şomaj de 20%. Polonia şi ea o ţară cu active productive însemnate, ezită în introducerea euro şi cere un răgaz de 10 ani. Noi ne grăbim! 2015-2017 sunt ţintele guvernanţilor noştrii. Ţinte, care nu ştiu pe ce fundament economic sunt construite. Pentru că economia este la pământ şi firava creştere economică de 1,7-2,2% din PIB discutabilă, nu poate susţine în termeni de eficienţă, pe termen mediu asemenea obiective;
§  Guvernanţii ar trebui să îşi amintească cuvintele lui Eminescu: „Înmulţirea claselor consumatoare şi scăderea claselor productive iată răul organic în contra căruia o organizare bună trebuie să –i găsească remedii”. Iată o caracterizare excelentă a ceea ce trebuie să fie economia.
Mă opresc. Show-ul şi informaţia toxică ne-au distrus sistemul de percepţie civică. Este momentul să ne trezim şi să înţelegem ce este sentimentul cu adevărat naţional. Cu tot ce decurge din el! Printr-o revoluţie paşnică! Cu mijloacele statului de drept! Cel corect, nu cel promovat cu turpitudine prin practici inspirate din anii  50 ai secolului trecut în România!
Şi poate ne gândim şi la modelul Mahatma Gandhi! 
Veritas laborant nimis saepe, extinguitur nunquam (Deşi respins de nenumarate ori, adevarul nu piere niciodată).


ARTICOL APARUT ȊN OBSERVATORUL MILITAR Nr. 28 (24 – 30 iulie 2013)
ACT REPARATORIU MULT AŞTEPTAT

De la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., ni s-a precizat faptul că beneficiarii prevederilor Legii nr. 421/2013 nu trebuie să depună cerere pentru a reveni la cuantumul pensiei din luna decembrie 2010.Toată această operaţiune se va face din oficiu. 
 Astfel, începând cu luna octombrie 2013, cei cărora le-a scăzut cuantumul pensiei prin revizuire vor primi pensia în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Sunt cadre militare care, dupa trecerea în rezervă, au realizat stagii de cotizare, adică au lucrat în sistemul civil.
În cazul acestora, suma calculată ca pensie pentru stagiile de cotizare realizate se va adauga la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010.
Din prevederile alin. (4) ale art. 1,cadrele militare în rezervă sau în retragere trebuie să înteleagă faptul ca pensia pe care o vor primi din luna octombrie 2013 va ramâne la acelaşi cuantum până când suma rezultată din înmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii va fi mai mare.
Punctajul mediu anual reprezintă numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate, la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionarii. Stagiul complet de cotizare, în cazul cadrelor militare care s-au pensionat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 20 de ani. Legea nr. 263 prevede ca valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din crşterea reală a câstigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent. În 2011 şi 2012 această prevedere nu s-a aplicat. Abia în 2013 valoarea punctului de pensie a crescut de la 732,8 lei la 762,1 lei.
Având în vedere detaliile de mai sus, referitoare la art. 1 alin (4) din Legea nr. 241/2013, punctajul mediu anual şi valoarea punctului de pensie, cu riscul de a ne repeta, precizăm urmatoarele:
-chiar dacă valoarea punctului de pensie se va mări, pensiile beneficiarilor Legii nr. 241 vor rămâne la acelaşi cuantum din decembrie 2010, până când suma rezultată din înmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual va fi mai mare decât acesta.
Din 2010, cadrele militare în rezerva sau în retragere au primit mai multe decizii de recalculare sau revizuire. Acestea au fost emise pe baza datelor referitoare la veniturile realizate de beneficiari, pe care Casa de Pensii Sectorială a MApN le-a primit. În iulie 2012, a intrat în vigoare Legea nr.112 pentru modificarea şi completarea art. 7 din OUG nr. 1/2011, care a prevăzut că, în situaţia în care prin regularizarea pensiei rezultă sume de recuperare pentru perioada 1 ianuarie 2011-31decembrie 2011, acestea nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.
Prevederile art. 2 din Legea nr. 241/2013, le vom exemplifica prin două situaţii, plecând de la un cuantum ipotetic de pensie stabilită înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010 şi a OUG nr. 1/2011.
- Astfel, vom considera că un cadru militar avea, pe baza legislaţiei anterioare actelor normative menţionate, o pensie de 2.500 lei. Prima decizie de revizuire a stabilit un cuantum scăzut, de 2.400 lei. Presupunem că ultima decizie, emisă în luna iunie 2013, stabilea un cuantum de 2.350 lei. În exemplul nostru, diferenţa între suma stabilită şi /sau plătită şi cea legal cuvenită este de 50 de lei pe lună. Perioada pentru care această sumă trebuia recuperată de la pensionar era 1 ianuarie 2012-1 iunie 2013, deci 17 luni. Dar, conform prevederilor Legii nr. 241/2013, aceste sume nu se mai recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.
- În al doilea exemplu, plecăm tot de la o pensie iniţială de 2.500 de lei. Presupunem că prima decizie, din ianuarie 2011, stabilea un cuantum de 2.700 lei, iar ultima, din iunie 2013, un cuantum de 2.900 lei. Diferenţa, de 200 lei/lună, va fi calculată de la data de 1 ianuarie 2011. Casa de Pensii Sectoriala a MApN ne-a asigurat ca se fac toate eforturile necesare pentru ca sumele constatate ca diferenţă să fie plătite pensionarilor până la finele anului 2013.

Legea nr. 241/2013
Art. 1. -(1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se efectueaza începând cu data de 1 octombrie 2013.
(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prev`zute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare dupa data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adauga la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, calculat conform alin. (1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevazut la alin. (1), se mentine în plata pâna când cuantumul pensiei rezultat din înmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr.119/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2. - (1) În situatia în care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, se constata diferente între sumele stabilite si/ sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc în cadrul termenului general de prescriptie, calculate de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii în acest sens.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Sursa: http://www.presamil.ro/OM/2013/28/ziar%2028.pdf


sâmbătă, 27 iulie 2013

IN ATENTIA MEMBRILOR FILIALEI CONSTANTAAceastă notificare a fost primită de un coleg pe data de  25 iulie 2013 de la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. 
După ce că aceste contestaţii  nu au fost rezolvate legal pe parcursul unui an, acum se solicită renunţarea la ele.Este posibil ca în perioada imediat următoare să primim şi noi astfel de documente.
 Sfătuim pe cei care vor fi în această situaţie să aştepte punctul de vedere al Departamentului Juridic, eventual şi al avocatului care îi reperezintă în instanţă.


Biroul Operativ al Filialei 1 S.C.M.D. Consanţa

joi, 25 iulie 2013

Până la emiterea unui punct de vedere al Departamentului Juridic al S.C.M.D.,vă prezentăm opiniile unor colegi privind Legea 241/2013

miercuri, iulie 24, 2013  Legea nr.241/2013  

Legea 241/2013 a intrat deja în vigoare, la trei zile după publicarea în MO. Cu excepția art. 1 care  se aplica de la 01 10 2013, restul prevederilor au aplicabilitate imediată, în special cele care se referă la scutirea de restituire a sumelor plătite în plus, sume constatate ca diferențe între pensiile stabilite/plătite și cele legal cuvenite.
Care sunt beneficiarii Legii 241/2013 în afara celor care prin recalculare/revizuire potrivit Legii 119/2010 și OUG nr.1/2011 li s-a stabilit un cuantum mai mic decît  cel avut în decembrie 2010?
1.Pensionarii militari  ale căror pensii au avut, prin recalculare/revizuire, un cuantum mai mare decît cel din decembrie 2010, care a fost micșorat ulterior prin revizuiri din oficiu succesive. Indiferent dacă noul cuantum, denumit cuantum revizuit cuvenit, este mai mare sau mai mic decît cuantumul din 2010, potrivit art. 2 alin (2) acesti pensionari nu vor restitui sumele primite în plus fată de cuantumul cuvenit.
In cazul în care cuantumul re/revizuit cuvenit este mai mic decît cel din 2010, acesta va rămîne în plată pînă la 01 10. 2013, cînd se va aplica art. 1 al L 241/2013.
2. Pensionari militari ale căror pensii au avut, prin recalculare/revizuire, un cuantum mai mic decît cel din 2010, care a fost micșorat și mai mult, prin revizuiri ulterioare, în procedurile pentru stabilirea cuantumului revizuit cuvenit.
Nici aceștia nu vor mai restitui sumele primite în plus, chiar dacă au primit decizii de regularizare . Dacă au avut deja rețineri din pensie acestea vor fi restituite de Casele Sectoriale.
Pentru aceștia cuantumul revizuit cuvenit va rămîne în plată pănă la 01 10 2013.
3.Pensionari militari cărora, prin revizuiri din oficiu sau la cerere, li s-a stabilit un cuantum cuvenit mai mare decît cel revizuit inițial.
Aceștia vor primi diferențele de cuantum în termenul de 3 ani de prescripție, calculat de la data constatării diferenței, respectiv de la data deciziei prin care s-au stabilit drepturile în plus. Asta înseamnă că, în cazul în care CSP uită să vă plătească  diferențele, aveți la dispoziție o perioadă de 3 ani pentru a le revendica. După trei ani le pierdeți.
4. Comisiile de Contestații și instanțele care au pe rol contestații generale, motivate doar pe aplicarea retroactivă a legii, pe diminuarea dreptului cîștigat, pe încălcarea dreptului de proprietate, pe discriminare sau pe oricare motiv care contestă acordarea unui drept mai mic decît cel avut pe Legea 164/2010.
Prin aplicarea L 241/2013 aceste actiuni rămîn fără obiect.
In schimb, rămîn pe rol contestațiile și acțiunile , dar mai ales cererile necontencioase, prin care se solicită  stabilirea unui alt cuantum revizuit pe motiv că nu au fost luate în calcul anumite stagii sau venituri, că s-au aplicat greșit anumite sporuri etc.

Notă
-Pensia pentru stagiile lucrate după pensionare se adaugă la cuantumul pensiei în plată, fie el revizuit, fie cel reparat potrivit Legii 241/2013.
-Militarii care si-au deschis un nou drept de pensie la Casele Județene, pentru stagiile ulterioare pensionarii, așa cum era reglementat de L 164/2001, vor continua să primească acea pensie de la Casele civile de pensii.
-Aplicarea Legii 241/2013 se face din oficiu de către Casele Sectoriale, așa cum s-a aplicat și OUG nr.1/2013 de indexare cu 4% a valorii punctului de pensie.  


Biroul Operativ al Filialei 1 S.C.M.D. Consanţa

vineri, 19 iulie 2013

           Precizari in urma promulgarii legii privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Continut:

           Odata cu publicarea in Monitorul Oficial si intrarea in vigoare a legii, facem urmatoarele precizari in legatura cu masurile si actiunile SCMD in ansamblu, respectiv  ale  membrilor de sindicat in plan individual:
  1. Actiunile in instantele de judecata avand ca obiect contestarea deciziilor de revizuire a pensiilor vor continua, cu precizarea ca se vor aduce modificarile impuse de noua legislatie.
  2. Se vor demara discutii cu avocatii care ne reprezinta in instantele de judecata pentru stabilirea modului de actiune privind sustinerea cauzelor noastre ce sunt sau vor fi rolul instantelor.
  3. Prevederile noului act normativ intra in vigoare din oficiu, ceea ce inseamna ca nu este nevoie de nicio interventie din partea pensionarilor, sub forma unor cereri sau depuneri de diverse acte, la casele de pensii sectoriale.
  4. In sedinta Departamentului Juridic, din 30.07.2013, se va analiza in detaliu continutul noului act normativ, consecintele lui, dupa care vom reveni cu alte recomandari, in functie de situatie.
  5. In anexa va prezentam continutul legii, asa cum a fost publicata in MO nr. 44…. din 19.07.2013.


Cu stima,
COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica I. CALOIAN


CINSTIREA MEMORIEI EROILOR AVIATORI CONSTĂNŢENI
      În judeţul Constanţa nu de puţine ori aviatorii militari, poate cei mai curajoşi dintre militari,  pe timpul unor misuni de antrenament sau pe timpul unor misiuni în decembrie 1989 şi-au jertfit viaţa.  Nu puţini au fost piloţii militari constănţeni care în timpul celui de - al doilea război mondial s-au acoperit de glorie.
Cu sprijinul autorităţilor, centrale şi locale, dar în mod deosebit cu sprijinul colegilor şi al membrilor familiilor  piloţilor  militari  care au pierit tragic făcându-şi datoria, au fost construite monumente care  să împiedice uitarea faptelor de arme ale acestora, care să se constituie  în locuri unde cei apropiaţi dar şi cei care le-au urmat în greaua carieră de pilot militar, să se reculegă în linişte.

Fiind conştient de  importanţa cunoaşterii de cât mai mulţi cetăţeni a ceea ce au realizat piloţii militari constănţeni vă prezint monumentele şi plăcile comemorative existente la acest moment în judeţul Constanţa.

Placa comemorativă a eroilor hidroaviaţiei     

A  fost dezvelită în anul 1992, fiind amplasată pe faţada clădirii în care s-a construit în anul 1925 primul hidrooavion românesc. Placa a fost realizată de artistul plastic Traian Marinescu, fost pilot de aviaţie, cu sprijinul Asociaţiei aviatorilor în rezervă, reprezentată de comandorul Ioan Bonchiş şi al Primăriei Constanţa.


Din cauza dezafectării clădirii, placa a fost preluată de Muzeul Marinei, aflându-se în incinta acestei instituţii.
Monument funerar al eroului maior aviator Horia Agarici
La 17. 06. 1993, în Cimitirul Central Constanţa,în sectorul
 destinat eroilor militari, a fost inaugurat Monumentul funerar al pilotului Horia Agarici. Realizat din marmură neagră,  cu fonduri asigurate de familie şi Asociaţia  Română pentru Propaganda şi Istoria Aviaţiei- filiala Constanţa, monumental este dedicat celui care la 23 iunie 1941 a doborât 3 avioane de bombardament sovietice, devenind astfel un simbol al aviaţiei de vânătoare româneşti.Pe faţada blocului în care a locuit eroul, situat în cartierul Tomis Nord, a  fost instalată în anul 2009,  o placă comemorativă, care a fost realizată din  fondurile asigurate de familie şi Asociaţia  Română pentru Propaganda şi Istoria Aviaţiei- filiala Constanţa.

Monumentul eroilor Regimentului 59 Elicoptere

La 24 decembrie 1989  elicopterul nr. 89, aparţinând Regimentului 59 Elicoptere,  executa o misiune de cercetare aeriană în zona Adamclisi . La  ora 08.30  elicopterul s-a prăbuşit, echipajul, format din lt.col. Serghei Eftimie, cpt. Enache Mihai, m.m. Deleanu Gheorghe şi m.m. Petrea Ştefan, pierzându-şi viaţa. În memoria acestora , în incinta unităţii militare din Tuzla, a fost construit  un monument, realizat  cu  fondurile donate de întregul personal al Regimentului 59 Elicoptere, care a fost inaugurat în anul 1990.


Deasemenea în Grupul Funerar al Eroilor Martiri din Cimitirul Central Constanţa, inaugurat în anul 1990,realizat  după un proiect al guvernului, cu fonduri alocate de M.Ap.N.,  se află şi monumentele funerare ale celor 4 aviatori aparţinând 
R.59 El.


Monumentul eroilor Regimentului 57 Aviaţie Vânătoare
În memoria celor 20 de piloţi  ai Regimentului 57 Aviaţie Vânătoare care, în perioada 1954-1994,şi-au pierdut viaţa în accidente aviatice,  în anul 1980 a fost construit un monument situat pe platforma din apropierea comandamentului. Acesta a fost realizat cu aportul întregului personal al regimentului.
  În anul 2009, cu sprijinul filialelor constănţene ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor  şi ale Asociaţiei Române pentru Propagandă şi Istoria Aviaţiei, monumentului i-au fost adăugate 3 plăci de marmură - una cu numele piloţilor căzuţi la datorie, una cu emblema ARPIA şi una cu imaginile unor avioane MIG – 29 şi MIG – 21 .

Placă comemorativă dispusă în incinta aerodromului Mihail Kogălniceanu
 
La 06.07 1992 avionul Mig-29 UB, cu echpajul format din 
piloţii militari  Lt.Col Tudor Ion şi  Mr. Edu Adrian s-a prăbuşit în apropierea pistei aerodromului Mihail Kogălniceanu. Ambi piloţi şi-au pierdut viaţa. La locul prăbuşurii avionului colegii celor doi piloţi au dispus o placă din marmură.
Monument funerar dedicat elicopteriştilor morţi în accidental de la Castelu.
 La 07.04.2003, un elicopter IAR – 330L –Puma, aparţinând Escadrilei 501 Elicoptere Mihail Kogălniceanu s-a prăbuşit pe timpul executării unei misiuni de verificare pe câmp la 3 km de localitatea Castelu. Toţi membrii echipajului - lt.cdor Ionel Ţârcă, cpt. Ion Dinicu şi m.m. Tiberiu Şerban şi-au pierdut viaţa.
Cu fonduri asigurate de colegi şi membrii familiilor a fost construit un monument inaugurat în anul 2003. Acesta se află dispus în curtea bisericii din localitate.

Monumentul dedicat victimelor accidentului aviatic de pe aerodromul Tuzla.
 La 5 iulie 2010,a avut loc accidentul aviatic de la Tuzla, în care a fost implicat un avion Antonov AN-2,aparţinând Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene ” Aurel Vlaicu”,care executa un zbor de antrenament pentru paraşutiştii militari.În urma prăbuşirii aeronavei,şi-au pierdut viaţa un număr de 12 militari astfel: 4 aparţinând Statului Major al Forţelor Aeriene - comandor Nicolae Jianu, locotenent-comandor Cătălin Vicenţiu Antoche,  locotenent Lavinia Guiţă şi maistrul militar clasa I Răzvan Rângheţ – 8 aparţinând Statului Major al Forţelor Navale - locotenent Liviu Antim,maistru militar clasa a II-a Cătălin Rădoi ,maistru militar clasa a II-a Florin Claudiu Cismaşu, maistru militar clasa a III-a Băduţ Papuc, fruntaş Constantin Vlăduţ Sărman, fruntaş Marius Cătălin Chioveanu, fruntaş Cosmin Furtună, fruntaş Cosmin Florescu.
Cu fonduri asigurate de M.Ap.N., a fost construit un monument situat în incinta Aerodromului Tuzla, în apropierea locului unde s-a produs accidentul. Monumentul realizat din marmură neagră, are inscripţionate numele tuturor celor care şi-au pierdut viaţa în acest accident aviatic şi a fost inaugurat la 5 iulie 2011.


Col.(r.) Remus Macovei