miercuri, 31 iulie 2013

Vă prezentăm un model de  răspuns dat de membrii de sindicat , solicitării Comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, cu privire la poziţia acestora faţă de contestaţiile făcute la deciziile de revizuire a pensiilor primite până la această dată.COMISIA DE CONTESTAŢII DIN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE


  
DOMNULE PREŞEDINTE


            Subsemnatul .........................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) domiciliat în ...................................., str. .................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......, posesor al buletinului/cărții  de identitate seria ........ nr. ................. , eliberat/ă de ...............................la data de ..................,  cnp ..............................., cu dosar pensie nr. ........................, la adresa dumneavoastră nr. .................... din ................. fac urmatoarele
PRECIZĂRI
1.   La unison cu întregul corp al militarilor în rezervă, am primit cu satisfacție apariția Legii nr. 241 din 19.07.2013, rezultat remarcabil al eforturilor sustinute desfasurate de SCMD, cu ajutorul unor factori guvernamentali si parlamentari care au înțeles și sprijinit acest demers pe deplin justificat. Acest act normativ a adus o satisfactie parțială pensionarilor militari în lupta pentru revenirea sitemului nostru socio-profesional la o deplină normalitate.
2.   Consider că promulgarea și intrarea în vigoare a legii parțial reparatorie nu modifică poziția și atitudinea mea față de modul în care am fost tratat de către regimul Boc – Băsescu, de privarea sau restrângerea unor drepturi ce mi s-au cuvenit, respectiv față de măsurile și actele pe care le-am întreprins în sensul redobândirii drepturilor mele. Pe cale de consecință, îmi mențin contestațiile trimise Casei de pensii sectoriale.
3.   Din punct de vedere procedural, contestațiile mele au constituit acte prealabile, fac parte dintr-un sistem unitar privind acțiunile în justiție, iar legea nu prevede posibilitatea retragerii lor.
4.   Menționez că voi renunta cu totul la acțiunea din justiție în ziua în care va intra în vigoare o nouă lege a pensiilor militare de stat, care sa raspunda nevoilor mele si care sa fie în consonanță cu legislația specifică a celorlalte state membre NATO.  Semnătura.....................                            Data .........................                             


                                                       
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE