duminică, 4 august 2013

INFORMARE
        Biroul Operativ al filialei în şedinţa din data de 01 august 2013 a discutat modul în care vor acţiona membrii SCMD Filiala Constanţa în perioada următoare având în vedere problemele reieşite în urma adoptării Legii nr.241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi a ultimilor acţiuni ale reprezentanţilor M.Ap.N. Modalităţile de acţiune pe care vi le propunem sunt următoarele:
-         Nu renunţaţi la contestaţiile depuse. Cei care doresc să răspundă la adresa Comisiei de Contestaţii a M.Ap.N., pot trimite documentul întocmit de Departamentul Juridic al SCMD afişat pe pagina filialei Constanţa.
-         Nu renunţaţi la procese. Cei care au acţiunile respinse definitiv şi irevocabil de către Curtea de Apel Constanţa puteţi acţiona la CEDO. Săptămâna viitoare se vor stabili detaliile cu doamna avocat Simona Sârbu.
-         Cei care aţi primit decizii de revizuire scăzute în ultima perioadă, având în vedere că nu aţi primit răspuns la contestaţiile depuse în termen legal puteţi începe o nouă acţiune, detaliile urmând a fi stabilite şi aduse la cunoştinţă săptămâna viitoare.
-         În perioada următoare credem că este absolut necesar să vă întocmiţi  un documentar care să cuprindă datele exacte referitoare la: vechimea avută în decembrie 2010 (vechimea efectivă ca militar şi vechimea totală, ca urmare a luării în consideraţie a grupelor de muncă), suma avută în plată conform deciziei de pensionare valabilă la data respectivă şi suma primită conform talonului din această lună; evoluţia vechimii conform deciziilor de recalculare şi revizuire primite, sumele legal cuvenite şi cele avute în plată şi sumele primite conform taloanelor de pensii. Atenţie la evoluţia vechimii pe grupe de muncă!. Acest documentar va fi deosebit de util pentru verificarea datelor  înscrise în noua decizie de pensie emisă în conformitate cu  Legea 241 /2013.
-          Pensionarii  care au primit deciziile  pe Legea 90/2007 după data de 01 ianuarie 2011 aveţi în vedere că în decembrie 2010 aţi primit drepurile pe o decizie aflată atunci în vigoare, dar suma real  cuvenită aţi primit-o ulterior conform tabelului care a însoţit decizia pe Legea 90/2007.
    Proiectul noii Legi a pensiilor militare de stat, lege care va guverna      unitar sistemul pensiilor pentru militari, poliţişti şi funcţionari cu statut special,urmează a fi primit în următoarea săptămână de SCMD în vederea formularii unui punct de vedere şi a unor propuneri din perspectiva sindicatului. Toti cei care doresc să participe la îmbunătăţirea proiectului de lege pot să trimită propuneri, sau pot participa la sediul S.C.M.D. Filiala Constanţa la discutarea eventualelor îmbunătăţiri.

Biroul operativ al SCMD Filiala Constanţa