duminică, 26 ianuarie 2014

Demersul ruşinos al unui general      La ultima adunare generală  a filialei constănţene  a A.N.C.M.R.R.  la care am participat, în toamna anului 2009, v-am reproşat domnule general (r.) Mihai Iliescu că aţi ratat şansa să deveniţi un mare general al armatei române, deoarece , atunci când Boc şi gaşca portocalie a pornit ofensiva împotriva pensiilor “nesimţite“ale rezerviştilor militari,nu v-aţi deplasat, însoţit de toţi generalii din conducerea asociaţiei,  la biroul primului ministru şi nu aţi protestat energic, solicitând încetarea imediată a acestui  demers dezonorant. Nu de alta dar la vremea respectivă  eraţi preşedintele  singurei  organizaţii care reprezenta, sau ar fi trebuit să reprezinte, interesele celor aproximativ 80.000 pensionari militari. Nu aţi făcut acest lucru  şi aţi rămas un general mic, mărunt , neluat în seamă, complexat  de neputinţa sa. Urmare a faptului că  în aceeaşi  adunare ne-aţi sfătuit să stăm liniştiţi şi să avem încredere în Boc şi Oprea, eu şi colegii mei ne-am retras din A.N.C.M.R.R. şi am înfiinţat  filiala constănţeană a S.C.M.D. Eu şi colegii mei nu am fost racolaţi de S.C.M.D.Corect spus, am fost siliţi să părăsim A.N.C.M.R.R. din cauza  atitudinii dumneavoastră slugarnice şi şovăielnice.
Aţi acuzat în numeroase rânduri că  membrii S.C.M.D.  desfăşoară activităţi contrare “specificităţii onoarei şi demnităţii militare”. Dumneavoastră sunteţi ultimul care să puteţi declara aşa ceva. Stimate domn , onoarea presupune integritate morală, probitate,corectitudine. În toate situaţiile. Deşi vă desfăşuraţi activitatea sub înaltul patronaj al preşedintelui României şi a Ministerului Apărării Naţionale , aţi încălcat prevederile legale care reglementează  avansarea  unor militari la gradul de general. Deşi în acest domeniu normele sunt foarte clare, dumneavoastră domnule general le-aţi încălcat cu bună ştiinţă. Într-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei  din 24 octombrie 2009  recunoşteaţi următoarele:
-            *Gabriel Oprea a fost propus la gradul de general cu patru stele  pentru cădacă nu era dânsul, asociaţia (A.N.C.M.R.R.) nu avea filială în Ilfov“.
-         * Nicolae Onţanu  a fost propus la gradul de general cu două stele  pentru că “„se implică în viaţa Asociaţiei şi s-a ocupat, ca primar, de cultivarea trecutului istoric al ţării”.
  Trebuie să remarcăm faptul că toţi primarii din România se implică pentru cultivarea dragostei de ţară şi pentru cinstirea eroilor neamului. Nici unul nu a fost însă avansat la gradul de general. Motivul real al avansărilor îl aflăm de pe site-ul A.N.C.M.R.R. unde se arată că Primăria Sectorului 2 a asigurat :
  confecţionarea a câte un costum militar pentru toţi membrii Consiliului Director; realizarea SITE-ului pe internet a Asociaţiei şi întreţinerea acestuia; susţinerea logistică  a tuturor activităţilor importante organizate de Biroul Permanent Central în locaţiile – Cercul Militar Naţional şi Complexul miliatr Haiducul. Toate acestea din banii contribuabililor de la Sectorul 2. Oare D.N.A. nu are nimic de spus?
-        * Anghel Iordănescu a fost propus la gradul de general cu două stele pentru merite  deosebite în activitatea sportivă”.
Nicăieri în Ghidul privind avansarea la gradul de general în armata română nu există asemenea criterii, domnule general!  Cu onoare şi demniate  aţi încălcat legea, stimabile! Oricine vă poate acţiona în instanţă pentru abuz în funcţie şi în acelaşi timp poate solicita anularea avansărilor făcute în condiţii ilegale.
 Vă lăudaţi cu faptul că asociaţia dumneavoastră este persoană juridică de utilitate publică.Prin utilitate publică  se înţelege orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes general sau al unor colectivităţi. Generalul Mihai Iliescu înţelege utilitatea publică a asociaţiei sale cu totul original. Într-un apel patetic de sprijinire  de către membrii asociaţiei  a  U.N.P.R., partidul  de suflet al generalului,  acesta afirmă:” Dorim ca acest PARTID să devină partidul de suflet al nostru, partid care ne-a păstrat rangul şi onoarea noastră ca militari ai rezervei armatei române, partid care are în compunerea sa generali şi ofiţeri în rezervă cu un înalt simţ al onoarei şi al datoriei faţă de patrie, partid pe care dorim să ne sprijinim la greu, partid pe care dorim să-l sprijinim în situaţii deosebite. (...) Însă, numai împreună cu o forţă politică formată din membri devotaţi patriei şi poporului nostru, cinstiţi şi iubitori de dreptate noi, cadrele militare în rezervă şi retragere, vom reuşi să fim o persoană juridică de utilitate publică, să luptăm activ pentru ţară şi neamul românesc”. Nu este bine domnule general , pentru că în statut asociaţia dumneavoastră  este declarată apolitică. Aţi comunicat autorităţii publice acest demers, domnule general?  Conform art. 42 din Ordonanţa de guvern nr. 26/2000 vă puteţi pierde statutul de utilitate publică.
Pentru aceste încălcări grave ale legilor, noi, membrii S.C.M.D., nu v-am acţionat în instanţă. Noi ne-am văzut de problemele rezerviştilor şi am declanşat peste 30.000 de procese împotriva tuturor celor care ne-au încălcat onoarea şi demnitatea.
Surprinzător, sau poate nu, la 05. 12. 2013, A.N.C.M.R.R. , prin gl.(r)Mihai Iliescu,  s-a adresat Judecătoriei Sectorului I Bucureşti solicitând anularea sentinţei civile  prin care a fost acordată personalitate juridică Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (S.C.M.D.). Practic  gl.(r) Mihai Iliescu solicită desfiinţarea  S.C.M.D. Este probabil pentru prima dată în istoria României, când o asociaţie a cadrelor în rezervă şi în retragere solicită desfiinţarea unei alte asociaţii de acelaşi tip. Nu cunosc  care sunt substraturile acestui demers nedemn al acestui general, dacă ideea îi aparţine sau i-a fost sugerată. Cu certitudine  ea reprezntă o mare ruşine pentru lumea destul de restrânsă a rezerviştilor militari.
Nu cunosc  dacă acest demers este însuşit de membri Biroului Permanent Central al  A.N.C.M.R.R. format din  : prim-vicepreşedinte – gl.lt.(r) Dumitrescu Victor , vicepreşedinți: gl.lt.(r) dr. Vlăşceanu Radu, gl.lt.(r) Zeca Constantin, gl.mr.(r) ing.Domnu Vasile, gl.bg.(r) dr.Ganea Ion, Gl.bg.(r) dr.Creţu Gheorghe, gl.bg.(r) Constanda Victor, col.(r) Traşcă Ion, gl.bg.(r) Buciuman Marian, gl.bg.(r) Mihălciouiu  Constantin; membri: gl.mr.(r) Drăguşin  Ion, gl.mr.(r) Moroianu Vasile, gl.mr.(r) Cristache Traian, gl.bg.(r) Constantinescu Stan, c-dor (r) Alexandru Constantin, col.(r) Neagu Aurel, col.(r) Belgiu Nicolae, col.(r) Enea Gheorghe, gl.bg.(r) Pană Ion, col.(r) Rotaru Vasile . Toţi aceşti domni, prin acceptarea acestor funcţii , s-au angajat să respecte şi să valorifice la standarde noi, moştenirea înaintaşilor, care este bine exprimată prin virtuţile cuprinse în deviza “Patrie - Onoare- Demnitate”. Nu cred că  demersul A.N.C.M.R.R. se încadrează în aceste coordonate. Să fi uitat  aceşti domni faptul că în urmă cu puţin timp erau tovarăşi de arme cu cei din S.C.M.D.? Dacă au fost de acord cu acest demers dezonorant  stimabilii domni au ţinut măcar cont şi de părerea  simplilor membri, care în majoritate garnizoanelor,  acţionează solidar cu cei din S.C.M.D., pentru că interesele rezerviştilor sunt unice? Răspunsurile sunt la ei, sper că simt responsabiliatea faptelor lor care poat afecta pe termen lung unitatea de acţiune a rezerviştilor militari.

Col.(r.) Remus Macoveijoi, 23 ianuarie 2014

CARE TRANSPARENŢĂ, DOMNULE MINISTRU DUŞA?


       Mi-a crescut inima de bucurie când am citit declaraţia domnului ministru Mircea Duşa referitoare la transparenţa activităţii de selecţie şi încadrare a funcţiilor de conducere vacante  la nivelul ministerului, fie că e vorba despre directori, locţiitorii categoriilor de forţe, de directori adjuncţi, posturile de comandă de la nivelul brigăzilor, unităţile de bază ale Armatei române. Promitea domnul ministru că acestea se vor ocupa prin concurs şi prin trecerea prin comisia de selecţie.
Am apreciat bunele  intenţii ale domnului ministru , dar rapid mi-am dat seama că acesta ori  minte cu  dezinvoltura specifică politicianului român, fie este  o simplă marionetă a celor care cu adevărat conduc ministerul.
Dacă este de bună intenţie domnul ministru trebuie să demită de urgenţă pe membrii  comisiei de selecţie care l-au propus pe contraamiralului de flotilă Tiberiu Frăţilă pentru funcţia de şef al Direcţiei de personal şi mobilizare din Statul Major General .Trebuie să facă acest lucru  pentru incompetenţa sau  reaua voinţă cu care membrii comisiei de selecţie şi-au îndeplinit atribuţiunile.
Membrii comisiei pompos numită de selecţie, dacă ar fi fost oneşti şi ar fi analizat cu atenţie numai curriculum vitae al contraamiralului Tiberiu Frăţilă, nu ar fi permis acestuia să participe la concurs, deoarece  pregătirea şi experienţa profesională nu îl recomandau pentru  îndeplinirea  aceastei funcţie cheie din S.M.G. Aceştia  ar fi trebuit să observe că Tiberiu Frăţilă este  licenţiat în ştiinţe juridice şi este absolvent în ţară şi în străinătate al următoarelor cursuri: postuniversitar de jurnalism, postuniversitar de perfecţionare în conducerea activităţii de comunicare şi relaţii publice, de comunicare (Elveţia), Peace Support Operations, de limba engleză(Canada), de corespondenţi de război(Belgia). Nu putea lipsi bineînţeles Colegiul Naţional de Apărare, transformat de politicieni şi militarii din conducerea instituţiei  în echivalentul hulitei Academii “Ştefan Gheorghiu” , din perioada de tristă amintire. Nici una din  aceste forme de pregătire nu are  relevanţă pentru îndeplinirea funcţiei scoasă la concurs.
Membrii  comisiei de selecţie, ar fi trebuit, dacă simţeau responsabilitatea activităţii pe care o desfăşurau, să  ştie că  un contraamiral fost utecist, jurnalist şi specialist în imagine şi relaţii publice nu poate fi numit în această funcţie deoarece ar trebui să răspundă de domenii care îi depăşesc cu mult competenţa profesională,cum ar fi :
-        -  managementul personalului;
-         - mobilizarea armatei;
-       -   promovarea profesiei militare, recrutarea şi selecţia personalului;
-        -  asistenţa psihologică;
-         - coordonarea activităţii centrelor militare;
-         - gestionarea activităţii de soluţionare a cererilor şi sesizărilor;
-         - informatizarea activităţii de gestionare a personalului.
Te cuprinde revolta când te gândeşti  că  Tiberiu Frăţilă , numit deja în funcţie urmare  a câştigării concursului, doar în  domeniul managementului personalului  va  răspunde de:
-                 asigurarea  managementul carierei personalului militar;
-               elaborarea dinamicii de personal prin evaluarea resursei umane la dispoziţie utilizând datele furnizate de sistemul de gestiune informatizată a personalului şi punere la dispoziţia conducerii Statului Major General a datelelor necesare luării deciziilor;
-    elaborarea/participarea,  modificarea şi completarea actelor normative specifice precum şi monitorizarea implementării  acestora;
-               elaborarea documentelor pentru acordarea decoraţiilor naţionale, ordinelor şi medaliilor militare, semnelor onorifice şi distincţiilor militare onorifice;
-         asigurarea  evaluării, ierarhizării şi selecţionării cadrelor militare în comisiile de selecţie;
-                asigurarea managementul personalului desemnat pentru misiuni permanente şi temporare în străinătate.
 Dar  orice militar nu poate să fie decât îngrijorat de faptul că  un jurnalist, fie el şi militar, va fi în măsură :
-          să elaboreze,  să actualizeze şi să pună în aplicare documentele de organizare şi conducere a mobilizării Armatei României;
-         să planifice, să organizeze şi să coordoneze activităţile de asigurare a forţelor destinate apărării şi securităţii naţionale cu resurse umane şi materiale, la declararea stării de mobilizare şi/sau a stării de război;
-           să planifice, să organizeze şi să execute evaluarea nivelului de pregătire pentru mobilizare a structurilor armatei;
-         să organizeze şi  să desfăşoare pregătirea pentru apărare a miniştrilor, secretarilor de stat, prefecţilor, subprefecţilor şi a primarului general al municipiului Bucureşti.
Domnul ministrul al apărării ar fi trebuit să ştie că a  existat în istoria armatei române, un “general de carton”, pe numele său Dumitru Iliescu, care a ajuns în funcţia de secretar al Ministerului de Război , deşi nu comandase nici măcar o brigadă. Această eminenţă cenuşie a ministerului s-a remarcat , în perioada 1914-1916, aşa cum arăta Vasile Th.Cancicov în memoriile sale, prin faptul că “a săpat, persecutat, înlăturat pe cine a vrut el şi a ridicat, sprijinit şi făcut să parvină pe cine a vrut el” şi “a încurajat toate favorurile, a grupat în jurul marelui cartier general mii de ofiţeri protejaţi de puternicii zilei”. A urmat campania anului 1916 când din cauza incompetenţilor numiţi în funcţii de mare răspundere  pe alte criterii decât competenţa profesională  mii de români au plătit cu viaţa. Oare de ce domnul ministru al apărării nu ţine cont de învăţămintele aspre ale istoriei?
Revenind la Tiberiu Frăţilă care a fost declarat câştigător  al concursului de selecţie, tare interesant ar fi să aflăm care au fost contracandidaţii lui şi câteva date despre carierele  lor profesionale. Domnul ministru îşi dorea o selecţie reală a celor care vor să acceadă în funcţii de conducere. Numai reală nu a fost această selecţie, domnule ministru! Acest concurs aminteşte mai mult de licitaţiile truncate, în care unele firme participă doar de formă. În astfel de cazuri intervine D.N.A., care uneori, pune lucrurile în  ordine.
Ceea ce s-a întâmplat în cazul acestui cocurs , aşa zis de selecţie, este revoltător. Domnul ministru Mircea Duşa  a dovedit că nu a fost în măsură să oprească promovarea  militarilor neprofesionişti  şi compromişi, în funcţii cheie.Domnul ministru ar trebui să conştientizeze faptul că armata română face parte din  N.A.T.O., organizaţie militară în care la loc de cinste stau militarii competenţi şi de o moralitate desăvârşită.
Aştept de la domnul ministru Mircea Duşa  să îi  sancţioneze exemplar pe membrii  comisiei de selecţie şi să anuleze   numirea  aberantă  a contraamiralului Tiberiu Frăţilă  în funcţia de şef al Direcţiei de personal şi mobilizare din Statul Major General. Dacă nu va face acest lucru va deveini complice al  celor care  de mult timp batjocoresc  armata română. Este în joc în primul rând onoarea acestuia de ardelean. În care, nu ştiu de ce, eu încă mai cred.

Col.(r.) Remus Macovei
miercuri, 22 ianuarie 2014

DIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE A M.Ap.N.
DOMNUL COLONEL CONSTANTIN LUCA

      Având în vedere faptul că începând cu 01.01. 2014 se aplică art.1(4) din Legea 241/2013, cu următorul conţinut - ” Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin. (1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010”- pentru  a se evita confuziile, greşelile , erorile sau abuzurile vă rog să luaţi următoarele măsuri:
-             -   Publicarea metodologiei de aplicare a prevederilor acestui articol;
-         -  Anual, în luna februarie,  fiecare pensionar aflat sub incidenţa acestui articol să fie anunţat în scris despre cuantumul acumulat, ca urmare a aplicării prevederilor acestuia.

Cu deosebit respect,
Preşedintele filialei Constanţa a S.C.M.D.
Col.(r.) Remus Macovei

joi, 9 ianuarie 2014


Ȋn atenţia membrilor filialei

Cotizaţia de membru de sindicat (120 lei/an) se poate plăti în CONTUL bancar al S.C.M.D.: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410. Cod fiscal: 26096263. La depunerea cotizaţiilor în cont, membrii de sindicat trebuie să menţioneze obligatoriu numele complet, C.N.P., suma şi perioada pentru care se plăteşte cotizatia şi Filiala din care face parte. Ȋncasarea cotizatiilor cu chitanţă, la filialele teritoriale, nu este permisa.(conducerea S.C.M.D.)
Copia chitanţei eliberată de bancă după plata cotizaţiei trebuie adusă la sediul filialei,sau trimisă pe adresa de mail a Col.(r.) Dănulescu Cătălin.Vă mulţumim pentru înţelegere.(model mai jos)
DEPONENT = …………………………………………….  
C.N.P. = ……………………………………..
SUMA  = …………..LEI
TITULAR CONT = S.C.M.D. BUCUREŞTI,  B.R.D. ,AGENȚIA CAROL,CONT =RO 41 BRDE 441 SV 79262374410 .
REFERINȚE = COTIZAȚIE   2013 ,2014 - FILIALA 1 CONSTANȚA

Biroul Operativ  al Filialei S.C.M.D. Constanţa


miercuri, 8 ianuarie 2014

Cadoul de Crăciun

     Un coleg , rezervist aparţinând S.R.I., a primit în data de 24 decembrie 2013 un cadou mai puţin obişnuit - o decizie de regularizare prin care este înştiinţat că se dispune constituirea în sarcina sa a unui debit în suma totală de 16.601 lei.
Din documentul primit rezervistul respectiv nu poate deduce cu precizie perioada  în care a primit aceste sume încasate necuvenit. La paragraful iniţial  al deciziei de regularizare i se comunică că această perioadă este 01.11.2012 - 01.11.2013, iar din paragraful următor  şi din  buletinul de calcul anexat rezultă că perioada este 01.11.2011 – 01.11.2013.Ce contează un an în plus sau în minus!?!.
Datorită acestei  decizii de regularizare se impune clarificarea unui aspect deosebit de important:  Casa de Pensii Sectorială a S.R.I. aplică sau nu  prevederile  Legea nr. 241/2013 care:
-         la  art. 1(1)  prevede că pensiile recalculate sau revizuite ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010”.
-         la art.2(2)  prevede că sumele  “de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest  sens.
Un lucru este cert. Pensionarii militari nu se pot aştepta la nimic bun din partea celor care ar trebui să aplice cu mare precizie legile care reglementează domeniul bulversat al pensiilor militare.


Col.(r.) Remus Macovei