miercuri, 22 ianuarie 2014

DIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE A M.Ap.N.
DOMNUL COLONEL CONSTANTIN LUCA

      Având în vedere faptul că începând cu 01.01. 2014 se aplică art.1(4) din Legea 241/2013, cu următorul conţinut - ” Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin. (1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010”- pentru  a se evita confuziile, greşelile , erorile sau abuzurile vă rog să luaţi următoarele măsuri:
-             -   Publicarea metodologiei de aplicare a prevederilor acestui articol;
-         -  Anual, în luna februarie,  fiecare pensionar aflat sub incidenţa acestui articol să fie anunţat în scris despre cuantumul acumulat, ca urmare a aplicării prevederilor acestuia.

Cu deosebit respect,
Preşedintele filialei Constanţa a S.C.M.D.
Col.(r.) Remus Macovei