joi, 23 ianuarie 2014

CARE TRANSPARENŢĂ, DOMNULE MINISTRU DUŞA?


       Mi-a crescut inima de bucurie când am citit declaraţia domnului ministru Mircea Duşa referitoare la transparenţa activităţii de selecţie şi încadrare a funcţiilor de conducere vacante  la nivelul ministerului, fie că e vorba despre directori, locţiitorii categoriilor de forţe, de directori adjuncţi, posturile de comandă de la nivelul brigăzilor, unităţile de bază ale Armatei române. Promitea domnul ministru că acestea se vor ocupa prin concurs şi prin trecerea prin comisia de selecţie.
Am apreciat bunele  intenţii ale domnului ministru , dar rapid mi-am dat seama că acesta ori  minte cu  dezinvoltura specifică politicianului român, fie este  o simplă marionetă a celor care cu adevărat conduc ministerul.
Dacă este de bună intenţie domnul ministru trebuie să demită de urgenţă pe membrii  comisiei de selecţie care l-au propus pe contraamiralului de flotilă Tiberiu Frăţilă pentru funcţia de şef al Direcţiei de personal şi mobilizare din Statul Major General .Trebuie să facă acest lucru  pentru incompetenţa sau  reaua voinţă cu care membrii comisiei de selecţie şi-au îndeplinit atribuţiunile.
Membrii comisiei pompos numită de selecţie, dacă ar fi fost oneşti şi ar fi analizat cu atenţie numai curriculum vitae al contraamiralului Tiberiu Frăţilă, nu ar fi permis acestuia să participe la concurs, deoarece  pregătirea şi experienţa profesională nu îl recomandau pentru  îndeplinirea  aceastei funcţie cheie din S.M.G. Aceştia  ar fi trebuit să observe că Tiberiu Frăţilă este  licenţiat în ştiinţe juridice şi este absolvent în ţară şi în străinătate al următoarelor cursuri: postuniversitar de jurnalism, postuniversitar de perfecţionare în conducerea activităţii de comunicare şi relaţii publice, de comunicare (Elveţia), Peace Support Operations, de limba engleză(Canada), de corespondenţi de război(Belgia). Nu putea lipsi bineînţeles Colegiul Naţional de Apărare, transformat de politicieni şi militarii din conducerea instituţiei  în echivalentul hulitei Academii “Ştefan Gheorghiu” , din perioada de tristă amintire. Nici una din  aceste forme de pregătire nu are  relevanţă pentru îndeplinirea funcţiei scoasă la concurs.
Membrii  comisiei de selecţie, ar fi trebuit, dacă simţeau responsabilitatea activităţii pe care o desfăşurau, să  ştie că  un contraamiral fost utecist, jurnalist şi specialist în imagine şi relaţii publice nu poate fi numit în această funcţie deoarece ar trebui să răspundă de domenii care îi depăşesc cu mult competenţa profesională,cum ar fi :
-        -  managementul personalului;
-         - mobilizarea armatei;
-       -   promovarea profesiei militare, recrutarea şi selecţia personalului;
-        -  asistenţa psihologică;
-         - coordonarea activităţii centrelor militare;
-         - gestionarea activităţii de soluţionare a cererilor şi sesizărilor;
-         - informatizarea activităţii de gestionare a personalului.
Te cuprinde revolta când te gândeşti  că  Tiberiu Frăţilă , numit deja în funcţie urmare  a câştigării concursului, doar în  domeniul managementului personalului  va  răspunde de:
-                 asigurarea  managementul carierei personalului militar;
-               elaborarea dinamicii de personal prin evaluarea resursei umane la dispoziţie utilizând datele furnizate de sistemul de gestiune informatizată a personalului şi punere la dispoziţia conducerii Statului Major General a datelelor necesare luării deciziilor;
-    elaborarea/participarea,  modificarea şi completarea actelor normative specifice precum şi monitorizarea implementării  acestora;
-               elaborarea documentelor pentru acordarea decoraţiilor naţionale, ordinelor şi medaliilor militare, semnelor onorifice şi distincţiilor militare onorifice;
-         asigurarea  evaluării, ierarhizării şi selecţionării cadrelor militare în comisiile de selecţie;
-                asigurarea managementul personalului desemnat pentru misiuni permanente şi temporare în străinătate.
 Dar  orice militar nu poate să fie decât îngrijorat de faptul că  un jurnalist, fie el şi militar, va fi în măsură :
-          să elaboreze,  să actualizeze şi să pună în aplicare documentele de organizare şi conducere a mobilizării Armatei României;
-         să planifice, să organizeze şi să coordoneze activităţile de asigurare a forţelor destinate apărării şi securităţii naţionale cu resurse umane şi materiale, la declararea stării de mobilizare şi/sau a stării de război;
-           să planifice, să organizeze şi să execute evaluarea nivelului de pregătire pentru mobilizare a structurilor armatei;
-         să organizeze şi  să desfăşoare pregătirea pentru apărare a miniştrilor, secretarilor de stat, prefecţilor, subprefecţilor şi a primarului general al municipiului Bucureşti.
Domnul ministrul al apărării ar fi trebuit să ştie că a  existat în istoria armatei române, un “general de carton”, pe numele său Dumitru Iliescu, care a ajuns în funcţia de secretar al Ministerului de Război , deşi nu comandase nici măcar o brigadă. Această eminenţă cenuşie a ministerului s-a remarcat , în perioada 1914-1916, aşa cum arăta Vasile Th.Cancicov în memoriile sale, prin faptul că “a săpat, persecutat, înlăturat pe cine a vrut el şi a ridicat, sprijinit şi făcut să parvină pe cine a vrut el” şi “a încurajat toate favorurile, a grupat în jurul marelui cartier general mii de ofiţeri protejaţi de puternicii zilei”. A urmat campania anului 1916 când din cauza incompetenţilor numiţi în funcţii de mare răspundere  pe alte criterii decât competenţa profesională  mii de români au plătit cu viaţa. Oare de ce domnul ministru al apărării nu ţine cont de învăţămintele aspre ale istoriei?
Revenind la Tiberiu Frăţilă care a fost declarat câştigător  al concursului de selecţie, tare interesant ar fi să aflăm care au fost contracandidaţii lui şi câteva date despre carierele  lor profesionale. Domnul ministru îşi dorea o selecţie reală a celor care vor să acceadă în funcţii de conducere. Numai reală nu a fost această selecţie, domnule ministru! Acest concurs aminteşte mai mult de licitaţiile truncate, în care unele firme participă doar de formă. În astfel de cazuri intervine D.N.A., care uneori, pune lucrurile în  ordine.
Ceea ce s-a întâmplat în cazul acestui cocurs , aşa zis de selecţie, este revoltător. Domnul ministru Mircea Duşa  a dovedit că nu a fost în măsură să oprească promovarea  militarilor neprofesionişti  şi compromişi, în funcţii cheie.Domnul ministru ar trebui să conştientizeze faptul că armata română face parte din  N.A.T.O., organizaţie militară în care la loc de cinste stau militarii competenţi şi de o moralitate desăvârşită.
Aştept de la domnul ministru Mircea Duşa  să îi  sancţioneze exemplar pe membrii  comisiei de selecţie şi să anuleze   numirea  aberantă  a contraamiralului Tiberiu Frăţilă  în funcţia de şef al Direcţiei de personal şi mobilizare din Statul Major General. Dacă nu va face acest lucru va deveini complice al  celor care  de mult timp batjocoresc  armata română. Este în joc în primul rând onoarea acestuia de ardelean. În care, nu ştiu de ce, eu încă mai cred.

Col.(r.) Remus Macovei