miercuri, 8 ianuarie 2014

Cadoul de Crăciun

     Un coleg , rezervist aparţinând S.R.I., a primit în data de 24 decembrie 2013 un cadou mai puţin obişnuit - o decizie de regularizare prin care este înştiinţat că se dispune constituirea în sarcina sa a unui debit în suma totală de 16.601 lei.
Din documentul primit rezervistul respectiv nu poate deduce cu precizie perioada  în care a primit aceste sume încasate necuvenit. La paragraful iniţial  al deciziei de regularizare i se comunică că această perioadă este 01.11.2012 - 01.11.2013, iar din paragraful următor  şi din  buletinul de calcul anexat rezultă că perioada este 01.11.2011 – 01.11.2013.Ce contează un an în plus sau în minus!?!.
Datorită acestei  decizii de regularizare se impune clarificarea unui aspect deosebit de important:  Casa de Pensii Sectorială a S.R.I. aplică sau nu  prevederile  Legea nr. 241/2013 care:
-         la  art. 1(1)  prevede că pensiile recalculate sau revizuite ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010”.
-         la art.2(2)  prevede că sumele  “de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest  sens.
Un lucru este cert. Pensionarii militari nu se pot aştepta la nimic bun din partea celor care ar trebui să aplice cu mare precizie legile care reglementează domeniul bulversat al pensiilor militare.


Col.(r.) Remus Macovei