miercuri, 30 noiembrie 2011

Şi la Constanţa se string semnături pentru revizuirea Constituţiei
Miercuri, 30 noiembrie 2011, în sala de conferinţe a hotelului Ibis, SCMD –filiala Constanţa  şi FACIAS  au organizat o conferinţă de presă, avînd ca tematica demararea acţiunii de strîngere de semnături pentru modificarea Constituţiei. Au participat reprezentanţi ai SCMD din Constanţa, Medgidia şi Mangalia şi invitaţi ai acestora,  reprezentanţii filialelor constănţene a Sindicatului liber al pensionarilor şi ai Partidului Popular şi al Protecţiei Sociale. Din partea FACIAS au participat reprezentanţi ai Blocului Naţional al Revolutionarilor şi ai  Asociaţiei Judeţene a Pensionarilor Silvici din România.
În cuvîntul de deschidere, col.(r) Remus Macovei a arătat că după desfăşurarea campaniei de informare a locuitorilor din Constanţa, pe care reprezentanţii SCMD Constanţa au demarat-o la începutul lunii septembrie,  acum ne-am adunat pentru a demara partea cea mai importantă a proiectului iniţiat de FACIAS şi SCMD , strîngerea semnăturilor necesare revizuirii Constituţiei, cel puţin  20.000 la nivelul judeţului Constanţa. Prin  această acţiune dorim să  trezim din inerţie societatea civilă, să dovedim celor  care se consideră atotputernici, mai presus de orice lege, că pot fi sancţionaţi prin acţiunea eficienta   tocmai a acelora care le-a permis accesul în funcţiile de conducere a ţării.
În intervenţia sa, Oana Florea, director executiv FACIAS, a punctat următoarele aspecte:
-            Priorităţile acestei acţiuni sunt: suspendarea preşedintelui de către popor şi înăsprirea pedepsele  pentru pedofili şi  demnitarii corupţi.
-           Din punct de vedere strict juridic, poporul poate suspenda preşedintele. Temeiul legal îl reprezintă art. 150 din Constituţia României şi Legea 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni.
-          La nivelul întregii ţări, în 35 de localităţi s-a demarat şi se află în plină desfăşurare  campania de strîngere de semnături.
-          Acţiunea se desfăşoară strict  prin voluntariat.
-          Semnăturile se vor strînge la sediile organizaţiilor şi asociaţiilor implicate şi prin contact direct al celor desemnaţi în acest scop cu cetăţenii, fără înstalarea unor corturi în locuri publice.
-          Semnăturile se adună pe localităţi.
-           Dosarul cu toate semnăturile se prezintă spre avizare primarului localităţii, după care persoana desemnată la nivelul judeţului  adună toate  dosarele şi le înaintează la sediul FACIAS .
-          Acţiunea se preconizează a se finaliza pînă la sfîrşitul lunii ianuarie.
În intervenţiile lor participanţii au subliniat faptul că se impune unirea eforturilor tuturor celor interesaţi în revenirea României la normal,  acţionîndu-se cu fermitate pentru zădărnicirea eforturilor actualilor guvernanţi de dezbinare a diferitelor categorii sociale. S-a recomandat şi anularea posibilităţii ca unii miniştri să fie în acelaşi timp şi parlamentari, ceea ce reprezintă o încălcare a Constituţiei.
S-a stabilit ca la nivelul judeţului Constanţa col.(r) Remus Macovei să fie persoana care să coordoneze activitatea de strîngere a semnăturilor şi s-a insistat asupra corectitudinii întocmirii acestor  documente.

Biroul Operativ al SCMD- filiala Constanţa


Adăugaţi o legendă

vineri, 25 noiembrie 2011

ÎNCĂ UN SUCCES AL SCMD LA CURTEA DE APEL CONSTANŢAÎn şedinţa din 22 noiembrie 2011, Curtea de Apel Constanţa a respins,  în 16 dosare ce au ca obiect anularea deciziei de recalculare a pensiei, recursul depus de M.Ap.N.
Urmare a deciziilor pronunţate de Curtea de Apel Constanţa, în perioada 01-22 noiembrie 2011, pentru 136 membri ai SCMD Filiala  Constanţa, provenind din M.Ap.N.şi MAI, contestaţiile de anulare a deciziilor de recalculare au devenit definitive şi irevocabile,aceştia redevenind militari  în rezervă, cu pensii militare de stat, în conformitate cu prevederile Legilor 164/2001 şi 179/2004. 

Tot în ziua de 22 noiembrie 2011 Curtea de Apel Constanţa, în  2 dosare ale membrilor SCMD Filiala Constanţa a admis recursul depus de avocatul SCMD, a casat sentinţele, trimiţînd dosarele spre rejudecare la Tribunalul  Constanţa.

SITUATIE RECURSURI DIN 22.11.2011


Nr. crt.
Dosar
Nume
TRIBUNAL CONSTANTA
CURTEA DE APEL CONSTANTA
1
SCMD
2074/118/2011
-  STROE  ANTON GHEORGHE
10.06.2011
Admite in parte actiunea
Recurs depus de minister si casa sectoriala 14.09.2011
22.11.2011
 Respinge recursurile ca nefondate. Irevocabilă
2
SCMD
2877/118/2011
- MUNTEANU CONSTANTIN
17.06.2011
Admite in parte actiunea
Recurs depus de minister
06.09.2011
22.11.2011
 Respinge recursurile ca nefondate. Irevocabilă
3
SCMD
2851/118/2011
-OPREA MADIAN
-VASILE CRISTIAN MARIAN
-LACATUŞ IOAN
-MANOLIU CONSTANTIN
-TUDORECI PAUL
-BERBECE DUMITRU DANIEL
-ORHIAN DUMITRU
-IONITA VASILE
-POPESCU ION
-VASILE MIRCEA
17.06.2011
Admite in parte actiunea
Recurs depus de minister
06.09.2011
22.11.2011
 Respinge recursurile ca nefondate. Irevocabilă
4
SCMD
2084/118/2011
- PARASCHIV IORGU
17.06.2011
Admite in parte actiunea
Recurs depus de minister
06.09.2011
22.11.2011
 Respinge recursurile ca nefondate. Irevocabilă
5
SCMD
2883/118/2011
-ENACHE GEORGE
17.06.2011
Admite in parte actiunea
Recurs depus de minister
06.09.2011
22.11.2011
 Respinge recursurile ca nefondate. Irevocabilă
6
SCMD
4707/118/2011
-AMARIEI GHEORGHE
17.06.2011
Admite in parte actiunea
Recurs depus de minister
06.09.2011
22.11.2011
 Respinge recursurile ca nefondate. Irevocabilă
7
SCMD
2887/118/2011
-TANASE GHEORGHE
17.06.2011
Admite in parte actiunea
Recurs depus de minister
06.09.2011
22.11.2011
 Respinge recursurile ca nefondate. Irevocabilă
8
SCMD
3506/118/2011
-CHESNOIU MATEI ION
10.06.2011
Admite in parte actiunea
Recurs depus de minister 14.09.2011
 si casa sectoriala 17.08.2011
T1: 22.11.2011

T2:  10.01.2012
9
SCMD
3859/118/2011
-DIONISIE RELU
30.05.2011
Respinge actiunea
Recurs depus de avocatul reclamantilor
20.07.2011
22.11.2011
Admite recursul. Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Constanţa Irevocabilă.
10
Asociatia
Roland Pirlogeanu
3015/118/2011
CHITCAROF GHEORGHE
30.05.2011
Respinge actiunea
Recurs depus de avocatul reclamantilor
14.07.2011
22.11.2011
Admite recursul. Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Constanţa Irevocabilă.

Biroul Operativ al SCMD Filiala Constanţa

miercuri, 23 noiembrie 2011

RECORD FABULOS AL MAI! O CONTESTAŢIE A FOST REZOLVATĂ ÎN 299 ZILE!


 La începutul  lunii ianuarie 2011 domnul col.(r)Mihai Săndel a primit de la MAI Decizia de recalculare nr.124387/27.12.2010, care se   încheia cu următoarele recomandări :
-          1. Decizia de pensie poate fi contestată în conformitate cu prevederile art. 87(1)din Legea nr.19-2000 sau ale art.14(1) din Hotărîrea de guvern nr.735/2010
-          2. Decizia de pensie necontestată în termenele prevăzute de reglementările de la punctul 1 este definitivă, conform art.88 din Legea nr19/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
Nemulţumit de conţinutul deciziei de recalculare primite domnul colonel a contestat-o, în termen legal, documentul întocmit fiind primit de MAI în data de 25.01.2011.
Va primi răspuns  de la Comisia de Contestaţii a MAI în data de  21.11. 2011  fix  după  299 zile. Din conţinutul  Deciziei nr.6780 a Comisiei Contestaţii Pensii a MAI, domnul colonel a aflat următoarele:
-          Contestaţia sa , introdusă în termen, a fost  înregistrată cu nr.3829780 abia în data de 03.10.2011.
-          Decizia în acest caz s-a luat în şedinţa din data de 14.11.2011.
-          Contestaţia a fost respinsă, fiind lipsită de temei ca urmare a abrogării HGnr.735/2010, prin OUG nr.1/2011.
-          Decizia poate fi atacată la instanţa competentă.
Singura concluzie trasă de domnul col.(r) Mihai Săndel  după lecturarea cu mare atenţie a conţinutului acestei decizii  a fost că în MAI, cel puţin în sectorul pensiilor militare, este un haos absolut .Şi a mai înţeles ceva domnul colonel, în MAI legile sunt obligatorii doar pentru  pensionarii militari Cîteva întrebări nu îi dau pace însă domnului colonel .
Ce s-a întîmplat cu contestaţia sa în perioada 25.01-03.10.2011?
 De ce  contestaţia  care trebuia rezolvată conform prevederilor legale în 45 de zile, a fost rezolvată în 299 de zile? Cine sunt cei care nu şi-au îndeplinit atribuţiunile funcţionale  şi  ce sancţiuni vor primi aceşti?
De ce i se mai recomandă să atace în instanţă decizia Comisiei de Contestaţii a MAI, atîta timp cît el este în proces cu MAI, al cărui reprezentant  a depus recurs la admiterea acţiunii sale de către Tribunalul Constanţa, procesul  fiind deja pe rolul Curţii de Apel Constanţa?
De ce răspunsul la contestaţia sa este identic cu cele primite de alţi colegi pensionari militari, deşi problemele contestate de fiecare dintre  aceştia  erau total diferite de ale sale?
De ce Traian Igaş nu îşi respectă  jurămîntul făcut la investirea în funcţia de ministru? A uitat că a jurat cu mîna pe Biblie să respecte legile ţării şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor? Ori consideră că pensionarii militari nu mai sunt cetăţeni ai acestei ţări?
De fapt  acţiunea lui Traian Igaş  este complementară cu cea a lui Gabriel Oprea, ambii fiind coordonaţi cu brio de Emil Boc. Încălcarea repetată , cu bună ştiinţă şi rea credinţă, a legilor de către aceşti “eminenţi  jurişti “ are un singur scop: distrugerea sistemului de pensii militare.
Ceea ce nu înţeleg aceste personaje este faptul că domnul col.(r)Mihai Sănde şi colegii săi, care o viaţă de om au respectat cu sfinţenie legile acestei ţări, nu vor accepta anularea grosolană a drepturilor legal cuvenite şi cu sprijinul justiţiei române sau europene vor pune capăt abuzurilor actualilor guvernanţi. Iar cei vinovaţi de batjocorirea şi umilirea zecilor de mii de pensionari  militari şi a milioanelor de pensionari civili, mai devreme sau mai tîrziu vor răspunde !


Preşedintele SCMD Filiala Constanţa
Col.(r)Remus Macovei
marți, 22 noiembrie 2011

Precizari privind plata cotizatiilorÎn conformitate cu prevederile art.101(1) din ROF “cotizaţia se achită integral, pînă în luna decembrie, pentru anul următor sau jumătate din sumă, semestrial, pînă în luna decembrie pentru primul semestru al anului următor şi pînă în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs
Cotizaţia se va plăti la unul din conturile bancare ale SCMD:
-         BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, Agenţia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410
-          BCR-Sucursala Sector 1 Bucureşti, cont RO59RNCB0072120120850001, Cod fiscal  : 26096263
La depunerea cotizaţiei în cont, membrii de sindicat trebuie să menţioneze numele complet, CNP, suma şi perioada pentru care plăteşte cotizaţia.
Dacă achitaţi cotizaţia pentru unul sau mai mulţi colegi  menţionaţi acest lucru, trecînd numele acestuia/acestora şi celelalte date pe documentul eliberat de bancă.
După achitarea cotizaţiei vă rugăm să vă prezentaţi cu o copie după chitanţa eliberată de bancă, la sediul SCMD, pe care să o predaţi personalului de serviciu. Dacă la sediul SCMD, nu este nimeni, puteţi lăsa documentul în cutia poştală.
Cei care au posibilitatea pot trimite chitanţa, după scanare, în format electronic pe adresele : macovei.remus@yahoo.com sau polizu_danulescu@yahoo.com

Biroul Operativ al SCMD filial Constanţa

vineri, 18 noiembrie 2011

Pensionarii militari constănţeni continuă seria succeselor împotriva M.Ap.N.Marţi, 15 noiembrie 2011, Curtea de Apel Constanţa a respins,  în 93 dosare ce au ca obiect anularea deciziei de recalculare a pensiei, recursul depus de M.Ap.N.

Astfel, pentru încă  50 de pensionari militari membri ai SCMD Constanţa şi 43 membri ai SCMD Mangalia,  contestaţiile de anulare a deciziilor de recalculare au devenit definitive şi irevocabile.

Urmare a deciziilor pronunţate de Curtea de Apel Constanţa, în perioada 01-15 noiembrie 2011, 120 membri ai SCMD Constanţa, provenind din M.Ap.N.şi MAI, au redevenit militari  în rezervă, cu pensii militare de stat, în conformitate cu prevederile Legilor 164/2001 şi 179/2004. 

Tot în ziua de 15 noiembrie 2011 Curtea de Apel Constanţa, în  13 dosare (11 ale membrilor SCMD Constanţa şi 2 ale membrilor SCMD Mangalia),  a admis recursul depus de avocatul SCMD, a casat sentinţele, trimiţînd dosarele spre rejudecare la  Tribunalul Constanţa.

Va prezint mai jos dosarele in care Curtea de Apel Constanta respinge recursul depus de Ministere.

Preşedintele SCMD Constanţa
Col.(r)Remus Macovei
 
Dosare in care Curtea de Apel Constanta respinge recursul depus de Ministere:
01.11.2011- cu pronuntare in 08.11.2011

Nr. crt.
Dosar
Nume
TRIBUNAL CONSTANTA
CURTEA DE APEL CONSTANTA
1
SCMD
2078/118/2011
MATYAS LUDMILA
17.06.2011
Admite primul capat de cerere
Recurs depus de MApN pe  06.09.2011
01.11.2011 am. pron.
08.11.2011
Respinge recursul ca nefondat.

2
SCMD
2611/118/2011
NICOLESCU ION
17.06.2011
Admite primul capat de cerere
Recurs depus de MApN pe  06.09.2011
01.11.2011 am. pron.
08.11.2011
Respinge recursul ca nefondat.
Irevocabila.
3
SCMD
2113/118/20112
CIOROGAR VIOREL
17.06.2011
Admite primul capat de cerere
Recurs depus de MApN pe  06.09.2011
01.11.2011 am. pron.
08.11.2011
Respinge recursul ca nefondat.
Irevocabila.
4
SCMD

2848/118/2011
GAVRILĂ MARIAN
COZMA VALENTIN
TOADER TUTUIANU SILVIU PINTILIE TOADER
IVANESCU EUGEN
CIOLACU DOBRE
PETREA VASILE
MIRT GHEORGHE
GHEORGHE GABRIEL POPESCU GHEORGHE
ALBU ADRIAN
SOARE CRISTIAN
ANDREESCU STEFAN
IONITA GHEORGHE
CRISTEA STAN
COSA AUREL
STEFAN ION
ALEXANDRU ALEXANDRU
IONESCU AUREL
NOGHI ALEXANDRU
17.06.2011
Admite primul capat de cerere Recurs depus de MApN pe  06.09.2011

01.11.2011 am. pron.
08.11.2011
Respinge recursul ca nefondat.


08.11.2011
Nr. crt.
Dosar
Nume
TRIBUNAL CONSTANTA
CURTEA DE APEL CONSTANTA
1
SCMD/ MApN
2856/118/2011
PÂRVAN ION
DAVID SORIN
STRUGARU GHEORGHE HIMCINSCHI DUMITRU MIHAESCU SPIRIDON EMANOIL
NITESCU ELENA
CĂTANĂ VIOREL TEODORESCU CRISTIAN ROŞCA STELIAN NICOLAE
DINU ŞTEFAN
17.06.2011
Admite primul capat de cerere
Recurs depus de MApN pe  06.09.2011
08.11.2011
Respinge recursul ca nefondat.

2
SCMD/ MApN
2099/118/2011
PANAIT GHEORGHE
17.06.2011
Admite primul capat de cerere
Recurs depus de MApN pe  06.09.2011
08.11.2011
Respinge recursul ca nefondat.

3
SCMD/ MApN
2843/118/2011
DIMITRIEVICI POP MIRCEA TRAIAN
SOPORAN ION
FERENDINO SORIN
CIUMPILIAC CORNEL
COMAN PAVEL
STAN GHEORGHE
DIMA NECULAI
GAGIU ION
LICĂ DUMITRU
CHIVU NICOLAE
DUMITRU ION
BĂRBIERU PETRU
CROITORU IULIAN
TĂTARU COSTEL
SURUGIU DINU
SOLOMON LUCIAN GHEORGHE
OPREA LONGIN ILIE
COSTACHE IOAN
ZĂRNESCU LIVIU IULIAN
DĂNILĂ ALEXANDRU
LACĂTUŞ CONSTANTIN MIHĂILESCU GHEORGHE
PETROVICI TUDOR
 VINŢEANU EUGEN
POPESCU DORIN VIOREL
CHIRIŢOIU DANIEL VIOREL
TUDOR FLORIAN
APOSTOL CONSTANTIN MOCANU GHEORGHE
NANU VALENTIN
17.06.2011
Admite primul capat de cerere
Recurs depus de MApN pe  06.09.2011

4
SCMD/ MApN
2602/118/2011
NEDEA DAN DUMITRU
17.06.2011
Admite primul capat de cerere
Recurs depus de MApN pe  06.09.2011
08.11.2011
Respinge recursul ca nefondat.15.11.2011
Nr. crt.
Dosar
Nume
TRIBUNAL CONSTANTA
CURTEA DE APEL CONSTANTA
1
SCMD
2073/118/2011
-IACOB DUMITRU SORIN
17.06.2011
Admis
Recurs depus de minister 06.09.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
2
SCMD
2091/118/2011
-RĂCĂUŢANU EUGEN
17.06.2011
Admis
Recurs depus de minister 06.09.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
3
SCMD
2842/118/2011
-MÂNDROIU TRAIAN
-BRATE JEAN
-CRISTEA ION
-BOTEZ VALERIU
-EFTIMI VASILE
-GRAUR VARTOPEANU CONSTANTIN
-STOIAN CORNEL
-ROTUNDU COSTACHE
 -MALACESCU ION
-RADU ION
-IFTIME VASILE
-BIRZU GHEORGHE
-TRANDAFIR AURELIAN
-IVANOVICI EMILIAN
-FLOREA FLORIN SORIN
-UNTARU ADRIAN CONSTANTIN
-ISTRATE TRAIAN
-NISTOR GHEORGHE
-TODIRAS CONSTANTIN
-COSTEA FLORIN SOREL
-GHEONEA DORIN COSTINEL
-MANEA DORU
-GALEA GHEORGHE ALEXANDRU
-DRAGOMIR ION
-SARBU MARIAN
-MATEI DUMITRU
-GAVRILESCU PAUL
-FRĂŢILĂ CONSTANTIN
-TIGANUS VASILE
-MORAR NICOLAE
17.06.2011
Admis
Recurs depus de minister 06.09.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
4
SCMD
3003/118/2011
-MELINTE LENUŢA
-DOROBETI LAURENŢIU SORIN
-GRĂJDEANU CONSTANTIN
-PREDA LIVIU
-BARSAŞTEANU VALERIUS
-RADU IONEL
-ŞTEFAN CONSTANTIN
 -MARALOI CONSTANTIN
-PROSAN ADRIAN MIHAI
-DOBRESCU MARIAN
17.06.2011
Admis
Recurs depus de minister 06.09.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
5
SCMD
2105/118/2011
-MANEA NICULAE
17.06.2011
Admis
 Recurs depus de minister 06.09.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
6
SCMD
2102/118/2011
-SASSU CRISTACHE
17.06.2011
Admis
 Recurs depus de minister 06.09.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
7
SCMD
4710/118/2011
-TRUŢĂ ILIE
17.06.2011
Admis
 Recurs depus de minister 06.09.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
8
SCMD
2111/118/2011
-ICHIMOV CORNELIU
17.06.2011
Admis
 Recurs depus de minister 06.09.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
9
SCMD
2075/118/2011
-MACOVEI REMUS
17.06.2011
Admis
 Recurs depus de minister 06.09.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
10
SCMD
2138/118/2011
-LOGHIN DAN
10.06.2011
Admis
 Recurs depus de minister 10.08.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă
11
SCMD
6484/118/2011
-SUCIU MIRCEA
- ŞERBAN ION
10.06.2011
Admis
 Recurs depus de minister 11.08.2011
15.11.2011 
Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă


Dosare in care  Curtea de Apel Constanta admite recursul depus de avocatul reclamantilor, caseaza sentinta si trimite spre rejudecare Tribunalului Constanta.
01.11.2011 cu pronuntare in 08.11.2011

Nr. crt.
Dosar
Nume
TRIBUNAL CONSTANTA
CURTEA DE APEL CONSTANTA
1
SCMD
3850/118/2011
STOICA LAURENTIU
MIRESCU ILIE
TUCA SORIN MARIN
30.05.2011
Respinge actiunea
Recurs depus pe
14.07.2011
01.11.2011 am. pron.
08.11.2011
Admite recursul.caseaza sentinta si trimite spre rejudecare la Tribunalul Constanta.
2
SCMD

3365/118/2011
TALPOPIU VASILE
27.06.2011
Respinge actiunea
Recurs depus pe 01.08.2011
Recurs MAI depus pe  20.09.2011
01.11.2011 am. pron.
08.11.2011
Admite recursrile.caseaza sentinta si trimite spre rejudecare la Tribunalul Constanta.
Irevocabila.

08.11.2011

Nr. crt.
Dosar
Nume
TRIBUNAL CONSTANTA
CURTEA DE APEL CONSTANTA
1
SCMD/ MAI
2867/118/2011
IONESCU VASILE
21.06.2011 Respinge actiunea
Recurs depus pe
25.07.2011

08.11.2011
Admite recursul.caseaza sentinta si trimite spre rejudecare la Tribunalul Constanta.
2
SCMD/ MAI
2983/118/2011
AXINTE VASILE
BONTAS MARIAN
MARE PETRE
MATEI MONI
POLECRA LUCIAN
DASCALESCU LAURENTIU BEJINARIU VALENTIN
BUSTEAN ION
DIA GHEORGHE
21.06.2011 Respinge actiunea
Recurs depus pe
25.07.2011

08.11.2011
Admite recursul.caseaza sentinta si trimite spre rejudecare la Tribunalul Constanta.
3
SCMD/ MAI
2139/118/2011
MAJAR  GEORGE
21.06.2011 Respinge actiunea
Recurs depus pe
25.07.2011

08.11.2011
Admite recursul.caseaza sentinta si trimite spre rejudecare la Tribunalul Constanta.


15.11.2011
1
SCMD
2605/118/2011
- ŞUŞNEA PETRICĂ
21.06.2011
Respinge actiunea Recurs depus pe 25.07.2011
15.11.2011 
Admite recursul. Casează sentinţa şi trimite cauza Tribunalului Constanţa în vederea soluţionării pe fond.. Irevocabilă. 
2
SCMD
2978/118/2011
-GHEORGHE NICOLAE  
-ROGOJINĂ CONSTANTIN
-ŞERBANOIU STOICA
-CĂRNARU ION
-DIMA ALEXANDRU
-PÂRVAN OPREA
-CĂTANĂ VASILE
-BANU VASILE
-LUNGU ADRIAN
21.06.2011
Respinge actiunea
Recurs depus pe 25.07.2011
15.11.2011 
Admite recursul. Casează sentinţa şi trimite cauza Tribunalului Constanţa în vederea soluţionării pe fond.. Irevocabilă. 
3
SCMD
2879/118/2011
-STOIAN AURELIA
21.06.2011
Respinge actiunea
Recurs depus pe 01.08.2011
15.11.2011 
Admite recursul. Casează sentinţa şi trimite cauza Tribunalului Constanţa în vederea soluţionării pe fond.. Irevocabilă.