sâmbătă, 12 noiembrie 2011

SUCCES IMPORTANT AL SCMD – FILIALA CONSTANŢA


Incepand cu data de 01.11.2011 a inceput sa se judece la Curtea de Apel Constanta recursurile in dosarele ce au ca obiect anularea deciziei de recalculare a pensiei.
In dosarele  aflate pe rol la 01.11.2011 şi  08.11.2011, Curtea de apel Constanţa a respins în 70 dosare recursul depus de M.Ap.N. şi M.A.I. , pentru  cei 70 de pensionari militar contestaţiile de anulare a deciziilor de recalculare devenind definitive şi irevocabile.
La aceleaşi date  Curtea de apel Constanţa în  15 dosare  a admis recursul depus de avocatul SCMD , a casat sentinţele, trimiţînd dosarele spre rejudecare la  Tribunalul Constanţa.

Biroul operativ SCMD filiala Constanţa