luni, 26 martie 2012

Marşul pentru viaţăSîmbătă, 24 martie 2012, cu binecuvîntarea IPS Teodosie, Provita şi Fundaţia Sfinţii Martiri Brîncoveni” au organizat un Marş pentru viaţă”. Scopul acestei acţiuni  a fost  afirmarea dreptului la viaţă pentru toate fiinţele umane începand cu momentul concepţiei şi totodata susţinerea familiei tradiţionale şi a valorilor acesteia, temelia unei societaţi solide şi sănătoase.
Sute de constănţeni s-au deplasat pe itinerariul Catedrala Sf. Apostoli Petru şi Gavril, Piaţa Ovidiu, Prefectură, Poşta română, magazinul Tomis,  manifestînd împotriva avortului.  "Marşul pentru Viaţă" s-a constituit  într-o  formă de protest faţă de uciderea prin avort, numai  în perioada 1990-2011, a 8 milioane de copii. Participanţii  au cerut adoptarea unei atitudini ferme,  favorabile vieţii şi familiei, în contextul în care România are cea mai ridicată rată a avortului dintre toate ţările Uniunii Europene.
“Romînia plînge pruncii avortaţi” , “Mamă!Tată! Vreau să trăiesc!”,”  Romînia însîngerată, 20 milioane de prunci” ,” Inamicul public numărul unu, copilul nedorit”, “Adevăraţii părinţi nasc copii, adevăraţii doctori nasc copii” sunt doar cîteva din mesajele pe care participanţii le-au afişat pe timpul marşului.
Pentru prima dată la această manifestaţie au participat şi membrii ai SCMD- filial Constanţa
"Marşul pentru Viaţă" este un eveniment care se desfăşoară anual, concomitent, în aproximativ 20 oraşe din România, în jurul datei de 25 martie (sărbatoarea "Buna Vestire") fiind  organizat de asociaţii ale societaţii civile care compun miscarea Provita.
Preşedintele SCMD- Filiala Constanţa
Col.Remus Macovei

miercuri, 21 martie 2012

Completare la articolul “Să fie judecaţi Gabriel Oprea, gen.mr. Maria Lupu şi col. Dragoş Lucan!” publicat pe 6 martie 2012Cu sprijinul lt.col.(r) Ştefan Raţă,căruia îi mulţumesc pentru documentarea pe care mi-a pus-o la dispoziţie, fac următoarele completări la materialul publicat pe 6 martie 2012:


I. Privind cele 5000 de persoane care au avut acces la memoriile (dosarele) de personal ale cadrelor militare în rezervă, la ştatele de plată şi OZU:
-      ori au fost declasificate aceste documente şi, în acest caz, va trebui să găsim publicat acest lucru;
-      ori cele 5000 de persoane au fost verificate şi li s-a eliberat (la fiecare) autorizaţia de acces corespunzătoare nivelului de secretizare a informaţiilor clasificate respective, conform următoarelor acte normative:
- HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România (http://www.orniss.ro/ro/585cap2.html)
- Lege nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/182_2002.php)
Aşteptăm poziţia oficială a M.Ap.N.

II. Referitor la doamna gen.mr. Maria Lupu se impun următoarele precizări:
        Aceastei doamne , întocmai ca şi în cazul  Elenei Udrea, nu-i mai ajunge doar o singură Direcţie.
Atât ea  personal, cît şi Direcţia financiar-contabilă pe care o conduce, au manifestat exces de putere şi imixtiune în organizarea, funcţionarea şi activitatea Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
Să ne explicăm:
-      Legea nr.263/2010 prevede:
    “ Art. 132.(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
                  (2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin.(1) sunt succesoare de drept ale  structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin.(1).
                  (3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin.(1) este coordonată metodologic de CNPP.”

“Art. 138 - În aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
d) îndrumă metodologic casele de pensii sectoriale;

Deci Casa Natională de Pensii Publice coordonează / îndrumă activitatea Casei sectoriale de pensii şi nu de Direcţia Financiar-Contabilă, aşa cum public o arată şefa acesteia şi cum veţi găsi şi pe pagina de internet a acestei direcţii ( http://www.mapn.ro/structuri/dfc/index.php ):

  “Direcţia financiar-contabilă, în calitate de structură specializată, asigură realizarea managementului financiar-contabil la nivel central, în Ministerul Apărării Naţionale, şi desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
  • coordonarea Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale;
Chiar dacă nu este o activitate pe care şi-o arogă în mod abuziv Direcţia Finaciar Contabilă şi d-na general, ci este prevăzută în sarcină ca urmare a unui ordin al şefului iererhic –ministrul apărării- ordinul respectiv nu poate fi decât ilegal, întrucât face adăugire la lege.
Şi nu doar la o singură lege, ci la două, pentru că şi în Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale, la art.7 se precizează: “Activitatea caselor de pensii sectoriale este coordonată metodologic de Casa Naţională de Pensii Publice.”
      Tot în Legea nr.263/2010 mai găsim că:
      “Art. 135 Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, adoptată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.”, adică până la 31 ianuarie 2011.

Că nu s-a întamplat aşa, o ştim cu toţii. Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 205, din 24 martie 2011, deci la aproape 2 luni! (52 de zile, mai exact) faţă de prevederile Legii nr.263/2010.

Ca o concluzie la cele de mai sus: Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. s-a înfiinţat la 1 ianuarie 2011, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010, iar atribuţiile, organizarea şi modul de funcţionare ale acesteia au fost stabilite şi au intrat în vigoare începând cu 24 martie 2011. Două date distincte pentru două prevederi distincte.

Dar asta nu e tot. H.G. nr.233/2011, citată mai sus, îi mai acordă doamnei general încă un termen, de data asta scris, precis, fără a lasa loc de interpretări, cu ce are de făcut ca să lase Casa de pensii sectorială în pace să-şi desfăşoare activitatea  pentru care a fost înfiinţată prin lege. Iată:

“Art. 3. - (1) Casele de pensii sectoriale au sediul în municipiul Bucureşti, după cum urmează:
a) Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale — str. Drumul Taberei nr. 7—9, sectorul 6;
.......................................
(3) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare, se predă împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, astfel:
a) de la Direcţia financiar-contabilă a Ministerului Apărării Naţionale, pentru casa de pensii sectorială din subordinea acestuia”.

Adică, 24 martie + 30 de zile = 23 aprilie 2011!
La această dată, 23 aprilie 2011, conform H.G. nr.233/2011, Casa de pensii sectorială este operaţională din toate punctele de vedere şi işi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.8.

După cum reiese din legislaţia citată mai sus, Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. este o structură centrală de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea M.Ap.N., întocmai şi la fel ca şi Direcţia Financiar-Contabilă, fără a avea relaţii de subordonare, de control sau de îndrumare una faţă de alta, aşa cum lasă să se înteleagă doamna general Lupu Maria. Cele două instituţii cel mult pot colabora şi coopera pe probleme de specialitate, iar în raport cu Casa de pensii sectorială Direcţia Finaciar Contabilă are doar atribuţiile prevăzute de Ordinul 34 din 4 mai 2011 şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale ...”

Doamna genaral Maria Lupu, după data de 23 aprilie 2011, încalcă cu bună ştiinţă prevederile acestor legi. În conferinţe de presă televizate şi în interviurile acordate presei militare aservite, prezintă  victoriile ei în lupta cu recalcularea/revizuirea/tăierea pensiilor militarilor şi  se mândreşte cu realizările sale şi ale “specialiştilor” din subordinea sa:  

-  în Nr. 19 (18 - 24 mai 2011) al ziarului Observatorul militar -interviu - DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A MApN - 120 DE ANI (de la infiinţare) - “Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.119/2010, volumul de muncă a crescut foarte mult. Punerea în aplicare a noilor reglementări emise în domeniul pensiilor a determinat luarea unor măsuri excepţionale, care au putut fi puse în practică datorită sprijinului direct acordat de ministrul apărării naţionale. Astfel, pentru a ne încadra în temenele stabilite de actele normative, a fost nevoie ca, la activităţile generate de acest proces, să participe tot personalul direcţiei, nu numai acela din structura de specialitate din domeniul pensiilor. Mai mult, a fost angrenat şi personal militar şi civil din alte unităţi militare.”

- pe 9 iunie 2011, participă, alături şeful S.M.G. şi alţii, la declaraţia de presă televizată a ministrului apărării naţionale pe tema revizuirii pensiilor militare, declaraţie preluată şi de ziarul Observatorul militar în Nr. 23 (15 - 21 iunie 2011);
- în numărul următor al aceluiaşi ziar, Observatorul militar Nr. 24 (22 - 28 iunie 2011), pe aceeaşi temă, preluând şi dezvoltând minciunile şi aberaţiile şefului său, acordă şi doamna general un interviu mai amplu cu titlul “ÎN  URMA  REVIZUIRII,  PESTE  90%  DIN  PENSIILE  M.Ap.N.  ÎNREGISTREAZĂ  CREŞTERI”;

- în data de 7 ianuarie 2012 TVR 1 transmite “Declaraţia şefului Direcţiei Financiar Contabile a M.Ap.N., general-maior Maria Lupu”, declaraţie de presă pe tema revizuirii pensiilor militare, publicată şi în ziarul   Observatorul militar Nr. 1 (11 - 17 ianuarie 2012), sub titlul “LA FINALUL PROCESULUI DE REVIZUIRE, AU  CRESCUT  PENSIILE  PENTRU  MAJORITATEA  COVÂRŞITOARE  A  PENSIONARILOR  MILITARI”.

- la data de 10 ianuarie 2012, (A.N.C.M.R.R.) a organizat în garnizoana Bucureşti o întâlnire de informare cu reprezentanţi ai M.Ap.N. La întâlnire au participat :
a/ Din partea A.N.C.M.R.R. : membri ai Biroului Permanent Central, ...;
b/ Din partea M.Ap.N. : general (r) Gheorghe Rotaru, consilier al ministrului ; general maior Maria Lupu, şefa Direcţiei Financiar Contabile şi colonel Dragoş Lucan, directorul Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.

Şi noi care credeam că nu există director al Casei de pensii sectoriale, din moment ce d-na general nu pierde nicio ocazie să se laude singură cu “succesurile” sale în domeniul tăierii pensiilor. Aşa am aflat  cine este omul din spatele semnăturii de pe deciziile de revizuire a pensiilor.

III. Despre col.Dragoş Luncan,  încercând să aflăm mai multe informaţii (pe internet, bineînţeles), am descoperit   că:

    În data de 8 aprilie 2010, alături de d-na general Lupu şi alţi reprezentanţi din M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., S.T.S., S.P.P. şi S.I.E., dl. col. Lucan Dragoş participă la lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor în calitate de ... “preşedinte, Casa de pensii a MAN”, aşa cum se menţionează în Sinteza lucrărilor Comisiei din 8 aprilie 2010, accesibilă pe http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2010/sz0408.pdf.

Deci la acea dată  exista o casă de pensii a M.Ap.N.,  este drept nu sectorială, care  avea chiar şi un  preşedinte !, Astăzi avem Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., dar oficial nu există o persoană numită care să ocupe funcţia de director şi al cărei nume să fi fost făcut public, conform prevederilor Legii nr.544/2001. Şi, aşa cum mulţi dintre noi    s-au întrebat cine o fi totuşi cel care ne semnează deciziile de diminuare a pensiilor, cineva a întrebat în scris, primind  răspunsul următor:
  “Stimate domnule ........... Urmare la solicitarea dvs., care a primit numărul 558 din data de 28.11.2011 la Direcţia informare şi relaţii publice, vă informăm că la momentul actual, domnul colonel Dragoş Lucan este împuternicit, prin ordin al ministrului apărării naţionale, să asigure îndeplinirea atribuţiilor de director al Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, în temeiul prevederilor art. 5, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale.
Cu stimă,
p. Şeful Direcţiei informare şi relaţii publice
Lt. col. Valentin Vasile”
Costel Galateanu http://scmdsector6.blogspot.com/2011/12/ca-sa-stiti-cui-va-adresati.html)
  
Păi dacă la 28.11.2011 era “împuternicit ... să asigure îndeplinirea atribuţiilor de director al Casei de pensii sectoriale...”, de ce pe 7 ianuarie 2012 iese la TVR1 tot d-na genaral Lupu să ne explice cum e cu pensiile?

Pe site-ul M.Ap.N. din “declaraţia de avere şi de interese”( http://www.mapn.ro/declaratii/index.php ), depusă de dl. col. Lucan Dragoş-Gheorghiţă la 14.03.2011, când ocupa funcţia de şef de serviciu la Direcţia Financiar Contabilă apar cîteva aspect foarte interesante.
Atenţia mi-a fost captată atât de averea d-lui col. Lucan cât şi de venitul realizat în anul 2010.
La rubrica “Venit anual încasat” acesta declară suma de 79.679 lei. Deci, solda lunară medie a unui colonel, şef de serviciu în cadrul DFC, este de 79.679 : 12 = 6.640 lei, şi asta în condiţiile în care a doua jumătate a anului solda i-a fost redusă cu 25%! În timp ce Comandantul său suprem, săracul, a încasat în 2010 din îndemnizaţia de preşedinte doar 70.374 lei, adică un venit lunar mediu de 5.865 lei, cu 775 lei mai mic decât al d-lui colonel Drgoş Lucan. (Aici găsiţi declaraţia de avere a preşedintelui: http://www.presidency.ro/images/declar_avere/phpSvpJfQ.pdf ). Tare de tot colonelul de la Direcţia Financiar Contabilă a M.Ap.N!


Folosind cursul de schimb mediu anual publicat de BNR pe http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx sub forma tabelului de mai jos, constatăm că dl. col. Lucan Dragoş a realizat (în valută) în anul 2010 un venit de 79.679 : 4,2099 = 18.926,58 €  sau  79.679 : 3,1779 = 25.072,85 $.

Anul
EUR - mediu
EUR - sf.per.
USD - mediu
USD - sf.per.
2011
4,2379
4,3197
3,0486
3,3393
2010
4,2099
4,2848
3,1779
3,2045
2009
4,2373
4,2282
3,0493
2,9361
2008
3,6827
3,9852
2,5189
2,8342
2007
3,3373
3,6102
2,4383
2,4564
2006
3,5245
3,3817
2,8090
2,5676
2005
3,6234
3,6771
2,9137
3,1078

Tot potrivit declaraţiei sale de avere, tot în anul 2010, dl. colonel deschide două depozite bancare în valută, respectiv, unul în valoare de 20.000 € (adică ~84.198 lei) şi altul în valoare de 7.000 $ (adică ~22.245 lei), cele două depozite reprezentând împreună suma de ~106.443 lei, cu ~26.764 lei mai mult decat venitul realizat din solda de colonel, şef de serviciu la Direcţia Finaciar Contabilă, fără a lua în calcul cheltuielile zilnice, de întreţinere a locuinţei şi autoturismului.
Soţia d-lui col. Lucan, d-na doctor (stomatolog!) Mariana Lucan, în anul 2010 a realizat venituri în valoare de 10.000 lei, declarate de soţ (şi probabil şi la fisc), adică un salariu lunar (~833 lei) cu puţin peste salariul minim! pe economie (600 lei). Să fim serioşi! Dar chiar aşa fiind, nici venitul d-nei Lucan nu acoperă diferenţa de 26.764 lei constituită în depozit bancar de către soţ, veniturile realizate împreună de familia Lucan în anul 2010 ridicându-se la suma de 89.679 lei, iar valoarea totală a depozitelor deschise în 2010 pe numele d-lui Dragoş Lucan fiind de ~106.198 lei, cum a rezultat mai sus.

Ar putea spune dl. colonel că depozitele au fost deschise la începutul anului 2010, din economiile făcute înainte de 2010, când salariile nu erau diminuate cu 25%. Dar, din păcate, M.Ap.N. nu a afişat pe pagina sa de web şi declarţiile de avere şi de interese pe anul 2010, cu veniturile realizate în 2009 şi în anii anteriori acestuia, de familia Lucan.

Daca dl. col. Dragoş-Gheorghiţă Lucan ar fi numit, oficial, director al Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. (chiar şi numai “împuternicit”) numele acestuia trebuie facut public, asa cum prevede Legea nr.544/2001, dumnealui devenind astfel o persoană publică şi, atunci, mai mult decât acum când se menţine într-un anonimat dubios, va trebui să justifice în faţa A.N.I. provenienţa banilor din aceste depozite bancare, şi nu numai (a se vedea şi cele 36.394 lei constituite şi deschise în fonduri de investiţii, fonduri private de pensii, etc).
Dacă nu cumva, întocmai ca Ioana Băsescu, va declara că provin “din vânzările anterioare”.

Col.(r) Remus Macovei

vineri, 16 martie 2012

Protest al pensionarilor militari constanteni


NU MAI STA PE LOC, DUTE DUPĂ BOC!
Este sloganul sub care a avut loc protestul pensionarilor militari constănţeni în ziua de 15 martie 2012, în faţa prefecturii Constanţa.
Cei peste 150 de participanţi au cerut respectarea legilor de către actualii guvernanţi. Pensionari militari şi-au manifestat  îngrijorarea faţă de faptul că deşi au obţinut 325 hotărîri definitive , irevocabile şi executorii, reprezentanţii M.Ap.N., MAI şi SRI au anunţat că acestea nu vor fi puse în aplicare. Deasemenea nemulţumirea este provocată de avalanşa de decizii de revizuire primite pe parcursul lunilor ianuarie şi februarie şi de faptul că nu primesc în termen legal răspunsuri la contestaţiile depuse.
S-a scandat: “Oprea mafiotul!“, “Băse şi cu PDL, ne mănâncă zilele!“, “Băse umilit, poporul jefuit!”,”Lupt, rezist, sunt anti-PDL-ist!“, “Legile sunt pentru noi, hoţiile pentru voi!”, “Reforma voastră, ruinarea noastră!”, “Vrem respect pentru armată!“.
Avînd în vedere evenimentele de la UMF Tîrgu- Mureş participanţii la pichetare şi-au manifestat solidaritatea cu protestatarii din această localitate, împotriva şantajului UDMR. S-a solicitat îndepărtarea reprezentanţilor UDMR din guvern şi respectarea autonomiei universitare.S-a ascandat”Tîrgu-Mureş nu uita, Constanţa este de partea ta!” şi “UDMR şantajează, PDLtrădează!”.
Liderii SCMD - Filiala Constanţa au trimis, prin intermediul prefectului, o scrisoare deschisă primului-ministrului Mihai Răzvan Ungureanu, prin care solicită să dispună Corpului de Control să efectueze un control la Casele Sectoriale de Pensii ale M.Ap.N, MAI şi SRI unde „se produc grave încălcări ale legilor“. „Solicităm să se urmărească, în mod deosebit la M.Ap.N, concordanţa între documentele originale existente la posesorii de arhive şi datele înscrise în adeverinţele de salarizare care au stat la baza emiterii deciziilor de recalculare/revizuire.“ În acelaşi timp, s-a solicitat ca cei care vor fi găsiţi vinovaţi de grave abuzuri în serviciu împotriva interesului public şi al persoanei să fie pedepsiţi.
După terminarea pichetării o delegaţie a SCMD- Filiala Constanţa s-a deplasat la sediul organizaţiei judeţene a PDL unde au lăsat, pentru Emil Boc , o scrisoare deschisă. Preşedintele PDL este acuzat că este principalul vinovat de distrugerea sistemului de pensii militare şi este somat să-şi asume responsabilitatea acestei acţiuni

Biroul Operativ al SCMD- Filiala Constanţamarți, 13 martie 2012

INFORMARE


Joi, 15.03.2012, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate - Filiala Constanţa organizeaza o adunare de protest fata de discreditarea justitiei, executarile silite la care sunt supusi rezervistii militari, diversiunile juridice si bataia de joc la care sunt expuse toate categoriile socio-profesionale din Romania.
Adunarea se va desfăşura între orele 11.00-12.00 pe platoul  din fata PrefecturiiConstanţa.
Cu aceasta ocazie, se va înainta o scrisoare deschisă Primului Ministru al României.
După încheierea adunării de protest, o delegaţie a sindicatului se va deplasa la sediul PDL Constanţa pentru a înainta o scrisoare deschisă domnului Emil Boc, preşedintele PDL, principalul vinovat de distrugerea sistemului de pensii militare.
Rugăm participanţii, care au decizii definitive şi irevocabile sa le aibă asupra lor pentru ale putea prezenta reprezentanţilor mass-media.
Vă rugăm sa vă anunţaţi colegii, prieteni si membri de familie, pentru a fi prezenti, incepand cu orele 11.00 la această adunare de protest.

Biroul Operativ SCMD-Filiala Constanţa.

duminică, 11 martie 2012

Sărbătorirea Zilei luptătorului anticomunist la Constanţa


 Deşi Legea 247/2011 prevede declararea zilei de 9 martie Ziua Deţinuţilor Anticomunişti din perioada 1944-1989”şi stabileşte  că Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul, autoritatile administratiei publice centrale si locale vor organiza manifestari prilejuite de comemorarea acestei zile, la Constanţa, doar Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor” şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici au organizat o astfel de manifestare.
Cu sprijinul  Arhiepiscopiei “Tomisului”, Universităţii “Ovidius” şi Fundaţiei  “Şcoala Brîncovenească” s-a desfăşurat,  în ziua de 9 martie 2012, la Sala de conferinţe a Şcolii Brîncoveneşti , între orele 16.00- 18.30, un  simpozion prilejuit de comemorarea  acestei  zile.
Profesorul dr.Marian Cojoc, prorectorul Universităţii” Ovidius”  a prezentat aspecte legate de anihilarea vechii clase politice române,  reprezentanţii de seamă  ai acesteia  fiind  supuşi unui program de muncă epuizant, dublat de înfometare şi condiţiile de viaţă precare, în lagărele de muncă de la Canalul Dunăre Marea Neagră.
Preotul profesor dr. Nechita Runcan- prodecan Facultatea de Teologie a Universităţii “Ovidius” s-a referit în  întervenţia sa la semnificaţia religioasă a zilei Sfinţilor Mucenici şi a prezentat persecuţiile la care reprezentanţii Bisericii Ortodoxe au fost supuşi în perioada 1944-1964.
Col.(r) Remus Macovei, preşedintele ANCE- filiala Constanţa a prezentat aspecte referitoare la distrugerea elitei militare în închisorile comuniste. Au fost redate dramele  generalilor care au murit în închisorile Aiud, Sighet, Rîmnicul Sărat, Jilava.
Andreescu Paul – preşedintele AFDP- filiala Constanţa, arestat la vîrsta de 17 ani, pentru ca a distribuit manifeste prin care se cerea plecarea trupelor sovietice, eliminarea limbii ruse şi a istoriei PCUS din şcoală , a fost încarcerat la Gherla. Acesta a impresionat asistenţa  prezentînd elementele care au transformat  această închisoare în cel mai cumplit loc de detenţie: bătaia, foamea,lipsa oricărei forme de asistenţă medicale, lipsa de omenie a gardienilor.
Cuşa George – fost deţinut politic a prezentat experienţa traumatizantă a reeducării de la Piteşti şi a depănat amintiri despre militarii pe care i-a întînit în închisorile Jilava, Gherla şi Aiud – gen.  Radu Korne, Teodorescu Traian, Leonard Mociulschi şi col.Nicolae Cojocaru.
În finalul col.(r)Remus Macovei a prezentat cele 8 monumente ridicate pentru cinstirea memoriei luptătorilor anticomunişti în judeţul Constanţa: cele din Constanţa, Poarta Albă şi Cobadin  ridicate prin eforturile AFDP, cele din Navodari şi Cernavodă prin eforturile consiliilor locale, iar cele din M. Kogălniceanu, Sinoe şi Zorile prin contribuţia  financiară  al unor  persoane particulare.
A urmat un dialog viu pe parcursul căruia cei doi foşti deţinuţi politici au prezentat indiferenţa autorităţilor din ultimii 22 ani faţă de eforturile făcute pentru cunoaşterea acestor adevăruri dureroase. S-a insistat asupra necesităţii ca un număr cît mai mare de români  să cunoscă aceste aspecte din istoria relativ recentă a României  dar şi  asupra acţiunii civice a acestora, care să împiedice pe viitor repetarea unor astfel de drame.
Biroul Operativ al SCMD-Filiala Constanţa

marți, 6 martie 2012

SĂ FIE JUDECAŢI GABRIEL OPREA, GEN.MR. MARIA LUPU ŞI COL. DRAGOŞ LUCAN! Triumfalist, la Bilanţul activităţii desfăşurate de M.Ap.N. în anul 2011, Gabriel Oprea afirma: “Armata este cea mai reformată instituţie a statului român, formată din oameni competenţi şi profesionişti”. Personal am mari îndoieli asupra competenţei, profesionalismului şi moralităţii celui care a făcut aceste aprecieri. Deasemenea ca urmare  a desfăşurării procesului de recalculare/revizuire a pensiilor militare numai de profesionalism şi competenţă nu se poate vorbi în activitatea Direcţiei Financiar Contabile a M.Ap.N şi  a Casei Sectoriale de pensii din subordinea acestei  instituţii. Afirmaţia este dură dar are acoperirea faptelor. 
La 13.09. 2010, Gabriel Oprea declara: ”pensiile nu vor creşte mult, dar în condiţiile actuale orice creştere este importantă” . La bilanţul pe anul 2011 acelaşi Gabriel Oprea arăta că pentru 70.000 pensionari militari, creşterea medie a pensiei este de 34%.Este cu certitudine o creştere importantă. Cifrele acestea ascund însă adevăruri care nu se vor cunoscute. Care este  creşterea reală a  pensiilor, procentual şi valoric, pe categorii: generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri. Abia cînd vor fi făcute publice aceste date se va vedea cine sunt adevăraţii beneficiari şi cine  au fost cei interesaţi în declanşarea  acestui proces controversat!
Gabriel Oprea nu scoate o vorbă despre procentul cu care a scăzut pensia celor peste 6.000 pensionari militari,majoritatea disponibilizaţi,  pe care, mai nou, îi înţelege şi culmea le dă şi dreptate să fie nemulţumiţi.Tot la 13.09.2009 acesta arăta” că vor exista şi pensii ale militarilor care vor fi diminuate, dar cu sume nesemnificative”. Nu cunosc care este situaţia în ţară , dar la noi la Constanţa, majoritatea  scăderilor sunt cuprinse între 500 şi 2.200 lei( atenţie cel cu cea mai mare scădere are cariera militară completă!).Sunt nişte sume nesemnificative, nu-i aşa ?Poate pentru mafiotul reevaluat!
Ceea ce  contează este faptul că nici cei care au pensile mărite, nici cei care le au micşorate nu au garanţia că aceste creşteri/diminuări sunt urmarea unor calcule corect executate.La acelaşi bilanţ, reevaluatul nostrum ministru, arăta că”ministerul a reuşit informatizarea unei întregi arhive ţinute pînă acum doar pe hîrtie”.Aparent avem de a face cu un lucru benefic procesului de recalculare/revizuire a pensiilor militare. Doar aparent! Realizarea acestui sistem informatizat sub presiunea timpului, lipsa de profesionalism a unor lucrători implicaţi în acest proiect şi neluarea în evideţă a tuturor documentelor sunt doar cîteva din cauzele care au dinamitat procesul de recalculare/revizuire a pensiilor militare. 
 Referindu-se la informatizarea arhivelor,  în conferinţa de presă din 12 ianuarie 2011, gen.bg. Maria Lupu arăta” - în perioada august – noiembrie 2010, peste 5000 de persoane au efectuat apromimativ 50 de milioane de operaţiuni, rulându-se peste 200.000 de dosare care conţin statele de plată a soldelor constituite într-o perioadă de peste 60 de ani. Din motive de natură tehnică, de exemplu, dosare incomplete, texte nelizible, date de identitate diferite pentru aceeaşi perioadă, până la 31 decembrie 2010 nu au putut fi identificate toate veniturile realizate de beneficiari, această activitate urmând să se finalizeze în cel mai scut timp tot prin grija ministerului.” Demnă de laudă determinarea generalului , dar la un an de la această declaraţie,în 10.01.2012,  gen.mr. Maria Lupu, la întîlnirea cu pensionarii militari din ANCMRR, după emiterea deciziilor  revizuite, recunoştea” S-au produs unele deficienţe grave în prelucrarea veniturilor realizate de pe documentele existente(state de plată, ordine de zi pe unitate) şi introducerea lor în sistemul realizat în vederea revizuirii şi în fişele care însoţesc deciziile sunt cazuri de înscriere a unor venituri neconforme cu cele realizate; diferenţe nejustificate, în sensul diminuării, de la o lună la alta, nu sunt înserate toate primele şi indemnizaţiile primite, acestea găsindu-se pe state separate, iar unele pe statele de la eşaloanele superioare, evidenţe care după 15 ani au fost  distruse, sumele găsindu-se în fişele personale; nu toţi cei care şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă (conform HG nr.1294/2001 şi HG nr.1822/2004) au beneficiat de majorarea punctajelor lunare în perioadele respective.” În aceste condiţii  cum se poate mîndri Gabriel Oprea cu un sistem informatizat care prin erorile şi omisiunile sale  a compromis credibilitatea întregului proces de recalculare/revizuire a pensiilor militare?
În continuare voi încerca să nominalizez principalii  vinovaţi de gravele ilegalităţi comise pe timpul acestui proces cu repercusiuni deosebite asupra zecilor de mii de pensionari militari.
Principalul vinovat este Gabriel Oprea. A ordonat ca 5.000 persoane, mare parte fără pregătirea minim necesară,  să fie implicaţi în procesarea datelor existente în arhive. A ordonat ilegal ca adeverinţele cu veniturile salariale să fie eliberate şi semnate de către şefii centrelor militare, contrar prevederilor Ordonanţei nr.33/30.01.2012.  Completarea eronată sau incompletă a zeci de mii de documente/adeverinţe va afecte grav procesul de recalculare/revizuire, compromiţînd întreaga activitate. Ordinul M 101 /201o prevede la art.5(2) că cei care  vor completa documente/adeverinţe nereale se sancţionează civil, administrativ, disciplinar, contravenţional sau penal, după caz. Pentru zecile de mii de astfel de cazuri încă nu s-a luat nicio măsură. Vinovăţiile sunt greu de dovedit,dar există o  singura certitudine:   fără ordinul lui Gabriel Oprea aceste nereguli ar fi fost posibile.
Ieşirile publice ale lui Gabriel Oprea au fost  modalităţi de influenţare a modului în care personalul de la Casa de PensiI Sectorială emitea deciziile de revizuire funcţie de interesele politice ale acestuia. Semnificativă în acest sens este acţiunea din ianuarie – februarie 2012 cînd la presiunea lui Gabriel Oprea numărul celor care au primit decizii revizuite mărite a crescut artificial de la 85% la peste 90%.
Doamna gen.mr. Maria Lupu poartă întreaga răspundere pentru haosul de la Direcţia Financiar Contabilă. Din declaraţiile ei  nu se cunoaşte cu exactitate nici măcar numărul de pensionari existenţi la nivelul M.Ap.N. La 31.12.2010, generalul ne anunţa că  ar fi fost  în plată un număr de 81.379 de beneficiari de pensii şi indemnizaţii. Au fost recalculate pensiile pentru 81.128,   251 beneficiari fiind  exceptaţi de la recalcularea pensiilor. La 01.07. 2011 erau în evidenţă doar 77.078 pensionari şi beneficiari de indemnizaţii. Revizuirea s-a executat pentru 76.885, fiind exceptaţi  193 beneficiari. Generalul nu justifică în niciun fel  dispariţia subită a celor  4.233 beneficiari, cine sunt aceştia  şi ce s-a întîmplat cu ei, în doar jumătate de an. Oare de ce ?
Deşi anunţa că la 01.06. 2011 toate pensiile au fost revizuite, cele 4 modificări ulterioare aduse listei iniţiale cu cele 76.885 de pensii revizuite,  publicate  pe site M.Ap.N.la data de 09.06. 2011, dovedesc cu prisosinţă lipsa de caracter a  doamnei general.
 Foarte grav este faptul că aceasta  va încălca prevederile OUGnr.1/2011 în sensul că la data de 31 decembrie 2011, pentru cîteva mii de pensionari nu vor fi emise decizii de pensionare revizuite. Din nou  pentru  generalul Maria Lupu  legea este facultativă! Ruşinos este faptul că  generalul  afirma într-o emisiune televizată că procesul de revizuire a fost  finalizat la 30 decembrie şi că la data de 01 ianuarie 2012 au fost puse în plată pensile revizuite.Cum rămîne cu onoarea şi demnitatea militară, domna general?
Generalul Maria Lupu se mai face vinovată de încălcarea legii, pentru că nu a organizat corespunzător activitatea Comisiei  de Contestaţii, conform ordinului M.34/04.05.2011. Dacă contestaţiile nu sunt admise în situaţia  depunerii acestora după 30 de zile de la primirea deciziei de pensionare, elaborarea răspunsurilor de către această   comisie  a depăşit cu mult termenul legal de 45 zile .De regulă pensionarii  au primit astfel de decizii  la termene ce au depăşit cu mult  100 zile (personal am primit  răspuns la una din contestaţii  după 258 zile). Cine răspunde pentru încălcarea flagrantă a legii domnă general?
Este vinovată pentru că a permis creşterea artificială  a cîteva mii de pensii în perioada ianuarie –februarie 2012 fără a exista documente justificative legale. Domnul colonel Dragoş Lucan,  directorul Casei de pensii Sectoriale a M.Ap.N., se face vinovat  şi trebuie să răspundă pentru faptul că pe parcursul anului 2011 nu a fost finalizat procesul de   revizuire a tuturor  pensiilor. Deasemenea trebuie să răspundă pentru emiterea unor decizii de revizuire contradictorii- vezi cazul  pensionarilor care aveau iniţial pensiile mărite pe  site M.Ap.N.  şi care au primit pensiile micşorate în decembrie 2011, ulterior în ianuarie şi februarie 2012 aceştia  primind alte decizii uşor mărite – care nu au nicio acoperire legală.
Perspectiva de revenire la normal este ca şi inexistentă.Cele  120 persoane ale Casei Sectoriale de Pensii vor trebui să rezolve finalizarea procesului de  regularizare, emiterea deciziilor de recalculare pentru cei care au lucrat după pensionare, dar şi corectarea deciziilor de revizuire urmare a identificării unor noi documente sau ca urmare a deciziilor favorabile emise de Comisia de Contestaţii. Tot Casa Sectorială de Pensii se va confrunta cu punerea în executare a deciziilor definitive, irevocabile şi executorii ale Curţilor de Apel .
Deasemenea Direcţia Financiar Contabilă, prin cei 6 membri ( din care 3 supleanţi)  ai Comisiei  de Contestaţii va trebui să rezolve, în termen legal, zeci de mii  de contestaţii, răspunsurile standard nemaifiind posibile. Cine crede că aceste probleme se vor rezolva legal se înşeală amarnic. Toate asigurările date de Gabriel Oprea că  va avea grijă de pensionari şi le va “garanta statutul, locul şi rolul în societatea românească” sunt simple sloganuri electorale. Haosul şi legea bunului plac vor fi în continuare constante ale activităţii Direcţiei Financiar Contabile şi ale Casei de pensii Sectoriale ale M.Ap.N.
În acest context consider absolut normal să fie   judecaţi cu  celeritate şi fermitate  Gabriel Oprea- ministrul Apărării Naţionale, gen. mr. Maria Lupu -  şefa Direcţiei Financiar Contabile a M.Ap.N. şi col. Dragoş Lucan - directorul Casei de pensii Sectoriele a M.Ap.N., pentru încălcarea gravă şi repetată a legilor, care au produs  consecinţe dramatice asupra pensionarilor militari.
Pentru a avea încredere că trăim într-un stat de drept cei trei trebuie judecaţi şi sancţionaţi cu aceiaşi severitate  ca şi locotenentul Alexandru Gheorghe, pentru că legea este aceiaşi pentru toţi.

Col.(r) Remus Macovei