marți, 6 martie 2012

SĂ FIE JUDECAŢI GABRIEL OPREA, GEN.MR. MARIA LUPU ŞI COL. DRAGOŞ LUCAN! Triumfalist, la Bilanţul activităţii desfăşurate de M.Ap.N. în anul 2011, Gabriel Oprea afirma: “Armata este cea mai reformată instituţie a statului român, formată din oameni competenţi şi profesionişti”. Personal am mari îndoieli asupra competenţei, profesionalismului şi moralităţii celui care a făcut aceste aprecieri. Deasemenea ca urmare  a desfăşurării procesului de recalculare/revizuire a pensiilor militare numai de profesionalism şi competenţă nu se poate vorbi în activitatea Direcţiei Financiar Contabile a M.Ap.N şi  a Casei Sectoriale de pensii din subordinea acestei  instituţii. Afirmaţia este dură dar are acoperirea faptelor. 
La 13.09. 2010, Gabriel Oprea declara: ”pensiile nu vor creşte mult, dar în condiţiile actuale orice creştere este importantă” . La bilanţul pe anul 2011 acelaşi Gabriel Oprea arăta că pentru 70.000 pensionari militari, creşterea medie a pensiei este de 34%.Este cu certitudine o creştere importantă. Cifrele acestea ascund însă adevăruri care nu se vor cunoscute. Care este  creşterea reală a  pensiilor, procentual şi valoric, pe categorii: generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri. Abia cînd vor fi făcute publice aceste date se va vedea cine sunt adevăraţii beneficiari şi cine  au fost cei interesaţi în declanşarea  acestui proces controversat!
Gabriel Oprea nu scoate o vorbă despre procentul cu care a scăzut pensia celor peste 6.000 pensionari militari,majoritatea disponibilizaţi,  pe care, mai nou, îi înţelege şi culmea le dă şi dreptate să fie nemulţumiţi.Tot la 13.09.2009 acesta arăta” că vor exista şi pensii ale militarilor care vor fi diminuate, dar cu sume nesemnificative”. Nu cunosc care este situaţia în ţară , dar la noi la Constanţa, majoritatea  scăderilor sunt cuprinse între 500 şi 2.200 lei( atenţie cel cu cea mai mare scădere are cariera militară completă!).Sunt nişte sume nesemnificative, nu-i aşa ?Poate pentru mafiotul reevaluat!
Ceea ce  contează este faptul că nici cei care au pensile mărite, nici cei care le au micşorate nu au garanţia că aceste creşteri/diminuări sunt urmarea unor calcule corect executate.La acelaşi bilanţ, reevaluatul nostrum ministru, arăta că”ministerul a reuşit informatizarea unei întregi arhive ţinute pînă acum doar pe hîrtie”.Aparent avem de a face cu un lucru benefic procesului de recalculare/revizuire a pensiilor militare. Doar aparent! Realizarea acestui sistem informatizat sub presiunea timpului, lipsa de profesionalism a unor lucrători implicaţi în acest proiect şi neluarea în evideţă a tuturor documentelor sunt doar cîteva din cauzele care au dinamitat procesul de recalculare/revizuire a pensiilor militare. 
 Referindu-se la informatizarea arhivelor,  în conferinţa de presă din 12 ianuarie 2011, gen.bg. Maria Lupu arăta” - în perioada august – noiembrie 2010, peste 5000 de persoane au efectuat apromimativ 50 de milioane de operaţiuni, rulându-se peste 200.000 de dosare care conţin statele de plată a soldelor constituite într-o perioadă de peste 60 de ani. Din motive de natură tehnică, de exemplu, dosare incomplete, texte nelizible, date de identitate diferite pentru aceeaşi perioadă, până la 31 decembrie 2010 nu au putut fi identificate toate veniturile realizate de beneficiari, această activitate urmând să se finalizeze în cel mai scut timp tot prin grija ministerului.” Demnă de laudă determinarea generalului , dar la un an de la această declaraţie,în 10.01.2012,  gen.mr. Maria Lupu, la întîlnirea cu pensionarii militari din ANCMRR, după emiterea deciziilor  revizuite, recunoştea” S-au produs unele deficienţe grave în prelucrarea veniturilor realizate de pe documentele existente(state de plată, ordine de zi pe unitate) şi introducerea lor în sistemul realizat în vederea revizuirii şi în fişele care însoţesc deciziile sunt cazuri de înscriere a unor venituri neconforme cu cele realizate; diferenţe nejustificate, în sensul diminuării, de la o lună la alta, nu sunt înserate toate primele şi indemnizaţiile primite, acestea găsindu-se pe state separate, iar unele pe statele de la eşaloanele superioare, evidenţe care după 15 ani au fost  distruse, sumele găsindu-se în fişele personale; nu toţi cei care şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă (conform HG nr.1294/2001 şi HG nr.1822/2004) au beneficiat de majorarea punctajelor lunare în perioadele respective.” În aceste condiţii  cum se poate mîndri Gabriel Oprea cu un sistem informatizat care prin erorile şi omisiunile sale  a compromis credibilitatea întregului proces de recalculare/revizuire a pensiilor militare?
În continuare voi încerca să nominalizez principalii  vinovaţi de gravele ilegalităţi comise pe timpul acestui proces cu repercusiuni deosebite asupra zecilor de mii de pensionari militari.
Principalul vinovat este Gabriel Oprea. A ordonat ca 5.000 persoane, mare parte fără pregătirea minim necesară,  să fie implicaţi în procesarea datelor existente în arhive. A ordonat ilegal ca adeverinţele cu veniturile salariale să fie eliberate şi semnate de către şefii centrelor militare, contrar prevederilor Ordonanţei nr.33/30.01.2012.  Completarea eronată sau incompletă a zeci de mii de documente/adeverinţe va afecte grav procesul de recalculare/revizuire, compromiţînd întreaga activitate. Ordinul M 101 /201o prevede la art.5(2) că cei care  vor completa documente/adeverinţe nereale se sancţionează civil, administrativ, disciplinar, contravenţional sau penal, după caz. Pentru zecile de mii de astfel de cazuri încă nu s-a luat nicio măsură. Vinovăţiile sunt greu de dovedit,dar există o  singura certitudine:   fără ordinul lui Gabriel Oprea aceste nereguli ar fi fost posibile.
Ieşirile publice ale lui Gabriel Oprea au fost  modalităţi de influenţare a modului în care personalul de la Casa de PensiI Sectorială emitea deciziile de revizuire funcţie de interesele politice ale acestuia. Semnificativă în acest sens este acţiunea din ianuarie – februarie 2012 cînd la presiunea lui Gabriel Oprea numărul celor care au primit decizii revizuite mărite a crescut artificial de la 85% la peste 90%.
Doamna gen.mr. Maria Lupu poartă întreaga răspundere pentru haosul de la Direcţia Financiar Contabilă. Din declaraţiile ei  nu se cunoaşte cu exactitate nici măcar numărul de pensionari existenţi la nivelul M.Ap.N. La 31.12.2010, generalul ne anunţa că  ar fi fost  în plată un număr de 81.379 de beneficiari de pensii şi indemnizaţii. Au fost recalculate pensiile pentru 81.128,   251 beneficiari fiind  exceptaţi de la recalcularea pensiilor. La 01.07. 2011 erau în evidenţă doar 77.078 pensionari şi beneficiari de indemnizaţii. Revizuirea s-a executat pentru 76.885, fiind exceptaţi  193 beneficiari. Generalul nu justifică în niciun fel  dispariţia subită a celor  4.233 beneficiari, cine sunt aceştia  şi ce s-a întîmplat cu ei, în doar jumătate de an. Oare de ce ?
Deşi anunţa că la 01.06. 2011 toate pensiile au fost revizuite, cele 4 modificări ulterioare aduse listei iniţiale cu cele 76.885 de pensii revizuite,  publicate  pe site M.Ap.N.la data de 09.06. 2011, dovedesc cu prisosinţă lipsa de caracter a  doamnei general.
 Foarte grav este faptul că aceasta  va încălca prevederile OUGnr.1/2011 în sensul că la data de 31 decembrie 2011, pentru cîteva mii de pensionari nu vor fi emise decizii de pensionare revizuite. Din nou  pentru  generalul Maria Lupu  legea este facultativă! Ruşinos este faptul că  generalul  afirma într-o emisiune televizată că procesul de revizuire a fost  finalizat la 30 decembrie şi că la data de 01 ianuarie 2012 au fost puse în plată pensile revizuite.Cum rămîne cu onoarea şi demnitatea militară, domna general?
Generalul Maria Lupu se mai face vinovată de încălcarea legii, pentru că nu a organizat corespunzător activitatea Comisiei  de Contestaţii, conform ordinului M.34/04.05.2011. Dacă contestaţiile nu sunt admise în situaţia  depunerii acestora după 30 de zile de la primirea deciziei de pensionare, elaborarea răspunsurilor de către această   comisie  a depăşit cu mult termenul legal de 45 zile .De regulă pensionarii  au primit astfel de decizii  la termene ce au depăşit cu mult  100 zile (personal am primit  răspuns la una din contestaţii  după 258 zile). Cine răspunde pentru încălcarea flagrantă a legii domnă general?
Este vinovată pentru că a permis creşterea artificială  a cîteva mii de pensii în perioada ianuarie –februarie 2012 fără a exista documente justificative legale. Domnul colonel Dragoş Lucan,  directorul Casei de pensii Sectoriale a M.Ap.N., se face vinovat  şi trebuie să răspundă pentru faptul că pe parcursul anului 2011 nu a fost finalizat procesul de   revizuire a tuturor  pensiilor. Deasemenea trebuie să răspundă pentru emiterea unor decizii de revizuire contradictorii- vezi cazul  pensionarilor care aveau iniţial pensiile mărite pe  site M.Ap.N.  şi care au primit pensiile micşorate în decembrie 2011, ulterior în ianuarie şi februarie 2012 aceştia  primind alte decizii uşor mărite – care nu au nicio acoperire legală.
Perspectiva de revenire la normal este ca şi inexistentă.Cele  120 persoane ale Casei Sectoriale de Pensii vor trebui să rezolve finalizarea procesului de  regularizare, emiterea deciziilor de recalculare pentru cei care au lucrat după pensionare, dar şi corectarea deciziilor de revizuire urmare a identificării unor noi documente sau ca urmare a deciziilor favorabile emise de Comisia de Contestaţii. Tot Casa Sectorială de Pensii se va confrunta cu punerea în executare a deciziilor definitive, irevocabile şi executorii ale Curţilor de Apel .
Deasemenea Direcţia Financiar Contabilă, prin cei 6 membri ( din care 3 supleanţi)  ai Comisiei  de Contestaţii va trebui să rezolve, în termen legal, zeci de mii  de contestaţii, răspunsurile standard nemaifiind posibile. Cine crede că aceste probleme se vor rezolva legal se înşeală amarnic. Toate asigurările date de Gabriel Oprea că  va avea grijă de pensionari şi le va “garanta statutul, locul şi rolul în societatea românească” sunt simple sloganuri electorale. Haosul şi legea bunului plac vor fi în continuare constante ale activităţii Direcţiei Financiar Contabile şi ale Casei de pensii Sectoriale ale M.Ap.N.
În acest context consider absolut normal să fie   judecaţi cu  celeritate şi fermitate  Gabriel Oprea- ministrul Apărării Naţionale, gen. mr. Maria Lupu -  şefa Direcţiei Financiar Contabile a M.Ap.N. şi col. Dragoş Lucan - directorul Casei de pensii Sectoriele a M.Ap.N., pentru încălcarea gravă şi repetată a legilor, care au produs  consecinţe dramatice asupra pensionarilor militari.
Pentru a avea încredere că trăim într-un stat de drept cei trei trebuie judecaţi şi sancţionaţi cu aceiaşi severitate  ca şi locotenentul Alexandru Gheorghe, pentru că legea este aceiaşi pentru toţi.

Col.(r) Remus Macovei