marți, 18 iunie 2013

In atentia membrilor S.C.M.D Filiala CONSTANTA

Deoarece Legea reparatorie a fost aprobata astazi de Camera Deputatilor,activitatea programata pentru data de 20.06.2013 intre orele 11.00-15.00 se anuleaza.
Va prezentam textul final al Legii reparatorii

BIROUL OPERATIV AL S.C.M.D. FILIALA CONSTANTA

Acesta este textul final al legii reparatorii, adoptat de Parlamentul RomânieiTitlul legii
Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională


Art.1. -
(1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(1) se efectuează începând cu data de 1 octombrie 2013.

(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin.(1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin.(1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin.(1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

Art.2.
 (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin.(1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art.107 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens. 

luni, 17 iunie 2013

Prezenta la lucrarile Comisiei pentru munca si protectie sociala, d-na Caloian Monica, vicepresedinte al SCMD, ne transmite:Astazi 17.06.2013, incepand cu ora 16.00, la Camera Deputatilor s-a desfasurat sedinta Comisiei pentru munca si protectie sociala avand pe ordinea de zi un singur punct: discutarea si acordarea avizului de specialitate pentru PLx-164/2013, Proiectul Legii reparatorii pentru pensionarii militari.
Ca rezultat al ultimelor negocieri cu factorii de raspundere, avizul comisiei este favorabil cu 17 voturi pentru si 1 vot impotriva (reprezentantul UDMR).
Precizam ca legea se va aplica in doua etape, astfel: 
  • Incepand cu luna urmatoare publicarii legii in Monitorul Oficial va intra in vigoare prevederea in virtutea careia se va stopa procesul  “privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale”declansat in urma cu cateva luni de zile la MApN;
  • Revenirea pensiilor la cuantumul lunii decembrie 2010, pentru colegii care au pierdut prin procesul de revizuire, se va face incepand cu 01.10.2013.
 Multumind tuturor deputatilor si reprezentantilor MApN care au sustinut cauza noastra, asteptam votul in plenul Camerei Deputatilor.
 
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

sâmbătă, 15 iunie 2013

INFORMARE
             În şedinţa din 14 iunie 2013, Comitetul  Director al S.C.M.D. a decis în unanimitate de voturi pichetarea sediului P.S.D. şi al U.S.L. în perioada 20- 27 iunie 2013 , având în vedere  intenţia tergiversării  adoptării  de către Camera Deputaţilor a Legii  reparatorii până în toamna acestui an.
               Biroul Operativ al S.C.M.D. Filiala Constanţa ,  în şedinţa de sâmbătă 15 iunie 2013, a stabilit ca membrii filialei să  participe la pichetarea sediului P.S.D. în ziua 20 iunie 2013 între orele  11.00 – 14.00, cu un efectiv de 50 de persoane.          
              Rugăm pe cei care doresc să participe la această acţiune să ne contacteze până marţi, 18 iunie 2013, ora 14.00.
              Recomandăm ca un număr cât mai mare din participanţi să fie din rândul celor care au primit noile decizii de revizuire, cu anularea grupelor de muncă şi care sunt în pericol ca începând cu luna următoare să fie puşi în situaţia de a returna  sume importante reprezentând aşa zisele foloase necuvenite primite începând cu 1 ianuarie 2011. Aceştia vor avea asupra lor aceste documente pentru a putea fi prezentate reprezentanţilor mass- media.
             Deplasarea se va face cu un autocar, asigurat de filială,  plecarea fiind planificată pentru  ora 07.00 de la Gara C.F.R. CONSTANȚA. Pentru alte detalii vă rugăm să ne contactaţi la sediu.

Biroul Operativ al S.C.M.D. Filiala Constanţa

sâmbătă, 8 iunie 2013

ADUNARE FESTIVĂ A REZERVIŞTILOR MILITARI DIN M.A.I.

            Sâmbătă, 8 iunie 2013, în sala de şedinţe a Poliţiei Municipiului Constanţa, a avut loc  adunarea  festivă prilejuită de aniversarea a 22 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor în Rezervă şi  în Retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor. La activitate au participat cadre în rezervă şi în retragere, membrii ai filialei constănţene, provenite din toate armele (poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pompieri). Au participat ca invitaţi şi reprezentanţi ai filialelor constănţene ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”şi Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate.

           Festivitatea a fost deschisă de preşedintele A.N.C.M.R.- filiala “Tomis” Constanţa, col.(r.) Constantin Marin, care a prezentat un amplu material despre activităţile desfăşurate de asociaţie în cei 22 de ani. Au fost subliniate direcţiile prioritare  de acţiune :  
-                                     -  protecţia socială a membrilor săi, a tuturor pensionarilor şi ale familiilor acestora;
-                                     - apărarea drepturilor legitime ale pensionarilor militari şi poliţiştilor prin susţinerea Legii pensionarilor militari de stat;
-                  - rezolvarea problemelor cu care se confruntă pensionarii militari şi membrii familiilor acestora privind asistenţa medicală şi asigurarea medicamentelor necesare;
-                     pentru amplificarea şi  diversificarea relaţiilor asociaţiei cu unităţile centrale şi teritoriale ale M.A.I.

             În cuvântul său, col.(r) Remus Macovei, a felicitat membrii A.N.C.M.R.R din M.A.I. pentru activitatea deosebit de importantă desfăşurată pentru apărarea drepturilor legitime ale rezerviştilor militari şi a subliniat următoarele idei:
-                       - este necesară o acţiune permanentă şi coerentă de îmbunătăţire a imaginii rezerviştilor din toate structurile de apărare. Trebuie să arătăm  întregii societăţi ce am realizat pe parcursul carierelor militare şi că merităm din plin respectul societăţii civile;
-                      -  toate asociaţiile şi organizaţiile rezerviştilor militari să acţioneze unitar pentru a creşte eficienţa acţiunilor întreprinse pentru apărarea onoarei şi demnităţii acestora. Activitatea  organizată cu ocazia Zielei Rezervistului Militar la Constanţa a arătat că acest deziderat  este pe deplin realizabil;
-                        - săptămâna viitoare, este posibil ca la Camera Deputaţilor, să fie votată Legea Reparatorie, care să rezolve problema pensiilor scăzute. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, SCMD va relua mişcările de protest;
-                        -   toate asociaţiile rezerviştilor militari sunt obligate să acţioneze cu fermitate pentru discutarea şi aprobarea Legii pensiilor militare, care să nu mai permită repetarea în viitor a situaţiei actuale. Fiecare filială să contribuie la amendarea proiectului de lege, iar reprezentanţii la nivel naţional să se bată pentru respectarea punctelor acestora de vedere;
-                       -  a lansat invitaţia celor perezenţi de a participa pe 13 iunie 2013, ora 18.00, la Sala de concerte  a Colegiului de artă “Regina Maria ”, la concertul festiv, organizat cu ocazia Zilei Eroilor, de către Arhiepiscopia Tomisului, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor“Regina Maria ”  şi  Colegiul de artă “Regina Maria ”.


Col.(r.) Remus Macovei