duminică, 27 februarie 2011

COMUNICAT

     Concomitent cu chemarea, de către 650 membri ai S.C.M.D. - Filiala Constanţa, în judecată a M.Ap.N.şi a M.A.I. pentru anularea deciziilor de pensionare emise în conformitate cu prevederile H.G. nr.735 din 2010, pensionarii militari vor participa la desfăşurarea mai multor acţiuni de protest astfel:
     Luni 28 februarie 2011 între orele 15-17.00, pe platoul din faţa Prefecturii Constanţa, membri S.C.M.D. - Filiala Constanţa, vor participa la mitingul organizat de Cartel ALFA, B.N.S., C.N.S.L.R. FRĂŢIA şi C.S.D.R. Pensionarii militari îşi vor exprima solidaritatea cu milioanele de salariaţi, care sunt nemulţumiţi de faptul că, fără o dezbatere serioasă în parlament şi fără a ţine cont sau a dezbate propunerile sindicatelor, Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru modificarea Codului Muncii, afectându-le acestora drepturile fundamentale.
     Marţi 01 martie 2011, 150 de membrii ai filialei constănţene a S.C.M.D., se vor deplasa cu 3 autocare la Bucureşti, unde vor participa, alături de colegii din întrega ţară, la o amplă acţiune de protest care se va desfăşura după următorul program:
     - marş de protest, între orele 11.00-13.30, pe itinerarul Academia Militară - str.Ştirbei Vodă, Calea Victoriei, B-dul Magheru, B-dul Lascăr Catargiu, Palatul Victoriei;
     - miting de protest în Piaţa Victoriei, între orele 13.30 -16.00.
Cu această ocazie reprezentanţi ai S.C.M.D. vor înainta o scrisoare deschisă Preşedintelui Românie şi un Ultimatum(Somaţie) Guvernului României. Protestul militarilor in rezerva este motivat de nevoia de restabilire a statutului de militar în rezervă şi a legilor ocupaţionale 164 din 2001 şi 179 din 2004. De prevederile acestor acte normative am beneficiat pînă în decenbrie 2010 noi toti cei care am fot militari activi.
     Noi reprezentanţii ai S.C.M.D. vom protesta şi pentru abrogarea O.U.G. nr.1 din 2011, a Legii nr.119 din 2010, precum şi  a Legilor nr.329 din 2009 şi nr.263 din 2010 care ne interzic dreptul la muncă, la viaţă, la sănătate şi la o bătrâneţe liniştită.

Preşedintele S.C.M.D. - Filiala Constanţa
   Col.(r)
             Remus Macovei

sâmbătă, 26 februarie 2011

TERORISMUL JURIDIC IMPOTRIVA MILITARILOR ROMANI


Există o lege prin care a fost adoptat statutul cadrelor militare.
Este legea 80/1995. A fost iniţiată, firesc, de Ministerul Apărării.
Este o lege organică. Asta înseamnă că ea nu poate fi modificată prin alte legi ordinare, şi că, atunci cand între ea şi o lege obişnuită
apar contradicţii, ea, legea organică, are prioritate. De la apariţia
acestei legi şi pană în prezent, multe alte legi au mai apărut. Legi
care reglementează diverse domenii ale vieţii sociale, politice,
economice. Aşa cum, de altminteri, reglementează şi legea 80 în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea cadrelor militare. Căci viaţa de
militar nu se rezumă la a bate pas de defilare. Ce bine ar fi fost să
se rezume la atat! Nerezumandu-se la atat viaţa de militar, acel
statut adoptat prin legea 80 reglementează aspecte dintre cele mai
variate ale vieţii şi activităţii cadrelor militare, inclusiv de
natură educaţională, financiară, sanitară, pană şi matrimonială, căci,
nu-i aşa, militarii ăştia, cat or fi ei de militari, se mai şi
căsătoresc, mai şi studiază, mai şi trăiesc, mai fac şi copii, mai
sunt şi mutaţi de colo colo, se mai şi îmbolnăvesc, mai ies şi la
pensie, ş.a.m.d. Si, deşi după apariţia legii 80/95, multe legi au
apărut, legiuitorul nu a abrogat niciodată legea 80 printr-o altă lege
şi nici nu a lăsat-o a fi modificată, interpretată, completată,  sau
adăugită de vreuna dintre celelalte legi adoptate după ea ci, de
fiecare dată cand a vrut să modifice această lege, a modificat-o, iar
lucrul ăsta s-a întamplat de mai multe ori, după ştiinţa mea de 7
(şapte) ori, din 1995 pană în 2007, inclusiv. Acesta este un prim
aspect.

In acel statut al cadrelor militare apar o serie de obligaţii, o serie
de interdicţii şi de îngrădiri de libertăţi cărora cadrele militare
sunt supuse, precum şi nişte drepturi ale cadrelor militare. Prin
aceste prevederi, cadrele militare sunt diferenţiate de ceilalţi
cetăţeni ai Patriei, în primul rand prin îngrădirile de libertăţi,
libertăţi care, de altminteri, sunt garantate prin Constituţie pentru
toţi ceilalţi cetăţeni. Odată făcută această diferenţiere, devine
evident faptul că aceste cadre militare nu mai pot fi judecate în mod
similar cu ceilalţi cetăţeni ai Patriei, cărora nimeni şi nimic nu le
îngrădeşte nici un drept, şi că acestor cadre militare, în aspectele
care sunt reglementate de legea 80, nu le poţi aplica prevederile
altor legi ci numai pe cele din legea 80. Acesta este un al doilea
aspect.

Cadrele militare nefiind chiar stat în stat şi nefiind ele decat tot
nişte cetăţeni ai acestei ţări, legiuitorul a găsit de cuviinţă că
anumite aspecte ale vieţii lor, deşi sunt prevăzute în acest statut,
trebuie, totuşi, să se desfăşoare potrivit legilor care reglementează
domeniile corespunzătoare acelor aspecte, astfel că, în acel statut,
anumite prevederi sunt urmate de trimiteri la alte legi, ceea ce
înseamnă că acele prevederi se interpretează şi se aplică prin
corelare cu legile la care se face trimitere. De exemplu, în statut se
prevede că, printre altele,  “cadrele militare în activitate au
dreptul la reduceri de impozit pe venit şi ….. , potrivit
reglementărilor în vigoare”, ceea ce înseamnă că acest drept îl
primesc după cum sună reglementările referitoare la reducerile de
impozit. Sau, “femeile cadre militare au dreptul la concediu de
maternitate si la……, pe baza dispoziţiilor legale aplicabile pe plan
naţional”, ceea ce înseamnă că acest drept se acordă în conformitate
cu legislaţia naţională referitoare la acest aspect. Sau “încheierea
căsătoriei este liberă în condiţiile legii”, ceea ce înseamnă că
această problemă se judecă pe baza legilor referitoare la căsătorii,
nu pe baza prevederilor din statutul cadrelor militare. Aş putea
continua exemplele, dar mă gandesc că acest material va fi citit şi de
alte categorii de cititori, nu numai de jurişti, şi atunci nu e nevoie
să insist, întrucat celelalte categorii au înţeles deja esenţialul.
Anume că, întrucat la anumite prevederi din statut, legiuitorul a
făcut trimitere la alte legi, înseamnă că, acolo unde nu a făcut
trimiteri, legiuitorul a dorit ca acele prevederi să fie respectate ad
literam, fără corelare cu alte legi. Acesta este al treilea aspect.

Printre altele, în statutul cadrelor militare, adoptat după cum am
menţionat, printr-o lege organică, este prevăzut că “pensionarii
militari au dreptul gratuit la asistenţă sanitară şi medicamente în
reţeaua sanitară a M.Ap sau în alte reţele sanitare, cu decontarea
cheltuielilor de către acest minister”. Conform DEX şi manualelor
editate de Academia Română, cuvantul “gratuit” poate avea două
semnificaţii. Una, ca adverb, înseamnă FARA PLATA, adică fără să se dea nici un ban. A doua, ca adjectiv, înseamnă NEJUSTIFICAT. Intrucat este de neacceptat ideea că legiuitorul, în urma dezbaterilor din Parlament-căci aşa a fost adoptată legea 80/95, nu prin asumarea
răspunderii guvernului sau prin alte proceduri, tot legale dar care
eludează dezbaterile din Parlament-ar fi putut adopta o lege care
consfinţeşte un drept nejustificat, este limpede că legiuitorul a
acordat pensionarilor militari dreptul la asistenţă medicală şi
medicamente fără ca aceştia să fie nevoiţi să plătească vreun ban.
Acesta ar fi al patrulea aspect.

 Anume, ei recunosc că drepturile cadrelor militare sunt prevăzute în
legi speciale. Cu alte cuvinte, ce drepturi are un militar este
prevăzut în legea 80, iară nu în legea 95, sau legea 150, sau legea
cadastrului sau legea cimitirelor sau instrucţiunile METROREX. In
continuare, însã, adăugã că acele legi speciale nu prevăd scutirea de
la plata contribuţiei pentru asigurări de sănătate. Pentru ei,
explicaţia ştiinţifică a cuvantului “gratuit”, prevăzut neîntâmplãtor
în legea specială 80/95, nu face doi bani.

 Mă întreb cum să procedez pentru a aduce la cunoştinţa legiuitorului că aceşti juriştii îl acuză, în esenţă, că ar fi acordat un drept nejustificat. Căci din moment ce trebuie plătit pentru acel drept, înseamnă că termenul «gratuit» nu a fost folosit cu semnificaţia «fără plată» ci cu cealaltă semnificaţie, cea de «nejustificat».

Ce rezultă din toate abordările celor ce erau «suspectaţi pe nedrept» cã vegheazã la respectarea legii? Rezultă clar că, după opinia lor,
prevederile acelei legi speciale, nu se interpretează aşa cum sunt
prevăzute în lege, ci după cu totul alte considerente. Adicătelea,
chiar şi acolo unde legea nu face trimitere la alte legi sau norme, ei
o fac. Nu există altă explicaţie a faptului că, deşi la prevederea
privind dreptul gratuit la asistenţă medicală legiuitorul nu a făcut
trimitere la alte legi, aşa cum am arătat că a făcut în cazul altor
prevederi, ei ţin morţiş să interpreteze această prevedere prin
corelare cu alte legi.

Si acum sã vedem ce ar însemna dacã s-ar accepta opinia celor pe
nedrept numiţi jurişti.

In acest statut al cadrelor militare există nişte prevederi
referitoare la nişte îngrădiri de libertăţi. Redau din statut: «Cadrelor militare le este interzisă exercitarea unor drepturi şi
libertăţi, astfel: a) să facă parte din partide …ori să desfăşoare
propagandă în favoarea acestora…..c) să declare sau să participe la
grevă.». Sau «Cadrelor militare le este restransă exercitarea unor
drepturi şi libertăţi, astfel: ….b) exprimarea în public a unor opinii
contrarea intereselor Romaniei şi forţelor armate nu este permisă.»

La aceste îngrădiri şi interdicţii de libertăţi, în lege nu se face
trimitere la alte legi, ceea ce înseamnă că ele ar trebui respectate
ad-literam. Dar ce au făcut «nevinovaţii» prin ceea ce au susţinut
ei mai devreme? Au susţinut ideea că şi acele prevederi din lege care
nu conţin trimiteri la alte legi pot fi interpretate prin corelare cu
alte legi. Adică, ţineţi-vă bine, pot să fac miting electoral în
unitate, sau grevă şi pot să înjur armata în gura mare îmbrăcat în
uniformă cu eghileţi, eventual chiar în timpul defilării militare de
Ziua Naţională, încălcand astfel prevederile legii 80, întrucat
corelez aceste prevederi cu prevederile din Constituţie,  care îmi dau
voie să săvarşesc acele acţiuni. Si, vorba aia, Constituţia e mai
presus de legea 95 şi altele la care fac trimitere cei pe nedrept
suspectaţi cã ar fi jurişti.

Imaginaţi-vă că într-o zi cineva încalcă aceste restricţii. Ce va face
M.Ap.N.? Ii va acuza. Cui îi va cere acel minister argumentaţia pentru acuzare? Juriştilor, nu? Si ce vor zice ei atunci? Nu mai contează ce vor zice atunci, pentru că au avut grijă să dărame până atunci. Pentru că cei ce ar fi, eventual, acuzaţi, se vor apăra cu argumentele invocate chiar de ei. De unde le vor lua ? LE DAU EU, că am documentele emanate chiar de acei jurişti, semnate şi parafate de ei!

Cineva m-a întrebat de unde atâta virulenţă în poziţia mea. Il voi lămuri acum.

Sunt aproape doi ani de când am semnalat că, după opinia mea, se
săvârşeşte un abuz prin oprirea forţată  de bani din pensie pentru ca
pensionarii militari să poată beneficia de asistenţă medicală, în
condiţiile în care Legea nr. 80/95 le acordă dreptul gratuit la
asistenţă medicală. Am semnalat această problemă tuturor celor cu
atribuţiuni pe această linie, de la Secţia Pensii militare care
opreşte abuziv banii, până la miniştri ai apărării. Spun miniştri,
întrucât m-am adresat mai multora, nu doar unuia. Unul dintre ei chiar s-a mirat întrebându-şi asistenţii “Cum adică, gratuit dacă
plătesc?!?”.

Pe parcursul tuturor demersurilor mele nu am vâzut nici un jurist
zicând măcar “da, dom’le, cel puţin aparent este o neconcordanţă, vom încerca să o lămurim, dar până atunci vi se opresc aceşti bani pentru că aşa s-a decis”. Niciodată! De fiecare dată au ţinut-o langă cu prostiile pe care li le-am demontat. Ba mai mult, la întrebarea mea insistentă «Cine a abrogat legea 80/95 ?», mi s-au dat tot felul de răspunsuri, care mai de care mai ridicole, inclusiv de genul «a fost abrogată implicit de legea 95/06». Am pretenţia că am un coeficient de inteligenţă care-mi permite să înţeleg câte ceva şi din domenii în care nu sunt specializat. Imi confirmă această pretenţie toate rezultatele testelor la care am fost supus timp de peste 40 de ani cât am purtat haina militară şi modul în care mi-am îndeplinit
responsabilităţile, adeseori în domenii pentru care nici măcar nu
existau specializări. Cu această credinţă, am analizat legea 95/06 şi am constatat că legea respectivă abrogă explicit numeroase prevederi şi legi anterioare, dar nu pomeneşte nimic în acest sens despre legea 80/95. Nici nu ar fi avut cum!

Totuşi, m-am adresat Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public,
instituţii în care este de presupus că lucrează oameni pricepuţi în
domeniu, întrebând dacă există instituţia abrogării implicite.
Suspiciunea mea mi s-a confirmat şi, astfel, am aflat că nu există
prostie mai mare decât afirmaţia că o lege ar putea abroga vreo
prevedere anterioară altfel decât explicit. Ceea ce mi-a spus mie că
acei oameni care mi-au aruncat această afirmaţie în faţă m-au
considerat debil mintal, căci altminteri nu şi-ar fi putut permite să
invoce un astfel de argument.

Un alt motiv al “furiei” mele provine din modul tendenţios şi perfid
în care sunt redate în documentele pe care le întocmesc acei
rãuvoitori, sau incompetenţi, diverse extrase din legi. Astfel, ei
induc ideea că legea 95/06, atunci când se referă la beneficiarii
prevederii din legea 80/95 privind dreptul gratuit la asitenţă
medicală, ar face vorbire despre faptul că acei oameni primesc
asistenţă medicală gratuit doar “dacă plătesc contribuţia pentru
asigurări de sănătate” când, de fapt, legea 95/06 spune despre această categorie că “beneficiază de asistenţă medicală gratuită…în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări de sănătate”.

Ei nu înţeleg faptul că această formulă, “în condiţiile plăţii”, nu
este univoc determinată ca însemnând “dacă plătesc”. Ea ar putea
însemna, de exemplu, că acei oameni, deşi nu trebuie să plătească,
beneficiază de asistenţă medicală gratuită în aceleaşi condiţii ca şi
cei ce plătesc acele contribuţii. De ce spun asta? Pentru că însăşi
legea 95 operează cu noţiunea de “condiţii” când descrie în ce anume constă asistenţa medicală ce se acordă plătitorilor de contribuţii, iar pentru cei care nu plătesc acele contribuţii legea prevede că primesc numai asistenţă medicală de urgenţă. Era firesc şi obligatoriu ca legea să prevadă faptul că cei ce beneficiază de dreptul la gratuitatea asistenţei medicale, acordat de legea 80/95, deci care nu trebuie să plătească asigurări de sănătate, beneficiază, totuşi, de asistenţă medicală completă, ca şi când ar plăti, adică “în condiţiile plăţii”, iară nu doar de asistenţă în cazuri de urgenţă, aşa cum primesc ceilalţi neplătitori de asigurări.

Le-am sugerat să se uite să vadă cum este în alte armate reglementată această problemă. Ştiindu-i îndărătnici în a se lumina, le-am spus eu. In soldele militarilor din alte armate este inclusă o “indemnizaţie pentru asigurări de sănătate”. Adică, armata le dă banii cu care să-şi plătească asigurarea de sănătate, având în vedere că sistemul sanitar le pretinde să fie asiguraţi, iar armata le pretinde să fie sănătoşi.
Iar oamenii ăia îşi plătesc asigurările de sănătate acolo unde cred ei
că este mai bine pentru ei. Ei bine, atunci când s-a stabilit modul de
calculare a soldelor miltarilor români, această indemnizaţie NU a fost introdusă pe motiv că militarilor români li se asigură asistenţă
medicală gratuit. Iar acuma, acei anti-jurişti susţin că militarilor
români trebuie să li se mai ia încă o dată nişte bani care li s-au mai
luat o dată.

Cineva poate să zică “da ce, dom’le, nu-i mai bine să-mi oprească ei
banii din pensie decât să mă duc eu să plătesc asigurarea sanitară?”.
Dincolo de faptul cã nu e normal sã-mi opreascã banii pe care nu mi
i-a dat, nu e mai bine aşa, şi am să spun de ce.

1. Dacă nu vreau să mă asigur, nu mă asigur. Desigur, îmi asum
riscul de a plăti sume uriaşe la nevoie, dar e treaba mea, e viaţa
mea, e sănătatea mea şi nimeni altcineva nu poate hotărî ce am eu voie să fac cu ele. Imi asum şi riscul de a fi dat afară din armată, dacă nu pot să-mi îndeplinesc atribuţiile din motive de sănătate netratată. In acele ţări, omul nu este mai prejos decât colacul de la WC.

2. Dacă plătesc eu asigurarea, o plătesc eu, cui vreau eu şi în
condiţiile pe care le convin eu cu acel asigurator. Nu îmi stabileşte
nimeni altcineva aceste condiţii. Sau îşi închipuie cineva că e pe
post de Dumnezeu şi îmi dictează mie ce să fac cu sănătatea mea !?

În fine, un alt motiv al “furiei” mele este generat de modul
impardonabil în care au găsit de cuviinţă să răspundă la solicitările
mele, rezumându-se la a-mi trimite extrase din lege, în fapt, care erau înscrise şi pe talonul meu de pensie, ca şi când eu nu aş fi ştiut să-l citesc, şi lăsându-mă fără răspuns la întrebări timp de peste un an de zile. La insistenţele mele şi din dispoziţia unuia dintre miniştri, au catadicsit să se adreseze Ministerului Sănătăţii, iniţiatorul legii 95/06 pentru a cărei apărare se zbat ei, de fapt, cu preţul încălcării legii 80/95 care a fost iniţiată de ministerul de unde iau bani. Ei bine,
timp de peste un an de zile, ei nu au “îndrăznit” să ceară răspuns la
sesizarea pe care au trimis-o celor de la sănătate! Sau, dacă l-au
primit, mie nu mi l-au adus la cunoştinţă, deşi aşa se angajaseră
atunci când m-au informat despre demersul pe care l-au făcut. Vă daţi seama cât de înteresaţi au fost! Cât suflet au pus ei întru lămurirea acestei probleme care ţine de competenţa lor ! Pardon, ţine de responsabilitatea lor, că de unde competenţă ?!
Şi ca totul să fie «impardonabil de impardonabil», impricinaţii se
fac că nu observă că a fost încălcată însăşi legea cea mai dragă lor,
legea 95/06. Căci cei care ne opresc banii ca şi când ni i-ar da din
buzunarele lor, nu au respectat niciuna din prevederile acelei legi.
Ei nu ne-au întrebat la ce casă de asigurări dorim să ne asigurăm, aşa
cum prevede legea, ei nu au un contract semnat de noi cu acea casă de asigurări, căci, nu-i aşa, nici maşinile nu se asigură fără să se
încheie un contract în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile
părţilor. Ei ne-au tratat pe noi mai rău ca pe nişte maşini. Asta au
vrut, asta au. Maşinile se prăvălesc peste ei ! Şi acum e târziu să le
mai oprească. Au avut atâţia ani la dispoziţie in care şi-au imaginat
că se pot c...a pe militarii români. Vor vedea că ceea ce au încercat
să facă, pe noi le-a reuşit perfect, dar…pe ei !

Nu pot încheia fãrã sã le împãrtãşesc nepricepuţilor un gând juridic
de care, probabil, nu au auzit, ei fiind absolut neinteresaţi de
judecăţi de această natură. Iată-l : «Orice lege poate fi intepretată
în multiple feluri, dar cu o condiţie-aceea de a nu i se denatura
spiritul în care a fost gândită». Iar spiritul legii 80/95, în
materia care ne priveşte, era acela de a asigura  militarilor
asistenţă medicală FĂRĂ CA ACEŞTIA SĂ PLĂTEASCĂ CEVA. Căci atunci când li s-au interzis nişte drepturi cetăţeneşti, nu li s-au dat despăgubiri şi nici ei nu au cerut, ci s-au supus.

Probabil, se vor fi găsind destui care să interpreteze peroraţia mea
ca pe pretenţie nejustificată, că aşa e la noi-vinovat este mai
întotdeauna ăla care respectă regulile şi care pretinde respectarea
lor. Le voi preciza şi acestora, dacă sunt interesaţi, că, atunci când
s-a fundamentat acea lege 80/95 şi când s-a introdus acea prevedere
privind gratuitatea asistenţei medicale pentru militari, au fost avute
în vedere 2(două) categorii de argumente.

Unu l-am expus deja, cel referitor la neacordarea indemnizaţiei pentru asistenţă medicală pe motiv că militarilor li se acordă gratuit
această asistenţă.

Al doilea este şi mai interesant, dar nu mă aştept să-l priceapă şi
indolenţii. Capacitatea de asistenţă medicală a armatei nu se poate
întreţine fără pacienţi, sau cu pacienţi care nu respectă regulile
specifice armatei, pe de o parte, iar pe de altă parte armata are
nevoie de oameni sănătoşi, şi dacă vor ei să-şi facă asigurări de
sănătate şi dacă nu vor. Adică, militarii nu trebuie să ajungă în
situaţia de a nu fi apţi medical din indiferent ce motive. Auzit-au
cârcotaşii că, pentru a-şi menţine luptătorii capacitatea de luptă
prin trageri asupra lor, ţintele dau bani trăgătorilor, nu dă armata
bani pe ţinte?! Militarii erau “ţintele” sistemului medical al
armatei.

Celor ce ar fi tentaţi să zică: «Dom’le, ăsta e nebun ! Fiindcă ăia
nu sunt de acord cu el, îi face cum îi vine la gură!
» le reamintesc că
“ăia” sunt justiţiabili, nu cizmari (iertare cizmari, pentru
comparaţia nefericită!) şi un principiu de drept zice că dreptatea s-a
făcut atunci când şi cel condamnat, sau care pierde procesul,
ascultând spusele justiţiabililor îşi zice
«Măi, oamenii ăştia au
dreptate; aşa este, nu înţelesesem eu până acum
». Ii invit pe cei
dispuşi la a mă combate, să o facă. Dar în aşa fel încât să înţeleg şi
eu, nu numai ei.

Contraamiral de flotilă în retragere
Inginer Marian IOAN


P.S. In structura militară în care am lucrat peste 20 de ani, până la
ieşirea la pensie, dacă cineva ar fi acţionat precum aceştia, adică
atât de incompetent, atât de indolent, atât de dezinteresat, ar fi
fost mătrăşit imediat pentru că nu ne puteam permite să tragem
concluzii idioate din informaţiile la care aveam acces, sau să le
interpretăm ca nişte râme. Pe ei nu-i mătrăşeşte nimeni. Bag seama că, într-adevăr, ei au fost implantaţi acolo ca să contribuie la dărâmarea armatei, iar liderii actuali pentru asta îi ţin şi la asta îi
folosesc.

Iar pentru cei ce nu au înţeles nici acum gravitatea acţiunii lor,
le-o spun eu. Prin mârşava interpretare a legilor militare, seamănă
neîncredere în rândul militarilor, cu posibile consecinţe grave
privind starea morala a militarilor. Dacă văd că o lege clară ca
lumina zilei este înterpretată în fel şi chip, militarii se vor
întreba dacă să mai lupte, în caz de nevoie. Pentru că nu vor şti dacă
nu cumva, interpretând legea care i-ar fi obligat să lupte împotriva
inamicului, prin corelare cu legea viermilor de mătase, nevolnicii
jurişti vor sugera celor ce i-au implantat acolo să îi bage în
puşcărie pe acei miltari pentru că…au încălcat drepturile universale
ale inamicului, în loc să le mulţumească.Acelaşi

duminică, 20 februarie 2011

IN MEMORIAM

În noaptea de 18 spre 19 februarie 2011 a încetat din viaţă în urma unui infarct miocardic, colegul nostru cel care fost Comandor (r.) PETROVICI TUDOR (promoţie 1978 a Institutului de Marină Mircea cel Bătrân). Decesul s-a produs la Spitalul Judeţean Constanţa unde a fost internat la data de 08.02.2011 ca urmare a unei răceli puternice cu afecţiuni pulmonare. Corpul neînsufletit va fi depus în această după-amiază la casa mortuară ce aparţine bisericii din Zona C.E.T.
    Dumnezeu să-l odihnească !
 Preşedinte SCMD Filiala 1 Constanţa
Col.(r) Remus Macovei

miercuri, 16 februarie 2011

INFORMARE

       În ziua de 16 februarie 2011, in sala Teatrului Naţional din Constanţa, în prezenţa a 300 membri a avut loc Adunarea Generală a S.C.M.D.- Filiala Constanţa.
 
     La primul punct al ordinii de zi, domnul Colonel.(r) Remus Macovei a prezentat următoarele aspecte:
              a) Filiala are în evidenţă la această dată  977 membri – 727 din M.Ap.N, 222 din MAI, 28 din SRI, SPP, STS şi alte structuri; 

             b) Au fost eliberate 850 legitimaţii, diferenţa urmând să fie rezolvată odată cu primirea unui nou set de 150 legitimaţii;
              c) Filialei îi va fi deschis un cont la BCR, care va fi gestionat de către cpt.cdor Iacob Sorin;
               d) Din punct de vedere juridic, obiectivul principal îl reprezintă introducerea acţiunilor în anularea deciziilor de pensie. La ora actuală filiala are depuse 580 dosare pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor, eliberate în conformitate cu prevederile HG 735 din 2010;
              e) S.C.M.D. va iniţia demersuri pe lîngă cele 3 case de pensie sectoriale în sensul ca deciziile de revizuire să fie însoţite de acte justificative, certificate de organele abilitate, respectiv responsabilul compartimentului financiar, juridic şi vizat de organul de control financiar preventiv;
              f) OUG nr.1 din 2011 va face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate;
              g) Referitor la mitingul de protest din data de 1 martie 2011 s-au făcut următoarele precizări:
                     - filiala va participa cu 150 membri, care se vor deplasa cu 3 autocare în Bucuresti;
                     -  membri ai S.C.M.D. din Valul Traian, Murfatlar, Medgidia, M. Kogălniceanu şi Hârşova se vor îmbarca din locurile stabilite de comun acord;
                     -  panourile şi pancartele vor fi actualizate conform noii situaţii;
                     - deplasarea începe din Constanţa la ora 06.00, iar înapoierea va avea loc probabil în jurul orelor 21.00 în Constanţa;
              h)  Se vor face demersuri pentru ajutorarea membrilor de sindicat, în special a doamnelor cu pensii de urmaş, în procurarea medicamentelor  necesare  tratării diferitelor afecţiuni de care suferă;       La punctul doi al ordinii de zi, avocatul Simona Sîrbu, din Baroul Constanţa, care va reprezenta membrii SCMD-Filiala Constanţa în procesele intentate M.Ap.N, MAI şi caselor de pensii sectoriale care apartin de aceste structuri, a facut următoarele precizări:
              a) Cele 580 dosare au fost depuse la Tribunalul Constanţa astfel : 150 acţiuni individuale şi 430 acţiuni comune grupate de la 10 la 30 de membri;
              b) Cele 20 dosare predate în cursul zilei de astăzi vor fi procesate şi depuse în cursul zilei de mîine;
              c) Primele dosare au primit termene de judecată cuprinse între 14 şi 24 martie 2011;              d) Acţiunea de primire a dosarelor continuă ;
              e)  In următoarele zile membrii sindicatului vor fi convocaţi pentru semnarea delegaţiilor şi a contractelor cu casa de avocatură;
              f) Se vor contesta toate deciziile care se vor primi şi pentru fiecare se va introduce completare la acţiunea deja existentă;
              g) Cheltuielile de judecaţă se vor asigura din  cotizaţiile achitate;
              h) Cei care vor primi decizii de recalculare/revizuire favorabile, cu un cuantum al pensiei mărit, au libertatea de opţiune în continuarea sau nu a acţiunii în instanţă;


Biroul Operativ
S.C.M.D. - Filiala Constanţavineri, 11 februarie 2011

SCRISOARE DESCHISĂ PRIMULUI MINISTRU AL ROMÂNIEI - DOMNULUI EMIL BOC

SCRISOARE DESCHISĂ
PRIMULUI MINISTRU AL ROMÂNIEI DOMNULUI EMIL BOC


     Sunt un ofiţer care nu am stagiul complet, fiind disponibilizat la vîrsta de 50 ani, urmare a restructurării armatei române. Nu am fost la sediul NATO, dar unitatea pe care am comandat-o a fost vizitată de sute de militari din ţările membre NATO, dar şi din ţări din Asia şi Africa. Nu m-am plimbat cu TAB-ul prin cîmpurile de  mine din Iraq sau Afganistan, dar TAB-ul meu a fost în fruntea subunităţilor participante la aplicaţiile  tactice, cu şi fără trageri de luptă, precum şi a exerciţiilor organizate în cooperare cu militari din ţările membre NATO, desfăşurate în Dobrogea. Sunt absolvent al liceului militar, al şcolii militare de ofiţeri activi şi al academiei militare, am îndeplinit funcţii numai pe linie de comandă şi niciodată, pe parcursul întregii cariere militare cît şi în anii de cînd am devenit pensionar militar, nu am stat cu mîna întinsă la banii statului. Nu am înţeles şi nu voi accepta niciodată supărarea şefului statului pe ofiţerii care sunt în situaţii asemănătoare cu a mea.
     Fiind afectat de procesul de recalculare a pensiilor militare îmi permit să vă prezint cîteva consideraţii în legătură cu această problematică.
    
     1.Bazându-vă pe faptul că sunteţi susţinut de “setea de dreptate a pensionrilor obişnuiţi” şi cu speranţa obţinerii unor ipotetice viitoare voturi, aţi  declanşat un proces care în final, ar fi trebuit, să ducă la economisirea a 500-800 milioane de euro anual. Cel puţin asta declaraţi în octombrie 2009. Ulterior, în iulie 2010, făcându-vă mai bine calculele, declaraţi că economiile rezultate din recalcularea pensiilor speciale, se vor ridica la 86,8 milioane lei în 2010, 260,6 milioane lei în 2011, 267,9 milioane lei în 2012, 274,6 milioane lei în 2013 şi 281 milioane lei în 2014.
     În ianuarie 2011, după recalcularea a aproximativ 25.000 pensii ale militarilor din M.Ap.N. şi după ce specialiştii economici estimează o creştere a fondurilor alocate susţinerii pensiilor militare de 72 milioane euro anual, dumneavoastră recunoaşteţi cu seninătate că abia la terminarea procesului de revizuire a pensiilor, la începutul anului 2012, ve-ţi şti dacă s-au realizat eventuale economii.
     Unde vă sunt specialişti, unde vă sunt consilierii domnule  prim ministru? Rîde o ţară întreagă de dumneavoastră, domnule prim ministru!
Un asociat la guvernare, domnul Marian Sîrbu va sărit în ajutor, încercând să vă scoată din această situaţie penibilă, declarând: “Atunci cînd s-a discutat pentru prima dată la Guvern despre recalcularea pensiilor militare, cel mai important aspect era respectarea principiului contributivităţii. Nu ştiu dacă era vizată neapărat o economie la bugetul de stat, nu-mi amintesc cifre legate de impactul bugetar pe care ar fi trebuit să-l aibă această măsură.”
    
     2. La conferinţa de presă din 28.01.2011 aţi dezinformat opinia publică că pensionarii militari sunt de vină că recalcularea nu a fost finalizată pînă la 31 decembrie.2010, deoarece nu au trimis la timp cererile de recalculare. ”Din nefericire, aceste cereri de recalculare nu s-au depus din 28 iulie, când practic s-a adoptat această hotărâre de guvern care stabilea metodologia de recalculare. Dacă s-ar fi depus cererile de recalculare din august, septembrie, octombrie, noiembrie s-ar fi putut termina până la sfârşitul lunii decembrie”. Adevărul pe care dumneavoastră îl ştiaţi, dar l-aţi omis cu bună ştiinţă, pentru a putea dezinforma opinia publică, este următorul:
   - la  M.Ap.N.- adeverinţele privind salarizarea au fost eliberate de centrele militare, începînd cu 20 noiembrie 2010;
   - la  M.A.I. -  o mare parte a pensionarilor militari nu au primit aceste documente;
   - la  S.R.I. -  niciun pensionar militar nu a primit astfel de documente.
     Vă înaintez un document din care rezultă că domnul Dana Ştefan, deşi a solicitat încă din 17.09.2010 o adeverinţă cu veniturile din perioada 01.01.1978-01.04.1982, unitatea respectivă refuză să-i elibereze documentul sub diferite motive.

     3.În preambulul Ordonanţei de Guvern nr.1 din 31.01.2011 recunoaşteţi că în termenul prevăzut de Legea 119/2010 pentru 140.000 de pensionari militari nu s-au putut identifica documentele necesare dovedirii integrale a veniturilor. Acesta este alt crunt adevăr pentru care trebuiau să răspundă cei care s-au ocupat efectiv de rezolvarea acestei probleme şi nu pensionarii militari care s-au trezit peste noapte cu pensiile drastic diminuate din cauza acestor incompetenţi. Cine sunt adevăraţii vinovaţi domnule prim ministru şi ce măsuri aţi luat împotriva acestora?

     4.În urma recalculării pensiilor militare, cel puţin aşa reiese din datele postate pe site-ul M.Ap.N., s-a reuşit performanţa nemaiîntîlnită în nicio armată modernă, ca unii maiştrii militari şi subofiţeri să aibă pensii mai mari ca mulţi generali şi ofiţeri superiori. Tot respectul pentru aceste două categorii de militari, cu un rol deosebit în orice armată, dar dorinţa obsesivă de a învrăjbi diferite categorii sociale sau profesionale, v-a determinat să aplicaţi astfel de măsuri aberante, care vor pune  armata română într-o situaţie jenantă faţă celelalte armate ale ţărilor membre NATO. Probabil că A.I.Cuza, cel care la 3 iulie 1865 a elaborat o lege a pensiilor militare, care şi astăzi uimeşte prin simplitate şi precizie, se răsuceşte în mormînt văzând meschinăria şi impotenţa celor care se chinuie să elaboreze o lege echitabilă a pensiilor militare. Oare consilierii  şi specialiştii dumneavoastră au auzit de această lege?

     5.Anul 2011 va fi deosebit de stresant pentru pensionarii militari, urmare a măsurilor aberante pe care le-aţi prevăzut în O.U.G. nr.1 din 31.01.2011. Oricum, sunt certe următoarele aspecte:
     - marea majoritate a pensionarilor militari, vor primi pensile la nivelul lunii decembri 2010;
     - alţii vor primi pensiile conform recalculării făcute în baza adeverinţelor de venit;
     - pînă la 31 octombrie 2011 se vor centraliza datele necesare revizuirii pensiilor;
     - pînă la 31 decembrie vor fi revizuite toate pensile, iar pensionarii vor primi decizii de pensie (probabil finale);
     - între 1 ianuarie- 31martie 2012 are loc regularizarea pensiilor;
     - în anul 2011 niciun pensionar militar nu va fi sigur de  pensia pe care o are de primit.

     Exită însă foarte multe aspecte a căror nerezolvare corespunzătoare poate compromite întregul proces de recalculare.
     A.În baza căror documente juridice, în luna februarie, se vor distribui pensile la nivelul lunii decembrie 2010, având în vedere că pensionarii militari au primit decizii de recalculare emise în data de 27 decembrie 2010 – cei de la M.A.I. – şi în 31 decembrie 2010 - cei de la M.Ap.N.? Vor fi anulate acestea, se va reveni la cele anterioare sau vor fi emise altele noi? Implicaţiile juridice sunt foarte importante în această situaţie, orice ambiguitate putând pune pensionarii militari în postura pierderii unor sume importante.
     Profit de această ocazie şi vă informez că niciun pensionar aparţinând S.R.I. nu  a primit decizie de pensionare nici pînă la această dată (cel puţin aceasta este situaţia la Constanţa);
     B.Aţi promis în repetate rînduri că ”pensiile militare cu vechime completă pînă în 30 milioane de lei vechi, în urma recalculării, respectiv revizuirii, nu scad”. În textul O.U.G. nr.1 din 31.01.2011 nu exită  astfel de prevederi, si atunci care este temeiul legal al promisiunii dumneavoastră?
     Este posibil ca în programul informatic de recalculare cu care lucrează operatorii să fie prevăzute modalităţi de sancţionare a celor care s-au pensionat înainte de 55 de ani şi a celor care au pensii al căror cuantum depăşeşte 3000 lei? Dacă nu există, atunci afirmaţiile dumneavoastră se vor dovedi inexacte, iar dacă există reprezintă o discriminare a unor categorii de militari, lucru nepermis de nici o legislaţie din lume. Pentru a înlătura orice suspiciune sunteţi obligat să faceţi publice cheile si condtiile dupa care programul informatic cu efectuează recalcularea/revizuirea pensiilor militare.
     C.Există mari dubii asupra corectitudinii datelor care stau la baza recalculării/revizuirii. Conform deciziilor de pensionare primite de cei cărora le-au fost recalculate pensiile conform adeverinţelor de venit, aceştia nu au putut verifica corectitudinea datelor înscrise in cuprinsul lor. Mai mult, aceste decizii contin la rubricile "sporuri incluse în salariu", "spor de vechime", "alte sporuri", cifra 0 de la un capăt la altul al documentului, acest lucru nepermiţînd niciunui pensionar militar să verifice dacă i-au fost luate în calcul toate veniturile obţinute pe parcursul întregii cariere. (vezi Decizia de pensionare anexată). Dumneavoastră  aţi fi mulţumit de o astfel de decizie de pensionare?
     Domnule prim ministru, este absolut necesar ca fiecare decizie să fie însoţită de un desfăşurător explicit al tuturor veniturilor obţinute.
     D.Consider, având în vedere vinovăţia Guvernului pentru nerespectarea termenelor prevăzute pentru efectuarea recalculării, că ar fi normal ca pensionari militari, să primească noua pensie prevăzută în decizia revizuită, fără a mai fi nevoie de regularizare, care şi aşa nu are nici un temei juridic sau legal valabil.
     În încheiere vă rog, dacă ve-ţi trimite spre rezolvare această scrisoare deschisă la  M.Ap.N, această sarcină să nu îi revină locţiitorului UM 02515 B, un contraamiral fără nume, care şi-a dovedit incompetenţa sau reaua voinţă, prin modul total necorespunzător în care a rezolvat sarcina primită anterior din partea dumneavoastră (anexez în acest sens răspunsul primit referitor la problemele pe care vi le-am ridicat cu ocazia transmiterii unei alte scrisori deschise).

Preşedintele SCMD-Filiala Constanţa
Col.(r)
          Remus Macovei

joi, 10 februarie 2011

INFORMARE

      700 pensionari militari membrii ai Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate din Constanţa, Mangalia şi Medgidia au chemat în judecată Ministerul Apărării Naţionale şi  Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi casele de pensii ale acestor instituţii. Pensionarii militari cer anularea Deciziilor de recalculare a pensiilor eliberate conform prevederilor H.G.nr.735 din 2010 şi menţinerea Deciziilor privind calcularea pensiilor de serviciu, stabilite în temeiul dispoziţiilor Legii nr.164 din 2001 şi a Legii nr.179 din 2004.
      Aceştia reclamă că acţiunea de recalculare a pensiilor militare a fost nelegală, deciziile fiind emise în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic urmare a Sentinţei civile nr.338 din 2010 care a stabilit suspendarea H.G nr.735 din 2010. Pensionarii militari constănţeni mai reclamă că a fost încălcat principiul neretroactivităţii legii, că le–a fost încălcat dreptul de proprietate şi că au fost discriminaţi.
     Pensionarii militari  sunt reprezentaţi în instanţă de doamna avocat Simona Sîrbu, membră a Baroului Constanţa, iar activitatatea este coordonată de avocatul Costel Gîlcă, desemnat de conducerea centrală a S.C.M.D.
      Menţionăm că pensionarii militari din S.R.I., nu pot participa la această activitate deoarece nu au primit decizii de recalculare a pensiilor.
Preşedintele S.C.M.D. - Filiala Constanţa
Col.(r)
          Remus Macovei

marți, 1 februarie 2011

RASPUNS LOCTIITORULUI ŞEFULUI UNITĂŢII MILITARE 02515/B BUCUREŞTI

Domnule contraamiral de flotilă, o minimă pregătire militară sau un minimum de bun simţ te-ar fi obligat să respecţi normele de întocmire a unui document oficial, care în mod obligatoriu trebuie să cuprindă : funcţia, unitatea din care face parte, gradul , numele şi prenumele emitentului, ştampila unităţii.
Vă asigur domnule contraamiral , fară nume, că noi sindicaliştii cunoaştem foarte bine prevederile legale referitoare la  problematica recalculării pensiilor militare.
În scrisoarea deschisă adresată domnului Emil Boc reclamam neregulile cu care ne-am confruntat pe parcursul acestui proces, tocmai pentru ca ele să înceteze.
Mai concret am sesizat următoarele aspecte:
“Zeci de mii de pensionari militari au primit nişte hîrtii, care pot fi oricînd dovedite ca nişte falsuri ordinare. Exemplific cu cîteva date obţinute de la colegii din Constanţa:
- unui comandor cu o cariră militară de 33 ani îi lipsesc veniturile pentru 26 ani;
- unui colonel cu o carieră militară de 37 ani îi lipsesc veniturile pe 20 ani;
- unui comandor cu o cariră militară de 29 ani îi lipsesc veniturile pentru 23 ani;
- unui locotenent colonel cu o carieră de 24 ani îi lipsesc veniturile pentru 20 ani iar  în mai 1977 cînd era elev al unui  liceu constănţean primea o soldă în valoare de 2510 lei; nici măcar o singură valoare a soldelor trecute  în adeverinţă pe anul 2001 nu corespunde cu sumele înscrise în fişa fiscală eliberată pentru perioada respectivă de organul financiar al UM 01295
- din adeverinţa unui colonel rezultă ca ar fi primit 1.855.685,00 lei în lunile iunie şi iulie 1977, iar în luna august a aceluiaşi an următoarele sume: 288 lei, 2.762lei, 248.500 lei şi 2.104185 lei.
- din adeverinţa mea rezultă ca în luna aprilie 2000 am primit următoarele sume  : 9.089.129 lei şi 90.891.291 lei.
Sunt doar cîteva din erorile majore descoperite în conţinutul adeverinţelor de venit eliberate de CMZ Constanţa, pe care vi le pun la dispoziţie. Din discuţiile avute cu colegii am constatat ca doar o singură adeverinţă eliberată de CMZ Constanţa conţine date complete pentru întreaga carieră militară, iar erorile privind dublarea sau triplarea sumelor sunt frecvente, la fel şi diminuarea sau mărirea artificială a veniturilor”
Din răspunsul trimis de dumneata, domnule contraamiral fără nume,am aflat că reprezentanţii CMZ Constanţa au “acţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmând ca cei care au întocmit cereri prin care contestă că acestea sunt incomplete sau au unele date incorecte, să primească noile adeverinţe de venit”
În condiţiile în care” aplicţia informatică nu are greşeli intenţionate, iar operatorii care o accesează au fost instruiţi în prealabil şi nu au dat dovadă de rea voinţă sau incompetenţă” cum îţi explici dumneata domnule contraamiral, fără nume,erorile apărute?
Eu asta doream să aflu de la domnul prim-ministru, dar se pare că delegarea ta,având în vedere nivelul de competenţe specifice înaltei funcţii în care eşti numit,a fost încă o eroare , pe lîngă multe altele.
Să-ţi fie ruşine domnule contraamiral, fără nume! Eu şi colegii mei vrem să ştim cine sunt vinovaţi de aceste erori, cum au fost ei sancţionaţi şi dacă s-au luat măsuri ca astfel de erori să nu se mai repete.Dacă nu ştii , nu ai ce căuta în această funcţie, dacă ştii şi nu poţi sau nu vrei să ne comunici adevărul este şi mai grav.
Ai mai eludat răspunsul la o problemă sesizată domnului prim-ministru,anume că nici un pensionar militar nu a avut posibilitatea să verifice sumele consemnate în adeverinţele de venituri.De ce domnule contraamiral fără nume? Ai cunoştinţă cumva că această anomalie a fost remediată?
Prin aceast răspuns ai dovedit domnule contraamiral, fără nume, că nu ai ce căuta în această înaltă funcţie şi că suferinţele provocate pensionarilor militari de aberantele prevederi ale Legii119, H.G nr.735 şi ale Ordinului M10, îţi sunt complet indiferente.În consecinţă te asigurăm de dispreţul nostru profund, domnule contraamiral de flotilă, fără nume!

Presedinte SCMD- Filiala Constanta

Col.(rz) Remus Macovei

Ps.Atasez raspunsul primit in urma scrisori adresate Domnului Emil Boc si publicate pe acest blog