luni, 22 noiembrie 2010

COMUNICAT

        În ziua de 21 noiembrie 2010, în prezenţa a 143 membri, s-a desfăşurat Adunarea Generală a S.C.M.D.- Filiala 1 Constanţa. Au participat din partea conducerii S.C.M.D. : vicepreşedintele coordonator pe probleme juridice - Lt.col.(r) Elena Cobuz, responsabilul evidenţă membri de sindicat - Col.(r) Adrian Mihail Ştefan şi preşedintele comisiei de cenzori - Col.(r) Paul Swider.


        La punctul unu al ordinii de zi, Col.(r) Cătălin Dănulescu, a prezentat faptul că odată cu înfiinţarea  Filialei 1 Mangalia, un număr de 28 membri, s-au transferat în evidenţa acestei structuri. La ora actuală,  în evidenţa Filialei Constanţa, sunt 331 membri provind din:
                - 255 M.Ap.N;
                -   62 M.A.I.;
                -   11 S.R.I.;
                -     2 văduve cu pensii de urmaş;
                -     1 ofiţer în rezervă, din militar T.R.
        Structura pe grade este următoarea: 1 contraamiral de flotilă, 157 colonei, 106   locotenenţi colonei, 29 maiori, 7 căpitani, 2 sublocotenenţi, 9  maiştri militari şi 17  subofiţeri, 1 aspirant.
        La punctul doi al ordinii de zi, Mr.(r) Silviu Işvanca a prezentat faptul că pină la ora actuală, membrii S.C.M.D.- Filiala 1 Consatanţa au plătit cotizaţii în valoare de 32.660 lei.
        Filiala a primit  4800 lei, care au fost cheltuiţi pentru:
                - chirie sediu  – 1050 lei;
                - contravaloare convorbiri telefonice - 597 lei;
                - procurare materiale (banner, pancarte,panouri,etc) –  970 lei;
                - procurare consumabile (hîrtie,cartuş toner, dosare) - 150 lei;
                - carburant- 50 lei;
                Total bani cheltuiţi - 4617 lei.
        Centralizat, filialei i-au fost asigurate 100 veste şepci tip S.C.M.D. şi o portavoce în valoare de 2963 lei Total fonduri cheltuite de filială  – 7580 lei, reprezentînd 23% din cotizaţia plătită. S-a menţionat că nu s-au cheltuit nici o sumă pentru retribuirea vreunui membru de sindicat.
        La punctul trei al ordinii de zi, Col.(r) Rermus Macovei a prezentat principalele acţiuni desfăşurate în perioada 20 septembrie -20 noiembrie 2010:
                - Participarea la mitingul organizat de Sindicatul poliţiştilor constănţeni cu 70 membri;
                - Picheterea sediului P.D.L. Consatanţa, cu ocazia Zilei internaţionale a pensionarilor, cu140 membri;
                - Participarea la mitingul organizat de S.C.M.D., in capitala, la Cotroceni, în ziua de 25 octombrie 2010, cu 100 membri;
                - Prezentatrea poziţiei S.C.M.D. la o emisiune a postului Tv. Neptun şi  în presa constănţeană - 17 articole, toate cu un conţinut favorabil;
                - S-a reuşit organizarea grupelor şi detaşamentelor sindicale si a fost organizată o schemă viabilă de anunţare a membrilor de sindicat ( telefonic şi prin internet);
                - S-a îmbunătăţit legătura cu membrii de sindicat - în mod deosebit pentru cei 170 care au internet;
                - S-a iniţiat o legătură permanentă cu preşedinţii filialelor din ţară cu scopul generalizării acţiunilor pozitive organizate şi popularizării iniţiativelor care pot veni în sprijinul realizării obiectivelor S.C.M.D.
        La punctul patru al ordinii de zi, s-a aprobat noua structură de conducere a filialei, care să permită eficientizarea activităţilor:
                - preşedinte;
                - prim-vicepreşedinte;
                - vicepreşedinte cu probleme organizatorice;
                          - şef departament organizare;
                          - responsabil cu probleme specifice M.Ap.N.;
                          - responsabil cu probleme specifice M.A.I.;
                          - responsabil cu probleme specifice S.R.I.;
                - vicepreşedinte cu probleme economice şi juridice;
                        - şef departament organizare;
                        - responsabil cu probleme specifice M.Ap.N.;
                        - responsabil cu probleme specifice M.A.I.;
                        - responsabil cu probleme specifice S.R.I.;
                - secretar;
                        - responsabil compartiment corespondenţă şi registratură;
                        - responsabil cu evidenţa membrilor de sindicat;
                        - responsabil compartiment comunicare socială;
                        - responsabil relaţii publice şi purtător de cuvînt;
                        - administrator bază de date.
        La  punctul cinci al ordinii de zi, a fost aleasă următoare comisie de cenzori, care să verfice şi să avizeze cheltuirea fondurilor filialei:
       Presedinte - col. Gherghina Virgil;
       Membri – col. Traian Ţăranu;
                    - col. Eugen Curcă.
        La punctul şase al ordinii de zi, Col(r) Remus Macovei a prezentat activităţile pentru perioada următoare:
                - pîna la 31 decembrie să fie plătite toate cotizaţiile ( sunt 7 restanţieri cu cotizaţia pe ultimile 4 luni);
                - pînă la sfîrşitul lunii ianuarie să se plătescă cotizaţia pe întreg anul 2011( în cazuri deosebite în două rate semestriale);
                - pînă la 25 noiembrie să fie finalizate tabelele necesare declanşării proceselor cu M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I.;
                - întocmirea unei metodologii care să permită fiecărui membru de sindicat, care a obţinut adeverinţa de salarizare, să-şi poată calcula singur drepturile care îi revin conform Legii 119/2010;
                - organizarea , împreună cu celelalte organizaţii ale pensionarilor constănţeni, a unui miting de protest în ziua aprobării în Parlament a legii pensiilor unice;
                - participarea la acţiunile de protest organizate de S.C.M.D. Cu ocazia Zilei  Naţionale a României;
                - participarea la realizarea formei finale a R.O.F.;
                - adunarea semnăturilor pentru iniţiativa civică a S.C.M.D.
        La punctul şapte al ordinii de zi, Lt.Col (r) Elena Cobuz a făcut, pe parcursul a aproximativ 2 ore de expunere, următoarele precizări:
        - referitor la Legea 329/2009:
              - se acţionnează, prin casa de avocatură Graţiela Bârlă, pentru epuizarea căilor de atac pe plan intern, urmînd apoi acţiunea la C.E.D.O.;
              - fiecare filială să trimită la S.C.M.D., tabelele cu membri de sindicat afectaţi de prevederile acestei legi;
              - reprezentanţii S.C.M.D. acţionează şi în plan parlamentar, pentru amendarea prevederilor acestei legi, dar şansele de reuşită sunt foarte mici, datorită situaţiei conflictuale existente.
        - referitor la  Legea 119/2010:
               - acţiunile individuale sau în grup pentru suspendarea H.G. 735/2010, nu mai au obiect, datorită emiterii de către Curtea de Apel Cluj a Sentinţei Civile nr.338/28.09.2010;
              - orice altă acţiune de suspendare a H.G. nr. 735 este neavenită, nejustificată, lipsită de obiect, indiferent de propaganda făcută de unii avocaţi;
              - suspendarea hotărîrii de guvern nu interzice M.Ap.N., M.A.I. sau S.R.I. completarea bazelor proprii de date;
              - celor 3 instituţii le este interzis, pe perioada suspendării hotărîrii de guvern, să emită Decizii de pensionare, în urma recalculării pensiilor;
              - legislaţia romaneasca nu permite decât o singura actiune pe o problema la acelasi nivel al instantelor. Adică nu putem dechide actiuni individual, din partea S.C.M.D., a A.N.C.M.R.R. sau a altor astfel de organizaţii pe problema deciziei de pensionare simultan;
              - s-a atras atenţia membrilor de sindicat să fie foarte atenţi la primirea adeverinţelor, pe cit posibil să solicite sprijinul unui fost finanţist şi să înainteze contestaţii la C.M.J. pentru orice problemă apărută
              - cei care consideră că adeverinţele sunt corecte, le pot înainta  către casa de pensii însoţite de o cerere tip (vezi cea postată pe site S.C.M.D.);
              - la primirea deciziei de pensionare cu recalcularea, în termenul prevăzut se va înainta contestaţia, al carui conţinut va fi stabilit de către S.C.M.D.;
              - dacă membrul de sindicat nu este mulţumit de rezolvarea contestaţiei, poate acţiona în instanţă, individual, în grup sau prin intermediul S.C.M.D.;
              - cei care vor acţiona prin S.C.M.D. să pregătească tabelele şi documentele necesare ( vechea şi noua decizie, contestaţia depusă);
              - fiecare filială să stabilească un om de legătură cu S.C.M.D. - de preferinţă cu studii juridice - pentru pregătirea acestei acţiuni.

      Preşedintele Filialei Constanţa
      Col.(r) Remus Macovei

miercuri, 17 noiembrie 2010

DE CE MOR MILITARII ROMÂNI PE TIMP DE PACE?

     În ultima perioadă un număr impresionant de militari români şi-au pierdut viaţa în urma unor accidente: 12 în urma prăbuşirii unui avion AN-2 pe aerodromul Tuzla; 2 în urma unui atac cu un dispozitiv improvizat asupra unui autovehiculului Humvee, în Afganistan; 1 în timpul executării unei misiuni de instruire în poligonul Cincu; 2 piloţi  în urma prăbuşirii avionului Mig 21- LanceR.
     Acestea sunt doar ultimele evenimente tragice, dintr-un lung şi parcă nesfîrşit şir de astfel de accidente. Din păcate niciunul din factorii de conducere , cu responsabilităţi în domeniul apărării anaţionale, nu a răspuns la două întrebări care frămîntă lumea specialiştilor militari, dar şi opinia publică: de ce mor miliatrii români pe timp de pace şi cine sunt vinovaţi de aceste nenorociri abătute asupra acestora?
     Astăzi militarii români mor pe timp de pace din cauza fondurilor insuficiente care au fost  alocate apărării naţionale în perioada 1990- 2010 şi a folosirii iresponsabile a acestora. Acesta este crudul adevăr, pe care militarii românii îl cunosc foarte bine, iar conducătorii vremelnic aflaţi la conducerea României îl ignoră.
     În  1989  armata română, cu efective de 330.000 militari, era înzestrată cu tehnică de luptă, care corespundea cerinţelor doctrinei militare naţionale., fabricată de industria românească de apărare. România era între primele zece ţări din lume din punct de vedere al  produceri  şi exportului de  armament. Trupele de uscat erau dotate cu transportoare blindate TAB 71,71M şi TABC-79, cu tancuri TR-85şiTR-580, cu MLI-84 şiMLVM , cu obuziere de 100 mm şi 152 mm- model1981,tunuri antitanc de 100mm, cu aruncătoare de proiectile reactive în cinci variante, cu tunul de 130mm- model 1982mm, cu armament uşor şi greu de infanterie modern. Marina militară avea în dotare vedete maritime şi fluviale, corvete,dragoare şi distrugătorul Mărăşeşti. Aviţia militară era înzestrată cu avioanele de luptă IAR-93 şi IAR-99, elicopterele IAR-316B şi IAR-330, avioane de şcoală şi antrenament, planoare de performanţă.Toate acestea erau realizate în România. Ar mai fi de menţionat că în dotarea aviaţiei române erau MIG-uri 21, 23 şi 29, toate fiind achiziţionate noi din URSS.
     Gradul scăzut de operativitate al tehnicii din dotare era cauzat de economiile exagerate făcute la asigurarea pieselor de schimb şi a materialelor necesare unei exploatări tehnice optime.
     În cei 20 de ani care au trecut de la evenimentele din 1989,cu largul concurs al tuturor celor care s-au perindat la guvernare,  pentru care interesul naţional a fost sfînt ,industria  de apărare a fost distrusă,
 România a alocat în perioada 1990-2010, conform specialiştilor, peste 10 miliarde de dolari pentru înzestrare. Deşi au existat numeroase programe, anuale sau multianuale, deşi s-au stabilit obiective pe termen mediu şi scurt, deşi am avut începînd cu 1999 un Sistem integrat al achiziţiilor pentru apărare (SIMAPA), astăzi înzestarea armatei este sub orice critică şi constituie principala cauză a evenimentelor soldate cu zeci de morţi şi răniţi.
     Actuala Armată Română, cu efective de 75.000 militari, s-a transformat într-un adevărat depozit de fier vechi, reprezentat de tehnica din anii 1960-1970, achiziţionată la preţuri incredibile.
     Marina a fost înzestrată cu doua fregate britanice scoase din uz, operaţiune în care s-au investit iniţial 116  milioane lire sterline, urmînd ca pentru asigurarea mentenanţei acestora să fie alocate cel puţin încă 250 milioane lire sterline.
     Din Germania am primit gratis 18 sisteme de apărare antiaeriană autopropulsate calibru 35 mm- Gepard, scoase din înzetratre, fiind considerate depăşite din punct de vedere fizic şi moral. Gratis a însemnat de fapt aproximativ 43 milioane euro cheltuiţi pentru modernizarea acestor sisteme numai cu firme agreate de partea germană. Tot gratis am primit şi 3 tractoare de evacuare-reparaţii pe şasiu de tanc Leopard 1, fabricate în 1968, despre care lipsesc alte detalii.
     Din Olanda am primit, contra sumei de 23,5 milioane euro, din stocul de casat al armatei rachete AA Hawk, dar pentru ca sistemul de rachete să fie funcţional vor mai fi cheltuite aproximativ 500 milioane dolari.
Acestea sunt aşa numitele costuri ale integrării în NATO, cînd a fost necesară captarea bunăvoinţei conducătorilor principalelor ţări membre, care ne dau permanent  lecţii de corectitudine şi moralitate.
Probabil cea mai scandaloasă afacere din domeniul înzestrarii armatei este cea privind modernizarea Mig-urilor 21. La 23 mai 1993 se stabilea ca firma israeliană Elbit Systems să modernizeze 110 avioane din acest tip, pîna în 1997, contra sumei de 350 milioane dolari. Programul de modernizare s-a incheiat abia în anul 2002, suma finală a afacerii ajungînd la 500 milioane dolari. La ora actuală mai sunt în uz 40 avioane, mentenanţa acestora asigurîndu - se prin canibalizarea celor care au fost scoase de la zbor. În anul 2013 expiră resursa de zbor şi a acestora.
     Specialiştii militari şi presa au dezvăluit pe parcursul acestei perioade alte afaceri scandaloase de cheltuirea iresponsabilă a fondurilor destinate înzestrării armatei: Motorola, Star, Ghidul, Jderul, Larom, Azur şi Piranha fiind cele mai mediatizate.
     În aceste condiţii s-a ajuns în situaţia umilitoare ca ministrul apărării naţionale să mulţumească ambasadorului SUA, pentru sprijinul acordat militarilor români “să utilizeze”, pe timpul îndeplinirii misiunilor din Afganistan, vehicule blindate rezistente la mine şi protejate împotriva ambuscadelor (MRAP). Aceată umilinţă vine după ce militarii au acţionat pe autovehicule de luptă Humvee, donate tot de partea americană, care s-au dovedit necorespunzătoare pe timpul misiunilor în Afganistan.
     Oare ce simt conducătorii României cînd ştiu de această umilinţă, fără precedent în istoria armatei române? Oare  realizează că tinerii militari români din Afganistan se roagă zilnic la Dumnezeu pentru a se întoarce teferi din misiunile de patrulare, la fel ca şi piloţii militari români obligaţi să execută misiunile fixate de NATO  cu adevărate “sicrie zburătoare”? Care este responsabilitatea acestor conducători, ei chiar nu răspund în faţa nimănui?
     În condiţiile în care “din punct de vedere al duratei de viaţă, peste 85% din echipamentele aflate în dotarea armatei au resursa depăşită”  ar fi fost normal ca pentru remedierea acestei situaţii, alocaţiile bugetare să fie corespunzătoare .  Acest lucru este perfect valabil oriunde, mai putin în România. Conform strategiei fiscale pentru perioada 2011- 2013, aprobată de Guvernul României, aflăm că fondurile alocate M.Ap.N.  se vor reduce de la  6.595 milioane  lei(1,29% din PIB) în anul 2010 la 4.840 milioane lei ( 0,73% din PIB) în anul 2013. In ceea ce priveste cheltuielile de investitii, se estimeaza că în 2010 acestea vor fi ,la nivelul MapN, de 663 de milioane lei (0,13% din PIB). Acestea ar putea scădea la 500 de milioane lei (0,09%) in 2011. Pentru anul 2012, este indicată valoarea de 672 de milioane lei (0,11%), iar in 2013 aceste cheltuieli sunt estimate să ajunga la 718 de milioane lei (0,11% din PIB).
     În aceste condiţii militarii români, care într-o perioadă scurtă de timp şi-au însuşit cerinţele, regulile şi operaţiunile impuse de integrarea în structurile euroatlantice, impresionînd prin profesionalism de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor în toate teatrele de operaţii în acare au acţionat, vor fi în continuare victime ale conducătorilor acestei ţări, care nu înţeleg că armata are nevoie de o  înzestrare corespunzătoare.
     Vinovaţi de actuala situaţie a Armatei Române sunt toţi preşedinţii ,toţi prim-miniştri, toţi miniştrii apărării şi toţi şefii Statului Major General din perioada 1990-2010. Toţi au iniţiat, aprobat sau continuat derularea contractelor păguboase derulate în această perioadă. Urmăriţi în timp derularea marilor scandaluri legate de înzestrarea armatei şi vă ve-ţi convinge de acest lucru. Împreună cu subordonaţi afectaţi profund de virusul ”vilei, contului în bancă şi al maşinii de lux” aceştia  au acţionat, în cunoştinţă de cauză, împotriva intereselor instituţiei destinate să apere România. Nici un vinovat nu a răspuns de dezastrul provocat. Şi nici nu va răspunde.
     Aceştia cu o peseverenţă demnă de o cauză mai bună au adus Armata Română aproape de colaps.Degeaba plîng reprezentanţii acestor instituţii, pe timpul ceremonialelor în faţa sicrielor înfăşurate în drapelul tricolor. Degeaba ordonă, pentru cinstirea memoriei celor morţi în astfel de evenimente, desfăşurarea unor ceremoniale militare şi religioase în toate unităţile militare. Degeaba ridică monumente dedicate celor care s-au jerfit.
     Aşa nu se mai poate. Este momentul adevărului, ori actionăm pentru a avea o armată modernă şi demnă în rîndul ţărilor NATO, ori desfiinţăm armata română. Celor care  sunt tentaţi de a doua variantă, atenţie guvernul Boc,  le reamintesc ceea ce declara generalul Candiano Popescu , la 1899 “ Cine voieşte să se lepede de oaste, nu numai că se leapădă de Patrie, ci se face unealta scoborîrei şi îngenuncherii neamului!”
     Dă-le Doamne conducătorilor României gîndul cel bun!

Col.(r) Remus Macovei

vineri, 5 noiembrie 2010

Veteranii de război nu mai pot să circule gratuit

Datorită faptului că Ministerul Transportatorilor a tăiat deconturile făcute ca urmare a facilităţilor de transport acordate pensionarilor şi veteranilor din 15 noiembrie toată lumea va plăti bilet întreg la microbuz şi autocar.
Augustin Hagiu, preşedintele Federaţiei Operatorilor de Transport din România a declarat că transportatorii de persoane nu vor mai permite niciunui pensionar ori veteran să circule gratuit pe niciuna din rutele interjudeţene de transport cu microbuzul ori autocarul.
Săptămâna trecută secretarul general din Ministerul Transporturilor, Gheorghe Dobre, a tăiat deconturile către noi fără niciun fel de explicaţie.

sursa: Cotidianul

Informare referitoare la sedinta Biroului Operativ cu membrii Grupului de organizare a manifestarilor SCMD din zilele de 25 si 27 octombrie a.c.

Joi, 04.11.2010, Biroul Operativ a analizat impreuna cu toti cei implicati prin grupurile operative organizarea pichetarii celor trei obiective din Capitala, in ziua de 25 Octombrie si de participarea SCMD la marea manifestatie din ziua de 27.10.2010, desfasurarea actiunilor, extragand concluziile si invatamintele ce se impun.
Considerand aceste grupuri perative in care s-au implicat toate filialele din Capitala si reprezentanti ai judetelor limitrofe drept coloana vertebrala a Departamentului organizatoric la nivel central, Biroul Operativ le-a solicitat propuneri si sprijin in continuare in activitatea de organizare mai eficienta a SCMD la nivel de Capitala si in comunicarea cu filialele.
S-a constatat ca aceste actiuni au constituit un real succes al SCMD, succes care nu a putut fi insa exploatat imagologic imediat, datorita reactiei asteptate a Puterii:
 • Presedintele si vicepresedintele pe probleme media au fost dati afara din serviciu;
 • Alti doi membri ai Comitetului Director au fost deja amenintati cu aceeasi masura;
 • Beneficiind de sprijinul “”Napoleonilor “” de serviciu, reteaua infiltratilor in SCMD s-a activat, declansand actiuni de destabilizare pe baza unor acuze nefondate sau inventii ad-hoc referitoare la persoane, cariere si atribuire de intentii si fapte nestatutare . Din date ale Biroului Operativ, pe langa ascultarea telefoanelor tuturor celor implicati in evenimente si provocarea de incidente in care sa fie implicate persoane de notorietate in SCMD, s-a dat ordinul clar, de catre Marele Emanat, ca SCMD sa-si inceteze pe orice cale si prin orice mijloace existenta.
In aceasta situatie, Biroul Operativ a cerut sprijinul Grupului de organizare, pentru crearea rapida a Departamentului organizare in sprijinul vicepresedintelui cu probleme de organizare, a Departamentului juridic, in sprijinul vicepresedintului pe probleme juridice, si a Departamentului economico-financiar in sprijinul vicepresedintelui trezorier.
La propunerile participantilor,  urmeaza sa fie constituit un colectiv de audit intern care sa ajute din acest moment la solutionarea tuturor problemelor economico-financiare ale sindicatului.
In cel mai scurt timp grupurile de lucru vor elabora pe baza statutului si a propunerilor venite de la filiale:
 • Proiectul de ROF, care va fi trimis birourilor operative ale filialelor, pentru analiza, in vederea aprobarii ulterioare in Consiliul National al Reprezentantilor;
 • Proiectele de organizare si functionare, pe baza de atributii si sarcini ale Departamentelor (colectivelor de lucru). Acestea vor fi trimise filialelor spre analiza si propuneri, in vederea definitivarii;
 • Sustinerea propunerii Biroului Operativ al Filialei 1 Slatina de sistare a posibilitatii de atacare a SCMD pe propriile bloguri de catre persoane care indeplinesc sarcini precise in acest scop. Activitatea membrilor de filiale se desfasoara in cadrul filialelor, conform statutului, fiecare filiala avand propria pagina pe Internet, gestionata de catre Biroul Operativ. In acelasi mod, Comitetul Director gestioneaza prin vicepresedintele cu probleme media si prin Secretariat, pagina centrala;
 • S-a cerut valorificarea rapida a filmelor realizate de operatorii SCMD cu ocazia evenimentelor din perioada 24-27 octombrie si realizarea de clipuri ale SCMD cu specialisti ai sindicatului din intreaga tara, pe probleme punctuale de interes general, care sa constituie raspunsuri la ofensiva juridica, imagologica si psihologica, declansata de actuala putere impotriva intregii categorii socio-profesionale a militarilor, vizand eliminarea statutului nostru de militari si aruncarea noastra la marginea societatii, ca umili “”beneficiari”” pe viitor ai unei pomeni de stat.
 • Toate solicitarile venite de la filiale vor fi puse pana marti, 09.11.2010, la dispozitia grupurilor de lucru. S-a luat hotararea sa aplicam prezumtia de nevinovatie tuturor membrilor de sindicat care au fost atrasi in actiunea profesionista de destabilizare a SCMD, executata de experti in manipulare, dar si sa le transmitem rugamintea ca din acest moment sa inteleaga abordarea cu prudenta a oricaror manifestari isterizante de tipul “”veniti la Cotroceni sa-ï intampinam pe politisti””, ceea ce ar fi insemnat desfiintarea prin lege a sindicatului, “”Apocalipsa””, “”s-au cheltuit bani pe cazane””, in loc de cazare, pentru ca, marturisim, la capitolul “”Unde sunt banii dumneavoastra?”” experti sunt domnul Basescu si slugile domniei sale, nu noi.

Recomandam de asemenea prudenta si in relatiile cu media, si o buna colaborare cu reprezentantii acesteia, mai ales dupa ce vigilenta redactorilor de la Romania Mare, ne-a salvat actiunea din 25 Octombrie, refuzand sa publice o “”chemare la revolutie”” a bucurestenilor, care le-a fost transmisa ca din partea noastra. Daca ar fi publicat-o nu am fi avut nici un fel de actiune si am fi dat si astazi cu subsemnatul.

In ceea ce priveste pe cei ce executa misiuni de destablizare, s-a concluzionat ca acestia s-au deconspirat singuri, dat fiind graba cu care au trebuit sa raspunda cererii disperate a Puterii, de destabilizare. Toate acestea au fost supuse dezbaterii in Comitetul Director, rezultatul dezbaterii fiind adus la cunostinta dumneavoastra prin publicarea procesului verbal al sedintei din 04.11.2010.

Preocuparile imediate ale SCMD sunt legate de Legea 124/2010 si viitoarele sale norme de aplicare si de procesele de suspendare (asteptam data recursului) si de anulare (16.11.2010 – Curtea de Apel Cluj si 07.02.2011, Curtea de Apel Bucuresti) a Hotararii 735/2010.

Biroul  Operativ al SCMD

Informare privind desfasurarea sedintei Comitetului Director al SCMD, din ziua de 04.11.2010

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 04.11.10, in sedinta Comitetului Director al SCMD.

Participa urmatorii membri ai Comitetului Director:
 1. Col. (r) Dogaru Mircea
 2. Gl. Bg. (r) Balan Iosif
 3. Col. (r) Pricina Valeriu
 4. Col. (r) Monac Constantin
 5. Lt. Col. (r) Apostol Constantin
 6. Lt Col (r) Ana Winzer
 7. Lt. Col (r) Cobuz Elena
Invitati:
 1. Col Swider P – Presedintele Comisiei de Cenzori
 2. Dna Perianu Stela – contabil al SCMD


Presedintele SCMD informeaza participantii la sedinta despre unele propuneri facute de catre presedintii filialelor din Bucuresti si din localitati apropiate, participanti la adunarea de bilant si analiza a activitatilor desfasurate de catre SCMD in Capitala, in zilele de 25 si 27 octombrie a.c.

Participantii la sedinta apreciaza ca, prin actiunile planificate si executate, SCMD si-a sporit credibilitatea in randul marilor organizatii sindicale si in randul opiniei publice, este un succes de imagine si acesta trebuie exploatat in continuare.

Se trece la ordinea de zi:

 1. Se analizeaza propunerea de sistare a tuturor comentariilor de pe blogurile SCMD. In acest sens  s-au pronuntat filialele din Bucuresti, Slatina, Calarasi, etc.  Dna Winzer opineaza ca aceasta masura limitam dreptul la opinie. Masura se supune la vot si se aproba cu doua abtineri, dna Winzer si dna Cobuz.

 1. Domnii Col Tudor Marian – presedintele Filialei Sector 6 Bucuresti si  Col Racasan Stefan – presedintele Filialei Sector 2 Bucuresti, vor prezenta grupul de lucru, care sa-si asume sarcina centralizarii tuturor propunerilor de ROF ale filialelor si a elaborarii unei forme generale de ROF, in conformitate cu Statutul actual al SCMD. Aceasta va fi trimisa filialelor spre analiza si completare, urmand a fi definitivata si instituita ca document oficial al SCMD la urmatorul Consiliul National al Reprezntantilor. Se supune la vot si se aproba in unanimitate.


 1. Tot in doua zile, Col Icleanu Dragos sa prezinte, pe baza propunerilor filialelor, numele membrilor unui colectiv de audit financiar. Dl Apostol propune sa se lamureasca situatia, in statut se precizeaza ca doar Comisia de Cenzori este cea care verifica situatia financiara. Dl Dogaru spune ca ar fi bine, in loc de audit extern, sa apelam la expertii nostri. Ia cuvantul Col Swider - presedintele Comisiei de cenzori: am fost desemnat sa aleg un expert contabil si un specialist. Am inteles ca suntem desemnati provizoriu si ca vor veni si altii in sprijinul nostru. Am facut toata munca cu buna credinta. Diversionistii nu au ce cauta in structurile de conducere ale SCMD. Apoi a prezentat Raportul Comisiei de cenzori pe perioada 01.10.2009- 30.09.2010.  Se supune la vot ca acest raport sa fie imbunatatit cu ajutorul specialistilor, care vor fi prezentati in urmatoarele doua zile de Col Dragos Icleanu. Acesta va fi un colectiv de sprijin al Departamentului economico-financiar si al tuturor viitoarelor comisii de cenzori, urmand sa contribuie si la elaborarea procedurilor financiare. In acest moment, dna Winzer s-a ridicat, deranjata de termenul “”diversionisti””, rostit de dl. Col Swider, si a parasit sedinta, spunand ca isi da demisia, pt ca este acuzata pe nedrept. Membrii ramasi aproba in unanimitate constituirea unui colectiv de audit financiar, pentru ca orice tentativa de distrugere a sindicatului din exterior cu sprijin intern, pe tema cheltuielilor “”nejustificate”” sa fie sortita esecului.

 1. Dl. Dogaru spune ca din acest moment spera sa se termine cu “”dizidenta”” din Comitetul Director si ca va recomanda BO ale Filialelor sa ia masuri de contracarare a acelora care executa misiuni de destabilizare a sindicatului . Membrii fondatori nu fac parte din nici o filiala, constituie un grup aparte. Dl Monac spune ca s-a mai si gresit, si uneori am fost depasiti de multitudinea problemelor. Ce a fost a fost, trebuie sa mergem inainte. Sa avem intelepciunea necesara de a merge mai departe. Nu a existat suficienta transparenta. Unii si-au depasit competentele in mod nejustificat. Sa fim mai concesivi unii fata de altii. Propune un proiect de hotarare.

 1. Proiectul se supune la vot si se aproba in unanimitate. Acesta este anexat la prezentul proces verbal.


 1. Dl Apostol a prezentat un set de masuri privind reglementarea activitatii financiar contabile si de achizitii. Acestea urmeaza  sa fie analizate in sedinta urmatoare a Comitetului Director.

Sedinta se incheie.

Subsemnatii, confirmam cele inscrise in prezentul proces verbal:

Col. (r) Dogaru Mircea
Gl. Bg. (r) Balan Iosif
Col. (r) Pricina Valeriu
Col. (r) Monac Constantin
Lt. Col. (r) Apostol Constantin
Lt Col (r) Ana Winzer
Lt. Col (r) Cobuz Elena