luni, 22 noiembrie 2010

COMUNICAT

        În ziua de 21 noiembrie 2010, în prezenţa a 143 membri, s-a desfăşurat Adunarea Generală a S.C.M.D.- Filiala 1 Constanţa. Au participat din partea conducerii S.C.M.D. : vicepreşedintele coordonator pe probleme juridice - Lt.col.(r) Elena Cobuz, responsabilul evidenţă membri de sindicat - Col.(r) Adrian Mihail Ştefan şi preşedintele comisiei de cenzori - Col.(r) Paul Swider.


        La punctul unu al ordinii de zi, Col.(r) Cătălin Dănulescu, a prezentat faptul că odată cu înfiinţarea  Filialei 1 Mangalia, un număr de 28 membri, s-au transferat în evidenţa acestei structuri. La ora actuală,  în evidenţa Filialei Constanţa, sunt 331 membri provind din:
                - 255 M.Ap.N;
                -   62 M.A.I.;
                -   11 S.R.I.;
                -     2 văduve cu pensii de urmaş;
                -     1 ofiţer în rezervă, din militar T.R.
        Structura pe grade este următoarea: 1 contraamiral de flotilă, 157 colonei, 106   locotenenţi colonei, 29 maiori, 7 căpitani, 2 sublocotenenţi, 9  maiştri militari şi 17  subofiţeri, 1 aspirant.
        La punctul doi al ordinii de zi, Mr.(r) Silviu Işvanca a prezentat faptul că pină la ora actuală, membrii S.C.M.D.- Filiala 1 Consatanţa au plătit cotizaţii în valoare de 32.660 lei.
        Filiala a primit  4800 lei, care au fost cheltuiţi pentru:
                - chirie sediu  – 1050 lei;
                - contravaloare convorbiri telefonice - 597 lei;
                - procurare materiale (banner, pancarte,panouri,etc) –  970 lei;
                - procurare consumabile (hîrtie,cartuş toner, dosare) - 150 lei;
                - carburant- 50 lei;
                Total bani cheltuiţi - 4617 lei.
        Centralizat, filialei i-au fost asigurate 100 veste şepci tip S.C.M.D. şi o portavoce în valoare de 2963 lei Total fonduri cheltuite de filială  – 7580 lei, reprezentînd 23% din cotizaţia plătită. S-a menţionat că nu s-au cheltuit nici o sumă pentru retribuirea vreunui membru de sindicat.
        La punctul trei al ordinii de zi, Col.(r) Rermus Macovei a prezentat principalele acţiuni desfăşurate în perioada 20 septembrie -20 noiembrie 2010:
                - Participarea la mitingul organizat de Sindicatul poliţiştilor constănţeni cu 70 membri;
                - Picheterea sediului P.D.L. Consatanţa, cu ocazia Zilei internaţionale a pensionarilor, cu140 membri;
                - Participarea la mitingul organizat de S.C.M.D., in capitala, la Cotroceni, în ziua de 25 octombrie 2010, cu 100 membri;
                - Prezentatrea poziţiei S.C.M.D. la o emisiune a postului Tv. Neptun şi  în presa constănţeană - 17 articole, toate cu un conţinut favorabil;
                - S-a reuşit organizarea grupelor şi detaşamentelor sindicale si a fost organizată o schemă viabilă de anunţare a membrilor de sindicat ( telefonic şi prin internet);
                - S-a îmbunătăţit legătura cu membrii de sindicat - în mod deosebit pentru cei 170 care au internet;
                - S-a iniţiat o legătură permanentă cu preşedinţii filialelor din ţară cu scopul generalizării acţiunilor pozitive organizate şi popularizării iniţiativelor care pot veni în sprijinul realizării obiectivelor S.C.M.D.
        La punctul patru al ordinii de zi, s-a aprobat noua structură de conducere a filialei, care să permită eficientizarea activităţilor:
                - preşedinte;
                - prim-vicepreşedinte;
                - vicepreşedinte cu probleme organizatorice;
                          - şef departament organizare;
                          - responsabil cu probleme specifice M.Ap.N.;
                          - responsabil cu probleme specifice M.A.I.;
                          - responsabil cu probleme specifice S.R.I.;
                - vicepreşedinte cu probleme economice şi juridice;
                        - şef departament organizare;
                        - responsabil cu probleme specifice M.Ap.N.;
                        - responsabil cu probleme specifice M.A.I.;
                        - responsabil cu probleme specifice S.R.I.;
                - secretar;
                        - responsabil compartiment corespondenţă şi registratură;
                        - responsabil cu evidenţa membrilor de sindicat;
                        - responsabil compartiment comunicare socială;
                        - responsabil relaţii publice şi purtător de cuvînt;
                        - administrator bază de date.
        La  punctul cinci al ordinii de zi, a fost aleasă următoare comisie de cenzori, care să verfice şi să avizeze cheltuirea fondurilor filialei:
       Presedinte - col. Gherghina Virgil;
       Membri – col. Traian Ţăranu;
                    - col. Eugen Curcă.
        La punctul şase al ordinii de zi, Col(r) Remus Macovei a prezentat activităţile pentru perioada următoare:
                - pîna la 31 decembrie să fie plătite toate cotizaţiile ( sunt 7 restanţieri cu cotizaţia pe ultimile 4 luni);
                - pînă la sfîrşitul lunii ianuarie să se plătescă cotizaţia pe întreg anul 2011( în cazuri deosebite în două rate semestriale);
                - pînă la 25 noiembrie să fie finalizate tabelele necesare declanşării proceselor cu M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I.;
                - întocmirea unei metodologii care să permită fiecărui membru de sindicat, care a obţinut adeverinţa de salarizare, să-şi poată calcula singur drepturile care îi revin conform Legii 119/2010;
                - organizarea , împreună cu celelalte organizaţii ale pensionarilor constănţeni, a unui miting de protest în ziua aprobării în Parlament a legii pensiilor unice;
                - participarea la acţiunile de protest organizate de S.C.M.D. Cu ocazia Zilei  Naţionale a României;
                - participarea la realizarea formei finale a R.O.F.;
                - adunarea semnăturilor pentru iniţiativa civică a S.C.M.D.
        La punctul şapte al ordinii de zi, Lt.Col (r) Elena Cobuz a făcut, pe parcursul a aproximativ 2 ore de expunere, următoarele precizări:
        - referitor la Legea 329/2009:
              - se acţionnează, prin casa de avocatură Graţiela Bârlă, pentru epuizarea căilor de atac pe plan intern, urmînd apoi acţiunea la C.E.D.O.;
              - fiecare filială să trimită la S.C.M.D., tabelele cu membri de sindicat afectaţi de prevederile acestei legi;
              - reprezentanţii S.C.M.D. acţionează şi în plan parlamentar, pentru amendarea prevederilor acestei legi, dar şansele de reuşită sunt foarte mici, datorită situaţiei conflictuale existente.
        - referitor la  Legea 119/2010:
               - acţiunile individuale sau în grup pentru suspendarea H.G. 735/2010, nu mai au obiect, datorită emiterii de către Curtea de Apel Cluj a Sentinţei Civile nr.338/28.09.2010;
              - orice altă acţiune de suspendare a H.G. nr. 735 este neavenită, nejustificată, lipsită de obiect, indiferent de propaganda făcută de unii avocaţi;
              - suspendarea hotărîrii de guvern nu interzice M.Ap.N., M.A.I. sau S.R.I. completarea bazelor proprii de date;
              - celor 3 instituţii le este interzis, pe perioada suspendării hotărîrii de guvern, să emită Decizii de pensionare, în urma recalculării pensiilor;
              - legislaţia romaneasca nu permite decât o singura actiune pe o problema la acelasi nivel al instantelor. Adică nu putem dechide actiuni individual, din partea S.C.M.D., a A.N.C.M.R.R. sau a altor astfel de organizaţii pe problema deciziei de pensionare simultan;
              - s-a atras atenţia membrilor de sindicat să fie foarte atenţi la primirea adeverinţelor, pe cit posibil să solicite sprijinul unui fost finanţist şi să înainteze contestaţii la C.M.J. pentru orice problemă apărută
              - cei care consideră că adeverinţele sunt corecte, le pot înainta  către casa de pensii însoţite de o cerere tip (vezi cea postată pe site S.C.M.D.);
              - la primirea deciziei de pensionare cu recalcularea, în termenul prevăzut se va înainta contestaţia, al carui conţinut va fi stabilit de către S.C.M.D.;
              - dacă membrul de sindicat nu este mulţumit de rezolvarea contestaţiei, poate acţiona în instanţă, individual, în grup sau prin intermediul S.C.M.D.;
              - cei care vor acţiona prin S.C.M.D. să pregătească tabelele şi documentele necesare ( vechea şi noua decizie, contestaţia depusă);
              - fiecare filială să stabilească un om de legătură cu S.C.M.D. - de preferinţă cu studii juridice - pentru pregătirea acestei acţiuni.

      Preşedintele Filialei Constanţa
      Col.(r) Remus Macovei