marți, 19 noiembrie 2013

COMUNICAT

      Pentru cei care doresc să acţioneze în instanţă pentru recuperarea sumelor reţinute abuziv în perioada ianuarie 2012- septembrie 2013 vă prezentăm oferta doamnei avocat Simona Sârbu. Cei interesaţi să se prezinte la sediul sindicatului pentru detalii.


COSTURI ACȚIUNE

1.   ONORARIU AVOCAT: 250 LEI/FAZA PROCESUALA = TOTAL 500 LEI (FOND + RECURS+ EXECUTARE SILITĂ);
2.   ONORARIU DE SUCCES: 10% DIN SUMELE RECUPERATE;
3.   EXPERTIZA CONTABILĂ: 600 - 900 LEI

Ȋn ceea ce priveşte onorariu de avocat acesta este de 500 lei/ întreg ciclu procesual (fond, recurs si executare silită);

Ȋn ceea ce priveste expertiza contabilă - este posibil ca unele instanţe să aprecieze necesară proba cu expertiză contabilă pentru determinarea exactă a sumei de recuperate.
* Vom încerca să obţinem o calculaţie de la pârât, fără a fi necesară o expertiză contabilă, însă este posibil ca instanţa din oficiu să propună această probă şi să trebuiască ca reclamanţii să suporte aceste costuri.

Ȋn situaţia în care cererea de chemare în judecată va fi admisă, cheltuieilile efectuate de reclamant, atât cu onorariu avocat (500 lei) şi onorariu expertiză contabilă ( 600-900 lei) se recuperează pe calea cheltuielilor de judecată de la pârâtul Ministerul Apărării Naţionale/ Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Ȋn ceea ce priveşte onorariu de succes, acesta va fi pretins şi achitat în faza de executare, când se recuperează efectiv sumele de bani de către reclamanţi.Biroul Operativ al Filialei Constanţa

luni, 18 noiembrie 2013

Patriotismul economic şi boala olandeză
Comandor marină (rez)  dr. Golea Pompiliu

La 1 ianuarie 2007 după eforturi şi sacrificii inclusiv de natură economică,
România a fost primită în clubul ţărilor europene. Propusă la summitul de la Salonic din 2003 şi confirmată la Bruxelles pe 18 iunie 2004. La 25 aprilie Bulgaria şi România au semnat tratatul de aderare la Abaţia Neumünster din Luxembourg.
            România încă de la jumătatea ultimului deceniu al mileniului trecut şi-a afirmat dorinţa de a avea o economie deschisă.
Trecerea de la o economie de tip centralizat la una deschisă s-a  realizat cu conflicte sociale şi vulnerabilităţi; printre ele scăderea capacităţilor productive atâtea câte erau ele.
Şi restructurarea cerută trecea de fapt în prima fază printr-o destructurare.
            După anul 2000, Europa şi implicit România se găsea într-un ciclu economic expansionist influenţat de politicile „Consensului de la Washinghton”. Investiţiile străine din care jumătate erau speculative, inundau România încurajând politicile consumatoriste şi mai puţin cele bazate pe ofertă şi export. Şi toată lumea avea sentimentul prosperităţii şi traiului decent. Şi eram încrâncenaţi în lupte politice ca şi astăzi de fapt, uitând de interesul naţional autentic, în timp ce alţii vedeau în sfadele noastre oportunităţi de afaceri.
Încă din 2007,  economişti de marcă au atras atenţia asupra noului început de
criză. Uitasem că în Extremul Orient avusese o criză economică soldată cu îmbolnăvirea „tigrilor asiatici”.
Referindu-se la SUA, Paul Krugman ne atrăgea atenţia că „ceea ce promotorii lui numesc miracolul pieţei nu e decât rezultatul manipulării jocului de către cei bogaţi, care după revoluţia industrială au creat o Americă a lor cu miliardari extravaganţi, muncitori oprimaţi şi lipsa oricărei preocupări pentru redistribuirea bogăţiei în societate” (Conştiinţa unui liberal, Editura Publica, 2010 p. 8). Şi mai ştim, că speculaţiile bursiere de tip Ponzi au dus la criza ce avea să ne cuprindă şi pe noi! De fapt din 2008 pentru că manipulările electorale din România acelor ani cu sprijinul FMI ne-au împins în 2009!
Cert e că retragerea unei părţi importante din capitalul străin din România jumătate speculativ, ne-a lăsat fără resurse financiare. Pentru că noi nu ne-am învrednicit să ne realizăm prin eforturi proprii şi raţionalitate, echilibrele financiare având un deficit al contului curent ce a atins în 2009 şi 12% din PIB.
Şi uite aşa am fost obligaţi să ne împrumutăm la FMI pentru.....asigurarea echilibrelor monetare! De investiţii prin apelarea la Banca Mondială sau la Banca Centrală Europeană nici vorbă! Celelalte ţări au cam uitat de principiul solidarităţii europene şi şi-au cam văzut de rezolvarea crizele lor.
Şi aşa a luat naştere conceptul de patriotism economic! L-am auzit în discursurile doamnei Angela Merkel. Fiecare ţară trebuie să-şi rezolve singură problemele economice (sportiv sau nu spun eu): creşterea economică , ocuparea forţei de muncă, controlul inflaţiei, balanţele comerciale de ce nu ....active. Ca pe vremea mercantilismului!
Şi iată că patriotismul economic, a făcut din Germania liderul competivităţii economice. Dar au apărut şi criticii: Adam Posen fost membru al comitetului de politică monetară a Bank of England şi preşedintele lui Peterson Institute for International Economics acuză Germania că prin surplusul său comercial şi beneficiile unei monede europene slabe cauzează probleme în întreaga lume. O spune pe şleau „ jefuieşte Europa şi restul lumii prin faptul că primeşte o subvenţie pentru exporturile sale de la un euro mai ieftin decât ar fi fost marca sa şi datorită slăbiciunilor unor ţări” (SIC!).
O reacţie radicală la adresa politicii Germaniei, a venit din partea preşedintei Frontului Naţional (extrema dreaptă) din Franţa nimeni alta decât doamna Marine Le Pen care i-a cerut  „solemn" lui François Hollande organizarea unui referendum în ianuarie 2014 privind ieşirea Franţei din Uniunea Europeană.
Chiar dacă ideea, nu cred că e cea mai inspirată, e interesant ceea ce cere- patru reforme minimale: revenire organizată la monede naţionale; dizolvarea spaţiului Shengen; autorizarea patriotismului economic şi reindustrializarea cu protecţionismul frontierelor ; prevalenţa din nou a dreptului naţional asupra dreptului european.
Totodată doamna Marine Le Pen atrage atenţia asupra pericolului reprezentat de "intrarea Bulgariei şi României în spaţiul Schengen fără vreo limită", care nu este încă realizată, mai multe ţări exprimându-şi reticenţele!
Radu Golban un profesor de valoare, nimeni altul decât cel care a descoperit datoria istorică de 18 miliarde euro a Germaniei către România, trecută în ignorare, în recenta sa carte „ România. Alternative la corsetul Europei” apărută la Editura Top Form din capitală, arăta că după 1989 „ România a capitulat în mod necondiţionat, cu speranţă şi entuziasm, în faţa acestor valori şi instituţii ale Occidentului, către care aspirase decenii de-a rândul. Fascinaţia visului occidental a vrăjit şi populaţia, dar a influenţat şi decizia şi elitelor, astfel că intrarea României în NATO şi Uniunea Europeană s-a produs ca un marş triumfal, nu după evaluări în cadru naţional şi după negocieri temeinice şi responsabile cu viitorii parteneri şi aliaţi” (p. 9-10). Adaug eu! În folos naţional!  
Rezultatul mediocrităţii managementului guvernamental, îl vedem astăzi când România nu mai are active competitive proprii şi este vulnerabilă în faţa crizei financiare neputând să-şi recreeeze propriile sale capacităţi productive!
            O parte a clasei politice a văzut în vânzarea resurselor naturale ieftine o cale de relansare economică (SIC!) uitând de fenomenul cunoscut sub numele de „boala olandeză”.
            Paradoxul ţarilor care au resurse naturale şi ca atare venituri substanţiale (reale sau potenţiale) la buget dar nu au dezvoltare economică stabilă, este cunoscut în lumea economică sub termenul de „Boala Olandeză” (în engleză, The Dutch Disease).
            Termenul s-a născut în 1977 după o analiză a revistei The Economist despre căderea economiei olandeze din 1959. În acel an, olandezii au dat peste un substanţial zăcământ de gaze naturale. Bucuroşi, s-au pus pe exploatat… şi pe încasat. E drept pe alte principii decât cele specifice nouă! Mai etice!
 Banii de pe gaz au început să vină şi să umple visteria statului. Din păcate însă, cum de multe ori se întâmplă, sfârşitul poveştii a fost trist.
La scurt timp după ce au început să încaseze banii de pe gaz, olandezii au observat că celelalte sectoare ale economiei – în special cel industrial – au avut de suferit. Economia reală a început să intre în declin.  A contractat practic o boală. Care sintetic poate fi spusă explicată astfel: dezvoltarea sustenabilă nu poate fi susţinută cu bani câştigaţi uşor.  Politicile de dezvoltare economică ale statelor dezvoltate, pun exploatarea resurselor printre ultimele priorităţi. Multe preferă să conserve resursele pe care le au pentru vremuri cu adevărat grele!
Pentru orice ţară cu probleme economice, disponibilitatea resurselor este o seducţie mare. Exploatarea şi vânzarea acestor resurse generează venituri imediate, în surplus faţă de economia reală. Ceea ce este de fapt un blestem bine deghizat- „blestemul resurselor”. Surplusul de venit peste ce produce economia reală, pune presiuni asupra monedei naţionale, iar o monedă naţională apreciată descurajează exporturile. Şi încurajează importurile de produse finite care salvează alte ţări care aplică reperele „ patriotismului economic”. Pentru ele desigur!
Exploatarea resurselor concurează practic direct cu economia reală. Astfel, fiecare leu scos din exploatarea resurselor naturale,  va concura cu leii generaţi de alte sectoare economice. Problema este că aceste „alte” sectoare economice sunt cele care ar trebui să permită creşterea economică sustenabilă a României.
A doua problemă e că această concurenţă este neloială. Şi parcă nu e în ton cu filozofia Uniunii Europene.
Dacă firmele din economia reală trebuie să se concureze unele cu altele pentru angajaţi, contracte, şi capital, companiile miniere scot practic bani din piatră facili.
Veniturile generate de această industrie, le permit să atragă oamenii cei mai bine calificaţi de la nivel local, oferindu-le salarii pe care firme din economia reală nu şi le pot permite. De exemplu, o mică fermă nu are cum să concureze cu un gigant din industria minieră. Se ajunge astfel ca o mare parte a forţei de muncă să fie acaparată într-o industrie care nu generează inovaţie, şi care prin raţiunea ei nu este sustenabilă.
Mai toate localităţile miniere au eşuat în crearea unei baze economice alternative.
S-a văzut şi la Roşia Montană, guvernanţii dând dovadă de francheţe dezarmantă în luări de cuvânt –„doar asta ştiu să facă din tată în fiu”.  
Salarile oferite de industria minieră  atrag mare parte din forţa de muncă locală, şi descurajează iniţiativa privată. Când exploatarea minei ajunge la declin, trage de obicei după ea şi infrastructura economică şi socială construită în jurul ei.”
Asta s-a văzut după închiderea marilor mine din anii 1996-2000.
Revenind la conceptul teoretic de „ patriotism economic”, analiza evoluţiilor din Europa arată în contextul crizei financiare, că guvernele continuă să încerce să orienteze economiile lor, mai degrabă decât lăsându-i pe piețele libere . În ciuda declaraţiilor privind liberalizarea pieţelor, intervenționismul este incontestabil. Mascat de investiţiile seducătoare în alte ţări pentru găsirea de resurse ieftine şi oportunităţi.
Este clar că a apărut deja sub masca globalizării o nouă politică care determină guvernele să devină creative. Fără a nega economia deschisă caută forme de asigurare a sustenabilităţii economice ca o reacţie la posibile reacţii din mediul extern.
O carte apărută recent în SUA intitulată „ Economic Patriotism in Open Economies” scrisă de Ben Clift şi  Cornelia Woll scoate în evidenţă aceste provocări pe timp de criză.
Mie imi este clar că paradigma creşterii şi dezvoltării economice trebuie să se schimbe. O Românie în Uniunea Europeană cu reguli clare ca de exemplu deficit bugetar şi de cont curent uniform pentru toţi componenţii. Pentru că deh....inclusiv  reprezentanţi ai FMI au afirmat că unele ţări pot sa aibă deficite mai mari decât altele!
Adică mai neaoş spus, au voie să aibă mai mulţi bani la dispoziţie pentru dezvoltare în raport cu alţii! Care, trebuie să aştepte cu serenitate, prin efectul multiplicator să ajungă şi la ei într-o zi efectele pozitive ale integrării!
O Românie cu o dependenţă de maxim 50% faţă de schimburile economice din Uniunea Europeană şi un comerţ omnidirecţional. Nu spun lucruri noi.
Vreau să mai relatez un singur aspect: Ungaria de lângă noi vrea să devină a doua putere industrială a Europei Unite. După Germania. A spus-o domnul Orban.
Şi mai mult! Va construi şi centre de procesare a resurselor naturale la graniţa cu România! În lanţul logistic şi valoric general planificat pentru această strategie. E de meditat! Asta înseamna tot patriotism economic! Şi nu e de acuzat!
Dimpotrivă!

Ca o încheiere!
După sursele Ministerului Finanţelor, încasările zilnice ale României sunt: de 123 milioane euro din care cea mai mare parte provin fonduri europene (SIC!)  iar cheltuielile de circa 129 milioane euro! Din start un deficit zilnic de 6 milioane euro!
Încasările din activităţile rezidente nu ajung, ca să susţină nevoile economice şi sociale. De exemplu pensiile şi salariile sănătatea, educaţia!
Fie şi numai prezentarea acestui argument este suficientă, pentru a scoate în evidenţă necesitatea aplicării pe baza unor strategii bine focalizate a conceptului de patriotism economic şi de valorificare superioară într-un complex integrat a resurselor naturale.


            Veritas laborant nimis saepe, extinguitur nunquam (Desi respins de nenumarate
ori, adevarul nu piere niciodata).

duminică, 17 noiembrie 2013

COMUNICAT       Rog preşedinţii de filiale să sprijine această iniţiativă a colegului nostru lt.col.(r) Gabriel Burlacu, postând acest material pe pagina filialei dumneavostră. Pentru judeţele unde nu au fost stabilite persoane de contact rog să desemnaţi o persoană din cele interesate de acest demers pentru a ţine legătura operativ cu lt.col.(r) Gabriel Burlacu (tel.0748608652).
Pe măsura desfăşurării acestei acţiuni vom posta detalii pe pagina filialei nostre.

Preşedinte S.C.M.D. Filiala Constanţa
Col.(r) Remus MacoveiIniţiativă
pentru  recuperarea ajutoarelor neîncasate la trecerea în rezervă (2011,2012,2013)şi pentru acordarea “Semnului onorific în serviciul patriei “/acordarea unei clase superioare pentru cei trecuţi în rezervă cu drept e pensie începând cu 01.01. 2005                                                 FOARTE IMPORTANT !
                                 ȊN ATENȚIA TUTUROR CELOR INTERESAȚI


        UN GRUP DE MILITARI ŞI POLIȚIŞTI CARE AU FOST TRECUȚI ȊN REZERVĂ ȊN ULTIMII 3 ANI , AU DESFĂŞURAT PE PARCURSUL ULTIMELOR 8-9 LUNI, INTENSE CĂUTĂRI, MAI ALES IN BUCUREŞTI, PENTRU GĂSIREA UNUIA SAU MAI MULTOR AVOCAȚI CARE SĂ-I REPREZINTE CU SUCCES PENTRU RECUPERAREA AJUTOARELOR NEÂNCASATE LA TRECEREA ȊN REZERVĂ . DUPĂ ȊNDELUNGI CĂUTĂRI ,VĂ PUTEM SPUNE CĂ  DOAR CÂTEVA CABINETE ŞI SOCIETĂȚI DE AVOCATURĂ AU FOST INTERESATE ȊN REZOLVAREA ACESTOR SPEȚE . DINTRE ACESTEA, NUMAI O SINGURĂ FIRMĂ DE AVOCATURĂ (CUNOSCUTĂ,DE ALTFEL) A CONFIRMAT CĂ A IDENTIFICAT O SERIE  DE SOLUȚII JURIDICE PRIN CARE, DEOPOTRIVĂ MILITARII ŞI POLIȚIŞTII INDREPTĂȚIȚI ȊŞI POT RECUPERA ACESTE DREPTURI ACTUALE ŞI  CÂŞTIGATE . CEI CARE NU AU GĂSIT SOLUȚII S-AU EXPRIMAT GENERIC : « VA FI FOARTE GREU, PUTEM ȊNCERCA, DAR ESTE APROAPE IMPOSIBIL, NU A MAI CÂŞTIGAT NIMENI ȊN ȚARĂ », ETC .
   SINGURA FIRMĂ DE AVOCATURA CARE ȊNTR-ADEVĂR A RĂSPUNS EXIGENȚELOR NOASTRE A PROCEDAT ȊN FELUL URMĂTOR : A SOLICITAT 45 ZILE TIMP DE STUDIU (REZONABIL ȊN RAPORT DE ALTE FIRME - DINTRE CARE UNELE AU ŞI UITAT SĂ RASPUNDĂ SOLICITĂRII NOASTRE) PENTRU CA SPEȚELE SĂ POATĂ FI « DESCIFRATE » DE UN GRUP DE SPECIALIŞTI ŞI ȊNAINTE DE EXPIRAREA ACESTEI PERIOADE NE-AU CONTACTAT ŞI NE-AU COMUNICAT URMATOARELE :
    DUPĂ STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE ȊN DOMENIU, PĂREREA UNANIMĂ A CELOR IMPLICAȚI ESTE CĂ AJUTOARELE LA TRECEREA ȊN REZERVĂ VOR PUTEA FI RECUPERATE; ASTA PENTRU CĂ STUDIUL ACTELOR NORMATIVE INCIDENTE S-A FACUT ȊNTR-UN MOD ANALITIC, FRAZĂ CU FRAZĂ ŞI VIRGULĂ CU VIRGULĂ, ASTFEL ȊNCÂT SĂ FIE IDENTIFICATE TOATE ATUURILE PENTRU CÂŞTIGAREA ACESTOR PROCESE . AU FOST STUDIATE ŞI TOATE ASPECTELE CU CARE REPREZENTANȚII PARTILOR ADVERSE VOR ȊNCERCA SĂ NE PUNĂ ȊN DIFICULTATE .
   VĂZÂND PUȚIN RETICIENȚA NOASTRĂ (ŞI PE BAZA A CEEA CE ’’PĂȚISEM’’CU ALȚI AVOCAȚI PÂNĂ ATUNCI), NE-AU CONFIRMAT CĂ NU ŞI-AR PUNE ȊN JOC REPUTAȚIA PENTRU BANI ,DACĂ NU AR CONSIDERA CĂ SUNT DESTULE CONSIDERENTE, PE BAZA JURISPRUDENȚEI NAȚIONALE ŞI A C.E.D.O. CARE SĂ POATĂ CONDUCE LA CÂŞTIGAREA CAUZELOR.
ȊN IPOTEZA PUSĂ DE NOI - CE SE ȊNTAMPLĂ DACĂ TOTUŞI INSTANȚELE NAȚIONALE NU NE VOR DA CÂŞTIG DE CAUZĂ-DÂNŞII AU RĂSPUNS CĂ ȊN ACEST CAZ VOR ȊNAINTA ACȚIUNEA LA C.E.D.O., DAR CĂ ȊN PROPORȚIE DE 90% NU SE VA AJUNGE ACOLO .
PENTRU BUNA DESFAŞURARE A ACȚIUNII , SOCIETATEA DE AVOCATURĂ NE-A PUS CÂTEVA CONDIȚII:
       NEPOLITIZAREA DE NICIUN FEL A ACESTEI ACȚIUNI ;
       LIBERTATE DE ABORDARE ȊN MODUL DE FORMULARE ŞI           SUSȚINERE A ACȚIUNILOR COLECTIVE ;
       RESPECTAREA ȊNTRU TOTUL A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE, DE AMBELE PĂRȚI ŞI DECI , SERIOZITATE MAXIMĂ ;
       ORGANIZARE IREPROSABILĂ LA NIVEL JUDEȚEAN ŞI NAȚIONAL ;
        PÂNĂ LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ CU PRIMII CLIENȚI (CEL PUȚIN) NU SE VA FACE CUNOSCUT NUMELE FIRMEI DE AVOCATURĂ, PENTRU CĂ NU SE DOREŞTE A SE FACE PUBLICITATE MASCATĂ ACESTEIA ȊN DETRIMENTUL ALTOR AVOCAȚI SAU FIRME DE AVOCATURĂ ( CU TOATE CĂ NU POATE FI VORBA DESPRE AŞA CEVA ,DIN MOMENT CE NOI AM ALES FIRMA DE AVOCATURĂ) .
     TOȚI PARTICIPANȚII VOR PRIMI DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE PLATA ONORARIILOR ;
URMAŞII CELOR DECEDAȚI CARE VOR PARTICIPA LA ACȚIUNI,
VOR AVEA REDUCERI LA PLATA ONORARIILOR DE PARTICIPARE (50%) ;
DE ASEMENEA, SOCIETATEA DE AVOCATURA NE MAI DĂ UMATOARELE SFATURI :
       TREBUIE AVUT ȊN VEDERE FAPTUL CĂ ACESTE DREPTURI , POT FI RECUPERATE EXCLUSIV PRIN INTERMEDIUL UNOR ACȚIUNI JUDECĂTOREŞTI . CHIAR DACĂ EXISTĂ MINIME ŞANSE CA DREPTURILE SĂ FIE REINTRODUSE ȊNCEPÂND CU ANUL VIITOR, (2014) NU SE VA PUTEA PUNE ȊN DISCUȚIE APLICAREA LOR RETROACTIVĂ – RESPECTIV PENTRU ANII 2011, 2012 ŞI 2013 !
     ESTE FIRESC CA CEI INDREPTĂȚIȚI SĂ SE GÂNDEASCĂ ŞI LA FAPTUL CĂ, ȊN SITUAȚIA CÂSTIGULUI DE CAUZĂ, DREPTURILE LOR NU FOR PUTEA FI ȊNDESTULATE DIN CAUZA LIPSEI DE BANI DE LA BUGET . ATENȚIE ! – HOTARÂRILE DEFINITIVE  ŞI IREVOCABILE CARE CONSFINȚESC DREPTUL FIECĂRUIA DINTRE CEI INDREPTĂȚIȚI LA PRIMIREA SUMELOR CE SE CUVIN ȊN BAZA LEGII, SUNT TITLURI EXECUTORII ! SUMELE/DREPTURILE PREVĂZUTE ȊN HOTARARILE JUDECĂTOREŞTI, URMEAZĂ A FI ACHITATE ACTUALIZAT CU INDICELE DE INFLAȚIE.
TREBUIE AVUT ȊN VEDERE ŞI FAPTUL CĂ, INIȚIEREA UNOR ALTE DEMERSURI, INCOMPLETE ŞI INCORECT FUNDAMENTATE, FĂRĂ A AVEA LA BAZĂ UN STUDIU ŞI O ANALIZĂ JURIDICĂ COMPLETĂ,CU REZULTATE NEGATIVE, NU MAI OFERĂ PE VIITOR POSIBILITATEA RECUPERĂRII DREPTURILOR PIERDUTE, HOTĂRÂRILE NEFAVORABILE OBȚINUTE FIIND SUPUSE AUTORITĂȚII DE LUCRU JUDECAT !
ESTE RECOMANDABIL SĂ BENEFICIAȚI ACUM DE ACESTE SERVICII, ULTERIOR EXISTAND POSIBILITATEA  DE A ACHITA ONORARIUL AVOCAȚIAL ȊN CONDIȚII OARECUM MAI DEZAVANTAJOASE  ȊN RAPORT DE CEI CARE REUSESC SĂ SE ȊNSCRIE ȊN PRIMUL VAL DE ACȚIUNI.

-                     DEOCAMDATĂ, NU S-A STABILIT EXACT CÂT VA FI  ONORARIU DE PARTICIPARE ȊN CADRUL ACȚIUNILOR JUDECĂTOREŞTI.  ACEST LUCRU VA FI POSIBIL NUMAI DUPĂ CE SE VA ŞTI NUMĂRUL EXACT AL PARTICIPANȚILOR . ONORARIUL NU POATE FI NICI LA UN NIVEL EXAGERAT ( MAJORITATEA AVOCAȚILOR CONTACTAȚI ANTERIOR AU SPUS CĂ FĂRĂ 1300-1800  LEI + TVA/DOSAR NICI NU DISCUTĂ), DAR NICI LA UN NIVEL FOARTE MIC, PENTRU CA VOR FI INCLUSE MULTE CHELTUIELI (TVA, IMPOZITE ŞI CONTRIBUȚII, CHELTUIELI PROFESIONALE-CONSUMABILE - ȊN TOTAL APROXIMATIV 40% DIN ONORARIU).

ACȚIUNILE ȊN INSTANȚĂ PE CARE VI LE PROPUNEM VIZEAZĂ :

1.RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2013;
2. RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2012;
3. RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2011-PENTRU CEI PENSIONAȚI ;
ATENȚIE : ACȚIUNILE ȊI VIZEAZĂ ŞI PE URMAŞII LEGALI AI POLIȚISTILOR ,CADRELOR MILITARE ŞI FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR DECEDAȚI .
4. RECUPERAREA AJUTOARELOR LA TRECEREA ȊN REZERVĂ PENTRU ANUL 2011-PENTRU CEI DISPONIBILIZAȚI FĂRĂ DREPT LA PENSIE DIN M.A.I.(CELE 10 SALARII);
PENTRU FIECARE DIN ACESTE PRIME 4 ACȚIUNI SE VOR FACE PRACTIC CÂTE 2 DEMERSURI CUPRINSE ȊNTR-O SINGURĂ ACȚIUNE ,PENTRU CĂ NU SE VA SOLICITA NUMAI ACORDAREA AJUTORULUI EXPRIMAT ȊN NUMARUL DE SALARII/SOLDE CI ŞI FOLOSIREA CORECTĂ A BAZEI DE CALCUL(SALARIUL /SOLDA DE BAZA DIN ULTIMA LUNĂ DE ACTIVITATE CARE REIESE DIN DOCUMENTELE OFICIALE-FLUTURAŞII DE SALARIU ŞI DISPOZIȚIILE DE PERSONAL -  ŞI NU BAZA DE CALCUL FOLOSITĂ ȊNCEPÂND DIN 01.01.2010 PÂNA ȊN PREZENT ,CARE NU ARE LEGĂTURĂ CU REALITATEA ŞI ESTE MAI MICĂ CU 15-100%.
5 . O ACȚIUNE DEOSEBITĂ   SE REFERĂ LA ACORDAREA SEMNULUI ONORIFIC ȊN SERVICIUL PATRIEI PENTRU CEI TRECUȚI ȊN REZERVĂ CU DREPT LA PENSIE ȊNCEPAND CU DATA DE 01.01.2005 (PENTRU A NU SE ȊNCALCA PRINCIPIUL NERETROACTIVITĂȚII LEGII CIVILE ) ŞI CARE NU ŞI-AU VALORIFICAT ȊNTREAGA VECHIME ȊN DOMENIUL MILITAR.
EA SE VA DESFĂŞURA SEPARAT PENTRU OFIȚERI ŞI SUBOFIȚERI(AGENȚI ),PENTRU CĂ LEGILE DE REGLEMENTARE SUNT SEPARATE .LA ACEASTĂ ACȚIUNE INVITĂM PE TOȚI CEI CARE SUNT CADRE MILITARE ȊN REZERVĂ DIN M.A.I. ,ADMINISTRAȚIA GENERALĂ A PENITENCIARELOR ŞI S.R.I. CARE  NU ŞI-AU VALORIFICAT, LA OBȚINEREA SEMNULUI ONORIFIC, PERIOADELE ȊN CARE AU DESFĂŞURAT ACTIVITATE ȊN CALITATE DE :
a  )ELEV(STUDENT) AL UNEI INSTITUȚII MILITARE DE ȊNVAȚĂMÂNT(MAI PUȚIN LICEUL MILITAR );
b )MILITAR ȊN TERMEN;
c )MILITAR  CU TERMEN REDUS;
d )MILITAR ANGAJAT CU CONTRACT;
e )PERSONAL CIVIL ȊN INSTITUȚII  DIN DOMENIUL  A.O.P.S.N.A.J.
PENTRU A DOBÂNDI O CLASĂ SUPERIOARĂ A SEMNULUI ONORIFIC FAȚĂ DE CEA DEȚINUTĂ ,  SOLICITANȚII  TREBUIE SĂ ȊNDEPLINEASCĂ URMATOARELE CONDIȚII :
a )SĂ AIBĂ VECHIME TOTALĂ ȊN SISTEM( INDIFERENT DACĂ AU AVUT  CALITATE DE CADRU MILITAR SAU ALTA) DE CEL PUȚIN 15 ,20 ,25 ANI .
-ACESTĂ VECHIME SE GASEŞTE ȊN DECIZIA DE PENSIE LA RUBRICA “MILITAR/POLIȚIST/FUNCȚIONAR PUBLIC PENITENCIAR “ ŞI REPREZINTĂ ȊNTREAGA VECHIME ȊN SISTEM CA POLIȚIST/MILITAR .
-PENTRU CEI CARE AU VECHIME ȊN SISTEM ŞI ȊN CALITATE DE PERSONAL CIVIL ,LA PERIOADA ȊNSCRISĂ ȊN DECIZIA DE PENSIE LA RUBRICA “ MILITAR/POLIȚIST/FUNCȚIONAR PUBLIC PENITENCIAR “ SE ADAUGĂ ŞI CEA DIN CARTEA DE MUNCĂ CARE ATESTĂ CĂ AU FOST ANGAJAȚI ȊN INSTITUȚII MILITARE ȊN CALITATE DE PERSONAL CONTRACTUAL .
b ) LA TRECEREA ȊN REZERVĂ SĂ FI AVUT GRAD MILITAR SAU PROFESIONAL DE OFITER SAU SUBOFITER (AGENT )
c ) ȊN ULTIMII 4 ANI DE ACTIVITATE SĂ FI AVUT CALIFICATIVUL DE CEL PUȚIN “ BUN “-CEEA CE IMPLICĂ OBLIGATORIU CA ULTIMII 4 ANI SĂ FI FOST  POLITIŞTI/CADRE MILITARE/FUNCȚIONARI PUBLICI PENITENCIARE .
d ) SĂ NU AIBĂ PERIOADE CARE SE SCAD DIN CALCULUL VECHIMII-PERIOADA DE PEDEAPSA DE ȊNCHISOARE CU SUSPENDARE .
TOȚI CEI CARE VOR INTRA ȊN  PROCES ȊŞI VOR ASUMA RĂSPUNDEREA CĂ ȊNDEPLINESC TOATE CONDIȚIILE ENUNȚATE MAI SUS .
DACĂ MAI SUNT SCEPTICI LA ACEST PROCES ,LE PUTEM SPUNE CĂ PÂNĂ LA INTRAREA ȊN VIGOARE A LEGILOR 573/2004 ŞI 574/2004 , DORINȚA DE A  BENEFICIA DE SEMNUL ONORIFIC PENTRU ȊNTREAGA ACTIVITATE ȊN SISTEM ERA UN VIS ,DUPĂ APARIȚIA ACESTOR LEGI EA POATE DEVENI REALITATE .
SUNT MULTE CAZURI DE COLEGI  CARE MAI AU DE COMPLETAT 1-2 ANI PENTRU A BENEFICIA DE O CLASA SUPERIOARĂ A SEMNULUI ONORIFIC (PE CARE ȊI POT COMPLETA CU PERIOADA DE SCOALĂ MILITARĂ),CÂT ŞI MULTE CAZURI DE SUBOFIȚERI (AGENȚI) CARE ȊN MOMENTUL TRECERII ȊN CORPUL SUBOFIȚERILOR- ȊN SPECIAL CONTABILELE ACTIVATE DE LA 01.07.1999 âI CARE ȊN  MARE PARTE AU IEŞIT LA PENSIE - AVEAU VECHIME MARE  ȊN CALITATE DE PERSONAL CIVIL ȊN INSTITUȚII MILITARE(ŞI O POT ADAUGA PE ACEASTA) .
ACȚIUNEA VIZÂND SEMNUL ONORIFIC ,VA AVEA 2 CAPETE DE CERERE ,PRIMUL FIIND CEL EXPUS MAI SUS ,IAR AL DOILEA ,RECUPERAREA SUMELOR RESTANTE PE ULTIMII 3 ANI .
DACĂ VOM PRIMI DESTULE SOLICITĂRI , PUTEM ȊNCEPE ACEST DEMERS ŞI PENTRU CADRELE MILITARE ȊN REZERVĂ ALE M.Ap.N .

ATENTIE : NU POT ȊNCEPE UNA DINTRE CELE 5 ACȚIUNI PERSOANELE CARE AU FACUT DEJA UN DEMERS ȊN ACEST SENS ŞI LE-A FOST RESPINSĂ ACȚIUNEA PE FOND .
(AM PRIMIT SOLICITĂRI ŞI DE LA PERSOANE CARE SUNT ȊN ACEASTĂ SITUAȚIE ŞI NU CUNOŞTEAU CE ESTE  PUTEREA DE LUCRU JUDECAT,ADICA O CERERE NU POATE FI JUDECATĂ PE FOND DECÂT O SINGURĂ DATĂ ŞI MAI GRAV,AVOCAȚII NU LE SPUSESERĂ NIMIC ).

PENTRU BUNA DESFAŞURARE A ACTIVITĂȚII DE CENTRALIZARE LA NIVEL LOCAL, RUGĂM CA DE ACEASTA SĂ SE OCUPE O PERSOANĂ DIRECT ŞI PERSONAL INTERESATĂ, CARE VA ȚINE LEGATURA CU PERSOANA DE CONTACT CE ESTE STABILITĂ LA NIVEL NAȚIONAL .PENTRU O SERIE DE JUDEȚE AU FOST IDENTIFICATE PERSOANELE DE CONTACT(PENTRU ALTELE , ACESTA ACTIVITATE ESTE ȊN CURS ) , IAR PENTRU CELELALTE VOM PRIMI SOLICITĂRI DUPĂ APARIȚIA ACESTUI COMUNICAT .

TOT ȊN ACEST MOD(PRIN PERSOANELE DE CONTACT) VOR FI TRANSMISE ŞI DOCUMENTELE CE TREBUIE PREGĂTITE DE FIECARE CLIENT.

PERSOANELE DE CONTACT PENTRU  JUDEȚE SUNT :

ARAD
PLT.ADJ.ŞEF(R)
BOHAN VASILE          
0756.524.473
BACĂU
COL.(R)
ENEA NECULAI              
0744.138.866
BRĂILA
AD.ŞEF
STOIAN DUMITRU                                               
0764.982.978
CĂLĂRAŞI
COL.(R)
TATU COSTICA                            
0722.353.539
CONSTANȚA
LT.COL (R)
BURLACU
0748.608.652
MARAMUREŞ
M.M.Pr.(R)
POP VASILE                             
0758.376.284
MEHEDINȚI
PLT.ADJ.ŞEF
PETCU VIOREL                                   
0747.551.446
VRANCEA
COL.(R)
ILIE COSTEL                              
0744.909.757
TULCEA
COL.(R)
DEMIANOV
0741.248.478
GALAȚI
COL.(R)
LUNGU
0757.067.189
IAŞI
COL.(R)
ROSCA IULIAN                                                        
0756.858.896
SUCEAVA
COL.(R)
MORARU GHEORGHE                             
0740.060.204
TELEORMAN
COL.(R)
TEODORESCU
0784.658.414
GIURGIU
COL.(R)
LNICULESCU NICULAE                                     
0722.927.444
BUZĂU
COL.(R)
MARIN ION                                                           
0742.286.537
COVASNA
COL.(R)
MACAU C-TIN                                                 
0729.980.594
IALOMIȚA
PLT.ADJ.ŞEF (R)
BOTEANU  
0763.477.070
SIBIU
COL.(R)
RAU DORIN                                                             
0728.855.640

COMPLETARE   PERSOANE DE CONTACT :
DÂMBOVIȚA         COL.(R)                      CLIPEA ION                                       0788.807.070
SATU MARE            PLT.ADJ.ŞEF (R)    ARDELEAN ŞTEFAN                      0741.192.354
DOLJ
COL.(R)
POPA ANTONIO
0766.543.092
TIMIŞ
PLT.ADJ.ŞEF PR.(R)
PRALEA ION
0745.047.783
BOTOŞANI
PLT.ADJ.ŞEF PR.(R
AMARANDEI RAMIRU
0757.031.325
BISTRIȚA NĂSAUD
COL.(R)
IONITOAIA CONSTANTIN
0755.050.795
GORJ
COL.(R)
EPURE ALEXANDRU
0724.338.393
VÂLCEA
LT.COL.(R)
SPULBER
0745.084.190


    SUNTEM PE CALE SĂ STABILIM PERSOANE DE CONTACT ȊN ȊNCĂ 8-9 JUDEȚE ŞI MUNICIPIUL BUCUREŞTI . PERSOANELE INTERESATE DIN ACESTE JUDEȚE POT LUA LEGĂTURA DIRECT CU ORGANIZATORII .  MULTUMIM .

ORGANIZATORII                                                                                                                    


ACEST COMUNICAT VA FI TRANSMIS CĂTRE PRINCIPALELE SINDICATE ŞI ASOCIAȚII ALE MILITARILOR ȊN REZERVĂ CÂT ŞI CĂTRE SINDICATELE POLIȚIŞTILOR ŞI FUNCȚIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN ADMINISTRAȚIA PENITENCIARELOR CU RUGAMINTEA DE A-L POSTA PE PAGINA LOR ŞI DE A-L FACE CUNOSCUT CELOR INTERESAȚI .DE ASEMENEA ,RUGĂM SA FIE TRANSMIS DE FIECARE CITITOR MAI DEPARTE .

duminică, 3 noiembrie 2013

ȊNGRIJORARE
Nori de ploaie se adună
Dinspre Cluj spre Odorhei.
Unii vor să ne impună
Să jucăm cum cântă ei.
Minţile au luat-o razna;
Umblă zvonul deşănţat
Că-n Harghita şi Covasna
Vor să facă "stat" în Stat !
S-a udat de lacrimi pragul;
În Cristuru e prăpăd!
Imnul românesc şi steagul
Nu se-aud şi nu se văd !
Crişul, Mureşul , Târnava
Poartă jalea în aval.
Nesfârşită e gâlceava;
Nu e linişte-n Ardeal.
Munţii stau să răbufnească;
Fierbe galbenul podiş!
Vatra sfântă strămoşească
E tăiată-n curmeziş.
Se anunţă o furtună
Cu efect devastator:
Impostorii vor să pună
Pe cultură sigla lor.
Atmosfera prevesteşte
Un pericol iminent!
Tot ce sună româneşte
Capătă un alt accent.
Graiul nostru plâns pe vetre,
Legănat de cărărui,
E lovit mereu cu pietre
Ca un pom al nimănui...
Nu lăsaţi ca vorbitorii
Altor limbi pe-acest pământ,
Să ne umble prin istorii
Şi să muşte din cuvânt!
Neamul Românesc nu piere;
Dacii încă mai trăiesc!
Scoateţi steagul la vedere
Şi-n Ţinutul Secuiesc!
De pe stâncile străbune
Decebal ne dă curaj!
Faceţi imnul să răsune
Peste Mureş, pân-la Blaj!
Nu permitem celor care
Se pretind aici stăpâni,
Să ne calce în picioare
Demnitatea de români!

Biroul Opertiv al Filialei Constanţa