joi, 27 octombrie 2011

25 OCTOMBRIE LA CERNAVODĂ

         Membrii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor- filiala Constanţa, s-au deplasat în ziua de 25 octombrie 2011 în oraşul Cernavodă unde împreună cu membrii Asociaţiei Civice Viitor pentru Cernavodă şi elevii Cercului de istorie de la Liceul Anghel Saligny au sărbătorit într-un mod inedit Ziua Armatei Române.

         În spaţiul pus la dispoziţie de asociaţia civică, elevii au prezentat materiale despre luptele duse de armata română pentru apărarea Dobrogei în anul 1916, despre înzestrarea şi echiparea armatei române , surprinzînd plăcut prin diversitatea surselor bibliografice utilizate.
Col.(r)Remus Macovei- preşedintele ANCE- filiala Constanţa şi profesorul dr.Costin Scurtu- şeful Muzeului naţional de istorie militară”Ferdinand I”-filiala Constanţa 


au subliniat în intervenţiile lor faptul că ziua de 25 octombrie are mai multe semnificaţii pentru locuitorii localităţii Cernavodă:
 • La 25 octombrie 1916, după o rezistenţă eroică a militarilor din Divizia 2 Infanterie, Cernavoda a fost ocupat de trupele bulgare şi turceşti.
 • La 25 octombrie 1944, Regimentul 36 Infanterie care îşi avea garnizoana de dislocare la pace în Cernavodă , având militarii încorporaţi din zona limitrofă a acestei localităţi, a fost una din unităţile care a participat la eliberarea ultimei brazde de pămînt românesc
         S-a prezentat deasemenea faptul că autorităţile române au acordat o atenţie deosebită cinstirii memoriei tuturor militarilor, români şi străini, căzuţi în luptele de pe teritoriul românesc, prezentînd în mod deosebit operele comemorative de război din Dobrogea.
Începînd cu ora 11.00 participanţii s-au deplasat la Monumentul Eroilor din parcul central al localităţii alăturîndu-se numeroşilor locuitorilor prezenţi la ceremonialul militar şi religios organizat de primăria Cernavodă.

         După ceremonialul religios şi depunerea de coroane de flori, corurile primăriei şi Şcolii “Mircea Eliade”, acompaniate de fanfara oraşului Cernavodă au încîntat audienţa cu un potpuriu de cîntece patriotice, din care nu au lipsit Treceţi batalioane române Carpaţii, Marşul lui Iancu, Noi suntem români, Tricolorul.

         Este demn de apreciat faptul că în organizarea acestor festivităţi autorirăţile locale au pus mult suflet, rezultatul fiind pe măsură.
         La festivităţi au participat toţi membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate din Cernavodă.

Col.(r) Remus Macovei

sâmbătă, 15 octombrie 2011

LIPSĂ DE TRANSPARENŢĂ SAU SECRET MILITAR?


PENSIONARII MILITARI POT SĂ-ŞI IA GÂNDUL DE LA PRIMIREA BULETINELOR DETALIATE DE CALCUL
A PENSIILOR REVIZUITE!

Un mare număr de pensionari militari, îngrijoraţi de faptul că nu pot să verifice veridicitatea datelor cuprinse în deciziile de pensii recalculate sau revizuite, au înaintat Caselor de Pensii Sectoriale ale M.Ap.N. şi M.A.I. cereri prin care solicitau să primească buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani, al punctajului mediu anual.

De la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. nimeni nu a primit nici un răspuns, cu toate că termenul legal de 30 zile a fost depăşit cu mult.

De la Casa de pensii Sectorială a M.A.I. domnul Tănase Ştefan a primit un răspuns care impune cîteva comentarii:

- Este un răspuns standard, semnat de directorul Casei de pensii Sectoriale a M.A.I., comisarul şef de poliţie Nuţă Gheorghe Paul, care nu are nimic de a face cu conţinutul cererii înaintate de petent. Domnul comisar şef nu face altceva decît să reproducă textual articolul 21, aliniatele (1) şi (2), din Anexa nr.3 a O.U.G. nr.1/2011. 
 

- Spre deosebire de M.Ap.N., unde numele persoanelor care îşi bat joc de legile în vigoare sunt secrete, acestea ascunzându-se în spatele unor semnături şi ştampile, la M.A.I. măcar pensionarii ştiu împotriva căror persoane să-şi îndrepte acţiunile în justiţie.

- Răspunsul reprezintă un refuz clar şi nejustificat de a soluţiona favorabil cererea unei personae îndreptăţită printr-un interes legitim. Invocarea faptului că “Norma legală în vigoare nu prevede ca decizia de pensie revizuită să fie însoţită şi de buletinul de calculNU JUSTIFICĂ refuzul eliberării la cerere a documentului respectiv.

- Domnului comisar şef de poliţie Nuţă Gheorghe Paul îi aducem la cunoştinţă faptul că pe timpul dezbaterii proiectului de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 1/2011 în Comisia pentru munca şi protectie socială a Camerei Deputaţilor, amendamentul nr.23 propus, care prevedea că Deciziile de pensie revizuite se comunică beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii, împreună cu buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani, al punctajului mediu annual, pentru că pensionarii trebuie să fie în deplină cunoştinţă de cauză atunci când sunt interesaţi să-şi exercite dreptul la contestarea deciziilor de pensii revizuite, conform prevederilor legale , a fost respins din cauza costului de expediere al buletinului de calcul, cu precizarea că “ acesta se expediază numai la cerere”.

- Trebuie menţionat faptul că la nivelul Caselor teritoriale (judeţene) de pensii există instrucţiuni transmise de CNPAS prin adresa nr.1594/DP/09.04.2003, conform cărora, la solicitarea pensionarilor, casele de pensii au obligaţia să elibereze copii după buletinul de calcul al pensiei, lista cu datele privind activitatea în muncă şi lista cu calculul punctajului mediu anual. (Informaţie preluată de pe siteul Casei Jud. de Pensii Prahova http://www.pensiiprahova.ro/index.php?pg=intrebari&limita=3776, răspunsul pentru dna Baluta Elisabeta).
Având în vedere că CNPAS (actuala CNPP) coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic Casele Sectoriale de Pensii ale M.Ap.N. şi M.A.I., conform Legii nr.263/2010 şi H.G.nr.233/2011, respectivele instructiuni ar trebui sa fie aplicate si în cadrul acestora.

- Formularea, ce s-a dorit a fi percepută fără replică, cu care se încheie răspunsul, “Norma legală în vigoare nu prevede ca decizia de pensie revizuită să fie însoţită şi de buletinul de calcul”, asociată cu afirmaţiile doamnei general Lupu Maria, precum că “Algoritmul de calcul este complex, …multe amănunte tehnice, relevante doar pentru specialişti” (Observatorul militar nr.24/22-28 iunie 2011), ne transmit nouă, pensionarilor militari, un semnal suficient de clar că trebuie să ne resemnăm cu faptul că, în veci, nu vom reuşi să înţelegem cum ne-au fost recalculate/revizuite pensiile, că trebuie să luăm de bune datele pe baza cărora ni s-au stabilit cuantumurile ce le vom primi, fără posibilitatea de a le verifica şi, eventual, contesta în cunoştinţă de cauză.

 • Având în vedere prevederile art.190 din Legea nr.263/2011, conform cărora aplicaţia informatică utilizată la stabilirea pensiilor este publică, în cazul în care vom avea acces la ea, pentru a putea verifica corectitudinea întocmirii deciziilor de pensii, obligatoriu avem nevoie de buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani, al punctajului mediu anual.

În aceste condiţii, în care Casele de pensii Sectoriale ale M.Ap.N. şi M.A.I. fac eforturi disperate pentru a NU ne pune la dispoziţie aceste date, singura soluţie pe care o avem la dispoziţie este acţionarea în instanţă a tuturor celor vinovaţi.

Biroul Operativ al SCMD –Filiala Constanţa

sâmbătă, 8 octombrie 2011

Am protestat şi noi la Bucureşti

La mitingul organizat de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în ziua de 7 octombrie 2011, pe platoul din faţa Universitaţii Naţionale de Apărare “Carol I”, cu ocazia Zilei Internaţionale a Muncii Decente şi a deschiderii lucrărilor Adunării Anuale Parlamentare NATO, a participat şi o delegaţie a Filialei 1 Constanţa , format din 50 membri.

La miting au fost prezenţi cîteva mii de membri ai sindicatului, din Bucureşti şi din judeţe apropiate, dar şi un număr impresionant de reprezentanţi ai Societăţii civile(sindicate, federaţii sindicale, Fundaţia Facias, ONG-uri). Am rămas plăcut impresionaţi de organizarea acestui miting, militarii dovedindu-şi cu această ocazie abilităţile în domeniu. Deasemenea am mai remarcat prezenţa discretă a forţelor de ordine.
Ca niciodata, la mitingurile organizate de SCMD, au fost prezenţi un număr mare de generali, în frunte cu fostul şef al Statului Major General – generalul Mihail Popescu.

În cuvintele lor reprezentanţii pensionarilor militari dar şi ai Societaţii civile s-au referit la gravele probleme cu care se confruntă societatea românească, la necesitatea elaborării unui program coerent de acţiune civică şi acţiunea unitară a tuturor celor interesaţi de revenirea la normal a societăţii româneşti.

Cel mai huiduit personaj la acest miting a fost Preşedintele României , Traian Băsescu, dar nu au fost uitaţi nici Emil Boc, Gabriel Oprea, Traian Igaş sau Elena Udrea.
În cuvîntul său , preşedintele filialei constănţene a SCMD s-a referit la următoarele aspecte:
 • pensionarii solicită să fie respectaţi, au dreptul la o viaţă decentă şi nu la o ieşire rapidă, pe cît posibil pe cale naturală din sistem” aşa cum îşi doresc actualii guvernanţi.
 • pensionarii nu reprezintă cancerul bugetului românesc, aşa cum erau cu cinism acuzaţi de Traian Băsescu, adevăraţii vinovaţii găsinduse la Cotroceni şi Palatul Victoriei
 • pensionarii solicită respectarea prevederilor legale , inclusiv cele ale Legii 263/2011,, privitoare la indexarea pensiilor.
 • pensionarii nu pot accepta inpozitarea pensiilor, care ar insemna diminuarea şi mai accentuată a veniturilor de mult devenite insuficiente.
 • este necesară atragerea la acţiunile SCMD şi a personalului activ în cîmpul muncii şi a tinerilor, deoarece dacă nu se va elabora un plan pe o perioadă medie şi lungă de timp pentru rezolvarea problematicii pensiilor , vor ajunge şi ei în aceeaşi situaţie ca noi.
 • Este absolut necesar ca la nivel local şi central să se acţioneze pentru desfăşurarea în perioada imediat următoare a unor acţiuni ferme a tuturor forţelor interesate de înlăturarea actualilor guvernanţi care prin incompetenţă au adus România în colaps economic şi social.
   

În finalul mitingului manifestanţii au aprobat în unanimitate textul Platformei Civice, care reprezintă programul de acţiune al Societăţii civile.
Biroul Operativ al SCMD –filiala Constanţa.

sâmbătă, 1 octombrie 2011

APEL CĂTRE PENSIONARII ROMÂNIEI

         Cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vîrstnice, noi membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Partidului Popular şi al Protecţiei sociale şi Sindicatului Pensionarilor, în condiţiile în care actualii guvernanţi amplifică batjocorirea şi umilirea pensionarilor vă rugăm să aveţi în vedere următoarele aspecte:
         
          NU UITAŢI!
 • Reprezentaţi categoria socială cea mai cinstită din România,care prin munca depusă aţi creat active productive care au dus faima ţării ( utilaje petroliere, tractoare şi utilaje agricole,locomotive, nave,armament , mobilă ,încălţăminte şi îmbrăcăminte,etc)
 • Aţi fost scoşi din producţie, în condiţiile prevăzute de lege, primind o pensie pentru care aţi cotizat pe parcursul a 30,35, 40 şi peste 45 ani şi care ar fi trebuit să vă asigure un trai decent.
 • Aţi îndurat frigul, întunericul şi foamea în perioada comunistă pentru ca România să-şi plătească datoriile externe, cu care totuşi au fost realizate investiţii profitabile pentru toţi românii: combinate siderurgice,rafinării, hidrocentrale, sisteme de irigaţii,centrala nucleară, canalul Dunăre –Marea Neagră,Transfăgărăşanul, Palatul Parlamentului.
 • Sunteţi vinovaţi în faţa autorităţilor pentru că experienţa de profesională şi de viaţă v-au format un sistem de valori bine conturat în care minciuna, furtul şi lipsa responsabilităţii civice nu se regăsesc.
 • Toate afirmaţiile prin care actualii guvernanţi încearcă să justifce actuala criză a sistemului de pensii sunt false, ele fiind expresia principiului “devide et impera”. Dintre acestea enumerăm doar următoarele:
 1.   Există 1 milion de români care beneficiază ilegal de pensii şi doar în momentul în care aceştia nu vor mai beneficia de aceşti bani, fondurile vor fi suficiente pentru asigurarea unor pensii decente.
 2.  Pensionarii reprzintă una din zonele cancerigene ale bugetului de stat”.
 3.  Pensionarii nu o duc atît de rău pe cît o duc tinerii.
 4.  Din cauza pensiilor nesimţite, ceilalţi pensionari o duc din ce în ce mai rău.
 5.  Specialiştii economici arăta că adevăratele cauze ale actualului deficit al bugetului de asigurări sociale sunt deciziile eronate sau neputinţele politice, ele provocînd 58,7% din acesta, astfel:
              - pierderea a 562.200 locuri de muncă faţă de anul 2007- 28,4%;
              - transferul către pilonul doi de pensii – 15,7% ;
              - introducerea beneficiarilor dinsistemul de apărare în sistemul public de pensii – 5,4%;
              - tăierea salariilor bugetarilor cu 25% în 2010 – 4,8%;
              - introducerea pensiei minime garantate – 4,4% .
 6. Actualii guvernanţi nu au un program pe termen mediu şi lung pentru însănătoşirea sistemului de pensii, cei numiţi în funcţii fiind incompetenţi, corupţi sau specialişti în basme populare(Alba ca Zăpada, etec) .


PENTRU A SCHIMBA CEVA- IMPLICAŢI-VĂ!
 • Acţionaţi pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi de necolectarea taxelor şi impozitelor şi ambiguitatea managementului fondurilor pentru investiţii în Pilonul II de pensii administrate privat.
 • Solicitaţi guvernanţilor să prezinte în faţa naţiunii situaţia datoriei externe
 • Obligaţi guvernanţi să justifice ultimul cent provenit din împrumuturi externe şi să utilizeze aceste fonduri în interesul populaţiei şi nu doar al clientelei politice.
 • Acţionaţi cu fermitate pentru interzicere dezbinării diferitelor categorii de pensionari sau socio- profesionale.
 • Acţionaţi în judecată toate autorităţile care vă încalcă drepturile şi odată obţinute hotărîri judecătoreşti favorabile obligaţi aceste autorităţi să le respecte
 • Solicitaţi guvernanţilor să respecte legislaţia în vigoare, inclusiv prevederile Legii 263/2011 privind indexarea pensiilor.
 • Obligaţi actualii guvernanţi să taxeze suplimentar averile mari, multe din ele obţinute pe căi ilicite.Nu este corect ca pensionarii să renunţe la mîncare,la medicamente, iar cei bogaţi să nu fie solidari cu aceştia.
Preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate- filiala Constanţa
Col(r) Remus Macovei
Preşedintele Partidului Popular şi al Protecţiei Sociale - filiala Constanţa
Marin Măndescu
Preşedintele Sindicatului Judeţean Constanţa al Pensionarilor
Ioan Toma

INFORMARE


       În ziua de 30 septembrie 2011, la sediul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate Filiala Constanta s-a desfăşurat o conferinţă de presă, ocazionată de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vîrstnice.

       Acţiunea a fost organizată în colaborare cu reprezentanţii Partidului Popular şi al Protecţiei Sociale – Filiala Constanţa şi ai Sindicatului Judeţean Constanţa al Pensionarilor.
Preşedintele filialei Constanţa a SCMD, Col.(r) Remus Macovei a prezentat “Apelul către pensionarii României”, punctînd următoarele probleme:
 • Toate afirmaţiile guvernanţilor prin care aceştia încearcă să justifice actuala criză a sistemului de pensii sunt false, ele fiind expresia principiului “divide et impera”
 • Adevăratele cauze ale actualului deficit al bugetului de asigurări sociale sunt deciziile eronate sau neputinţele politice ale guvernanţilor
 • Actualii guvernanţi nu au un program pe termen mediu şi lung pentru însănătoşirea sistemului de pensii, cei numiţi în funcţii fiind incompetenţi, corupţi sau specialişti în basme populare.
 • Este momentul ca pensionarii să înţeleagă că numai prin unirea tuturor categoriilor de pensionari şi acţiuni ferme de protest în faţa sediilor prefecturilor pot obliga guvernanţii să acţioneze în favoarea rezolvării corecte a problemelor pensionarilor.
       Cdor.(r)conf. dr. Pompiliu Golea a abordat din punct de vedere economic problema pensiilor din România arătînd că actualul deficit bugetar a fost cauzat de măsurile populiste luate pe timpul campaniilor electorale, pierderii a peste 560.000 locuri de muncă faţă de 2007, transferului către pilonul doi de pensii, introducerea pensionarilor din sistemul de apărare în sistemul public de pensii, taierea salariilor cu 25% şi introducerea pensiilor minime garantate. Acesta a insistat pe necesitatea dezbaterii publice a problematicii pilonului doi de pensii private, deoarece avantajele îndepărtate şi poate iluzorii ale acestuia trebuie puse în balanţă cu gaura pe care o produce la bugetul asigurărilor sociale.
       În final col.(r) Remus Macovei a anunţat participarea unei delegaţii formate din 100 sindicalişti la mitingul de protest organizat de către SCMD în ziua de 7 Octombrie 2011- Ziua muncii decente- în Bucureşti pe platoul din faţa Academiei Militare.
Biroul Operativ al SCMD- filiala Constanţa