joi, 28 februarie 2013

FILIALA SCMD CONSTANŢA A ÎMPLINIT TREI ANI DE LA ÎNFIINŢAREMiercuri, 27 februarie 2013, la sala de conferinţe a Curţii Brâncoveneşti  din Constanţa a avut loc adunarea generală a Filialei SCMD Constanţa, în prezenţa a 106 membri. Au participat ca invitaţi col.(r)Mircea Dogaru, preşedintele SCMD, col.(r)Teodor Ichimescu, preşedintele filialei Galaţi, col.(r)Gheorghe Angheluţă, preşedintele filialei Mangalia şi av. Simona Sârbu. Au fost prezenţi membri de sindicat  din Constanţa, Topraisar, Medgidia, Basarabi, Cernavoda, Tuzla,Cumpăna, Techirghiol şi Mihail Kogălniceanu. Adunarea a avut loc exact în sala unde cu trei ani în urmă 20 de rezervişti au înfiinţat această  filial a  SCMD.
Col. (r) Remus Macovei, preşedintele filialei a trecut în revistă principalele acţiuni care au impus filiala constănţeană printre cele mai serioase şi active din ţară: cele 4 mitinguri organizate la Constanţa, din care la cel din ianuarie 2011 au participat peste 500 de cadre în rezervă şi în retragere de la toate asociaţiile din Constanţa; cele 3 pichetări ale sediului organizaţiei judeţene a PDL;  participarea la 4 mitinguri organizate de alte confederaţii sindicale din Constanţa;  participarea la toate mitingurile organizate de SCMD la Bucureşti, cu efective între 50 şi 150 de membri; organizarea de întâlniri cu reprezentanţi Comisiei senatoriale de apărare, cu reprezentanţii  USL; organizarea sau participarea la diferite ceremoniale de cinstire a memoriei eroilor neamului; organizarea unor conferinţe de presă şi participarea la emisiuni radio şi tv, în care s-a făcut cunoscut punctul de vedere al SCMD referitor la problematica pensiilor militare.
În memoria celor 11 membri care au decedat în această perioadă s-a păstrat un moment de reculegere.
Secretarul Filialei, col.(r) Cătălin Dănulescu a prezentat evoluţia situaţiei  membrilor  filialei: 2010-445; 2011-844; 2012-971. La sfîrşitul anului 2012 au plătit cotizaţia 478 de membri. Pe anul 2013 au plătit integral cotizaţia 145 membri, activitatea fiind în plină desfăşurare.
 Deoarece lt.col. Dumitru Ciocodei, vicepreşedintele filialei care trebuia să prezinte situaţia proceselor a fost internat în spital cu puţin timp înainte de începerea şedinţei, col.(r) Macovei Remus a prezentat şi situaţia la zi a proceselor:
-          Recalculare- 690 dosare; 509 admise;  61 în recurs la Curtea de Apel Constanţa; 101 declinată competenţa spre Tribunalul Bucureşti; 10 au renunţat.
-          Revizuire – 338 dosare; 24 pe fond la Tribunalul Constanţa;  269 în recurs la Curtea de Apel Constanţa; 41 respinse definitiv şi irevocabil ; 4 au renunţat.
Pentru cei  care au acţiunile definitive şi irevocabil respinse  s-a făcut precizările referitoare la  paşii de urmat pentru începerea acţiunilor la CEDO.
 Planul de activitate pe anul 2013, care a fost afişat pe site-ul SCMD timp de trei sâptămâni, a fost aprobat în unanimitate.
Col.(r) Mircea Dogaru a prezentat situaţia la zi a negocierilor cu reprezentanţii actualei puteri subliniind că rezultatele sunt nule, obţinându-se doar promisiuni şi amânări fără nicio încadrare în termene clare. Se impune tragerea la răspundere a celor care au comis grave ilegalităţi şi abuzuri pe timpul proceselor de recalculare/revizuire a pensiilor militare, în principal a lui Gabriel Oprea şi a gen bg. Maria Lupu. La cererea filialelor din zona Muntenia Sud -  s-a obţinut aprobările necesare pentru desfăşurarea unei pichetări a sediului USL din Bucureşti. Acţiunea are loc împotriva lui Traian Băsescu şi a slugii sale Gabriel Oprea, care are misiunea de a submina USL.
Obiectivele SCMD sunt în continuare emiterea unei ordonanţe de urgenţă care să readucă pensiile scăzute la cuantumul  din decembrie 2010, ordonanţă de urgenţă pentru anularea cap.IV din Legea 239/2009 şi aprobarea unei Legi a pensiilor miliatre până la finalul lunii  mai 2013.
Doamna av. Sîrbu Simona a prezentat câteva aspecte legate de elaborarea proiectului Legii pensiilor militare care este finalizat şi se află la dispoziţia ministrului Duşa şi a prezentat evoluţia situaţiei acţiunilor în instanţă pe revizuire şi necesitatea continuării acţiunilor la CEDO.
Col.(r) Remus Macovei a prezentat diferitele căi de acţiune preconizate a se desfăşura de către diferite filiale din ţară. Propune adunării să se acţioneze solidar cu Filiala Muntenia – Sud şi participarea la pichetarea de luni 4 martie 2013. Propunerea este votată în unanimitate. S-a stabilit ca la această acţiune să participle 30 membri, deplasarea urmând să se facă  pe cont propriu.
La  ultimul punct al ordinii de zi, cdor.(r) Filaret Sântion a şi mr.(r)  Silviu Işvanca au fost înlocuiţi în funcţiile de vicepreşedinţi de către col. (r)  Gheorghe Rohian şi plt.adj. (r) Nicolae Boroleanu.
Biroul Operativ al Filialei SCMD Constanţa

marți, 26 februarie 2013

Aiasta nu se poate, domnule Ponta!

La începutul lunii iunie 2012 s-a declanşat  scandalul avansărilor ilegale la Ministerul Apărării Naţionale. Noul ministru, generalul Corneliu Dobriţoiu, numeşte o comisie care să verifice corectitudinea avansărilor făcute în perioada 2011- 2012. La 4 noiembrie 2012 în urma analizei efectuate de această comisie,  M.Ap.N. a dispus revocarea ordinelor de avansare sau acordare a gradelor în rezervă pentru 835 de cazuri. În toate aceste cazuri s-a constatat nerespectarea condiţiilor prevăzute în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi în Normele privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României, aprobate prin prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M 105/2002. Generalul Corneliu Dobriţoiu promite că în aceste cazuri revocarea ordinelor de avansare sau acordare a gradelor în rezervă  este “doar o primă măsură”, urmând,  ca în situaţia în care comisia care analizează această chestiune va sesiza încălcarea legislaţiei,  să se meargă până la anchetă penală.
 Normal, România fiind o ţară membră NATO şi UE, toţi reprezentanţii centrelor militare sau asociaţiilor cadrelor în rezervă şi în retragere  care  au făcut propunerile şi au întocmit documentele pentru avansare sau acordare a noilor grade, toţi cei  din structurile centrale ale M.Ap.N. care au verificat şi aprobat aceste documente, toţi cei care au semnat ordinele de avansare sau acordare a noilor grade , cu încălcarea flagrantă a legislaţiei în vigoare, ar fi trebuit să fie cercetaţi şi sancţionaţi drastic pentru că acţiunea lor a creat  un deficit de imagine enorm Armatei Române. Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. Toţi cei vinovaţi au rămas în funcţii, iar reevaluatul mafiot Gabriel Oprea, cel care a patronat aceste ilegalităţi, imediat după alegeri a fost promovat vice prim ministru. În schimb, incomodul general Corneliu Dobriţoiu a fost îndepărtat din funcţia de ministru. În felul acesta, unul dintre cele mai jenante scandaluri în care a fost implicat M.Ap.N a fost “rezolvat”. Au fost identificate infracţiunile,  se cunosc vinovaţii, dar împotriva acestora nu s-a luat nicio măsură. Aşa a decis  factorul politic. Probabil în interesul naţional. Singurul lucru bun constă în faptul  că acest scandal nu a avut implicaţii financiare, gradele fiind acordate onorific.
Acum este în plină desfăşurare un alt scandal, care , ca un făcut, îl are în centrul ei  pe acelaşi   Gabriel Oprea. Este vorba  de scandalul pensiilor militare.Deşi  paguba adusă bugetului de stat este enormă,  se încearcă şi de această dată aplicarea aceleiaşi metode de muşamalizare a gravelor încălcări ale legii care s-au produs continuu pe timpul proceselor de recalculare/revizuire a pensiilor militare. Se încearcă bagatelizarea acestor nereguli, vezi doamne nişte subordonaţi obosiţi de complexitatea efortului depus ar fi greşit, bineînţeles neintenţionat. Nimic mai fals, domnule Ponta! Iată de ce:
-          23 august 2010 - Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naţionale emite ordinul M101 prin care ordonă ca eliberarea adeverinţelor cu veniturile realizate lunar de către cadrele în rezervă şi în retragere să se execute de către comandanţii centrelor militare, care erau obligaţi să şi semneze aceste documente. Conform prevederilor legii arhivelor  adeverinţele şi certificatele se eliberează numai de către posesorii de arhive, iar aceste documente vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită şi menţionarea documentului din care rezultă acestea. Încălcare gravă a legii, care a declanşat nebunia adeverinţelor, a căror corectitudine nu a a putut fi verificată niciodată şi la adăpostul cărora s-au făcut marile abuzuri/ilegalităţi.
-           28 septembrie 2010 -  În urma Deciziei Curţii de Apel Cluj, procesul de recalcularea este suspendat, dar la M.Ap.N. procesul recalculării continuă şi la sfârşitul lunii decembrie 2010 se emit  decizii de recalculare ilegale.
-          Aceste decizii sunt contestate, la Comisia de Contestaţii a M.Ap.N. fiind primite aproximativ 28.000 contestaţii. Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea , nu ia nicio măsură pentru mărirea numărului membrilor acestei comisii , astfel că doar aproximativ 4.000 de contestaţii vor fi rezolvate în perioada 2011- 2012, acestea fiind emise  la termene care depăşeau cu mult  cele 45 de zile legale. Pensionari militari au întâmpinat mari greutăţi la declanşarea acţiunilor în instanţă din cauză absenţei hotărârilor Comisiei de soluţionarea a contestaţiilor, faptă care revine exclusiv în sarcina lui Gabriel Oprea.
-          Nemulţumiţi de deciziile primite pensionarii militari declanşeză peste 30.000 de procese împotiva M.Ap.N. şi a Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N.  În aproximativ  4.000 de dosare se obţin decizii definitive şi irevocabile ale Curţilor de Apel din întreaga ţară, de anulare a deciziilor de recalculare şi revenirea la pensiile de serviciu avute în decembrie 2010. Aceste hotărâri definitive şi irevocabile nu sunt aplicate de M.Ap.N.-ul condus de eminentul doctor în ştiinţe juridice, Gabriel Oprea.
-          1 iunie 2011 – Gabriel Oprea şi Maria Lupu anunţă definitivarea procesului de revizuire a celor 76.885 de pensii. La 9 iunie 2011, pe site-ul M.Ap.N., 7645 pensii apar ca fiind nemodificate, lucru imposibil din punct de vedere matematic. La 29 iunie 2011 pe acelaşi site, 7.455 din aceste pensii apar ca find mărite cu sume nesemnificative. Cineva, din conducerea M.Ap.N.,  a ordonat încălcarea legii, pentru mărirea artificial a acestor pensii. Operatorii au executat ordinul ilegal.
-          30 decembrie 2011- Se anunţă finalizarea acţiunii de revizuire a pensiilor şi emiterea deciziilor de revizuire a tuturor pensiilor militare. Decizia politică a fost executată!. În urma izbucnirii scandalului din anul 2013, comisia de audit a constatat însă că  un număr de 20.000 de dosare de pensie nu au fost  totuşi procesate. Doamna gen. Maria Lupu ar fi trebuit să îl informeze pe ministru. Dacă nu a făcut acest lucru trebuie să răspundă pentru emiterea  miilor de decizii de revizuire fără documente legale.Dacă ministru a fost informat , răspunderea îi revine integral.
-          Ianuarie 2012 - Gen.Maria Lupu anunţă că 85% din pensile revizuite au crescut, fiind contrazisă de Gabriel Oprea care anunţă că 92% din pensii au crescut. Mai mult Gabriel Oprea trimite scrisori electorale prin care anunţă pe cei 92% de pensionari fericiţi  că, datorită eforturilor sale supraomeneşti,  le-au fost mărite pensiile. Câteva mii dintre cei felicitaţi vor primi însă decizii de revizuire scăzute. Pentru a aplana scandalul şi a repara “onoarea” lui Gabriel Oprea, aceşti pensionari vor primi în perioada următoare 1, 2 sau 3 decizii succesive prin care pensiile acestora  vor fi mărite până la nivelul celor din decembrie 2010 sau crescute cu sume nesemnificative. În baza căror documente nu se ştie, la fel cum nu se ştie cine a dat acest ordin.Dar se poate afla foarte simplu. Cert  este că operatorii au executat şi acest ordin ilegal.
-          Gabriel Oprea semnând şi acceptând trimiterea scrisorilor către pensionari a încălcat legea pentru că elementele de identificare a persoanei sunt de strictă confidenţialitate, iar lista cu adresele pensionarilor militari, aflată la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. are un astfel de caracter, iar publicarea sau utilizarea fără asentimentul(aprobarea) persoanei este strict interzisă. Să nu  fi cunoscut juristul Gabriel Oprea acest lucru?
Este adevărat că nu ministrul apărării calculează pensile, dar la fel de adevărat este că ordinele ilegale, prezentate mai sus, date de Gabriel Oprea - ministrul apărării naţionale,  gen. Maria Lupu – şefa Direcţiei Financiar contabile din M.Ap.N. şi col. Dragoş Luncanu -  şeful Serviciului pensii militare din M.Ap.N., au fost executate de persoanele cu atribuţiuni legale în acest domeniu. În aceste condiţii  este anormal ca doar ultimii să răspundă. Aiasta nu se poate,domnule Ponta! Nimeni nu este mai presus de lege, conform Constituţiie României.
Domnul Ponta  este în eroare atunci când afirmă că dacă statul a greşit, sau cei din instituţiile statului  au calculat pensiile greşit, nu plătesc pensionarii, ci plătesc cei de la stat. Aiasta nu se poate, domnule Ponta! Legea 263 /2010 este foarte clară, sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiari. Aici sunt două situaţii distincte. Pentru pensionarii militari care au prezentat documente false, s-au folosit de argumente ilegale( influenţă politică,relaţii personale, şpagă,etc) pentru a primi pensii mărite, fără nici cea mai mică ezitatre, trebuie să răspundă inclusiv penal,pensile trebuiesc aduse la valoarea lor normală, iar sumele primite necuvenit, recuperate integral. Pentru pensionarii cărora le-au fost mărite pensile din ordin, fără ca ei să ştie acest lucru, pensile acestora trebuie să revină la valoarea reală, iar sumele primite necuvenit, printr-o iniţiativă legislativă să fie anulate.
 Domnul Ponta declară că nicio pensie militară nu se va recalcula. Aiasta nu se poate, domnule Ponta!  În calitatea dumneavoastră  de fost procuror ar fi trebuit, având în vedere că 20.000 decizii de revizuire au fost  eliberate fără procesarea documentelor legale şi  că pe timpul auditului au fost descoperite documente false în baza cărora au fost emise decizii de pensionare mărite, să decideţi imediat aplicarea legii în toate aceste cazuri, care implica obligatoriu recalcularea/verificarea  măcar a acestor pensii. Nemaivorbind de generalii din clica politică a lui Gabriel Oprea. Pagubele aduse bugetului sunt imense şi ele trebuie recuperate de la cei vinovaţi.
Este adevărat că problema pensiilor reprezintă o bombă atomică. Depinde împotriva cui va fi folosită. Sper că efectele distructive ale acesteia vor duce la eliminarea din sistemul militar a tuturor celor care au produs scandalurile avansărilor şi pensiilor militare. Sunt cam aceiaşi , aparent intangibili, pentru ei legile neavând nicio valoare. Au acoperire politică. Domnul Ponta are obligaţia să aplice legea astfel ca activitatea în M.Ap.N să intre în normaliatate. Aiasta se poate, domnule Ponta!
 Dacă  însă efectele distructive se vor abate asupra pensionarilor militari , domnul Ponta va avea o mare problemă de credibilitate, care mai devreme sau mai tîrziu îi va afecta foarte serios cariera.
Am crezut în “Dreptate şi adevăr”, dar am fost crunt înşelaţi de Traian Băsescu şi  gaşca  sa portocalie, din care un loc de cinste revenea reevaluatului mafiot Gabriel Oprea. Domnul Victor Ponta a promis”Dreptate până la capăt”. Acest lucru însă vrea să-l realizeze cu şi în favoarea aceluiaşi Gabriel Oprea, devenit între timp şi trădător cu patru stele. Aiasta nu se poate, domnule Ponta! Dacă doriţi să dovediţi că vă deosebiţi total de adversarul dumneavoastră  politic,  trebuie să aveţi tăria  să-l îndepărtaţi imediat  din apropierea dumneavoastră pe mafiotul reevaluat!

Col.(r) Remus Macoveiluni, 25 februarie 2013

  ȊN ATENȚIA MEMBRILOR S.C.M.D. FILIALA 1 CONSTANȚA

      Ȋn data de miercuri 27.02.2013 ora 17.00, în Sala de Conferinţe de la Curtea Brâncovenească (str.Vasile Lupu nr.34-36 )va avea loc Adunarea Generală a Filialei 1 Constanţa a S.C.M.D.
Activitatea este prilejuită de aniversarea a 3 ani de la înfiinţarea filialei.La adunare va participa preşedintele S.C.M.D. Col.(r.) Dogaru Mircea.
Ordinea de zi este următoarea:
  1. Raport de activitate –prezintă Col. (r.) Macovei Remus.
  2. Analiza situaţiei efectivelor şi plăţii cotizaţiei- prezintă Col. (r.)Dănulescu Cătălin.
  3.Analiza desfăşurării acţiunilor în instanţă ale membrilor filialei – prezintă Lt. Col. ( r. ) Ciocodei Dumitru.
  4. Completarea şi aprobarea Planului de Activităţi pe anul 2013.
  5. Stabilirea şi aprobarea modalităţilor de acţiune pentru perioada următoare.
  6. Completarea Biroului Operativ a Filialei 1 Constanţa a S.C.M.D.

BIROUL OPERATIV AL S.C.M.D. FILIALA 1 CONSTANȚA

joi, 21 februarie 2013DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACTIUNE C.E.D.O.
1.  DECIZIA  CIVILA PRONUNȚATĂ DE CURTEA DE APEL CONSTANȚA ÎN COPIE LEGALIZATĂ DE LA INSTANȚĂ (se obţine de la Arhiva Civilă a  Curţii de Apel), cu meniţunea ,,IREVOCABIL’’.
Cu Decizia Civila se merge la  arhiva civila a Tribunalului pentru a se obţine - SENTINȚA CIVILĂ PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL CONSTANȚA ÎN COPIE LEGALIZATĂ.
2. TRADUCERILE LEGALIZATE ALE DOCUMENTELOR DE MAI SUS.
3. TOATE DOCUMENTELE PERTINENTE ÎN COPIE ( in 2 EXEMPLARE) :
- C.I.
- decizia de pensie initiala: Lg 164,179,...
- decizia de revizuire a pensiei ( dec. 2011 si altele primite ulterior)- doar prima fila (fara buletinele de calcul.)
- decizie de recalculare pensie ( dec.2011)
- alte documente: dovada credite in derulare, cheltuieli curente, ceilalti membri ai familiei nu au venituri, au copii in intretinere ( pentru a dovedi vatamarea).
4. COPIA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE ŞI A BULETINULUI DE IDENTITATE (LA FEMEI ŞI COPIE DE PE CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE).
Costuri:
  • Costurile de expediere către STRASSBOURG şi de tehnoredactare a cererilor sunt de 70 RON/PERSOANĂ.
  • Onorariul de avocat a fost deja achitat conform întelegerii.
  • Costurile de traducere: 85 RON X 2 /PERSOANĂ/HOTARARE JUDECĂTOREASCĂ (Decizia Civila-85lei si Sentinta Civila-85lei).
Notă : toţi membrii de sindicat care au decizii definitive şi irevocabile ( din tabelul de mai jos)  care doresc să meargă mai departe cu procesul la C.E.D.O.,trebuie să aibă cotizaţia plătită la zi.

TABEL CU MEMBRII FILIALEI S.C.M.D. CONSTANȚA CARE AU DECIZII DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE
NR.    CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE
1
BERBECE DUMITRU
2
BOCANCEA COSTICĂ
3
BUDĂU GHEORGHE
4
CONSTANTIN RODICA
5
FRATU GHEORGHE
6
GANE VASILE
7
GATU FLORIN
8
GRIGORAŞ VASILE
9
ION MARIA
10
LEONTE AUREL
11
MALICIUC IOAN
12
MANCAŞ IONEL
13
MATEI ADRIAN
14
MIȚARU GHEORGHE
15
MOŞOIU IONIȚĂ TRAIAN
16
NEDELCU ALEXANDRU
17
PERHAIȚA ZACHEI
18
ORZU VIOREL
19
PÂRVAN ION
20
POPESCU DORIAN
21
RADU ION (n.1952)
22
RUSU IONEL
23
SĂPUNARU FELICIA
24
SIMION GHEORGHE
25
SLABU NICOLAE
26
SLUSARCIUC MUGUREL
27
STAN ION (n.1959)
28
TARĂU IOAN
29
TARÂȚĂ ANTON ADRIANA
30
TOANCĂ LIVIU
31
ȚARINĂ FLORINEL VIRGIL
32
VINȚEANU EUGEN
33
ZĂRNESCU LIVIU IULIAN


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 S.C.M.D. CONSTANȚA