vineri, 31 mai 2013

ZI ISTORICĂ PENTRU REZERVIŞTII MILITARI CONSTĂNŢENI


   Vineri, 31 mai 2013, Instituția Prefectului Județul Constanța, alături de filialele constănţene ale  Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere”Horia Măcellariu”, Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate şi Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”,  au organizat  un ceremonial cu ocazia „Zilei Rezervistului Militar”.
Începând cu ora 10.00 s-a vizitat foto-expoziţia intitulată “Patrie , Onoare , Demnitate”, la realizarea căreie care au contruibuit reprezentanţii Muzeului Marinei, Muzeului Militar “Ferdinand I” şi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi. Pe ce 20 de panouri  au fost  prezentate aspecte semnificative din activitatea  marilor unităţi şi unităţi dobrogene aparţinând Marinei Militare, Trupelor Terestre ,Aviaţiei Militare şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi,
În sala “Remus Opreanu”, în faţa unui auditoriu format din 150 de rezervişti militari, au ţinut alocuţiuni: domnul Selamet Iucsel, subprefectul  Judeţului Constanţa; domnul Cristinel Dragomir, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa; domnul, contraamiralul Alexandru Mârşu, comandantul Flotei Militare; domnul gen.(r) Constantin Gheorghe, preşedintele Uniunii Naţionale a Veteranilorde Război din judeţul Constanţa; domnul  gen.lt.(r) Constantn Zeca,preşedintele Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere”Horia Măcellariu”; col. Constantin Marin, preşedintele Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “Tomis”din MAI şi col.(r) Remus Macovei preşedinte al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate şi Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”.
A fost o zi istorică pentru rezerviştii militari pentru că pentru prima dată după 1990 la această adunare  festivă au participat reperezentanţi ai tuturor asociaţilor din M.Ap.N., MAI, SRI şi STS.
Domnul subprefect Selamet Iucsel a înmânat apoi diplome de excelenţă preşedinţilor tuturor organizaţiilor şi asociaţiilor rezerviştilor militari din judeţul Conatanţa.
În încheierea festivităţii  Fanfara Reprezentativă a SMFN , dirijată de col.Cornel Ignat, a încântat asistenţa cu un program care a conţinut marşuri, melodii populare  şi tradiţionalul “La mulţi ani”

Col.(r) Remus Macovei

joi, 23 mai 2013


  Astăzi, 22 mai a.c., PL nr. 121/2013 a fost aprobat în Senat cu unanimitate de voturi. Față de forma inițială promovată de inițiatori, proiectul de lege a suferit o serie de modificări, având în prezent următorul conținut:
Propunere legislativa privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
        Art.1 – (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc in cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se efectueaza incepand cu luna urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege.
(2¹) In cazul in care beneficiarii pensiilor prevazute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare dupa data inscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adauga la cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin. (1).
(3) Cuantumul pensiei cuvenit pentru luna decembrie 2010, prevazut la alin. (1), se mentine in plata pana cand cuantumul pensiei rezultat din inmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decat cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
       Art.2 – (1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculate de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea 263/2010, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens”.
        
        Cu certitudine, în forma adoptată de Senat, cu bune și rele, proiectul noului act normativ nu este perfect și nu satisface pe deplin așteptările colegilor noștri. Cu toate acestea, noua lege va repara o mare nedreptate la care au fost supuși zeci de mii de camarazi.
        Ca aspecte pozitive pot fi inventariate următoarele:
       - adoptarea ca atare a proiectului, cu posibilitatea de a intra în vigoare întrun interval de timp scurt, după ce va fi aprobat și în camera decizională, respectiv Camera Deputaților;
       - faptul că nu vor fi puse în aplicare deciziile “privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale”, emise de Casa de pensii sectoriala a MApN; nu se vor mai emite decizii noi de acest gen.
  La negativ pot fi menționate:
       -  neaplicarea indexării de 4%, amendament care a fost respins la comisiile de specialitate;
           - “înghețarea” cuantumului pensiei în condițiile art.1, pct. (3);
      - nu se vor recupera sumele pierdute din decembrie 2010 pana in prezent.
      Menționăm faptul că această lege, dacă va trece și de Camera Deputaților, va funcționa practic doar până la intrarea în vigoare a noii legi privind pensiile militare de stat, eveniment estimat a se întâmpla, cel mai târziu, la începutul anului viitor.
      Până la finalizarea acestui proces legislativ, reținem atenția colegilor noștri că este absolut necesar să continuăm demersurile noastre de contestare a deciziilor emise de casele de pensii sectoriale, atât la emitent cât și în instanțele de judecată.
        Vom reveni cu alte precizări după votul din Camera Deputaților.

COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN Monica

vineri, 17 mai 2013

Nevoia de responsabilitate şi disciplină în cadrul SCMD

COMUNICAT AL FILIALELOR DIN ZONA DE SUD –EST
 Am fost neplăcut surprinşi de comunicatul conducerii filialei SCMD Craiova referitor la amânarea aprobării Legii reparatorii în Senatul României. Plecând de la premiza că acţiunea  domnului col.(r) Ioan Mişu Naon şi a colegilor dumnealui  a fost onestă,  se impun trei întrebări:

  • În ce calitate solicită   domnul col.(r) Ioan Mişu Naon punctul  de vedere  al tuturor filialelor,  care să fie  înaintat, culmea,  conducerii SCMD?
  • De ce nu a solicitat domnul col.(r) Ioan Mişu Naon părerea filialelor înainte de a o ruga pe doamna senator să susţină amendamentele?
  • Dacă domnul col.(r) Ioan Mişu Naon a  evaluat  impactul pe care demersul  său îl poate avea  asupra imaginii SCMD şi asupra tuturor pensionarilor militari?
Cu certitudine, prin demersul  său, col.(r) Ioan Mişu Naon a  afectat grav imaginea SCMD  în rândul tuturor pensionarilor militari şi a slăbit încrederea membrilor  în capacitatea conducerii SCMD de a le  reprezenta  interesele  pe timpul negocierilor cu reprezentanţii Guvernului sau ai Parlamentului.
Prin acţiunea sa  domnul col.(r) Ioan Mişu Naon a compromis efortul de lungă durată  depus de conducerea SCMD pentru rezolvarea cât mai urgentă a problemei pensiilor militare scăzute.
Amintesc şi situaţia jenantă de la începutul lunii martie, când, în loc să fie prezentată în Parlament, spre adoptare, Legea reparatorie elaborată în urma negocierilor dintre delegaţia SCMD şi domnul ministru Mircea Duşa, spre dezbatere, a fost  introdus un alt proiect, la elaborarea căruia  a  contribuit  şi  un grup de membri ai SCMD. În acest fel în loc să avem legea aprobată până la sfârşitul lunii martie, aşa cum a promis domnul Mircea Duşa, în numele USL-ului, s-a ajuns  la o întârziere de aproximativ două luni.  Iar  noi  ne desfăşurăm activitatea  sub presiunea timpului, care nu iartă.
Ţinând cont de toate aceste aspecte considerăm că este absolut necesar ca astfel de acţiuni pripite să înceteze. Deasemenea  este absolut necesar ca toate negocierile să fie purtate de comisia de dialog a SCMD, care are obligativitatea de a ţine cont de toate punctele de vedere primite din teritoriu. Statutar  această comisie poartă întreaga responsabilitate pentru rezultatele negocierilor purtate.
În perioada imediat următoare, domnul  col.(r) Ioan Mişu Naon este obligat să îşi asume  responsabilitatea acestui demers  care poate afecta situaţia a foarte mulţi pensionari militari. Nu domnul col.(r) Mircea Dogaru! De asemenea, acesta este obligat  să îşi ceară scuze   doamnei senator Cristiana Anghel şi să solicite din partea acesteia să îşi retragă toate amendamentele, astfel că în şedinţa Senatului din 21 mai 2013 acest proiect să primească aprobarea Senatului. Spre binele tuturor pensionarilor militari.

Vicepreşedinte coordonator Zona de Sud–Est,
Col.(r)  Remus Macovei

joi, 16 mai 2013


  Noul model de contestatie nu inlocuieste contestatia de baza ci doar o completeaza, functie de situatia creata.
Pentru cei care au primit 2, 3, 4, 5 decizii de revizuire, optional se poate apela la acest model de contestatie, cu conditia ca deciziile de revizuire sa aduca modificari mai mult sau mai putin semnificative legate doar de cuantum (respectiv 2, 3 sau 4 lei in plus).
Daca deciziile 2, 3, 4, 5 prezinta modificari pe fond, opinam pentru modelul initial de contestatie.
Va prezentam mai jos noul model de contestatie.

DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul(a) ……………………………….., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, domiciliat în …………………, str. …………………. nr. …., bl. …., ap. …..,  sect. ….., posesor al CI seria ….. nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………….., CNP ……………………., cu dosar pensie nr. ……………,  depun  prezenta

CONTESTAŢIE
la Decizia nr. …………. din ………….   privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011, comunicată la ………………, prin care solicit:
A. ÎN PRINCIPAL:
         Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:
În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest cuantumul pensiei revizuite.

Domnule președinte,

Menționez ca îmi mențin motivația făcută în contestațiile anterioare, trimise dvs în lunile ……………. și …………… 2012, la care nu am primit un răspuns nici până la aceasta dată (sau - am primit un raspuns standard, dezamagitor), cu următoarele completări:

          1.Primirea mai multor decizii de revizuire a pensiei denota o lipsa serioasa de corectitudine si exactitate a procesului de revizuire in sine efectuat de casa de pensii. Incepand cu luna decembrie 2011/ianuarie 2012 pana in prezent am primit un numar de ……. Decizii de revizuire, astfel:
- Decizia nr. ……….  din ………...
- Decizia nr. …………… din ………………
………………………………………………

             2.La sfârșitul lunii ianuarie a.c. AVOCATUL POPORULUI a dat publicității ”Raportulul special privind consecințele eliminării pensiilor de serviciu” în concluzia căruia se stipulează următoarele:“aplicarea legislației de eliminare a pensiilor de serviciu s-a făcut cu nerespectarea textului din Constituție ce  a reprezentat temeiul legal, iar măsura preconizată a aduce economii la buget a adus de fapt cheltuieli suplimentare de cca 1 miliard de lei ”.
               Din interpretarea textului de mai sus rezultă clar că Legea nr. 119/2010 și OUG nr. 1/2011 sunt neconstituționale, cel puțin în parte!
             3Din multitudinea de aspecte neconstituționale și netemeinice care s-au întâmplat în procesul de recalculare/revizuire a pensiilor de serviciu pentru militari, vă supun atenției dumneavoastră doar cele legate de principiile dreptului câștigat, egalității de tratament și al nediscriminării. La data apariției Legii nr. 119 (30.06.2010), art. 180 din Legea nr. 19/2000  (ce reglementa pensiile pentru civili) materializa principiul drepturilor câștigate, menționând că în cazul în care în urma recalculării pensiei rezultă un cuantum mai mic față de cel aflat în plată, se menține acesta din urmă. De remarcat faptul că legiuitorul a avut grijă ca același principiu să fie inclus și în cuprinsul noii legi a pensiilor, respectiv Legea nr. 263/2010 (art. 169, pct. 5), cu toate ca OUG nr. 1/2011 nu cuprinde astfel de prevederi.
Tratamentul inegal și discriminarea la care am fost supus sunt subliniate și de faptul că activitatea mea nu a fost guvernată de dreptul muncii (fiind de natură contractuală), avand drept consecințe - printre altele - munca nenormată și lipsa carnetului de muncă. Inexistența unui astfel de document, în care să se consemneze cu acuratețe veniturile realizate, a făcut practic imposibilă aplicarea corectă a pricipiului contributivității, fie el aplicat chiar sub forma ipotetică „ca și cum aș fi contribuit la fondul de pensii”. Prin acceptarea, de catre Casa de pensii sectorială a ... , în calculul cuantumului pensiei, a unor documente indirecte eliberate  ...  am fost nedreptățit și discriminat în mod flagrant întrucât fizic este imposibil să se stabilească totalitatea veniturilor realizate (parte din documente au fost distruse conform legii, în funcție de termenul de păstrare). Mai mult, o parte dintre veniturile trecute în tabelul cu „Date și  elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual … ” sunt total nereale.
In aceste conditii ma confrunt cu imposibilitatea studierii si verificarii datelor care au stat la baza stabilirii drepturilor de pensie.
 Spre exemplu,  în perioada ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Având în vedere motivația de mai sus, coroborată cu motivele de drept și în fapt menționate în contestațiile anterioare, vă solicit domnule președinte ca prin hotărârea pe care o veti pronunța în cadrul comisiei pe care o prezidați să dispuneți Casei de Pensii Sectoriale a ...  să dispuneti revocarea Deciziei nr.  ...   privind revizuirea pensiei în baza OUG nr. 1/2011 și să fiu repus în drepturile mele de pensie dobândite legal, anterior lunii decembrie 2010.
            Anexez: Copia deciziei nr. …………..din ………….. privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011.
            Cu stimă,

            Semnătura ………………..                                      Data …………………..


DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
CADRUL ………………………………………………………………..

BIROUL OPERATIV AL SCMD FILIALA CONSTANTA

marți, 14 mai 2013GHID PENTRU ACŢIUNEA PENSIONARILOR MILITARI CARE AU PRIMIT DECIZII DE RECUPERARE SAU NOI DECIZII DE REVIZUIRE

    În ultima perioadă Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N a emis pe bandă rulantă noi decizii :
-          de recuperare – a unor sume de bani încasate „necuvenit”, ca diferenţe între unele decizii de revizuire emise din iniţiativa exclusivă a casei de pensii;
-         de revizuire – a pensiei legal stabilite în baza unor acte normative anterioare anului 2010.
  Vă propunem următoarele modalităţi de acţiune:
A.  Pentru deciziile de recuperare
Contestarea  deciziei în termen de 15 zile de la comunicare, la Tribunalul Constanţa, cu sprijinul avocatului SCMD;
-    Trimiterea unui raport către Directorul Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. prin care să solicitaţi să vi se comunice numele persoanelor care se fac vinovate de erorile/abuzurile care v-au afectat cuantumul pensiei, pentru a le putea acţiona în instanţă.
B. Pentru deciziile de revizuire     
    -   Contestatrea obligatorie în termen de 30 de zile de la comunicare;
    -    Cei care nu au acţiuni în instanţa de judecată le pot deschide acum, cu sprijinul avocatului SCMD;
    -    Cei care au acţiuni deschise  la Tribunalul Constanţa,  noua  decizie şi       contestaţia se depun la dosarul cauzei, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere, întocmită la sediul SCMD , din care să rezulte întenţia de a depune documentele la dosar înainte expirării termenului legal de 45 de zile pentru primirea răspunsului la  contestaţie;
-    Cei care au primit hotărâri  definitive şi irevocabile defavorabile la Curtea de Apel şi cei care au procese aflate pe rolul Curţii de Apel nu pot depune la dosar  noua decizie şi contestaţia, pe motiv că sunt probe noi în cauză. În acest caz este necesară deschiderea unui nou dosar, cu sprijinul avocatului SCMD;
              -    În toate situaţiile recomandăm trimiterea unui raport către Directorul Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. prin care să  se solicite numele persoanelor vinovate de schimbarea abuzivă, fără acordul pensionarului, a grupelor de muncă, pentru a le putea acţiona în instanţă.
   Pînâ la sfârşitul acestei săptămâni Departamentul Juridic al SCMD va întocmi  şi publica pe site-ul SCMD un model de contestaţie pentru cei care doresc să conteste ultimile decizii de revizuire emise de Casa Sectorială de Pensie a M.Ap.N.

Biroul Operativ al SCMD filiala Constanţa

sâmbătă, 11 mai 2013

   Vineri, 10 mai 2013, la Sala de spectacole a Cercului Militar Constanţa a avut loc Adunarea Generală a filialei constănţene a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.Ap.N. La activitate au fost invitaţi şi col.(r) Constantin Marin,preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI- filiala Constanţa şi col.(r) Remus Macovei, preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate- filiala Constanţa.
Activitatea a început cu un moment emoţionant – felicitarea amiralului Petre Anghel, cel care imediat după evenimentele din decembrie 1989 a înfinţat  filiala constănţeană a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.Ap.N, cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani.
A fost păstrat un moment de reculegere în memoria celor 114 membri care au decedat  în ultimii 4 ani.
Au fost prezentate materialele specifice unei astfel de acţiuni : darea de seamă, bilanţul activităţii financiar contabile, raportul comisiei de cenzori şi programul de activitate pentru perioada următoare.
S-a trecut la discuţii , ocazie cu care col.(r) Remus Macovei, preşedintele filialeiSindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate- filiala Constanţa, a supus atenţiei participanţilor  următoarele aspecte:

  - Este necesar ca în perioada următoare să analizăm şi la Constanţa posibilitatea înfiinţării unei uniuni, după modelul de la Craiova, a tuturor asociaţiilor cadrelor în rezervă şi în retragere, care  să reprezinte coerent,incisiv  şi eficient adevăratele problemele ale rezerviştilor militari, în condiţiile păstrării identităţii şi specificului fiecărei organizaţii.
   - Rezerviştii militari nu au  nicio garanţie a elaborării în regim de urgenţă a Legii reparatorii, care să asigure revenirea  pensiilor scăzute,  la cuantumul  lunii decembrie 2010, aşa cum actualii guvernanţi au promis.
- Reprezentanţii din teritoriu a tuturor asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere să facă presiuni asupra conducerilor centrale, pentru ca reprezentanţii acestora  pe timpul discutării  proiectului  Legii pensiilor militare, prin amendamentele propuse, să contribuie la îmbunătăţirea conţinutului acesteia.
- Trebuie să fim îngrijoraţi de cele două RIL-uri care vor crea reale probleme rezerviştilor care vor acţiona în justiţie,  urmare a erorilor/abuzurilor comise de reprezentanţii  Caselor de Pensii
- Toate asociaţiile cadrelor în rezervă şi în retragere să acţioneze cu fermitate pentru îmbunătăţirea imagiini Armatei Române şi în mod deosebit a rezerviştilor, prin organizarea unor acţiuni de amploare, care să aducă în atenţia opiniei publice rolul  jucat de militari în societatea românească. Un prim prilej este ocazionat de sărbătorirea Zilei Rezervistului, când la Constanţa, cu sprijinul Prefecturi şi Garnizoanei militare, rezerviştii din toate asociaţiile vor organiza o festivitate semnificativă.
În finalul adunării, după aprobarea documentelor discutate, a fost aleasă nouă conducere a filialei, care va fi condusă de gen.lt. (r) Constantin Zeca.
Cu speranţa materializării oportune a posibilităţilor de colaborare,urăm noii conduceri mult succes  în activitatea desfăşurată pentru  redarea  şi menţine demnităţi  celor care prin tot ce au făcut  pentru Armata Română şi România, merită respectul întregii societăţii.


Biroul Operativ al SCMD-filiala Constanţa