marți, 14 mai 2013

Raspuns al MApN la solicitarea Filialei SCMD Constanta


Domnului Colonel (r.) Macovei Remus


La petiţia dumneavoastră, adresată Ministerului Apărării Naţionale şi repartizată spre soluţionare Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, vă comunicăm următoarele:  

1. În vederea punerii în aplicare a direcţiei de acţiune „Revizuirea cadrului normativ specific domeniului apărării, managementului carierei militare, salarizării şi sistemului de pensii ocupaţionale pentru militari”, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 45 din 21 decembrie 2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale a elaborat un proiect de lege privind pensiile militare de stat.
 Conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, forma iniţială a proiectului de act normativ menţionat va fi supusă atât consultării preliminare instituţionale a structurilor interesate în aplicarea acestuia, cât şi consultării publice în condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Subliniem că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003, după momentul afişării proiectului de act normativ pe site-ul propriu şi la sediul instituţiei, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul în discuţie.
2. Proiectul de lege numărul Plx 109/2012 pentru abrogarea capitolului IV (art. 17-26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional se află înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, care va hotărî asupra formei finale a acestuia, în calitate de Cameră decizională.
3. În data de 12.03.2013, la iniţiativa unui număr de 14 senatori şi deputaţi, a fost înregistrată la Senatul României propunerea legislativă nr. B118/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, al cărei conţinut normativ vizează menţinerea în plată la cuantumul din luna decembrie 2010 a pensiilor care au scăzut în urma recalculării/revizuirii.
4. Proiectul de act normativ specific referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii cercurilor militare din Armata României este un document în lucru, care urmează să parcurgă etapele prevăzute de „A.N.S.-1, Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în Ministerul Apărării”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 68/2008.
Pentru finalizarea ordinului, urmează să fie analizate, prin prisma dispoziţiilor legale în vigoare, atât propunerile membrilor comisiilor de specialitate constituite la nivelul Statului Major General şi al celorlalte structuri centrale din Ministerul Apărării Naţionale, cât şi cele transmise de către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate.

SECRETAR DE STAT PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL, INFORMARE PUBLICĂ ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII PERSONALULUI

Vasile COSTEA
ŞEFUL DIRECŢIEI PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL
ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ
General de brigadă
dr. Florin MACIU