marți, 23 octombrie 2012

ELEVII CONSTĂNŢENI AU CINSTIT CUM SE CUVINE EROII CĂZUŢI ACUM 96 DE ANI ÎN BĂTĂLIA DE LA TOPRAISAR       
Movila Muratan este dispusă la aproximativ 7km. sud-sud-est de localitatea Topraisar. În zona aceasta acum 96 de ani a vut loc o cruntă confruntare între trupele germane conduse de mareşalul August von Mackensen şi trupele române conduse de colonelul Constantin Scărişoreanu. Dacă din punct de vedere al efectivelor situaţia era aproximativ egală, din punct de vedere al înzestrării lucrurile erau total diferite. Germanii erau înzestraţi cu armament modern, erau sprijiniţi de mitraliere, tunuri grele  şi aviaţie. Mackensen concentrase aici toată artileria grea germană şi bulgară de pe frontul dobrogean. Mai aveau avantajul experienţei acumulate pe câmpurile de luptă pe parcursul a peste doi ani de război.  Românii, în marea lor majoritate ţărani dobrogeni, erau înarmaţi cu puşti, multe dintre  ele învechite, iar puţinele mitraliere franceze, primite în ultima perioadă,  nu funcţionau corespunzător. Aveau experienţa a două luni de luptă, ocazie cu care la Bazargic şi Amzacea au demonstrat totuşi frumoase calităţi de luptători. Românii mai aveau avantajul faptului că ocupau poziţii de luptă amenajate din timp.  Înainte cu cîteva momente de începerea luptei militarii din brigada comandată de col. Stan Poetaş au solicitat aducerea în tranşee a drapelului de luptă şi în timp ce fanfara intona “Deşteaptă-te române!”, au jurat că nu vor părăsi sub nicio formă această poziţie.
        Bătălia a fost deosebit de crâncenă şi pentru prima dată în Dobrogea , trupele germane au fost silite să se îngroape la teren la doar 300m de poziţiile române. Între 19 şi 21 octombrie, la Movila Muratan,  sute de militari germani şi români vor face suprema jertfă. În ziua de 23 octombrie 1916, începând cu ora 13.30 , militarii români care apărau Topraisarul, au primit ordin să se retragă, având în vedere faptul că pe restul frontului , celelalte mari unităţi române şi ruse fuseseră înfrânte.
        În anul 1917 germanii, vremelnicii ocupanţi ai Dobrogei, vor ridica un monument, chiar pe Movila Muratan, menit să cinstească memoria celor peste 400 militari germani morţi în această zonă.
       După revenirea  Dobrogei la România, în anul 1922, a existat o iniţiativă pentru ridicarea unui monument şi pentru militarii români căzuţi la Movila Muratan, dar lipsa fondurilor şi în mod deosebit indiferenţa autorităţilor, au făcut ca acest lucru să nu fie posibil .
        Imediat după revoluţie, directorul Toplacer S.A. Topraisar, domnul Dumitru Florea, ca un bun român, are ideea construirii  unui astfel de monument şi face demersurile necesare realizării lui. Este sprijinit de doamna Aurelia Lăpuşan, care întocmeşte documentaţia şi obţine toate autorizaţiile necesare realizării  monumentului. Deosebit de utiă va fi contribuţia lt. col. Sandu Crintea, comandantul Regimentului 34 Mecanizat, care asigură meseriaşii şi forţa de muncă necesară. La 1 decembrie 1991, după 75 de ani, a răsunat din nou la Movila Muratan, “Deşteaptă-te române!”, cu ocazia inaugurării monumentului eroilor români jertfiţi în bătălia Topraisarului.
       Sâmbătă, 20 octombrie 2012, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor filiala Constanţa, în colaborare cu Primăria Topraisar, a organizat un ceremonial militar şi religios la Movila Muratan. Garda de onoare a fost asigurată de militarii Batalionului 341 Infanterie. După slujba de pomenire oficiată de preotul comunei, s-au depus coroane de flori la ambele monumente.
        La căminul Cultural din Biruinţa, elevilor de la Liceul „Emil Racoviţa” din Techirghiol, Grupul Şcolar Cobadin, Şcoala Gimnazială “Ion Borcea” din Agigea şi Grupul Şcolar  Topraisar, participanţi la acest eveniment, le-au fost prezentate pe larg aspecte legate de desfăşurare confruntării militare de acum 96 de ani. S-a subliniat necesitatea cunoaşterii sacrificiilor făcute de înaintaşii noştri şi  obligaţia de a cinsti aşa cum se cuvine aceşti eroi. Nu în ultimul rând s-a evidenţiat necesitatea  găsiri unor soluţii pentru ca aceste două monumente, unicat în Dobrogea,  să fie puse în valoare.


Preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor filiala Constanţa
Col.(r) Remus Macovei

vineri, 19 octombrie 2012

Manipulare versus educaţie

         
                           Comandor marină (rez)  dr. Golea Pompiliu

Motto

1.      Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui adevărate ;
2.      Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai naţiunii;
3.      Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai naţiunii;
4.      Poporul trebuie să creadă că şi ceea ce guvernele îi pregătesc spre a trai mai rău este tot pentru binele său;
5.      Poporul trebuie să aibă o gândire care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre cauze şi efecte ;
6.      Poporul trebuie dezobişnuit să problematizeze realitatea şi să acţioneze sub impulsul emoţiilor;
7.      Poporul trebuie obişnuit cu satisfacţii ieftine, care să-i ocupe timpul şi să-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare;
8.      Poporul nu trebuie să aiba acces la mijloace de informare completă, exactă, corectă şi obiectivă;
9.      Poporului trebuie să-i fie indus spiritul turmei;
10.  Poporul nu trebuie să creadă în existenţa strategiilor şi mijloacelor oficiale de manipulare
            (Avram Noam Chomsky reputat lingvist american, profesor emerit la
                  Massachusetts Institute of Technology)

Perioada postbelică a României a adus o dată cu tarele sistemului comunist (e
drept cu binecuvântarea conducătorilor politici ai aliaţiilor occidentali) necesitatea dictaturii dezvoltării. E drept într-o formă nefirească pentru poporul nostru ataşat valorilor occidentale! Dar asta a fost! La scara istoriei o luăm ca atare!  Cu sprijinul Băncii Mondiale (cu care specialiştii acelei vremi au ştiut să negocieze pe picior de egalitate) au fost create capacităţi productive (cu eficienţă este adevărat diferenţiată)  care au permis o dezvoltare economico –socială relativă a ţării noastre. Cu tot dogmatismul specific perioadei comuniste s-a format o elita intelectuală tehnică şi umanistă, profund naţională care şi astăzi se dovedeşte a fi deranjant de utilă în societatea noastră aflată în derivă. Era o ţară care în pofida faptului că făcea parte din lagărul comunist genera  respect în lume. Aveam respectul Americii, Israelului şi lumii arabe! Şi oprobiul Moscovei!  
            Criza sistemului comunist începând cu anii ¢80 ai mileniului trecut  a declanşat pe bună dreptate o serie de atitudini şi mişcări de protest şi în ţara noastră în contextul celor din ţările aservite sub o formă sau alta Moscovei. Ele au fost încurajate şi de cercuri din lumea liberă. În consens cu realitatea vremurilor ele au fost legitime. Finalul – mişcările din decembrie 1990, chiar dacă cadrul general internaţional şi intern rămâne încă o temă de cercetare pentru specialişti. Dacă mai există interesul....!
            În ţara noastră au început să fie vehiculate conceptele cultivate corect în lumea civilizată: democraţie, pluralism politic, stat de drept, economie de piaţă, cerere şi ofertă! Forme fără fond –să ne amintim de Criticele lui Titu Maiorescu!
            În anii 1990 -1996 alături de multe elemente toxice, a pătruns şi o literatură social politică şi economică de calitate care a permis aculturalizarea celor doritori de a se educa în spiritul valorior democratice. Putem cita maxima mentorului economiei de piaţă chineze Deng Xiaoping: „ Am deschis larg ferestrele către soare să intre aer proaspăt şi o dată cu el au intrat şi muştele”.... şi adaug eu care au infestat societatea noastră aflată în confuzie.
Am dezarticulat o economie, distrugând legăturile dintre unităţile  economice şi sociale. Contrar atitudinii noastre, polonezii au operat chirugical înlocuind capitalul de stat cu cel privat  cu condiţia păstrării valorii productive. Şi sunt singurii care în perioada 2008 -2010 au avut creştere economică în Europa!  
Şi-au continuat schimburile economice omnidirecţionale excluzând dependenţa totală de Uniunea Europeană. Nu au fost excluşi, pentru că fraţii Kaczynski şi-au manifestat în primul rând ataşamentul la valorile naţionale şi apoi la cele europene.
Noi avem un grad de dependenţă faţă de schimburile cu Uniunea Europeană de circa 80% ceea ce ne face vulnerabili la crizele lor!
            În ţara noastră au început pe fondul unor înverşunate lupte politice, distragerea poporului de la problemele reale de la valorile etice: educaţia pentru muncă, apartenenţa la valorile naţionale în contextul respectării valorilor europene. Şi altele!
A început un ciudat proces de privatizare cu distrugeri şi înstrăinări dubioase de active. Ba nu ne vindeam ţara ba ne-o vindeam! Concepte ieftine servind interese clientelare! Căci activele fie că sunt proprietate privată fie publică trebuie să aibă un singur scop să genereze valoare adăugată. Care agregată la nivel naţional ne dă ceea ce ştim cu toţii –PIB-ul! Ne-am deplasat atenţia către subiecte minore, cu impact emoţional. Aşa am creat o anomie a valorilor în societate.
            Am adus nu în rare situaţii, prin comportamentul nostru, la putere conducători  oameni cu falsă charismă pe care i-am declarat salvatori ai naţiunii. Au apărut servitori voluntari - vorba lui Boetius care au susţinut pe unii şi pe alţii pasional, Am uitat să le amintim că domniile lor sunt servitorii naţiunii – aşa cum zicea răposatul Ion Raţiu!
Aşa au apărut cratopluţii – acele categorii de politicieni care folosindu-se de putere au acaparat active economice ce le-au permis creşterea şi folosirea discreţionară a puterii. Să îl recitim pe Orwel cu  Ferma Animalelor ca să vedem natura umană!
            Occidentul ne-a privit  la început cu multă curiozitate, apoi cu uimire şi în final cu dezaprobare. Şi ulterior amestecat! Unii cu dorinţa sinceră de a ne integra în marea comunitate europeană! Alţii au văzut în luptele noastre intestine, oportunităţi pentru afaceri. Şi de ce nu, indirect chiar pentru reabilitarea economiilor lor prin folosirea de resurse ieftine. Unii politicieni şi-au cumpărat protecţia prin cedarea interesului naţional!
            După o deşănţată politică consumatoristă fără fundament economic, sub camuflajul capitalului speculativ străin şi aici mă refer la cel intra-firmă, după gogoaşa pieţei imobiliare, am ajuns la îndatorare, culmea, preponderent privată. Adică noi plătim azi peste 4.500 euro pe cap de locuitor pentru datoriile şi prosperitatea unora! Şi banii nu s-au regăsit în dezvoltare. Şi aşa am plonjat în criza discutabilă de la nivel mondial!
Şi astăzi căutăm conducători mesianici pentru salvarea noastră. Uitând ca avem nevoie de conducători responsabili dedicaţi poporului şi nu unor concepte abstracte precum austeritatea, deficit structural şi altele!
            Conceptul de austeritate implică o discuţie! Fernand Braudel  spunea că nu poţi să consum mai mult decât ceea ce îţi oferă capacităţile tale productive. Dar unde sunt capacităţile productive? Unde s-au volatilizat?
Profesorul Noam Chomsky spunea că mecanismele propagandei “albe” (oficială, integral asumată de guvern), “gri” (parţial asumată) şi “negre” (niciodată asumată) trebuie să promoveze imaginea unui guvern în permanenţă preocupat pentru ameliorarea condiţiilor tot mai sumbre ale viitorului. Politicile antipopulare dure se vor aplica gradual, pentru a se preveni ori atenua protestele sociale. În acest fel, cel mai mare rău devine suportabil dacă e administrat în porţii anuale, conform unui program anunţat.  (SIC!)
Şi de aici s-a născut un mit: trebuie mai întâi să ne fie rău ca pe urmă să ne fie bine! Generaţiile de ieri sacrificate pe altarul comunismului trebuie să continue jertfa!
Unora să le fie bine încă de acum! Cei care  vor progresul! Şi aş aminti ce spunea reputatul specialist în managementul schimbărilor Charles Handy: „ schimbarea e groaznică pentru cei cărora li se aplică. Şi e progres pentru cei care o aplică. Important este să păstrezi controlul”!  
Avem o predispoziţie ancestrală pentru intoxicări informaţionale! Nu vrem să gândim, sesizând legătura dintre cauze şi efecte! Media tabloidă ne-a îndepărtat de cartea fundamentală făcându-ne extrem de superficiali în gândire!
Ni s-a inoculat sentimentul individualismului uitând că de fapt comunitatea este aceea care aduce valoare adăugată! Şi în cadrul ei, fiecare ne aducem aportul! Ne-au copleşit satisfacţiile ieftine pe fondul erodării învăţământului şi educaţiei! Un prieten care s-a mutat în Canada mi-a spus cum se joacă copiii săi la şcoală! Elevii din şcolile canadiene şi nu numai, sunt puşi să joace responsabilităţi politice: guvern, parlament alte autorităţi! Şi discută, fac polemică constructivă.
Este falsă ideea că şcolile româneşti produc tâmpiţi! Sistemul este vulnerabilizat!
Un profesor universitar, parlamentar din zona portocalie, de altfel un om deosebit, a scăpat o dată porumbelul din gură! Starea învăţământului de azi este consecinţa schimbărilor dese fără discernământ, generate nu de rare ori de orgolii mărunte. De introducerea fără discernâmânt a unor concepte corecte în Uniunea Europeană! Dar schizoidizate la noi! Erodarea învăţământului nu mai permite componenţilor societăţii să problematizeze fenomenele şi procesele din societate lăsându-se pradă emoţiilor şi instinctelor atavice! O parte din media are culpe importante!
Avem încă la îndemână mijloace de informare corecte, serioase dar nu mai avem răbdarea şi antrenamentul de a le parcurge. Pe vremea răposatului le căutam şi le găseam cu greutate, dar cine voia se cultiva. Cu cafea, cu ţigări sub tejgheaua de la librărie, se mai găseau cărţile valoroase declarate caduce de securitate!
Ni se incubă, vorba profesorului Noam Chomsky, „instinctul de turmă”. „Să stimulezi sentimentul individual de culpă, de fatalitate, de neputinţă. Persoanele care nu mai au impulsul de a se revolta, devin o turmă şi sunt uşor de controlat” (SIC!).
În consecinţă quo vadis România?
Vin alegerile din 9 decembrie! Este momentul unei schimbări de atitudine nu numai formale! Politicienii să se reeduce ca oameni politici dedicaţi naţiunii! Căci ei trebuie să înţeleagă că termenul de politican este în realitate un eufemism! Şi noi ca oameni obişnuiţi trebuie să ne schimbăm! Noi suntem de fapt, cei care aducem la putere aleşii noştrii! Şi tot noi trebuie să le cerem socoteală! Sunt servitorii naţiunii!  
Eu sunt optimist! E drept unul prudent! Că o dată cu chiuretajul politic ce mai este de făcut, este momentul schimbării de mentalitate! Pentru toţi!
Şi încă un mic amănunt! Zilele astea, unele din notabilităţile europene venite la congresul popularilor de la Bucureşti, au rostit şi discursuri arogante! Chiar ameninţări voalate asupra celor care vor dori să schimbe prin vot popular anumite personaje politice!
Este o atitudine trivială şi nu o putem accepta! Suntem parteneri în Uniunea Europeană, nu cetăţeni de mâna a doua! Să reţină domniile lor acest aspect! Şi nu sunt veşnici în funcţiile în care au fost aleşi! Şi în Europa mai sunt alternative politice! Alte elite care pot promova o Europă Socială! Şi noi am înţeles asta! Şi gândim european! Dar mai întâi suntem români!

  
            Veritas laborant nimis saepe, extinguitur nunquam (Desi respins de nenumarate ori, adevarul nu piere niciodata).

luni, 15 octombrie 2012

Dezvelirea unui nou monument al eroilor la Saraiu


Imediat după primul război mondial locuitorii comunei Saraiu au ridicat un monument pentru cei 79 de consăteni care au murit pe cîmpurile de luptă în Bulgaria, la Mărăşeşti, în Basarabia sau pe noua  frontiera[de pe Nistru. Monumentul a fost ridicat prin contribuţia tuturor cetăţenilor , coordonaţi de un comitet condus de primarul din Saraiu. Monumentul era dispus în curtea bisericii. Ulterior , în anii comunismului acesta a fost mutat în central localităţii,  în faţa primăriei,. După 1990 monumentul nu a mai fost întreţinut , cu toate că în fiecare zi edilii vedeau  degradarea tot mai accentuată a acestuia.
                                                                                                      
Odată cu alegerile din 2012,  edil al localităţii devine doamna Dorinela Ieremia. Printre primele măsuri luate de aceasta  a fost şi realizarea unui nou monument al eroilor , care să amintească şi jertfa de singe a locuitorilor comunei  în cel de la doilea război mondial.  Vechiul monument a fost  conservat, pentru a fi instalat pe vechiul amplasament din 1920. S-a obţinut  rapid toate aprobările necesare demarării  proiectului şi s-au asigurat fondurile necesare, astfel că   la 13 octombrie 2012, cu ocazia Zilei comunei,  acest monument a fost inaugurat. 
                                                                                     
La ceremonial au participat înalte feţe bisericeşti, în frunte cu Teodosie,  arhiepiscopul Tomisului, reprezentanţi ai Asociaţiei Nţionale Cultul Eroilor- filiala Constanţa, numeroşi locuitori ai comunei. 
                                                                                                                                          Dispus Dispus în Parcul Tineretului din central comunei, recent reamenajat, monumentul placat cu marmură neagră, are inscripţionate numele celor 95 de eroi morţi sau dispăruţi în primul şi cel de al doilea război mondial.
                                                                                                                                     IPS Teodosie a sfinţit  monumentul împreună cu un impresionant sobor de preoţi, corul Armonia al Arhiepiscopiei Tomisului contribuind la crearea unei atmosfere sobre specifice unui astfel  de moment. 
                                                                                                                                                                  În alocţiunile lor, IPS Teodosie şi col.(r) Remus Macovei, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor filiala Constanţa, au subliniat necesitatea cinstirii memoriei celor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă apărând credinţa şi neamul şi au felicitat edilul comunei pentru iniţiativa ridicării acestui impresionant monument. De asemenea, s-a arătat faptul că, doar munca cinstită şi credinţa în Dumnezeu sunt fundamentele unui viitor mai bun, inclusiv pentru locuitorii din Saraiu.                                                                                                                                                 
Au depus coroane de flori reprezentanţii Primăriei şi Consiliului Local Saraiu, ai Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor şi ai partidelor politice prezente la eveniment.                                        

În încheierea ceremonialului elevii şcolii din Saraiu au prezentat un scurt program de cântece şi poezii  patriotice,

Un rol  deosebit de important în asiguratrea caracterului festiv al acestui ceremonial  l-a avut  Fanfara  Statului Major al Forţelor Navale, dirijată de   lt.col. Cornel Ignat.
Preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor filiala Constanţa
Col.(r) Remus Macovei
vineri, 12 octombrie 2012

INFORMARE


Partidul România Mare, tinând cont de faptul că are, ca şi celelate partide, numeroşi membri care sunt şi membri SCMD,  a solicitat candidaţi SCMD,  (indiferent  că sunt sau nu membri ai partidului) pe listele Partidul România Mare. În judeţul Constanţa se pot depune candidaturi pentru  toate colegiile  de senatori sau deputaţi.                                                                                                                                                                                Cei care doresc să  candideze sunt obligaţi pînă vineri, 19 octombrie 2012 ora 12.00, să îşi anunţe această intenţie. Obligaţiile celor care doresc să candideze sunt următoarele:
-   Sa pregateasca 4 dosare, care să cuprindă urmatoarele documente:
a.     Formular de înscriere
b.     Declaraţie de avere
c.      Declaraţie de interese
d.     Declaratţe pt CNSAS
e.      Copie CI/BI
f.       Chitanţa (copie xerox pt dosarele 2, 3 si 4) de plată a garanţiei de 3.500 lei la CEC, în contul pentru alegeri. În situaţia în care vor pierde în alegeri, garanţia este restituită.
- Documentele de mai sus sunt formulare tip şi vor fi puse la dispoziţie de persoanele de contact ale PRM. Dosarele vor fi pregătite până la 22.10.2012, ultima zi legală de depunere de candidaturi fiind 30.10.2012.
Rugăm  ca cei care au astfel de opţiuni să anunţe conducerea filialei SCMD – Constanţa pînă la 15 octombrie 2012.
Biroul Operativ

Propunere a Partidului Romania Mare (PRM)
de colaborare in campania de alegeri generale, 9 decembrie 2012

         
SCMD nu se va transforma niciodata in partid politic ci, eventual, intr-un model de sindicat, dedicat, prin natura pregatirii membrilor sai, recuperarii si apararii drepturilor categoriei socioprofesionale a militarilor, dar si a drepturilor natiunii romane in ansamblu, cu alte cuvinte, in entitatea coordonatoare a actiunii “Fortei a Treia”, adica a societatii civile din Romania.

Presedintele fondator al SCMD, cunoscand prea bine realitatea parlamentara, ca fost functionar public la Senat peste 5 ani, nu va candida niciodata ca deputat sau senator.
SCMD la nivel central, nu a incheiat si nu va incheia aliante politice cu nici un partid. A semnat doar, ca parte a societatii civile, un protocol de colaborare in alegeri, cu USL, in scopul recuperarii, daca USL ajunge la Guvernare, a drepturilor legitime rapite militarilor in rezerva si in retragere de regimul Basescu. Conditionarea impusa nu de SCMD sau de CNSC, ci de dl. Ponta, este ca USL sa faca dovada bunei intentii, prin masuri in favoarea SCMD si a partenerilor sai, pana in preziua declansarii campaniei electorale, data la care, daca USL nu a facut nimic din ceea ce a promis, la guvernare fiind, atat SCMD cat si partenerii din CNSC se pot considera liberi de obligatii.

Pe de alta parte, potrivit Statutului, orice membru de sindicat poate fi membru al oricarui partid si al oricarui ONG, putand candida in alegeri, iar daca ajunge deputat sau senator va fi suspendat din SCMD pe durata mandatului. Teoretic, nu avem retinere fata de nici un partid, practic insa, datorita legislatiei adoptate prin frauda impotriva noastra, suntem impotriva tuturor candidatilor PDL, UDMR, UNPR, chiar si a celor trecuti in 2012 in tabara USL. In aceste conditii, va trimitem alaturat o oferta electorala, spre instiintarea membrilor SCMD. Daca exista doritori, acestia se pot inscrie, prin intermediul presedintelui de filiala, care va transmite la Secretariatul General optiunea lor, urmand sa li se faca legatura cu persoanele de contact ale respectivului partid, in vederea depunerii candidaturii. Aceasta prima oferta (asteptam oferte similare si de la alte formatiuni, mai putin PDL, UNPR, UDMR) vine de la PRM.

Pe scurt, PRM, tinand cont de faptul ca are, ca si celelate partide, numerosi membri care sunt si membri SCMD, solicita candidati SCMD (indiferent ca sunt sau nu membri PRM) pe listele PRM, conform listei care urmeaza (facem precizarea ca D = loc de deputat iar S = loc de senator).

Obligatiile candidatilor:

I.                   Prin intermediul presedintelui de filiala, sa transmita optiunea pe e-mail, la Secretariatul General al SCMD pana duminica, 14.10.2012, inclusiv. Tot prin intermediul presedintelui filialei, va primi datele persoanelor de contact pentru colegiul in cauza.

II.                Sa pregateasca 4 dosare, care sa cuprinda urmatoarele documente:
a.     Formular de inscriere
b.     Declaratie de avere
c.      Declaratie de interese
d.     Declaratie pt CNSAS
e.      Copie CI/BI
f.       Chitanta (copie xerox pt dosarele 2, 3 si 4) de plata a garantiei de 3.500 lei la CEC, in contul pentru alegeri. In situatia in care vor pierde in alegeri, garantia este restituita.
Documentele de mai sus sunt formulare tip si vor fi puse la dispozitie de persoanele de contact ale PRM. Dosarele vor fi pregatite pana la 22.10.2012, ultima zi legala de depunere de candidaturi fiind 30.10.2012.

Daca vom primi oferte similare de la partide foste sau actuale parlamentare, cu exceptia celor déjà mentionate, vi le vom transmite.


DEPARTAMENTUL RELATII/PRESEDINTELE SCMD