vineri, 19 octombrie 2012

Manipulare versus educaţie

         
                           Comandor marină (rez)  dr. Golea Pompiliu

Motto

1.      Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui adevărate ;
2.      Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai naţiunii;
3.      Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai naţiunii;
4.      Poporul trebuie să creadă că şi ceea ce guvernele îi pregătesc spre a trai mai rău este tot pentru binele său;
5.      Poporul trebuie să aibă o gândire care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre cauze şi efecte ;
6.      Poporul trebuie dezobişnuit să problematizeze realitatea şi să acţioneze sub impulsul emoţiilor;
7.      Poporul trebuie obişnuit cu satisfacţii ieftine, care să-i ocupe timpul şi să-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare;
8.      Poporul nu trebuie să aiba acces la mijloace de informare completă, exactă, corectă şi obiectivă;
9.      Poporului trebuie să-i fie indus spiritul turmei;
10.  Poporul nu trebuie să creadă în existenţa strategiilor şi mijloacelor oficiale de manipulare
            (Avram Noam Chomsky reputat lingvist american, profesor emerit la
                  Massachusetts Institute of Technology)

Perioada postbelică a României a adus o dată cu tarele sistemului comunist (e
drept cu binecuvântarea conducătorilor politici ai aliaţiilor occidentali) necesitatea dictaturii dezvoltării. E drept într-o formă nefirească pentru poporul nostru ataşat valorilor occidentale! Dar asta a fost! La scara istoriei o luăm ca atare!  Cu sprijinul Băncii Mondiale (cu care specialiştii acelei vremi au ştiut să negocieze pe picior de egalitate) au fost create capacităţi productive (cu eficienţă este adevărat diferenţiată)  care au permis o dezvoltare economico –socială relativă a ţării noastre. Cu tot dogmatismul specific perioadei comuniste s-a format o elita intelectuală tehnică şi umanistă, profund naţională care şi astăzi se dovedeşte a fi deranjant de utilă în societatea noastră aflată în derivă. Era o ţară care în pofida faptului că făcea parte din lagărul comunist genera  respect în lume. Aveam respectul Americii, Israelului şi lumii arabe! Şi oprobiul Moscovei!  
            Criza sistemului comunist începând cu anii ¢80 ai mileniului trecut  a declanşat pe bună dreptate o serie de atitudini şi mişcări de protest şi în ţara noastră în contextul celor din ţările aservite sub o formă sau alta Moscovei. Ele au fost încurajate şi de cercuri din lumea liberă. În consens cu realitatea vremurilor ele au fost legitime. Finalul – mişcările din decembrie 1990, chiar dacă cadrul general internaţional şi intern rămâne încă o temă de cercetare pentru specialişti. Dacă mai există interesul....!
            În ţara noastră au început să fie vehiculate conceptele cultivate corect în lumea civilizată: democraţie, pluralism politic, stat de drept, economie de piaţă, cerere şi ofertă! Forme fără fond –să ne amintim de Criticele lui Titu Maiorescu!
            În anii 1990 -1996 alături de multe elemente toxice, a pătruns şi o literatură social politică şi economică de calitate care a permis aculturalizarea celor doritori de a se educa în spiritul valorior democratice. Putem cita maxima mentorului economiei de piaţă chineze Deng Xiaoping: „ Am deschis larg ferestrele către soare să intre aer proaspăt şi o dată cu el au intrat şi muştele”.... şi adaug eu care au infestat societatea noastră aflată în confuzie.
Am dezarticulat o economie, distrugând legăturile dintre unităţile  economice şi sociale. Contrar atitudinii noastre, polonezii au operat chirugical înlocuind capitalul de stat cu cel privat  cu condiţia păstrării valorii productive. Şi sunt singurii care în perioada 2008 -2010 au avut creştere economică în Europa!  
Şi-au continuat schimburile economice omnidirecţionale excluzând dependenţa totală de Uniunea Europeană. Nu au fost excluşi, pentru că fraţii Kaczynski şi-au manifestat în primul rând ataşamentul la valorile naţionale şi apoi la cele europene.
Noi avem un grad de dependenţă faţă de schimburile cu Uniunea Europeană de circa 80% ceea ce ne face vulnerabili la crizele lor!
            În ţara noastră au început pe fondul unor înverşunate lupte politice, distragerea poporului de la problemele reale de la valorile etice: educaţia pentru muncă, apartenenţa la valorile naţionale în contextul respectării valorilor europene. Şi altele!
A început un ciudat proces de privatizare cu distrugeri şi înstrăinări dubioase de active. Ba nu ne vindeam ţara ba ne-o vindeam! Concepte ieftine servind interese clientelare! Căci activele fie că sunt proprietate privată fie publică trebuie să aibă un singur scop să genereze valoare adăugată. Care agregată la nivel naţional ne dă ceea ce ştim cu toţii –PIB-ul! Ne-am deplasat atenţia către subiecte minore, cu impact emoţional. Aşa am creat o anomie a valorilor în societate.
            Am adus nu în rare situaţii, prin comportamentul nostru, la putere conducători  oameni cu falsă charismă pe care i-am declarat salvatori ai naţiunii. Au apărut servitori voluntari - vorba lui Boetius care au susţinut pe unii şi pe alţii pasional, Am uitat să le amintim că domniile lor sunt servitorii naţiunii – aşa cum zicea răposatul Ion Raţiu!
Aşa au apărut cratopluţii – acele categorii de politicieni care folosindu-se de putere au acaparat active economice ce le-au permis creşterea şi folosirea discreţionară a puterii. Să îl recitim pe Orwel cu  Ferma Animalelor ca să vedem natura umană!
            Occidentul ne-a privit  la început cu multă curiozitate, apoi cu uimire şi în final cu dezaprobare. Şi ulterior amestecat! Unii cu dorinţa sinceră de a ne integra în marea comunitate europeană! Alţii au văzut în luptele noastre intestine, oportunităţi pentru afaceri. Şi de ce nu, indirect chiar pentru reabilitarea economiilor lor prin folosirea de resurse ieftine. Unii politicieni şi-au cumpărat protecţia prin cedarea interesului naţional!
            După o deşănţată politică consumatoristă fără fundament economic, sub camuflajul capitalului speculativ străin şi aici mă refer la cel intra-firmă, după gogoaşa pieţei imobiliare, am ajuns la îndatorare, culmea, preponderent privată. Adică noi plătim azi peste 4.500 euro pe cap de locuitor pentru datoriile şi prosperitatea unora! Şi banii nu s-au regăsit în dezvoltare. Şi aşa am plonjat în criza discutabilă de la nivel mondial!
Şi astăzi căutăm conducători mesianici pentru salvarea noastră. Uitând ca avem nevoie de conducători responsabili dedicaţi poporului şi nu unor concepte abstracte precum austeritatea, deficit structural şi altele!
            Conceptul de austeritate implică o discuţie! Fernand Braudel  spunea că nu poţi să consum mai mult decât ceea ce îţi oferă capacităţile tale productive. Dar unde sunt capacităţile productive? Unde s-au volatilizat?
Profesorul Noam Chomsky spunea că mecanismele propagandei “albe” (oficială, integral asumată de guvern), “gri” (parţial asumată) şi “negre” (niciodată asumată) trebuie să promoveze imaginea unui guvern în permanenţă preocupat pentru ameliorarea condiţiilor tot mai sumbre ale viitorului. Politicile antipopulare dure se vor aplica gradual, pentru a se preveni ori atenua protestele sociale. În acest fel, cel mai mare rău devine suportabil dacă e administrat în porţii anuale, conform unui program anunţat.  (SIC!)
Şi de aici s-a născut un mit: trebuie mai întâi să ne fie rău ca pe urmă să ne fie bine! Generaţiile de ieri sacrificate pe altarul comunismului trebuie să continue jertfa!
Unora să le fie bine încă de acum! Cei care  vor progresul! Şi aş aminti ce spunea reputatul specialist în managementul schimbărilor Charles Handy: „ schimbarea e groaznică pentru cei cărora li se aplică. Şi e progres pentru cei care o aplică. Important este să păstrezi controlul”!  
Avem o predispoziţie ancestrală pentru intoxicări informaţionale! Nu vrem să gândim, sesizând legătura dintre cauze şi efecte! Media tabloidă ne-a îndepărtat de cartea fundamentală făcându-ne extrem de superficiali în gândire!
Ni s-a inoculat sentimentul individualismului uitând că de fapt comunitatea este aceea care aduce valoare adăugată! Şi în cadrul ei, fiecare ne aducem aportul! Ne-au copleşit satisfacţiile ieftine pe fondul erodării învăţământului şi educaţiei! Un prieten care s-a mutat în Canada mi-a spus cum se joacă copiii săi la şcoală! Elevii din şcolile canadiene şi nu numai, sunt puşi să joace responsabilităţi politice: guvern, parlament alte autorităţi! Şi discută, fac polemică constructivă.
Este falsă ideea că şcolile româneşti produc tâmpiţi! Sistemul este vulnerabilizat!
Un profesor universitar, parlamentar din zona portocalie, de altfel un om deosebit, a scăpat o dată porumbelul din gură! Starea învăţământului de azi este consecinţa schimbărilor dese fără discernământ, generate nu de rare ori de orgolii mărunte. De introducerea fără discernâmânt a unor concepte corecte în Uniunea Europeană! Dar schizoidizate la noi! Erodarea învăţământului nu mai permite componenţilor societăţii să problematizeze fenomenele şi procesele din societate lăsându-se pradă emoţiilor şi instinctelor atavice! O parte din media are culpe importante!
Avem încă la îndemână mijloace de informare corecte, serioase dar nu mai avem răbdarea şi antrenamentul de a le parcurge. Pe vremea răposatului le căutam şi le găseam cu greutate, dar cine voia se cultiva. Cu cafea, cu ţigări sub tejgheaua de la librărie, se mai găseau cărţile valoroase declarate caduce de securitate!
Ni se incubă, vorba profesorului Noam Chomsky, „instinctul de turmă”. „Să stimulezi sentimentul individual de culpă, de fatalitate, de neputinţă. Persoanele care nu mai au impulsul de a se revolta, devin o turmă şi sunt uşor de controlat” (SIC!).
În consecinţă quo vadis România?
Vin alegerile din 9 decembrie! Este momentul unei schimbări de atitudine nu numai formale! Politicienii să se reeduce ca oameni politici dedicaţi naţiunii! Căci ei trebuie să înţeleagă că termenul de politican este în realitate un eufemism! Şi noi ca oameni obişnuiţi trebuie să ne schimbăm! Noi suntem de fapt, cei care aducem la putere aleşii noştrii! Şi tot noi trebuie să le cerem socoteală! Sunt servitorii naţiunii!  
Eu sunt optimist! E drept unul prudent! Că o dată cu chiuretajul politic ce mai este de făcut, este momentul schimbării de mentalitate! Pentru toţi!
Şi încă un mic amănunt! Zilele astea, unele din notabilităţile europene venite la congresul popularilor de la Bucureşti, au rostit şi discursuri arogante! Chiar ameninţări voalate asupra celor care vor dori să schimbe prin vot popular anumite personaje politice!
Este o atitudine trivială şi nu o putem accepta! Suntem parteneri în Uniunea Europeană, nu cetăţeni de mâna a doua! Să reţină domniile lor acest aspect! Şi nu sunt veşnici în funcţiile în care au fost aleşi! Şi în Europa mai sunt alternative politice! Alte elite care pot promova o Europă Socială! Şi noi am înţeles asta! Şi gândim european! Dar mai întâi suntem români!

  
            Veritas laborant nimis saepe, extinguitur nunquam (Desi respins de nenumarate ori, adevarul nu piere niciodata).