luni, 4 februarie 2013


Plan de activitate 2013
SCMD FILIALA CONSTANŢA
I.                    Probleme Organizatorice
Nr
Crt
ACTIVITĂȚI
DATA DESFĂŞURĂRII
CINE RĂSPUNDE
PARTICIPANȚI
ASIGURARE MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ
1.
Stabilirea datei de desfăşurarea a Adunărilor Generale .

-Februarie
(adunare generală festivă-3 ani de la înfiinţare)                           -Septembrie  2013
Col.(r).
Remus       Macovei
Membrii B.Op.
- Membrii
- Invitati

2.
Stabilirea datelor de desfăşurare a şedinţelor  Biroului  Operativ.
Lunar
Col.(r).
Remus       Macovei
- Membrii B.Operativ.
- Invitati

3.
Organizarea unui instructaj cu preşedinţii filialelor SCMD din zona de sud-est.
August 2013
Mangalia
Col.(r).
Remus       Macovei
Preşedinţii de filiale

4.
Masuri pentru creşterea numarului de membri  şi simpazanţi .
Permanent
Biroul Op.

Toţi membrii

5.
Actualizarea permanentă a bazei de date cu membri SCMD şi transmiterea operativă a datelor la  Secretariatul SCMD.
Permanent
Secretar Biroul Op.

Dosare personale.
Evidenţa electronică
6.
Informarea oportună a membrilor filialei despre activitatea  şi iniţiativele conducerii centrale a SCMD.
Permanent
Biroul Op.

Toţi membrii
Pe situl filialei.
Mijloace electronice
7.
Informarea oportună a membrilor filialei despre activitatea  şi iniţiativele filialelor SCMD .
Permanent
Biroul Op.

Toţi membrii
Pe site-ul filialei.
Mijloace electronice
8
Realizarea unor protocoale de colaborare cu filialele locale ale partenerilor SCMD din cadrul CNSC.
Permanent
Biroul Op.
Col.(r)  Sârbu Petre


9.
Promovarea activităţilor filialei şi a conducerii SCMD  în mass-media locala şi naţională, cu impact pozitiv în  opinia publică.
Permanent
Col.(r)
Remus       Macovei


Conferinţe şi comunicate de presă, Informări
(si pe site-ul filialei)
10.
Îmbunătăţirea legăturii cu autorităţile  judeţene şi locale- Prefectură, Consiliul Judeţean, Primării.
Permanent
Col.( r)
Remus   Macovei,
Col.( r) Ion Ciobanu,    col.( r) Gerge Enache,
Cdor.( r)Ilie Truţă


11.
Îmbunătăţirea relaţiilor cu toate asociaţiile cadrelor în rezervă şi în retragere existente în Constanţa.
Permanent
Col.(r)
Remus       Macovei
Cpt Cdor ( r)
Iacob Sorin,
Col.( r)
Gheorghe Rohian
Col. ( r).
Traian Ţăranu


12.
Arhivarea şi păstrarea în condiţii legale a tuturor documentelor emise/primite de  conducerea filialei .
Permanent

Col.(r) Cătălin Dănulescu

Dosare înscriere (copie),dosare plată cotizaţii, documente primate , trimise conducerii SCMD sau autoritatilor locale, ş.a.
13.
Înlocuirea membrilor  Biroului Operativ al filialei care din motive personale nu s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor.                                          

27 februarie 2013
Adunarea generală a Filialei
Biroul Op.14.
  Continuarea demersurilor pentru obţinerea unui sediu.  
permanent
Biroul Op.   
II.  Acţiuni sindicale
Nr.
Crt.
ACTIVITĂȚI
DATA DESFĂŞURĂRII
CINE RĂSPUNDE
PARTICIPANȚI
ASIGURARE MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ
1.
Sprijinirea demersurilor conducerii SCMD pentru obţinerea următoarelor proiecte legislative:- Legea pensiilor miliatre ,Statutul Cadrelor Militare,OUG ptr. revenirea pensiilor micşorate la nivelul lui decembrie 2010,OUG care să anuleze prevederile Legii 329/2009 care interzice cumulul pensiei cu salariul.

Permanent
Biroul Op.

Biroul Op.
Toti membrii filialei
Propuneri legislative, analize şi materiale postate pe site-ul SCMD sau publicate în  mass-media

2.
Monitorizarea tuturor noilor  actelor normative care reglementează probleme specifice membrilor SCMD şi adoptarea unor reacţii critice atunci când este cazul.
Permanent
Lt. Col.(r) Dumitru Ciocodei


Documentar legislativ cu toată legislaţia specifică
3.
Menţinera unei permanente legături cu parlamentarii constănţeni şi prezentarea periodică a stadiului  demersurilor noastre.
Semestrial
Biroul Op.

Col.( r) Ion Ciobanu,    col.( r) Gerge Enache,
Cdor.( r)Ilie Truţă

4.
Pregătirea unor acţiuni de protest(pichetări,marşuri, mitinguri)  la nivel local şi naţional, în situaţia în care negocierile intră in impas.

Permanent
Biroul Op.5.
solicităm Comitetului Director pregătirea mitingului în capitală  , miting ce va avea loc în condiţiile în care, nu avem soluţii positive la cererile noastre.(pentru aprobări , organizarea şi coordonarea eforturilor la nivel naţional)
În caz de necesitate
Biroul Op.6.
Analizarea şi pregătirea materială a unor astfel de acţiuni(fondurile necesare,                                              actualizare  banere, pancarte, panouri).
Permanent
Biroul Op.
Cpt Cdor ( r)
Iacob Sorin

Banere, pancarte, panouri, fluiere, baterii,
porta-voce, veste, şepci
7.
Evidenţa strictă a celor apţi să participe la astfel de acţiuni şi motivarea acestora.
Permanent
Biroul Op.8.
Ţinerea la zi a situaţiei proceselor în care sunt implicaţi memebri SCMD.
Permanent
Lt. Col.(r) Dumitru Ciocodei
Avocatul angajat de filială


Afisarea lunară pe site-ul filialei
9.
Pregătirea acţiunii la CEDO
Permanent
Lt. Col.(r) Dumitru Ciocodei, avocatul filialei10.
Exprimarea unor atitudini ferme referitoare la unele aspecte privind evoluţia socială, economică şi politică (corupţie, traseism politic, cheltuirea banului public,privatizări, strategia naţionala de apărare, valorificarea avuţiei naţionale, regionalizare, elaborarea noii Constituţii,justiţie)
Permanent
Biroul Op.


Materiale pe situl SCMD, mass-media
11.
Monitorizarea acţiunilor de restructurare care se vor desfăşura în M.Ap.N. şi MAI şi acordarea sprijinului celor care vor fi disponibilizaţi
Permanent
Biroul Op.    
III. Activităţi cultural, educative şi recreative
Nr.
Crt.
ACTIVITĂȚI
DATA DESFĂŞURĂRII
CINE RĂSPUNDE
PARTICIPANȚI
ASIGURARE MATERIALĂ  ŞI FINANCIARĂ
1.
Participarea membrilor SCMD la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi  festive (sărbători naţionale, sărbători specific structurilor militare)
Permanent
Biroul Op.

Membrii filialei,
Invitaţi
Calendar cu principalele zile festive
2
Stabilirea împreună cu Prefectura şi Garnizoana Militară Constanţa a modalităţilor de desfăşurare  a Zilei rezervistului militar
31 Mai 2013
Biroul Op.

Membrii filialei,
Invitaţi

3.
Sprijinirea eforturilor membrilor SCMD pentru elaborarea unor materiale (articole, cărţi, monografii) privind tradiţiile tuturor structurilor militare
Permanent
Biroul Op.4.
Întocmirea unor materiale referitoare la situaţia rezerviştilor militari din ţări membre NATO şi a preocupărilor acestora
Permanent
Biroul Op.
5.
Organizarea unor activităţi de socializare(bal, ieşiri la iarbă verde, partide pescuit)
Permanent
Biroul Op., Col.Traian Ţăranu, Cpt.Cdor.(r) Iacob Sorin
Membrii filialei,
Invitaţi
Materiale specifice fiecărei activităţi

6.
Organizarea unei excursii
Iunie-august
Col.Traian Ţăranu,Cpt. Cdor. (r) Iacob Sorin
Membrii filialei,
Invitaţi
Autobuz.microbuz

7.
Punerea la dispoziţia membrilor a listei cu spaţii  de cazare în instituţii din subordinea M.Ap.N. şi M.A.I.
Permanent
Cpt.Cdor.(r) Iacob Sorin
Membrii filialei

           
IV. Colaborare externă
Nr.
Crt.
ACTIVITĂȚI
DATA DESFĂŞURĂRII
CINE RĂSPUNDE
PARTICIPANȚI
ASIGURARE MATERIALĂ  ŞI FINANCIARĂ
1.
Menţinerea  şi amplificarea legăturii cu rezerviştii bulgari din Tutrakan şi Dobrici
Permanent
Col.(r).
Remus       Macovei
Cpt.Cdor(r) Iacob Sorin
Membrii filialei

     
V. Probleme economice
Nr.
Crt.
ACTIVITĂȚI
DATA DESFĂŞURĂRII
CINE RĂSPUNDE
PARTICIPANȚI
ASIGURARE MATERIALĂ  ŞI FINANCIARĂ
1.
Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
Ianuarie 2013
Col.(r).
Remus       Macovei,Cpt.
Cdor.(r) Iacob Sorin,
Col. Cătălin Dănulescu


2.
Intensificarea acţiunii de colectare a cotizaţiei şi actualizarea permanentă în format electronic a situaţiei privind achitarea cotizaţiei
Permanent
Col. (r) Cătălin Dănulescu, Cpt.Cdor .(r)
Iacob Sorin


3.
Justificarea şi decontarea în termen legal a tuturor sumelor cheltuite
Permanent
 Cpt.Cdor .(r)
 Iacob Sorin


4.
Exploatare şi întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor tehnice
Permanent
Cpt.Cdor .(r) Iacob Sorin
Mijloace electronice
Calculator, imprimantă, CD-uri, stick
5
Popularizarea şi sprijinirea activităţii CAR-ului SCMD
Permanent
Biroul Op.6.
Înfiinţarea unui fond de întrajutorare la nivel filială
Martie-Mai 2013
Biroul Op.,
Col.(r) Ţăranu Traian


7.
Verificarea semestriala a situatiei financiare a filialei
Iunie 2013
Octombrie 2013
Col.(r).
Remus       MacoveiPreşedintele SCMD-Filiala Constanţa
Col. (r)   Remus Macovei