miercuri, 16 februarie 2011

INFORMARE

       În ziua de 16 februarie 2011, in sala Teatrului Naţional din Constanţa, în prezenţa a 300 membri a avut loc Adunarea Generală a S.C.M.D.- Filiala Constanţa.
 
     La primul punct al ordinii de zi, domnul Colonel.(r) Remus Macovei a prezentat următoarele aspecte:
              a) Filiala are în evidenţă la această dată  977 membri – 727 din M.Ap.N, 222 din MAI, 28 din SRI, SPP, STS şi alte structuri; 

             b) Au fost eliberate 850 legitimaţii, diferenţa urmând să fie rezolvată odată cu primirea unui nou set de 150 legitimaţii;
              c) Filialei îi va fi deschis un cont la BCR, care va fi gestionat de către cpt.cdor Iacob Sorin;
               d) Din punct de vedere juridic, obiectivul principal îl reprezintă introducerea acţiunilor în anularea deciziilor de pensie. La ora actuală filiala are depuse 580 dosare pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor, eliberate în conformitate cu prevederile HG 735 din 2010;
              e) S.C.M.D. va iniţia demersuri pe lîngă cele 3 case de pensie sectoriale în sensul ca deciziile de revizuire să fie însoţite de acte justificative, certificate de organele abilitate, respectiv responsabilul compartimentului financiar, juridic şi vizat de organul de control financiar preventiv;
              f) OUG nr.1 din 2011 va face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate;
              g) Referitor la mitingul de protest din data de 1 martie 2011 s-au făcut următoarele precizări:
                     - filiala va participa cu 150 membri, care se vor deplasa cu 3 autocare în Bucuresti;
                     -  membri ai S.C.M.D. din Valul Traian, Murfatlar, Medgidia, M. Kogălniceanu şi Hârşova se vor îmbarca din locurile stabilite de comun acord;
                     -  panourile şi pancartele vor fi actualizate conform noii situaţii;
                     - deplasarea începe din Constanţa la ora 06.00, iar înapoierea va avea loc probabil în jurul orelor 21.00 în Constanţa;
              h)  Se vor face demersuri pentru ajutorarea membrilor de sindicat, în special a doamnelor cu pensii de urmaş, în procurarea medicamentelor  necesare  tratării diferitelor afecţiuni de care suferă;       La punctul doi al ordinii de zi, avocatul Simona Sîrbu, din Baroul Constanţa, care va reprezenta membrii SCMD-Filiala Constanţa în procesele intentate M.Ap.N, MAI şi caselor de pensii sectoriale care apartin de aceste structuri, a facut următoarele precizări:
              a) Cele 580 dosare au fost depuse la Tribunalul Constanţa astfel : 150 acţiuni individuale şi 430 acţiuni comune grupate de la 10 la 30 de membri;
              b) Cele 20 dosare predate în cursul zilei de astăzi vor fi procesate şi depuse în cursul zilei de mîine;
              c) Primele dosare au primit termene de judecată cuprinse între 14 şi 24 martie 2011;              d) Acţiunea de primire a dosarelor continuă ;
              e)  In următoarele zile membrii sindicatului vor fi convocaţi pentru semnarea delegaţiilor şi a contractelor cu casa de avocatură;
              f) Se vor contesta toate deciziile care se vor primi şi pentru fiecare se va introduce completare la acţiunea deja existentă;
              g) Cheltuielile de judecaţă se vor asigura din  cotizaţiile achitate;
              h) Cei care vor primi decizii de recalculare/revizuire favorabile, cu un cuantum al pensiei mărit, au libertatea de opţiune în continuarea sau nu a acţiunii în instanţă;


Biroul Operativ
S.C.M.D. - Filiala Constanţa