miercuri, 21 martie 2012

Completare la articolul “Să fie judecaţi Gabriel Oprea, gen.mr. Maria Lupu şi col. Dragoş Lucan!” publicat pe 6 martie 2012Cu sprijinul lt.col.(r) Ştefan Raţă,căruia îi mulţumesc pentru documentarea pe care mi-a pus-o la dispoziţie, fac următoarele completări la materialul publicat pe 6 martie 2012:


I. Privind cele 5000 de persoane care au avut acces la memoriile (dosarele) de personal ale cadrelor militare în rezervă, la ştatele de plată şi OZU:
-      ori au fost declasificate aceste documente şi, în acest caz, va trebui să găsim publicat acest lucru;
-      ori cele 5000 de persoane au fost verificate şi li s-a eliberat (la fiecare) autorizaţia de acces corespunzătoare nivelului de secretizare a informaţiilor clasificate respective, conform următoarelor acte normative:
- HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România (http://www.orniss.ro/ro/585cap2.html)
- Lege nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/182_2002.php)
Aşteptăm poziţia oficială a M.Ap.N.

II. Referitor la doamna gen.mr. Maria Lupu se impun următoarele precizări:
        Aceastei doamne , întocmai ca şi în cazul  Elenei Udrea, nu-i mai ajunge doar o singură Direcţie.
Atât ea  personal, cît şi Direcţia financiar-contabilă pe care o conduce, au manifestat exces de putere şi imixtiune în organizarea, funcţionarea şi activitatea Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.
Să ne explicăm:
-      Legea nr.263/2010 prevede:
    “ Art. 132.(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
                  (2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin.(1) sunt succesoare de drept ale  structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la alin.(1).
                  (3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin.(1) este coordonată metodologic de CNPP.”

“Art. 138 - În aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
d) îndrumă metodologic casele de pensii sectoriale;

Deci Casa Natională de Pensii Publice coordonează / îndrumă activitatea Casei sectoriale de pensii şi nu de Direcţia Financiar-Contabilă, aşa cum public o arată şefa acesteia şi cum veţi găsi şi pe pagina de internet a acestei direcţii ( http://www.mapn.ro/structuri/dfc/index.php ):

  “Direcţia financiar-contabilă, în calitate de structură specializată, asigură realizarea managementului financiar-contabil la nivel central, în Ministerul Apărării Naţionale, şi desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
  • coordonarea Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale;
Chiar dacă nu este o activitate pe care şi-o arogă în mod abuziv Direcţia Finaciar Contabilă şi d-na general, ci este prevăzută în sarcină ca urmare a unui ordin al şefului iererhic –ministrul apărării- ordinul respectiv nu poate fi decât ilegal, întrucât face adăugire la lege.
Şi nu doar la o singură lege, ci la două, pentru că şi în Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale, la art.7 se precizează: “Activitatea caselor de pensii sectoriale este coordonată metodologic de Casa Naţională de Pensii Publice.”
      Tot în Legea nr.263/2010 mai găsim că:
      “Art. 135 Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, adoptată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.”, adică până la 31 ianuarie 2011.

Că nu s-a întamplat aşa, o ştim cu toţii. Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 205, din 24 martie 2011, deci la aproape 2 luni! (52 de zile, mai exact) faţă de prevederile Legii nr.263/2010.

Ca o concluzie la cele de mai sus: Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. s-a înfiinţat la 1 ianuarie 2011, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010, iar atribuţiile, organizarea şi modul de funcţionare ale acesteia au fost stabilite şi au intrat în vigoare începând cu 24 martie 2011. Două date distincte pentru două prevederi distincte.

Dar asta nu e tot. H.G. nr.233/2011, citată mai sus, îi mai acordă doamnei general încă un termen, de data asta scris, precis, fără a lasa loc de interpretări, cu ce are de făcut ca să lase Casa de pensii sectorială în pace să-şi desfăşoare activitatea  pentru care a fost înfiinţată prin lege. Iată:

“Art. 3. - (1) Casele de pensii sectoriale au sediul în municipiul Bucureşti, după cum urmează:
a) Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale — str. Drumul Taberei nr. 7—9, sectorul 6;
.......................................
(3) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare, se predă împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, astfel:
a) de la Direcţia financiar-contabilă a Ministerului Apărării Naţionale, pentru casa de pensii sectorială din subordinea acestuia”.

Adică, 24 martie + 30 de zile = 23 aprilie 2011!
La această dată, 23 aprilie 2011, conform H.G. nr.233/2011, Casa de pensii sectorială este operaţională din toate punctele de vedere şi işi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.8.

După cum reiese din legislaţia citată mai sus, Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. este o structură centrală de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea M.Ap.N., întocmai şi la fel ca şi Direcţia Financiar-Contabilă, fără a avea relaţii de subordonare, de control sau de îndrumare una faţă de alta, aşa cum lasă să se înteleagă doamna general Lupu Maria. Cele două instituţii cel mult pot colabora şi coopera pe probleme de specialitate, iar în raport cu Casa de pensii sectorială Direcţia Finaciar Contabilă are doar atribuţiile prevăzute de Ordinul 34 din 4 mai 2011 şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale ...”

Doamna genaral Maria Lupu, după data de 23 aprilie 2011, încalcă cu bună ştiinţă prevederile acestor legi. În conferinţe de presă televizate şi în interviurile acordate presei militare aservite, prezintă  victoriile ei în lupta cu recalcularea/revizuirea/tăierea pensiilor militarilor şi  se mândreşte cu realizările sale şi ale “specialiştilor” din subordinea sa:  

-  în Nr. 19 (18 - 24 mai 2011) al ziarului Observatorul militar -interviu - DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ A MApN - 120 DE ANI (de la infiinţare) - “Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.119/2010, volumul de muncă a crescut foarte mult. Punerea în aplicare a noilor reglementări emise în domeniul pensiilor a determinat luarea unor măsuri excepţionale, care au putut fi puse în practică datorită sprijinului direct acordat de ministrul apărării naţionale. Astfel, pentru a ne încadra în temenele stabilite de actele normative, a fost nevoie ca, la activităţile generate de acest proces, să participe tot personalul direcţiei, nu numai acela din structura de specialitate din domeniul pensiilor. Mai mult, a fost angrenat şi personal militar şi civil din alte unităţi militare.”

- pe 9 iunie 2011, participă, alături şeful S.M.G. şi alţii, la declaraţia de presă televizată a ministrului apărării naţionale pe tema revizuirii pensiilor militare, declaraţie preluată şi de ziarul Observatorul militar în Nr. 23 (15 - 21 iunie 2011);
- în numărul următor al aceluiaşi ziar, Observatorul militar Nr. 24 (22 - 28 iunie 2011), pe aceeaşi temă, preluând şi dezvoltând minciunile şi aberaţiile şefului său, acordă şi doamna general un interviu mai amplu cu titlul “ÎN  URMA  REVIZUIRII,  PESTE  90%  DIN  PENSIILE  M.Ap.N.  ÎNREGISTREAZĂ  CREŞTERI”;

- în data de 7 ianuarie 2012 TVR 1 transmite “Declaraţia şefului Direcţiei Financiar Contabile a M.Ap.N., general-maior Maria Lupu”, declaraţie de presă pe tema revizuirii pensiilor militare, publicată şi în ziarul   Observatorul militar Nr. 1 (11 - 17 ianuarie 2012), sub titlul “LA FINALUL PROCESULUI DE REVIZUIRE, AU  CRESCUT  PENSIILE  PENTRU  MAJORITATEA  COVÂRŞITOARE  A  PENSIONARILOR  MILITARI”.

- la data de 10 ianuarie 2012, (A.N.C.M.R.R.) a organizat în garnizoana Bucureşti o întâlnire de informare cu reprezentanţi ai M.Ap.N. La întâlnire au participat :
a/ Din partea A.N.C.M.R.R. : membri ai Biroului Permanent Central, ...;
b/ Din partea M.Ap.N. : general (r) Gheorghe Rotaru, consilier al ministrului ; general maior Maria Lupu, şefa Direcţiei Financiar Contabile şi colonel Dragoş Lucan, directorul Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N.

Şi noi care credeam că nu există director al Casei de pensii sectoriale, din moment ce d-na general nu pierde nicio ocazie să se laude singură cu “succesurile” sale în domeniul tăierii pensiilor. Aşa am aflat  cine este omul din spatele semnăturii de pe deciziile de revizuire a pensiilor.

III. Despre col.Dragoş Luncan,  încercând să aflăm mai multe informaţii (pe internet, bineînţeles), am descoperit   că:

    În data de 8 aprilie 2010, alături de d-na general Lupu şi alţi reprezentanţi din M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., S.T.S., S.P.P. şi S.I.E., dl. col. Lucan Dragoş participă la lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor în calitate de ... “preşedinte, Casa de pensii a MAN”, aşa cum se menţionează în Sinteza lucrărilor Comisiei din 8 aprilie 2010, accesibilă pe http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2010/sz0408.pdf.

Deci la acea dată  exista o casă de pensii a M.Ap.N.,  este drept nu sectorială, care  avea chiar şi un  preşedinte !, Astăzi avem Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., dar oficial nu există o persoană numită care să ocupe funcţia de director şi al cărei nume să fi fost făcut public, conform prevederilor Legii nr.544/2001. Şi, aşa cum mulţi dintre noi    s-au întrebat cine o fi totuşi cel care ne semnează deciziile de diminuare a pensiilor, cineva a întrebat în scris, primind  răspunsul următor:
  “Stimate domnule ........... Urmare la solicitarea dvs., care a primit numărul 558 din data de 28.11.2011 la Direcţia informare şi relaţii publice, vă informăm că la momentul actual, domnul colonel Dragoş Lucan este împuternicit, prin ordin al ministrului apărării naţionale, să asigure îndeplinirea atribuţiilor de director al Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, în temeiul prevederilor art. 5, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale.
Cu stimă,
p. Şeful Direcţiei informare şi relaţii publice
Lt. col. Valentin Vasile”
Costel Galateanu http://scmdsector6.blogspot.com/2011/12/ca-sa-stiti-cui-va-adresati.html)
  
Păi dacă la 28.11.2011 era “împuternicit ... să asigure îndeplinirea atribuţiilor de director al Casei de pensii sectoriale...”, de ce pe 7 ianuarie 2012 iese la TVR1 tot d-na genaral Lupu să ne explice cum e cu pensiile?

Pe site-ul M.Ap.N. din “declaraţia de avere şi de interese”( http://www.mapn.ro/declaratii/index.php ), depusă de dl. col. Lucan Dragoş-Gheorghiţă la 14.03.2011, când ocupa funcţia de şef de serviciu la Direcţia Financiar Contabilă apar cîteva aspect foarte interesante.
Atenţia mi-a fost captată atât de averea d-lui col. Lucan cât şi de venitul realizat în anul 2010.
La rubrica “Venit anual încasat” acesta declară suma de 79.679 lei. Deci, solda lunară medie a unui colonel, şef de serviciu în cadrul DFC, este de 79.679 : 12 = 6.640 lei, şi asta în condiţiile în care a doua jumătate a anului solda i-a fost redusă cu 25%! În timp ce Comandantul său suprem, săracul, a încasat în 2010 din îndemnizaţia de preşedinte doar 70.374 lei, adică un venit lunar mediu de 5.865 lei, cu 775 lei mai mic decât al d-lui colonel Drgoş Lucan. (Aici găsiţi declaraţia de avere a preşedintelui: http://www.presidency.ro/images/declar_avere/phpSvpJfQ.pdf ). Tare de tot colonelul de la Direcţia Financiar Contabilă a M.Ap.N!


Folosind cursul de schimb mediu anual publicat de BNR pe http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx sub forma tabelului de mai jos, constatăm că dl. col. Lucan Dragoş a realizat (în valută) în anul 2010 un venit de 79.679 : 4,2099 = 18.926,58 €  sau  79.679 : 3,1779 = 25.072,85 $.

Anul
EUR - mediu
EUR - sf.per.
USD - mediu
USD - sf.per.
2011
4,2379
4,3197
3,0486
3,3393
2010
4,2099
4,2848
3,1779
3,2045
2009
4,2373
4,2282
3,0493
2,9361
2008
3,6827
3,9852
2,5189
2,8342
2007
3,3373
3,6102
2,4383
2,4564
2006
3,5245
3,3817
2,8090
2,5676
2005
3,6234
3,6771
2,9137
3,1078

Tot potrivit declaraţiei sale de avere, tot în anul 2010, dl. colonel deschide două depozite bancare în valută, respectiv, unul în valoare de 20.000 € (adică ~84.198 lei) şi altul în valoare de 7.000 $ (adică ~22.245 lei), cele două depozite reprezentând împreună suma de ~106.443 lei, cu ~26.764 lei mai mult decat venitul realizat din solda de colonel, şef de serviciu la Direcţia Finaciar Contabilă, fără a lua în calcul cheltuielile zilnice, de întreţinere a locuinţei şi autoturismului.
Soţia d-lui col. Lucan, d-na doctor (stomatolog!) Mariana Lucan, în anul 2010 a realizat venituri în valoare de 10.000 lei, declarate de soţ (şi probabil şi la fisc), adică un salariu lunar (~833 lei) cu puţin peste salariul minim! pe economie (600 lei). Să fim serioşi! Dar chiar aşa fiind, nici venitul d-nei Lucan nu acoperă diferenţa de 26.764 lei constituită în depozit bancar de către soţ, veniturile realizate împreună de familia Lucan în anul 2010 ridicându-se la suma de 89.679 lei, iar valoarea totală a depozitelor deschise în 2010 pe numele d-lui Dragoş Lucan fiind de ~106.198 lei, cum a rezultat mai sus.

Ar putea spune dl. colonel că depozitele au fost deschise la începutul anului 2010, din economiile făcute înainte de 2010, când salariile nu erau diminuate cu 25%. Dar, din păcate, M.Ap.N. nu a afişat pe pagina sa de web şi declarţiile de avere şi de interese pe anul 2010, cu veniturile realizate în 2009 şi în anii anteriori acestuia, de familia Lucan.

Daca dl. col. Dragoş-Gheorghiţă Lucan ar fi numit, oficial, director al Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. (chiar şi numai “împuternicit”) numele acestuia trebuie facut public, asa cum prevede Legea nr.544/2001, dumnealui devenind astfel o persoană publică şi, atunci, mai mult decât acum când se menţine într-un anonimat dubios, va trebui să justifice în faţa A.N.I. provenienţa banilor din aceste depozite bancare, şi nu numai (a se vedea şi cele 36.394 lei constituite şi deschise în fonduri de investiţii, fonduri private de pensii, etc).
Dacă nu cumva, întocmai ca Ioana Băsescu, va declara că provin “din vânzările anterioare”.

Col.(r) Remus Macovei