marți, 22 noiembrie 2011

Precizari privind plata cotizatiilorÎn conformitate cu prevederile art.101(1) din ROF “cotizaţia se achită integral, pînă în luna decembrie, pentru anul următor sau jumătate din sumă, semestrial, pînă în luna decembrie pentru primul semestru al anului următor şi pînă în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs
Cotizaţia se va plăti la unul din conturile bancare ale SCMD:
-         BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, Agenţia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410
-          BCR-Sucursala Sector 1 Bucureşti, cont RO59RNCB0072120120850001, Cod fiscal  : 26096263
La depunerea cotizaţiei în cont, membrii de sindicat trebuie să menţioneze numele complet, CNP, suma şi perioada pentru care plăteşte cotizaţia.
Dacă achitaţi cotizaţia pentru unul sau mai mulţi colegi  menţionaţi acest lucru, trecînd numele acestuia/acestora şi celelalte date pe documentul eliberat de bancă.
După achitarea cotizaţiei vă rugăm să vă prezentaţi cu o copie după chitanţa eliberată de bancă, la sediul SCMD, pe care să o predaţi personalului de serviciu. Dacă la sediul SCMD, nu este nimeni, puteţi lăsa documentul în cutia poştală.
Cei care au posibilitatea pot trimite chitanţa, după scanare, în format electronic pe adresele : macovei.remus@yahoo.com sau polizu_danulescu@yahoo.com

Biroul Operativ al SCMD filial Constanţa