miercuri, 23 noiembrie 2011

RECORD FABULOS AL MAI! O CONTESTAŢIE A FOST REZOLVATĂ ÎN 299 ZILE!


 La începutul  lunii ianuarie 2011 domnul col.(r)Mihai Săndel a primit de la MAI Decizia de recalculare nr.124387/27.12.2010, care se   încheia cu următoarele recomandări :
-          1. Decizia de pensie poate fi contestată în conformitate cu prevederile art. 87(1)din Legea nr.19-2000 sau ale art.14(1) din Hotărîrea de guvern nr.735/2010
-          2. Decizia de pensie necontestată în termenele prevăzute de reglementările de la punctul 1 este definitivă, conform art.88 din Legea nr19/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
Nemulţumit de conţinutul deciziei de recalculare primite domnul colonel a contestat-o, în termen legal, documentul întocmit fiind primit de MAI în data de 25.01.2011.
Va primi răspuns  de la Comisia de Contestaţii a MAI în data de  21.11. 2011  fix  după  299 zile. Din conţinutul  Deciziei nr.6780 a Comisiei Contestaţii Pensii a MAI, domnul colonel a aflat următoarele:
-          Contestaţia sa , introdusă în termen, a fost  înregistrată cu nr.3829780 abia în data de 03.10.2011.
-          Decizia în acest caz s-a luat în şedinţa din data de 14.11.2011.
-          Contestaţia a fost respinsă, fiind lipsită de temei ca urmare a abrogării HGnr.735/2010, prin OUG nr.1/2011.
-          Decizia poate fi atacată la instanţa competentă.
Singura concluzie trasă de domnul col.(r) Mihai Săndel  după lecturarea cu mare atenţie a conţinutului acestei decizii  a fost că în MAI, cel puţin în sectorul pensiilor militare, este un haos absolut .Şi a mai înţeles ceva domnul colonel, în MAI legile sunt obligatorii doar pentru  pensionarii militari Cîteva întrebări nu îi dau pace însă domnului colonel .
Ce s-a întîmplat cu contestaţia sa în perioada 25.01-03.10.2011?
 De ce  contestaţia  care trebuia rezolvată conform prevederilor legale în 45 de zile, a fost rezolvată în 299 de zile? Cine sunt cei care nu şi-au îndeplinit atribuţiunile funcţionale  şi  ce sancţiuni vor primi aceşti?
De ce i se mai recomandă să atace în instanţă decizia Comisiei de Contestaţii a MAI, atîta timp cît el este în proces cu MAI, al cărui reprezentant  a depus recurs la admiterea acţiunii sale de către Tribunalul Constanţa, procesul  fiind deja pe rolul Curţii de Apel Constanţa?
De ce răspunsul la contestaţia sa este identic cu cele primite de alţi colegi pensionari militari, deşi problemele contestate de fiecare dintre  aceştia  erau total diferite de ale sale?
De ce Traian Igaş nu îşi respectă  jurămîntul făcut la investirea în funcţia de ministru? A uitat că a jurat cu mîna pe Biblie să respecte legile ţării şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor? Ori consideră că pensionarii militari nu mai sunt cetăţeni ai acestei ţări?
De fapt  acţiunea lui Traian Igaş  este complementară cu cea a lui Gabriel Oprea, ambii fiind coordonaţi cu brio de Emil Boc. Încălcarea repetată , cu bună ştiinţă şi rea credinţă, a legilor de către aceşti “eminenţi  jurişti “ are un singur scop: distrugerea sistemului de pensii militare.
Ceea ce nu înţeleg aceste personaje este faptul că domnul col.(r)Mihai Sănde şi colegii săi, care o viaţă de om au respectat cu sfinţenie legile acestei ţări, nu vor accepta anularea grosolană a drepturilor legal cuvenite şi cu sprijinul justiţiei române sau europene vor pune capăt abuzurilor actualilor guvernanţi. Iar cei vinovaţi de batjocorirea şi umilirea zecilor de mii de pensionari  militari şi a milioanelor de pensionari civili, mai devreme sau mai tîrziu vor răspunde !


Preşedintele SCMD Filiala Constanţa
Col.(r)Remus Macovei