miercuri, 14 august 2013

Precizări acţiuni în instanţă

În urma discuţiilor purtate cu doamna avocat Sârbu Simona vă aducem la cunoştinţă următoarele :

A. Referitor la acţiunile la C.E.D.O.
- Acţiunile următorilor membri ai filialei noastre - Gâtu Florin, Vinţeanu Eugen şi Constantin Rodica - au fost respinse ca inadmisibile , întrucât în cazurile cu militari, CEDO şi-a spus deja părerea.
- În această situaţie nu putem merge pe pricipiile pe care s-a mers în contestaţie. Singurul argument care ar putea subzista şi asupra cărora C.E.D.O. nu s-a pronunţat este încălcarea puterii de lucru , în sensul că instanţele care au judecat cererile de revizuire au ignorat soluţiile instanţelor constănţene prin care s-au anulat deciziile de recalculare şi s-au menţinut deciziile pronunţate în baza Lg. 164/2001.
- Cei care doresc să deschidă acţiuni în aceste condiţii onorariul pentru avocat este de 500 lei + tva . La acesta se adaugă  130 lei preţul pentru transmiterea corespondenţei.
- Termenul de depunere la C.E.D.O. este de 6 luni de la data la care s-a judecat recursul. Pentru buna gestionare, vă rugam să veniţi la sediul filialei S.C.M.D. cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului de 6 luni.

B. Pentru cei cărora le-au scăzut pensiile prin emiterea altor decizii de revizuire prin care s-au modificat grupele de muncă.

Se pot declanşa două tipuri de acţiuni :
  1. Anularea deciziilor primite până acum şi obligarea emiterii deciziei de revizuire prin aplicarea grupelor de muncă aşa cum sunt ele stabilite prin H.G.nr.S-1019/2010 de modificare a H.G.nr. 1294/2001.Costurile acţiunii sunt 300 lei + tva  pentru  fond şi recurs.
 2. Obligarea C.M.T.- ului la eliberarea  de adeverinţe cuprinzând grupele de muncă. Costurile acţiunii sunt 300 lei + Tva. – fond şi recurs.
3. Fiecare membru al filialei poate opta pentru una din aceste acţiuni. Acestea se pot demara în momentul primirii hotararii de solutionare a contestatiilor sau, în lipsa unei hotărâri, la expirarea termenului de 45 zile de la momentul depunerii contestaţiei.


Biroul Operativ al S.C.M.D. –Filiala Constanţa