luni, 20 februarie 2012

ÎNCETAŢI HĂRŢUIREA PENSIONARILOR MILITARI!Gabriel Oprea şi Maria Lupu dădeau asigurări ferme la 9 iunie 2011 că” Ministerul Apărării Naţionale a definitivat, la 1 iunie, procesul de revizuire a celor 76.885 de pensii ale cadrelor militare care au ieşit la pensie din armată, proces care se derulează în baza prevederilor Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2011.”Cei doi au anunţat cu surle şi trîmbiţe creşterea pensiilor şi au ordonat postarea pe site-ul oficilal al M.Ap.N. a unor tabele care să susţină acest lucru. Mai mult Gabriel Oprea trimite scrisori de felicitare către pensionarii militari care urmau să beneficieze de mărirea pensiilor.

La începutul lunii ianuarie 2012 într-o intervenţie la TVR, gen.bg. Maria Lupu preciza :”Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. a finalizat această activitate complexă de revizuire a pensiilor, la data de 30 decembrie 2011, potrivit prevederilor OUG nr.1/2011 şi au fost transmise pensionarilor militari toate deciziile. La 30 decembrie am transmis pensionarilor M.Ap.N. ultimile decizii potrivit OUG nr.1/2011, care reglementează procesul de revizuire a pensiilor astfel încît la data de 1 ianuarie 2012 au fost puse în plată pensiile revizuite”. Cu această ocazie,referindu-se la recalcularea /revizuirea pensiilor Maria Lupu arăta că această activitate “s-a realizat în mod transparent” M.Ap.N considerînd că”pensionarii miltari trebuie să aibă acces la date, pe întreg parcursul procesului, în fiecare etapă, să înţeleagă modul în care se face recalcularea şi ulterior revizuirea pensiilor, să li se răspundă la întrebări, să le fie lămurite neînţelegerile ”. Imediat după acestă declaraţie triumfalistă, într-un comunicat al ANCMRR, urmare a unei întîlniri de lucru la care a participat şi gen. bg Maria Lupu, se arată următoarele: ”S-au produs unele deficienţe grave în preluarea veniturilor realizate de pe documentele existente( state de plată,ordine de zi pe unitate) şi introducerea lor în sistemul realizat în vederea revizuirii. În fişele de care însoţesc deciziile sunt cazuri de înscriere a unor venituri neconforme cu cele realizate; diferenţe nejustificate, în sensul diminuarii, de la o lună la alta; nu sunt înserate toate primele şi indemnizaţiile primite, acestea găsindu-se pe state separate,iar unele pe statele de la eşeloanele superioare, evidenţe care după 15 ani au fost distruse, sumele găsindu-se în fişele personale. Nu toţi cei care şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă (conform H.G.nr.1294/2001 şi H.G. nr.1822/2004)au beneficiat de majorarea punctajelor lunare în perioadele respective”.Este prima recunoaştere oficială de către reprezentanţii M.Ap.N. a gravelor neregului care s-au comis cu ocazia recalculării/revizuirii pensiilor militare.

Odată cu transmiterea deciziilor revizuite s-au constat următoarele aspecte:

- Un număr important din cei care au primit scrisori de felicitare de la Gabriel Oprea în loc să le crească pensile , acestea le- au fost diminuate .Aceştia s-au trezit puşi în situaţia de a returana zeci de milioane primite “în plus”în anul 2011.Şi au protestat vehement împotriva ministrului mincinos.

- La nivelul lunii ianuarie 2012 cîteva mii de pensionari nu au primit decizii de pensionare revizuite, dar pensile le-au fost diminuate pe baza cuponului de pensie. Această situaţie nu s-a remediat pînă în prezent.

- Alţor pensionari militari nu le-au fost emise decizii de pensionare revizuite, ei primind în continuare pensile anterioare.Nici această situaţie nu a fost remediată pînă în present.

- În contrast cu aceştia sunt pensionari care au primit 2, 3 sau 4 decizii de revizuire/recalculare în perioada decembrie 2011-februarie 2012(exemplific doar două cazuri- un lt.col. a primit decizii în 7 decembrie 2011, 20 ianuarie 2011, iar în 2 februarie 2012 încă două cu date complet diferite; un comandor a primit decizii în 5 decembrie 2011, 20 ianuarie 2012 şi în 23 ianuarie).În aceste condiţii aceştia au fost puşi în situaţia de a formula 2, 3 sau 4 contestaţii într-o perioadă foarte scurtă de timp, avînd în vedere faptul că decizia nouă o revocă pe cea anterioară.

- Majoritatea celor care au primit 2,3 sau 4 decizii fac parte din cei felicitaţi de Gabriel Oprea.

- Nu s-a primit niciun răspuns la contestaţiile depuse.

Demn de reţinut este faptul că la MAI şi SRI în aceeaşi perioadă de timp au fost emise doar cite o singură decizie de revizuire şi au fost emise primele decizii de rezolvare a contestaţiilor.

Cum se poate explica situaţia anormală existentă la M.Ap.N.? Ce i-a împiedicat pe responsabilii de la casa de pensii sectorială să emită de la început decizii de revizuire corecte? Foarte simplu. Aici nu sunt valabile legile. Aici funcţionează doar legea bunului plac şi interesul de partid. Să mă explic.

La 9 iunie 2011 pe site-ul M.Ap.N. 7645 pensii apăreau ca fiind nemodificate în urma revizuirii, lucru imposibil din punct de vedere matematic. Sesizînd eroarea, la 29 iunie 2011 pe site-ul respectiv apar doar 7455 pensii ca fiind mărite cu sume mici. Dar mărite! În ce bază, doar cei de la Casa sectorială de pensii ştiu artificiile matematice făcute, care au caracter strict secret. Pensionarii militari aflaţi în această situaţie vor primi şi ei celebrele felicitări de la Gabriel Oprea, dar la emiterea deciziilor revizuite ei vor primi pensii micşorate semnificativ. Nu se ştie cu precizie de ce. Sunt două variante de luat în calcul. Cei de la casa de pensii sectoriale nu au dorit să se facă părtaşi la falsificarea datelor din adeverinţele de salarizare, acordînd doar drepturile legal cuvenite acestora. În acest caz Gabriel Oprea şi gen.mr. Maria Lupu cînd au publicat datele preliminarii au făcut acest lucru pentru manipularea pensionarilor şi a opiniei publice, cea ce este grav.În a doua situaţie cei de la casa de pensii sectoriala au primit ordin să mai reducă din cuantumul pensiilor, urmare a criticilor apărute în presă referitor la creşterea pensiilor militare.În acest caz situaţia celor care şi-au permis acest lucru este foarte gravă deoarece au comis un abuz în funcţie, permiţîndu-şi să nu prelucreze integral documentele din baza de date.

În interviul de la începutul lunii ianuarie gen.mr. Maria Lupu declara că pensile mărite reprezintă 85% din totalul pensiilor revizuite. În perioada imediat următoare într-un interviu la B1Tv, Gabriel Oprea anunţa totuşi că 92% din pensile revizuite au crescut. Şi, absolut din întîmplare, probabil pentru a repara onoarea generalului, imediat pensionarii militari au început să primească noi decizii de revizuire- a 2-a, a 3-a sau a 4- a - toate mărite. Puţin , dar mărite pînă în apropierea sumei trecută iniţial pe site-ul M.Ap.N. Eu unul nu cred în coincidenţe. Casa de pensii sectorială păstrează tăcerea acestor stranii micşorări/măriri de pensii. Cu certitudine cei care sunt beneficiarii unor astfel de măriri nu pot sta liniştiţi. Orice viitoare verificare a pensiilor lor îi va pune în situaţia de a înapoia nişte fonduri alocate abuziv . La fel nici ceilalţi pensionari nu au nici cea mai mică garanţie că pensia primită reprezintă real veniturile cuvenite, oricînd putînd fi puşi în situaţia de a înapoia şi ei fonduri primite ca foloase necuvenite. Dar ei vor fi singurii vinovaţi. Şi vor fi siliţi să înapoieze nişte bani pe care în baza deciziilor de revizuire primite , considerau că le merită.Gabriel Oprea, Maria Lupu şi cei care le-au executat ordinele ilegale nu vor păţi nimic.S-au aşa speră ei ! În condiţiile în care România va redeveni un stat de drept şi la M.Ap.N. se va executa un control de fond asupra revizuirii/recalculării pensiilor militare se vor descoperi gravele încălcări ale legilor, iar vinovaţii vor răspunde în faţa legii. În frunte cu intangibilii , încă, Gabriel Oprea şi Maria Lupu.

În anul 2011 s-a desfăşurat o vastă operaţiune de manipulare,avînd ca scop liniştirea pensionarilor militari, creerea disensiunilor între pensionarii militari şi cei civili, între diverse categorii de militari, între asociaţiile acestora, decredibilizarea acţiunilor în instanţă. S-a mai urmărit deasemenea atragerea unui număr cît mai însemnat de pensionari militari în rîndul UNPR, pretinsul “partidul de suflet” al acestora.

Anul 2012 a debutat în forţă trecîndu-se la hărţuirea pensionarilor militari prin emiterea deciziilor de revizuire/recalculare în cascadă, prin refuzul de a respecta decizii definitive şi irevocabile ale Curţilor de Apel, prin refuzul de a pune la dispoziţia pensionarilor militari a documentelor care au stat la baza emiterii deciziilor de revizuire.Se urmăreşte menţinerea unei permanente stări de nesiguranţă în rîndul pensionarilor militari, scăderea moralului acestora şi împiedicarea realizării unităţii de acţiune a tuturor asociaţiilor şi organizaţiilor acestora. Nu în ultimul rind se are în vedere creşterea neîncrederi în acţiunile în instanţă, la care apelează un număr din ce în ce mai mare de pensionari militari.

Cu certitudine acţiunile pensionarilor militari nu vor înceta, acestea căpătînd o amploare şi o vehemenţă sporită, încetarea lor fiind stric legată de revenirea la respectarea legilor în cadrul M.Ap.N. şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi.

Col.(r) Remus Macovei