marți, 14 februarie 2012

Informare

Urmare a finalizării procesului de revizuire a pensiilor militare membrii sindicatului se află în una din următoarele situaţii:

Nu a primit decizia privind revizuirea pensiei:

a.- primeşte aceeasi pensie ca în anul 2011;

b.- primeşte pensia diminuată, conform situaţiei prezentate pe site-ul Casei de Pensii Sectoriale;

Cei de la punctul a. să înainteze la casa de pensii sectorială un raport prin care să solicite lămurirea situaţiei lor.

Cei de la punctul b. să facă demersuri la casa de avocatură pentru începerea acţiunii în instanţă pe baza talonului de pensie primit în luna ianuarie.

A primit decizie privind revizuirea pensiei :

a. - o singură decizie privind revizuirea pensiei;

b.- două decizii privind revizuirea pensiei;

c.- trei decizii privind revizuirea pensiei .

A primit decizie de recalculare urmare a cererii depusă la Casa de Pensii Sectoriala, pentru luarea în considerare a perioadei lucrate după ieşirea la pensie.

Sunt situaţii în care membrii de sindicat au contestat deciziile revizuite şi sunt nemulţumiţi şi de pensia recalculată dar şi situaţii în care sunt mulţumiţi de pensia recalculată.

Atenţionăm membrii de sindicat asupra următoarelor modalităţi de acţiune:

• Este foarte important ca fiecare decizie nou primită să fie contestată. Decizia noua o revoca pe cea anterioara. Daca nu se va proceda in acest fel, ultima decizie devine in termen de 30 zile definitiva.

• Nu este necesar sa fie elaborat un nou model de contestatie intrucat cel existent satisface nevoile membrilor de sindicat.

La primirea celei de-a doua sau a treia decizie de revizuire sau a deciziei de recalculare, colegii nostri vor reface practic contestatia la decizia de revizuire (intrucat aceasta este problema care conteaza si ne intereseaza pe noi), aducand mici modificari privind:

- denumirea documentului contestat (de exemplu: decizia de recalculare nr. … din … data in baza deciziei de revizuire nr. …… din ……)

- cuatumul pensiei, care in mod cert va fi schimbat fata de vechea decizie

- data noii decizii etc.

• Dupa trimiterea contestaţiei la Casa de pensii Sectoriala şi confirmarea primiri acesteia membrii de sindicat sa multiplice aceste documente(decizia de revizuire nou primită/ decizia de recalculare, plicul cu data de primire, contestatia depusa,chitanta de trimitere cu data Postei si confirmarea de primire) in 4 exemplare pe care le vor depune la sediul sindicatului.

• Pentru colegii care au lucrat in viata civila dupa trecerea in rezerva si doresc sa trimita documente pentru suplimentul de pensie cuvenit, recomandam sa faca lucrul acesta separat de contestatie. Sumele astfel obtinute nu sunt de regula foarte semnificative. Mentionam de asemenea ca o parte dintre membrii de sindicat aflati in aceasta situatie, renunta momentan la acest demers pentru “ a nu recunoaste noua lege”.

• Membrii de sindicat cu vechime din 2009 si 2010(cu cotizaţia platita la zi) – si care nu au beneficiat sub nici o forma de suma de 50 ron platita de sindicat – pot solicita acest lucru la depunerea dosarelor.

Biroul Operativ al SCMD Filiala Constanţa