duminică, 26 februarie 2012

DOI ANI DE LA ÎNFIINŢAREA FILIALEI CONSTĂNŢENE A SCMD

Sîmbătă, 25 februarie 2012, în sala de conferinţe a  Hotelului Malibu, în prezenţa a 250 pensionari militari, a avut loc o adunare festivă  ocazionată de aniversarea a 2 ani de la înfinţarea filialei locale a SCMD. La adunare au participat: col. (r) Mircea Dogaru - preşedintele SCMD, gen.lt (r) Corneliu Dobriţoiu- responsabilul pe probleme de apărare în  USL, deputatul Gheorghe Dragomir - preşedintele organizaţiei judeţene a PNL, Cristinel Nicolae Dragomir - vicepreşedintele Consiliului  Judeţean Constanţa, cdor.(r) Filaret Sîntion - preşedintele organizaţiei municipale a Partidului Conservator, Vasile Oţelea – preşedintele filialei judeţene a BNS, Toma Ioan - preşedintele filialei constănţene a Sidicatului Pensionarilor, col. (r) Marin Constantin - preşedintele Asociaţiei Cadrelor în Rezervă şi în Retragere din MAI.

În cuvîntul său, col.(r)Remus Macovei - preşedintele SCMD - Filiala Constanţa a prezentat rezultatele obţinute în cei doi ani de existenţă : creşterea numărului de membri de la 24 la 1100; adresarea a numeroase scrisori de protest şi memorii  guvernului , M.Ap.N., MAI, SRI şi parlamentarilor constănţeni; cele peste  1000 de acţiuni în instanţă; organizarea unor acţiuni de protest şi participarea la acţiunile de protest organizate de centralele sindicale, atît pe plan local cît şi la nivel central.


Toţi invitaţii au apreciat faptul că filiala constănţeană este deosebit de activă  în apărarea drepturilor ce revin pensionarilor militari şi  că nu sunt indiferenţi la problemele cu care se confruntă  celelalte categorii sociale.
Col.(r) Mircea Dogaru a arătat că SCMD  este singurul sindicat care a dat în judecată statul român la Curtea de la Luxemburg, dar pentru stingerea litigiilor pe cale amiabilă, a solicitat o întîlnire între reperzentanţii sindicatului şi avocaţii guvernului, dar pînă la ora actuală nu s-a primit nici un răspuns. Referitor la colaborarea cu USL,  acesta a arătat că se va încheia, în perioada  următoare, un acord în care vor fi trecute problemele de rezolvat, cu responsabilităţi şi termene foarte precise . Este foarte posibil ca la 1 mai, SCMD împreună cu celelalte sindicate, federaţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, care fac parte din Consiliul Naţional al Societăţii Civile să organizeze o manifestaţie de protest.
Domnul gen.lt.(r) Corneliu Dobriţoiu, a arătat că USL, odată instalată la putere, va iniţia o lege ocupaţională pentru militarii din structurile de apărare, care să fie în concordanţă cu cele din statele membre NATO şi UE. Deasemenea se va acţiona pentru sporirea progresivă a bugetului alocat apărării, astfel ca acesta să atingă un prag de 2% din PIB. Domnul  general a mai menţionat faptul că este îngrijorat de apariţia unor formaţiuni paramilitare şi că se va acţiona pentru redarea demnităţii gradului de general.
Domnul deputat Gheorghe Dragomir a arătat că PNL a acordat permanent atenţie problemelor specifice pensionarilor militari şi că în continuare va acţiona cu fermitate pentru rezolvare acestora. De la înfiinţarea sindicatului a colaborat în condiţii foarte bune cu reprezentanţii acestuia şi este convins că această colaborare se va amplifica.
Vicepreşedintele CJC,  domnul Cristinel Nicolae Dragomir, a rătat că actualii guvernanţi şi-au bătut joc de pensionarii militari. Conducătorii USL cunosc  aceată problematică şi pensionarii militari pot conta pe sprijinul acestora . Acesta  a garantat că oricînd CJC,  de cîte ori va fi nevoie,  va sprijini acţiunile pensionarilor militari.
Avocata Simona Sîrbu, cea care reprezintă  în instaţe interesele membrilor SCMD din Constanţa, dar şi a celor din Tulcea, Brăila şi Galaţi, a arătat că pe recalculare din cele 682 dosare 444 au fost cîştigate pe fondul cauzei, diferenţa aflîndu-se pe rol. În urmara recursurilor depuse de M.Ap.N, MAI şi SRI, Curtea de Apel Constanţa a emis hotărîri definitive şi irevocabile în 325 dosare.  Avînd în vedere că  au fost emise decizii de revizuire conform prevederilor OUG nr. 1/2011, au fost deschise acţiuni în instanţă în peste 300 de dosare. Activitatea sa este îngreunată de faptul că se emit decizii de revizuire în cascadă, fiind pensionari militari care au primit în două luni 3-4 de astfel de documente.
Tuturor celor prezenţi le-au fost înmînate cîte o revistă realizată tocmai pentru  această adunare festivă.

Col.(r) Remus Macovei