duminică, 3 aprilie 2011

COMUNICAT 01.04.2011


vineri, 1 aprilie 2011

COMUNICATUL nr. 10 din 01.04.2011
1 - SCMD atrage atenția că ,,în laboratoarele portocalii” se pregătește un act normativ care să anuleze creșterile pensiilor recalculate. Se pare că obiectivul de economii la bugetul de stat, prin recalcularea pensiilor militarilor, s-a TRANSFORMAT ÎN EȘEC, întrucât s-au triplat sumele destinate acoperirii nivelului pensiilor recalculate.
2 – Circulă pe internet mesaje care indică faptul că pre
ședinții Curților de Apel au fost ,,instruiți”, în data de 07.02.2011, ca soluțiile date de aceste instanțe să fie în defavoarea noastră. Chiar dacă s-a desfășurat o asemenea ședință, avem încredere în magistrații care au verticalitate și care vor respecta spiritul legii, drepturile fundamentale ale omului și nu ,,sugestiile de moment”.
Această otravă, picurată în sufletele noastre, ar avea ca efect descurajarea în depunerea ac
țiunilor noastre la tribunale pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor (Pasul 1b) și deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate, și implicit pierderea războiului cu ,,ciuma portocalie”. Față de această manevră, țintele noastre sunt și rămân:
- Recâ
știgarea statutului de militar rezervist;
- Recâ
știgarea cuantumului pensiei vechi;
- Recâ
știgarea dreptului la muncă.
Nimeni
și nimic nu ne va opri pentru a ne recâștiga aceste drepturi constituționale.

DEPARTAMENTUL JURIDIC 01.04.2011

COMUNICATUL nr. 9 din 01.04.2011

1 - În justiție, la nivelul țării în acest moment, se desfășoară trei tipuri de procese, astfel:
- ac
țiuni în constatare – București și încă 3 județe;
- ac
țiuni pe ordonanță președințială - București și încă 3 județe;
- ac
țiuni de anulare a deciziilor de recalculare – în toate filialele.
a) Ac
țiunile în constatare – au fost introduse înainte de apariția OUG. nr. 1/2011. Prin apariția OUG. nr. 1/2011 au rămas fără obiect. Din comunicările instanțelor primite până în prezent la SCMD, au fost fie respinse (pe motiv că au rămas fără obiect), fie suspendate (pentru diferite motive).
b) Ac
țiunile pe ordonanță președințială – cale de atac pentru suspendarea aplicării H.G. nr.735/2010. Au fost introduse înainte de apariția OUG. nr. 1/2011. Prin apariția OUG. nr. 1/2011 s-a stopat depunerea lor și pentru celelalte filiale, deoarece principalul capăt de cerere – diminuarea cuantumului – a dispărut prin revenirea la cuantumul pensiei din decembrie 2010. În acest caz au rămas fără obiect. SCMD a primit comunicări ale instanțelor în care se precizează ,,neadmiterea cererii, deoarece au rămas fără obiect”.
Deoarece, atât ac
țiunile în constatare, cât și ordonanțele preşedințiale au rămas fără obiect, se propune av. Gâlcă Costel să retragă de pe blogul d-lui, postările privind datele pe aceste cauze, pentru a nu se mai crea confuzii de dosare și termene de judecată.
Sunt colegi, care
și-au exprimat nemulțumirea pentru faptul că sunt parte în procesele pe acțiunile în constatare și ordonanțele preşedințiale. Înștiințăm membrii de sindicat că, odată deveniți membrii ai SCMD, există acceptul d-tră tacit de a fi parte în acțiunile colective în justiție. Cum Statutul SCMD prevede libertatea de opinie, considerăm că, ulterior, reglarea acestei situații, se face prin CERERE adresată avocatului desemnat, de renunțare la calitatea de reclamant.

c) Acțiunile de anulare ale deciziilor de recalculare a pensiilor (Pasul 1 a) și 1 b) din GHID). Pentru anularea primei decizii de recalculare a pensiei emisă în baza fostei H.G. nr. 735/2010, s-au depus la tribunal două cereri de chemare în judecată: una pe Pasul 1a), fară contestație, obligați de prevederile art. nr. 87 din Legea nr.19/2001, modificată; a doua, pe Pasul 1b), cu contestație, obligați de prevederile art. 149 din Legea nr.263/2010. Rămâne ca judecătorii să decidă asupra admisibilității sau respingerii uneia dintre cereri. Până acum pe Pasul 1 a) sau admis cererile la tribunalul din Alexandria și un proces individual la tribunalul din Mehedinți. S-au decis și două declinări de competențe: la Craiova și Suceava, procese care se reiau la T.M.București.

2 – Cât de curând se va depune o nouă cerere de chemare în judecată, având ca obiect anularea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate, deoarece OUG nr. 1/2011 a modificat doar suma pe decizia de recalculare, însă nu a anulat
și actul în sine, respectiv decizia de recalculare. OUG trebuia să specifice că anulează inclusiv actele subsecvente emise în baza H.G. nr.735/2010, dar INTENȚIONAT NU S-A MENȚIONAT ACEST LUCRU, altfel nu se putea trece la etapa de revizuire a deciziilor emise. Cu alte cuvinte, dacă nu există decizii de recalculare, nu poate avea loc procesul de revizuire a pensiilor.
Revizuirea prive
ște exclusiv cuantumul pensiilor. Acțiunile în instanță pot rezolva și problema statutului, motiv pentru care trebuie respectată procedura, chiar dacă aceasta presupune timp și chiar o contribuție financiară suplimentară, peste nivelul cotizației anuale.
În situa
ția în care, deciziile de recalculare vor fi anulate de instanță, ne recăpătăm statutul și cuantumul pensiilor vechi, iar deciziile de revizuire emise de casele de pensii sectoriale rămân fără obiect, urmînd ca anularea lor să devină o simplă formalitate.
Casele de pensii sectoriale desfă
șoară și acum procesul de recalculare, dar sub masca deciziilor de revizuire.
Atenționare:
Sumele alocate lunilor ianuarie
și februarie a.c. la nivelul pensiilor din luna decembrie 2010, nu au un caracter definitiv. Alocarea lor a fost impusă de suspendarea H.G. nr.735/2010, numai până la emiterea noilor decizii de revizuire, conform OUG. nr.1/2011, decizii care deja au început să fie primite de membrii de sindicat (MapN și SRI, urmează în curând și MAI). Cuantumul pensiilor pe aceste decizii va fi mai mic decât cel din luna decembrie. Conform OUG nr.1/2011 diferența de bani primită până la comunicarea deciziilor de revizuire va fi returnată statului.
Nu vă lăsa
ți înșelați de aparențe! Fiți vigilenți până la capăt! Urmați îndrumările noastre! Susțineți-vă acțiunile în instanță! Nu trebuie să cedăm!


DEPARTAMENTUL JURIDIC 01.04.2011