vineri, 7 septembrie 2012

Preşedintele nostru, statul de drept şi tendinţe europene

                           
                             Comandor marină (rez)  dr. Golea Pompiliu
         
Nu puteam să nu răspund prompt la cerinţa comandantului nostru suprem, referitoare la necesitatea educării noastre oameni simpli sau clasa politică, în spiritul statului de drept. Şi are dreptate. Cu reamintirea marcată de deferenţă, a faptului că şi domnia sa face parte din clasa politică pe care o critică într-o anumită măsură în mod corect,  voi încerca să prezint câteva caracteristici de bază ale statului de drept –noţiune pe care o declamăm prea des, riscând să o trimitem  în derizoriu. Asta ca să reamintesc de  „teoria formelor fără fond” a lui Maiorescu
Ideea statului de drept, a fost conturată de-a lungul secolelor începând cu teoriile lui Platon, Augustin, Toma d¢ Aquino şi ajungând la iluminişti şi teoreticieni moderni ca Maurice Duverger, Raymond Aron şi alţii.
Montesquieu este cel care teoretizează pentru prima dată necesitatea puterii de stat, care să garanteze drepturi legale, dând expresie certitudinii fiinţei umane de a se afla în siguranţă. Într-o formulare devenită celebră acesta sugerează ideea statului de drept: „ Nimeni să nu fie constrâns să faca lucrurile la care legea nu-l obligă şi el să nu le facă pe cele pe care legea i le îngăduie” .
Principiile fundamentale care stau la baza statului de drept sunt: suveranitatea poporului, separaţia puterilor în stat, sisteme de guvernământ democratice, pluraliste, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Statul de drept poate fi numai un stat democratic în care suveranitatea poporului este reală, iar singurul izvor de legitimitate al puterii este exprimarea liberă, prin alegeri a voinţei populare fără vicieri de orice natură.
Separaţia puterilor în stat se bazează pe ideea că în stat există trei puteri –legislativă, executivă, judecătorească iar sistemul de conducere se aşează pe egalitatea şi independenţa acestora, adică pe echilibrul lor.
Ele se controlează una pe cealalta şi în consecinţă nici una dintre ele nu poate subordona activitatea celorlalte.  
Independenţa fiecărei puteri faţă de celelalte şi poziţia lor nu înseamnă că ele pot acţiona fără a se lua în considerare şi a se corela reciproc, deoarece în această situaţie statul ar reprezenta un sistem dezarticulat incoerent şi chiar haotic.
Ori funcţia esenţială esenţială a statului este aceea de a imprima şi asigura funcţionarea coerentă a mecanismului social, în care elementele componente să se integreze armonios. Această integrare se realizează prin intermediul legii dar şi educaţiei generale, aceste elemente stând la baza organizării şi funcţionării organelor statului, disciplinând raporturile sociale, indiferent dacă  acestea se stabilesc între organele statului sau între acestea şi cetăţeni.
Eficienţa acestui mecanism se realizează numai prin respectul legii (redactate comprehensibil) de către toţi participanţii la viaţa socială.
Oameni politici (din respect evit termenul eufemistic de politician) , organizaţii şi oameni simpli. 
Dacă legile sunt  ignorate, statul de drept începe să fie violat.
Fără a divaga prea mult, putem conchide că statul de drept presupune:
·        Un parlament responsabil care să respecte voinţa populară; aici poate intra printre altele, interdicţia seducerii prin mijloace la limita legii a parlamentarilor în scopul migrării de la un partid la altul, nesocotind mandatul cetăţenilor;
·        Un guvern responsabil în faţa parlamentului, expresie a voinţei populare şi care să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de popor; primul  ministru trebuie să fie ales din  rândul majorităţii parlamentare, nu la dorinţa preşedintelui ţării; aparat guvernamental  numai politic la vârf dar susţinut la nivele inferioare de specialişti pe diferite domenii a căror calitate principală este profesionalismul şi nu culoarea politică;
·        O justiţie care să se supună unor legi comprehensibile, evitîndu-se  subterfugiile legislative care generează neîncredere populară;
·        Un preşedinte, factor de echilibru între puterile statului; nu preşedinte jucător, nu şef al statului ci pur şi simplu preşedinte echidistant politic, cu charismă morală, profesională şi ştiinţifică;
·        Statornicirea unui sistem democratic pluralist veritabil care să asigure şi să garanteze libera competiţie politică a diferitelor organizaţii şi partide; votul nominal sub orice formă îl consider nociv deoarece viciază voinţa diferitelor segmente ale alegătorilor;
·        Adoptarea de măsuri care să asigure conservarea şi creşterea avuţiei naţionale; actuala recesiune economică aduce sub fundalul unor condiţionări pentru împrumuturi externe (în bună parte nefezabile), pericolul  înstrăinării activelor tangibile (naturale şi create prin muncă) şi a deteriorării calităţii  activelor intangibile (umane, organizaţionale şi relaţionale) fapt care va influenţa creşterea economică sustenabilă;
·        Repartiţia echitabilă şi eficientă a veniturilor asigurând un nivel de trai decent fiecărui cetăţean (statul social); se constată în acest moment derapaje de la acest concept, şi culmea, venind ca o sugestie chiar din zona nucleului dur al UE; mergem în consecinţă spre o societate fundamentată pe darwinism social;
·        Libera circulaţie a informaţiilor; în aparenţă avem informaţie liberă, dar deteriorarea mecanismelor de procesare cognitivă ale cetăţeanului sub impactul evoluţiilor economice,  instituţionale şi educaţionale duce la ignoranţă, turpitudine  şi de aici la comportamente neconforme, cu statul de drept;
·        Dreptul la opinie exprimată civilizat fără pericolul ca sub forme mascate să se sancţioneze delictul de opinie;
·        Securitatea juridică a cetăţeanului; rezolvarea cu celeritate şi bună practică, pe calea justiţiei a încălcării drepturilor sociale şi economice ale acestora.
În consecinţă statul de drept poate fi definit ca fiind acel tip de stat care proclamând egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii, conferă expresie concretă principiului supremaţiei dreptului, a legii, a respectării stricte a acesteia, adică a legalităţii.
Nu am pretenţia ca cetăţean obişnuit că am prezentat exhaustiv conţinutul statului de drept. Dar sunt convins că  cele prezentate, sunt suficiente pentru noi cei mai mulţi din societatea aia civilă care gândeşte şi acţionează legal  pentru oprirea derapajelor antidemocratice.
Eu sunt convins că sunt în asentimentul domnului preşedinte. În limbaj marinăresc, în siajul domniei sale.
Mă pune pe gânduri şi unele semnale negative venite chiar inima UE.
O carte apărută recent în Germania şi pe care mi-a semnalat-o un prieten. 
Cartea poartă titlul  Naşa” (The Godmother) şi este scrisă de publicista Gertrud Höhler. În circa trei sute de pagini, autoarea o descrie pe doamna Angela Merkel ca o personalitate care promovează măsuri ce limitează parlamentul şi promovează valori de esenţă est –germană.
Aceste observaţii erau lansate la numai o zi de Deutsche Welle.
Doamna Merkel, poreclită “Mutti” (Mami) în cercurile politice, devine o “naşă” în cartea lui Höhler. Ea stabileşte o “variantă tăcută a puterii autoritare pe care Germania o are încă de experimentat”, cum ar fi furtul de idei de la rivali politici, nivelarea sistemului de partid la o stare eclectică şi tratarea neglijentă a normelor legale, standardelor etice, Parlamentului şi Constituţiei – de multe ori mustrată de Curtea Constituţională Federală
( putem face o paralelă cu demersurile Curţii Constituţionale a României ? )
Pe scurt, ea indică un declin al moralei politice, scrie Deutsche Welle.
Avem similitudini în România?
Rămâne să analizăm fiecare cu aparatul său de procesare cognitivă şi să tragem concluziile de rigoare. Repet personale, nu induse de media sau de lobişti. De ori unde!
Şi să salutăm chemarea domnului preşedinte, la respectarea statului de drept.

Veritas laborant nimis saepe, extinguitur nunquam (Deşi respins de nenumarate ori, adevarul nu piere niciodată).