marți, 29 ianuarie 2013


INFORMARE
În ziua de 28 ianuarie, la sediul SCMD,  a avut loc şedinţa lunară a Biroului Operativ.
La punctul 1 al ordinii de zi, col.(r) Remus Macovei a prezentat  discuţiile avute cu preşedintele SCMD legate de stadiul negocierilor cu reprezentanţii actualei puteri referitoare la adoptarea ordonanţelor de guvern privind revenirea pensiilor  micşorate la cuantumul din decembrie 2010 şi la cumularea pensiilor cu salariul. Au fost prezentate poziţiile filialelor din zona de sud – vest, ale filialelor Craiova şi Braşov.Poziţa membrilor  Biroului Operativ a fost de a aştepta rezultatul negocierilor conducerii SCMD  cu reprezentanţii actualei puteri, fiind pregătiţi în cazul tergiversării acestora să se treacă la acţiuni de protest.
La punctul 2 al ordinii de zi, doamna avocat Sârbu Simona a prezentat stadiul acţiunilor în instanţă. Procesele se află în următoarele stadii: amânate, respinse la Tribunalul Constanţa, recurs la Curtea de Apel, respinse definitiv şi irevocabil la Curtea de Apel. Se impune pentru cei din ultima categorie pregătirea acţiunii la CEDO . Ȋn acest sens s-au făcut demersuri împreună cu Departamentul Juridic al SCMD, pentru pregătirea temeinică  a acestei acţiuni. Pe plan local să se identifice un traducător autorizat care să fie în măsură,  contra cost,  să traducă documentele necesare începerii acestei acţiuni. Să avem grijă ca sa nu se depăşească termenul de 6 luni de la emiterea deciziilor  definitive şi irevocabile. Va fi ţinută la zi situaţia tuturor proceselor , cei pentru CEDO  fiind atenţionaţi asupra demersului pe care trebuie să-l facă.
Membri Biroului Operativ au arătat necesitatea  solicitării pe timpul proceselor, nu a  cuantumului pensiilor , ci  menţineriea prevederilor Legii 164 în legătură cu actualizarea cuantumului pensiei  cu mărirea  soldelor militarilor activi.
La punctul 3 al ordinii de zi , cpt.cdor Iacob Sorin a prezentat situaţia fondurilor avute la dispoziţie în anul 2012, subliniind faptul că la terminarea anului a rămas necheltuită suma de 1561 lei.Toate  documentele  de decontare a cheltuielilor au fost avizate favorabil de către Departamentul financiar al SCMD.
La punctul 4 al ordinii de zi, col. Danulescu Cătălin a prezentat situaţia plăţii cotizaţiilor pe anul 2012. În anul 2013 până la acestă dată au plătit cotizaţia 50 de membri integral şi alţi 53 parţial. Se impune ca în perioada următoare să fie contactaţi toţi membri SCMD, în mod deosebit cei care au procese pe rol, astfel ca până în luna martie 2013 să ştim sigur pe ce membri se  poate conta.
La punctul 5 col.(r)Remus Macovei a prezentat o variantă de program de activitate pe anul 2013, care a fost completată de ceilaţi membri ai Biroului Operativ .După analizarea tututror acestor propuneri se va întocmi Programul de activitate al filialei pe anul 2013, care va fi afişat pe site-ul  filialei  până luni, 4 februarie 2013.
S-a prezentat lista cu cei 30 de membri care au contribuit cu suma de 1135 lei la ajutorarea col. (r) Anton Vasile din Focşani.
 A fost numită o comisie de inventariere care până pe data de  04 februarie 2013 va finaliaza această activitate.
S-a subliniat faptul că reprezentanţii armatei nu au de ce să se implice în activităţile specifice ANAF.Cei abilitaţi să-şi îndeplinească atribuţiunile pentru care sunt plătiţi.
S-a  subliniat necesitatea ca filiala să fie mai activă în luarea unor poziţii tranşante faţă de problemele economice , sociale şi politice care au apărut în această perioadă şi pentru viitor.
Preşedintele SCMD Filiala Constanţa
Col(r) Remus Macovei