joi, 18 aprilie 2013


ȊN ATENȚIA MEMBRILOR S.C.M.D. CARE AU PRIMIT DECIZII DE RECUPERARE

   Trebuie contestată în instanţă  decizia de recuperare (eliberată de Casa de pensii).
          Noul dosar, întocmit în 3 exemplare (2 exemplare ptr. Instanţă, 1 ptr.avocat), trebuie să cuprindă urmatoarele documente, în copie (cu propria semnatură privind conformitatea cu originalul):
-         Decizia  nr…………. din ………….privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurari sociale;
-         Deciziile de revizuire a pensiei din care rezultă diferenţa de cuantum;
-         Decizia iniţială de ieşire la pensie (cea valabilă în dec. 2010);
-         Decizia de recalculare/ Hotarare din dosarul de recalculare( Sentinta si Decizia Civila din dosarul de recalculare).
-         Cartea/Buletinul de identitate;
-         Certificat de grefă de la instanţa unde se află dosarul pe revizuire (pe fond sau în recurs);
-         Alte probe, în funcţie de specificul dosarului.

Ȋntrucât la data de 15.02.2012 a intrat în vigoare Noul Cod de Procedură Civilă, există modificări faţă de parcursul cererii de chemare în judecată:
- astfel după introducerea cererii, înainte de fixarea primului termen de judecată se va purta corespondenţă (poşta) între instanţă şi cele două părţi (    întâmpinare, răspuns la întâmpinare şi alte lămuriri necesare cauzei).
- la primul termen de judecată se vor administra probe - cu acordul părţilor cauza se poate judeca la acel termen, iar în caz contrar la un termen ulterior.
Astfel costurile acţiunii vor cuprinde pe lângă onorariu avocat (redactare, asistenţă şi reprezentare) şi costurile de corespondenţă.
Costul total al actiunii:    170 lei

           Trebuie ştiut şi faptul că, în acest gen de procese, instanţa – în baza prevederilor Codului de procedură civilă – obligă reclamantul la plata unei cauţiuni, de regulă 10% din suma în litigiu, bani care pot fi returnaţi în cadrul cheltuielilor de judecată, dacă se câştigă dosarul.

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 S.C.M.D. CONSTANȚA