duminică, 8 ianuarie 2017


Precizarile SCMD cu privire la contestarea Deciziei de recalculare emisa in baza Legii nr.223/ 2015 :
     
1. Dupa depunerea contestatiilor, termenul de raspuns este de 45 zile, daca raspunsul Comisiei de contestatii este trimis inainte de expirarea celor 45 zile, atunci se poate formula actiune in instanta in 30 zile de la data postei /primirii raspunsului.
Termenele in instanta sunt exclusiv calendaristice, nu lucratoare.
Daca comisia nu raspunde in termenul de 45 zile, atunci dupa implinirea acestui termen se poate formula oricand actiune in instanta, maxim 3 ani termen de prescriptie de la comunicarea deciziei de pensie.

2. Actiunea in instanta se promoveaza exclusiv prin SCMD Bucuresti si pentru acest demers juridic sunt necesare urmatoarele:

a./plata cotizatiei SCMD la zi;
b./dovada platii-300 lei- care reprezinta onorariu pentru instanta, toate caile procesuale fond si recurs.Taxa se plateste in contul SCMD sau la sediu cu mentiunea obligatorie la rubrica referinte client – nume prenume, CNP, Filiala Constanta, taxa proces recalculare Legea 223
c./4 ex. copii xerox, certificate de membrul de sindicat,"Conform cu originalul"+ semnatura, de pe urmatoarele documente: 
·       decizia de recalculare L/223 + anexe si plicul de primire fata/verso, cu data de primire lizibila; 
·       decizia de pensie primita anterior + anexe; 
·       contestatie cu dovada trimiterii- confirmarea de primire; 
·       raspuns contestatie (daca exista)+plic fata/verso cu data de primire lizibila;
·       talon pensie recent;
·       carte de identitate;
d./2 imputerniciri reprezentare in instanta,model care se afla la  sediul filialei - completat olograf de fiecare contestator 1 pentru fond si 1 pentru recurs

        In acest sens, cei care se afla in aceasta situatie, sunt  asteptati la sediul filialei 1 Scmd Constanta, cu toate documentele xerocopiate, conform precizarilor de la punctele b si c, un plic format A4. La sediul filialei va primi exemplarele de imputerniciri, iar dupa completarea acestora, plicul se expediaza la sediul SCMD Bucuresti cu confirmare de primire.
        Deoarece trebuie actionat relativ repede, rog ca membrii nostri de sindicat sa vina pregatiti cu tot ce am precizat mai sus si sa fie pregatiti ca dupa plecarea de la sediul nostru sa mearga direct la posta sa faca expeditia, fara a mai ”procesa” fiecare dupa cum crede documentele ce se trimit dnei. Col. Rz. Monica Caloian si pentru a nu mai da modele de documente, ca pana acum si altor rezervisti, fosti membrii de sindicat care nu au mai platit cotizatia sau altora, care in ultimul timp trimit contestatii intr-o veselie, fara a avea garantia ca ceea ce fac este si corect.

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 SCMD CONSTANTA