duminică, 7 martie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

       Conducerea Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate - Filiala Constanţa s-a întîlnit în ziua de 5 martie cu deputatul U.D.T.T.R. - Amet Aledin şi în ziua de 6 martie cu deputatul  P.S.D. - Antoanela Marinescu si cu parlamentarii P.D.-L. - senatorul Mircea Banias şi deputatul Constantin Chirilă.
       La întîlnirea cu parlamentarii P.S.D. a participat şi o delegaţie a Asociaţiei cadrelor în rezervă şi în retragere “General Roland Pîrlogeanu” din garnizoana Medgidia. Aceste întîlniri au avut ca scop prezentarea poziţiei  militarilor în rezervă şi în retragere faţa de proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice.
       Reprezentanţii cadrelor în rezervă şi în retragere au adus la cunoştinţa parlamentarilor constănţeni următoarele probleme :
       -În ţările membre N.A.T.O. şi U.E., sistemele de pensii pentru militari sunt reglementate prin legi speciale sau prin capitole distincte, cu prevederi speciale, în legea sistemului naţional de pensii;
       -În România este în vigoare Legea 164/2001, privind pensile militare de stat (cu completările şi modificările ulterioare), care respectă integral principiile legislaţiei din ţările membre N.A.T.O. sau U.E.. Militarii în rezervă şi în retragere constănţeni, solidari cu colegii lor din întreaga ţară, cer  menţinerea prevederilor acestei legi şi acuză guvernul că prin proiectul de lege înaintat  spre aprobarea Parlamentului, a continuat politica de învrăjbire a diferitelor categorii de pensionari proveniţi din diferite medii socio-profesionale;
       -Considerând că  proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii a fost elaborat “sub presiunea timpului”, reprezentanţii cadrelor in rezervă şi în retragere au solicitat ca la dezbaterea acestuia în cele două camere să se acţioneze cu fermitate pentru înlăturarea tuturor prevederilor contrare Constituţiei României şi a directivelor Uniunii Europene;
       -Aprobarea legii în forma prezentată de guvern va duce la declanşarea unui număr foarte mare de acţiuni sindicale de protest şi la mii de procese, iniţial în România, ulterior în instanţele europene, care vor aduce mari pagube materiale statului român şi vor dăuna grav imaginea României pe plan internaţional.
       În urma discuţiilor purtate, deputaţii Antoanela Marinescu şi Amet Aledin şi-au declarat sprijinul pentru rezolvarea problematicii pensiilor militare în deplină concordanţă cu prevederile Constituţiei României şi a dreptului comunitar european şi că vor acţiona cu perseverenţă pentru respectarea onoarei şi demnităţii militarilor români.
       Reprezentanţii P.D.-L. au promis că vor analiza toate amendamentele care vor fi aduse proiectului de lege, în final votând conform hotărîrii adoptate de conducerea partidului. La conferinţa de presă, susţinută in ziua de 6 martie, senatorul Mircea Banias a susţinut că militarii sunt nemulţumiţi degeaba, deoarece legea prevede doar recalcularea pensiilor a 200 de generali şi colonei, care au pensii de peste 3000 lei. Sugerăm domnului senator, pentru a nu mai dezinforma opinia publică, să se documenteze mai bine, inclusiv din materialul documentar pe care i l-am pus la dispoziţie şi eventual să nu uite că, în campania electorală, a promis cadrelor în rezervă şi în retragere susţinere totală pentru rezolvarea problemelor specifice acestora.
       Conducerea sindicatului a înmânat un material documentar referitor la acest proiect de lege şi preşedintelui U.D.M.R.- Constanţa, pentru a fi înaintat tuturor parlamentarilor acestei formaţiuni politice.

       Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate
       Filiala Constanţa
       Preşedinte Col.(r) Remus Macovei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu