miercuri, 2 iunie 2010

COMUNICAT

Extras din PROCEDURA DE PRIMIRE DE NOI MEMBRI IN SINDICAT 

     Persoanele care doresc să se înscrie în rândurile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (S.C.M.D.) trebuie să înainteze o cerere de adeziune către o filială locală a S.C.M.D. şi să vireze o cotizatie anuală, în contul bancar al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, 
cont RO41BRDE441SV79262374410,  cod fiscal: 26096263.

     În situaţia în care, în judeţul de domiciliu al solicitantului nu funcţionează nici o filială a S.C.M.D., solicitantul poate expedia cererea pe adresa  de e-mail "evidenta.scmd@yahoo.com", fie prin fax la nr. 0318177371, fie prin poştă, la adresa: Sindicatul Militarilor, Str. Dakar, nr. 30, Sector 1, Bucureşti, cod postal 013647.
     Comitetul Director al S.C.M.D. a hotărât să nu se perceapă taxa de înscriere în sindicat. În schimb, cotizaţia anuală, în sumă de 120 lei, va trebui plătită integral, indiferent de luna în care are loc înscrierea.
Legitimaţia de membru al S.C.M.D. se va înmâna după luarea în evidenţă a membrului de sindicat de către o filială locală a S.C.M.D. Membrii S.C.M.D. care nu fac parte din filiale şi  care doresc eliberarea legitimaţiei în regim de urgenţă, vor preda sau vor expedia prin poştă, la sediul central al S.C.M.D. (Str. Dakar, nr. 30, Sector 1 Bucuresti, cod postal 013647):
•    copia cărţii/buletinului de identitate;
•    copia livretului militar (în lipsa livretului, copie după decizia de pensionare/talonul de pensie militară);
•    două fotografii tip buletin.
     Cheltuielile de expediţie a legitimaţiei se vor suporta de către solicitant.

     Cadrele militare în rezervă, indiferent de grad, care adera la sindicat şi care doresc să se angajeze în muncă, vor primi spre administrare (numai la cererea expresă), o pagină de Internet asociată site-ului nostru, pagină în care îşi vor putea posta CV-ul, copii după diplomele de studii, certificarile de calificare în muncă, recomandări de la fostele locuri de muncă şi oricare alte documente care pot prezenta interes pentru angajatori. Aceste cadre trebuie să urmeze procedura de participare la programul de promovare a forţei de muncă a militarilor în rezervă intitulat “”MILJOBS””.

     Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate – Persoană juridică autorizată, dosar 26479/299/2009
 Judecătoria Sectorului 1 – Sentinţa civilă nr. 83/2009

       Adresa: Bucuresti, str. Dakar, nr. 30, Sector 1
       E-mail : "secretariatscmd@yahoo.com"  Site :  "http://sindicatulcmd.blogspot.com"  
       Telefon : 0725562223, 0752125848, 0216683467    Fax :  0318177371

Data actualizării procedurii :  17.05.2010

Secretarul Filialei Constanţa S.C.M.D.
Constantin Munteanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu