miercuri, 9 martie 2011

COMUNICAT SEDINTA BIROUL OPERATIV

     În ziua de 08.03.2011 a avut loc şedinţa Biroului Operativ al S.C.M.D. - Filiala Constanţa.
La punctul unu al ordinii de zi, căpitanul comandor Dumitru Ciocodei a prezentat stadiul desfăşurării acţiunilor în instanţă, în care sunt implicaţi 647 dintre membrii filialei.
    Pe site-ul filialei sunt prezentate numerele dosarelor şi data prezentării în instanţă, primul termen fiind 14 martie 2011.Să se aducă la cunoştinţa membrilor că toate dosarele sunt predate la Tribunalul Constanţa şi
că ordinea de prezentare în instanţă a dosarelor este stabilită de reprezentanţii acestei instituţii , care nu ţin cont de ordinea depunerii dosarelor la S.C.M.D. - Filiala Constanţa.
    În perioada următoare, pentru rezolvarea diferitelor situaţii, se va proceda astfel:
   a) La primirea răspunsului la contestaţie- se fac 4  copii după acest document şi după plicul în care s-a primit răspunsul, aceste documente se pun într-un plic A4, pe care se scrie numărul de dosar (cel primit
de la S.C.M.D.), numele şi prenumele şi se predă la sediul filialei.
   b) La primirea unei noi decizii – se contestă decizia după acelaşi model ca la deciziile din 27/31 decembrie, documentul fiind trimis pe adresa emitentului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire; se fac copii în 4 exemlare după noua decizie de pensie, după plicul în care s-a primit noua decizie, după contestaţia depusă şi chitanţele de expediere a contestaţiei; documentele vor fi puse într-un plic A4, pe care se va scrie numărul dosarului (dat de S.C.M.D.), numele şi prenumele şi se va preda la sediul filialei.
Toate aceste documente, împreună cu completarea la acţiunea în instanţă în curs se vor depune la dosarul deja existent ăn instanţă.
    Dacă instanţa nu va aproba această procedură vom deschide o nouă acţiune;
   c) Pentru membrii de sindicat care au decedat, avocatul va acţiona în instanţă pentru urmaşi,cu acordul acestora.
La punctul doi al ordinii de zi, secretarul filialei, col.(r) Cătălin Danulescu a arătat că în evidenţa filialei sunt 984 membri. Dintre aceştia 684 au plătită cotizaţia integral pe anul 2011, ceilalţi avînd plătită doar o parte. Cei care s-au înscris în partea finală a anului 2010 trebuie doar să plătescă diferenţa
pînă la sfîrşitul acestui an.
   Sunt 9 persoane care au depuse dosare în instanţă dar nu sunt membri de sindicat. Aceştia trebuie să-şi rezolve situaţia pîna la 31 martie 
Se impune ca pîna la 31 martie să se rezolve problema lanţului de anunţare a tuturor membrilor, dat fiind faptul că vechiul sistem nu mai este viabil.
La punctual trei al ordinii de zi, col.(r) Remus Macovei propune următoarele măsuri organizatorice:
     - înlocuirea cdor-ului Ioan Toma şi col. Teodor Gorea, care din motive personale nu mai pot îndeplini
funcţia de vicepreşedinţi , cu lt. cdor-ul Dumitru Ciocodei şi lt.col. Doru Budureanu.
     - înfiinţarea următoarelor departamente şi birouri:
       a) Departamentul Organizare- coordonat de lt.col. Doru Budureanu;
            Birou manifestări publice- col.Decebal Radu, cdor. Sorin Stoleru, lt. cdor Cornel Fuerea.
            Birou analiză, sinteză şi prognoză- cdor. Pompiliu Golea;
            Birou  relaţii cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale- col. Constantin Munteanu;
            (ptr. sindicate)şi cdor. Valentin Inceu (relaţii internaţionale);
       b) Departament juridic - coordonat de cpt.cdor. Dumitru Ciocodei;
            Birou iniţiere şi urmărire acţiuni în instanţă şi relaţia cu casa de avocatură - col.George Enache;
            Birou analiză, sesizări, reclamaţii şi asistenţă juridică - col.Eugen Curcă, col. Gabriel Burlacu;
      c) Departamentul economico - financiar – coordonat de mr. Silviu Işvanca;iar trezorier - cpt.cdor. Iacob Sorin;
      d) Departamentul media şi comunicare- coordonat de  cdor. Filaret Sîntion;
      e) Departament muncă, culture,sănătate, sport şi turism- coordonat de col. Petre Sîrbu si col Rohian Gheorghe;
      f) Secretariat general - coordonat de Cătălin Dănulescu;
            Coordonator secretariat şi administrator general internet -  col. Emil Mocanu;
            Registratură şi eliberare de legitimaţii – lt.col. Chisinger Dan şi col.Marcel Hristian;
   În unanimitate de voturi au fost aprobate noile structuri organizatorice şi persoanele nominalizate pentru aceste funcţii.
   S-a hotărît înfiinţarea unei comisii, care pînă la 31 martie să elaboreze un proiect al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF)  al filialei. Compunerea comisiei este următoarea:
   Preşedinte - cpt. cdor. Dumitru Ciocodei;
   Membri - col. Gheorghe Rohian, lt.col. Gheorghe Oprea, col.Traian Ţăranu, cpt.cdor.Iacob Sorin şi lt.col Doru Budureanu.
Diverse
     a) Col. Remus Macovei, propune , avînd în vedere faptul că numai în luna februarie au decedat 3 membri ai sindicatului, să studiem posibilitatea înfiinţării unui fond de ajutorare a urmaşilor celor decedaţi.
Acest fond să fie constituit din contribuţii ale membrilor, în afara cotizaţiei, să fie administrat de trei persoane care să poarte întreaga responsabilitate pentru corectitudinea tuturor operaţiunilor executate.
Au fost împuterniciţi sa analizeze concret posibilitatea realizării acestui proiect col.Eugen Curcă şi col.Gabriel Burlacu.
     b) Col. Remus Macovei roagă secretariatul să anunţe toate doamnele care primesc pensii de urmaş, care au nevoie de medicamente, să se prezinte cu reţetele, pentru a le putea ajuta la procurarea acestora.
     c) Col. Remus Macovei a propus ca din fondurile care revin filialei să fie recompensaţi cu sume băneşti cei care au făcut eforturi deosebite în această perioadă.
     Acest lucru va fi realizat după finalizarea situaţiei centralizatoare cu fondurile pe care filiala le-a depus în contul S.C.M.D., sub forma cotizaţiilor.

Secretariatul de sedinta al Biroului Operativ