marți, 8 octombrie 2013

INFORMARE
     Vă prezint  principalele problele dezbătute în şedinţa C.D. din data de 04.10. 2013:
-         C.N.R. se va desfăşura în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2013 la Alba Iulia  cu următoarea ordine de zi:
·        Raport de activitate al Preşedintelui S.C.M.D.
·        Raport al Departamentului Financiar.
·        Raport al Departamentului Juridic.
·        Raport al Comisiei de Cenzori.
·        Raport al Comisiei pentru modificarea Statutului şi R.O.F.- uli.
·        Probleme ridicate de şefii de filiale.
·        Aprobarea strategiei S.C.M.D. pentru anul 2014.
Pentru buna desfăşurare a activităţii vicepreşedinţii zonali vor întocmi rapoarte despre activitatea desfăşurată pe care le vor înainta până la data de 01 noiembrie 2013.
Departamentul juridic va prezenta în raport situaţia tuturor proceselor declanşate de S.C.M.D. –  cu prezentarea  în amănunt a  cheltuielillor făcute pe fiecare proces şi rezultatele obţinute.
-       Vor continua demersurile pentru aprobarea Proiectului de lege PLX -109 şi  pentru urgentarea prezentării, dezbaterii şi aprobării în Parlament a Legii pensiilor militare.
-       Până la data de 30 noiembrie a.c., toate cheltuielile făcute de filiale vor fi justificate în scris, cu acte justificative, la Compartimentul Financiar.
-         Cotele ce revin pentru 2012 – 2013 vor fi  repartizate la filiale, pentru cheltuieli proprii, cu referate de necesitate aprobate de CD.
-         Stimulentele se vor aproba de catre C.D., pe baza de referate,  cu justificarea motivelor pentru care se acordă. Acestea  nu vor depăşi salariul mediu brut pe economie.
-          Se va analiza posibilitatea reducerii cotizaţiei, hotărârea urmând să o adopte C.N.R.
-         O comisie va analiza situaţia filialelor cu un număr mic de membri.
-         Membri S.C.M.D. care doresc să recupereze sumele reţinute abuziv pe Legea 263/2010 trebuie să conteste noua decizie eliberată în conformitate cu prevedrile legii 241/2013
-         Col. (r.) Valeriu Pricină şi-a susţinut punctul de vedere conform căruia nu a încălcat statutul S.C.M.D. şi că  este loial şi poate fi util sindicatului din poziţia pe care o ocupă în U.N.P.R.Majoritatea membrilor C.D. au fost de acord cu acest punct de vedere.

Vicepreşedinte Zona Sud - Est

Col.(r.) Remus Macovei