marți, 4 martie 2014

Răspuns tipic al Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N.

      Printr-o  petiţie,  înregistrată la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. cu  nr.RP185 /23.01. 2014,  am solicitat, pentru  a se evita confuziile, greşelile , erorile sau abuzurile ,  să se dispună următoarele măsuri:  
-          Publicarea metodologiei de aplicare a prevederilor art.1 alin. (4) din Legea nr. 241 /2013;
-          Anual, în luna februarie,  fiecare pensionar aflat sub incidenţa acestui articol să fie anunţat în scris despre cuantumul acumulat, ca urmare a aplicării prevederilor acestuia.
Parcă în bătaie de joc, directorul adjunct fără nume (probabil col. Valeriu Roşu) în răspunsul dat la  28.02.2014, după ce mă trimite să citesc  Observatorul Militar nr.6 /2014,  mă anunţă că cererea mea nu poate fi rezolvată favorabil din cauza lipsei de temei legal.Am aflat astfel de la  domnul director că Legea nr.241/2013  nu face referire la elaborarea unei metodologii de aplicare a prevederilor art.1 alin.(4) şi nici la anunţarea în scris a fiecărui beneficiar al drepturilor de pensie, aflat sub incidenţa acestor prevederi legale, despre cuantumul pensiei rezultat în urma majorării valorii punctului de pensie.
Ceea ce au publicat colegii de la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. în Observatorul Militar  sunt doar câteva exemple simple. Situaţiile apărute urmare a aplicării Legii 119/2010 şi a O.G. nr.1/2011 sunt mult mai multe şi mai complexe şi  fiecare pensionar militar are dreptul să ştie cum reprezentanţii Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N. aplică această lege.
Acest domn director adjunct, are impertinenţa să îmi amintească că în toate situaţiile M.Ap.N. a respectat  prevederile actelor normative  în vigoare referitoare la actualizarea, recalcularea, revizuirea şi plata pensiilor.Şi atunci zecile de mii de contestaţii şi zecile de mii de procese de ce  au apărut, domnule director?  După acest domn, pensionarii militari, pe lângă că sunt nesimţiţi, probabil că sunt bolnavi cu capul, dacă după aplicarea” exemplară” a legilor de către   M.Ap.N. sunt  totuşi nemulţumiţi.
Fiecare pensionar militar are posibilitatea să înmulţească valoarea punctului de pensie cu punctajul mediu anual şi să afle cuantumul  rezultat. Dar pensionarii militari au învăţat să nu mai aibă încredere în reprezentanţii Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N, tocamai din acuza greşelilor , erorilor şi abuzurilor care au fost comise în perioada de tristă amintire, 2009 – 2013.
 De aceea este necesar ca anual, în luna februarie, fiecare pensionar să fie anunţat în scris  despre cuantumul acumulat, urmare a aplicării prevederilor art.1 alin.(4).Avem nevoie de dovada că între calculele făcute de noi şi calculele reperezentanţilor Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N. există o concordanţă deplină. Pentru a înlătura orice suspiciune reprezentanţii Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N.  sunt obligaţi să facă acest lucru, tocmai pentru a  asigura liniştea şi siguranţa atât de necesare pensionarilor militari. Trebuie să reţină colegii noştri că poartă o mare vină pentru necazurile  pe care ni le-au produs în perioada anterioară şi să ia măsuri ca astfel de evenimente neplăcute să nu se mai producă.  Pe domnii colegi de la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. îi rog să nu încalce legile, dar să le aplice şi cu puţin suflet, din respect faţă de miile de pensionari militari.

Col.(r) Remus Macovei