marți, 18 martie 2014

    INFORMARE

  Vă prezentăm mai jos răspunsul D.M.R.U. primit de domnul C-dor.(r.) Golea Pompiliu, la solicitarea de emitere a unui act normativ care să prevadă aplicarea H.G.nr.1294/2001 (cu modificările şi completările ulterioare) şi cadrelor militare trecute în rezervă înainte de 01.01.2011.

PRECIZARE DMRU
La solicitarea dumneavoastra adresata Ministerului Apararii Nationale, privind emiterea unui act normativ care să prevadă aplicarea Hotărârii Guvernului nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare şi cadrelor militare trecute în rezervă înainte de 01.01.2011, vă comunicăm următoarele:
            Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede expres la art.29 alin.(1) că „sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora”, iar la alin.(2) că „în domeniul apărării naţionale încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate”.
            În cuprinsul Legii nr.263/2010 nu se regăseşte o dispoziţie referitoare la cadrele militare trecute în rezervă/retragere înainte de intrarea în vigoare a legii, respectiv 01.01.2011, similară art.9 alin.(5) din legislaţia anterioară, respectiv Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat. Acest articol prevedea expres că respectivele condiţii de muncă (mai favorabile), se acordă şi pentru cadrele militare trecute în rezervă înainte de intrarea în vigoare a legii, respectiv 01.04.2001.
            Hotărârea Guvernului nr.1294/2001 nu limitează, doar prin ea însăşi, sfera de adresabilitate a actului normativ, şi nici modificările ulterioare.
            În schimb, pe baza principiului legal al ierarhiei actelor normative, orice modificare sau completare (favorabilă sau, eventual, defavorabilă) a locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2001 este opozabilă numai cadrelor militare în activitate cărora trebuie să li se aplice „legislaţia în vigoare la data încadrării acestora”, aşa cum solicită, imperativ, textul susmenţionat din lege.              
                Subliniem şi faptul că potrivit art.74 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ordinele şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora.
            Ca urmare, nici în Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.116/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, ca act subsecvent Hotărârii Guvernului nr.1294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, nu se poate prevedea că acesta   s-ar aplica şi cadrelor militare trecute în rezervă/retragere, până la data intrării în vigoare a acestuia.
            Prin urmare, doar în situaţia completării în prealabil de către legiuitor a art.29 din Legea nr.263/2010, în sensul precizat anterior, pot beneficia de încadrare în condiţii de muncă şi cadrele militare trecute în rezervă înainte de 01.01.2011.Biroul Operativ