sâmbătă, 31 mai 2014

Ziua rezervistului militar la Constanţa

În fiecare an la 31 mai, urmare a adoptării Hotărârii de  Guvern nr. 476 din 12 mai 2010 privind instituirea Zilei rezervistului militar, sunt sărbătoriţi soldaţi, gradaţi, subofiţeri, maiştri militari, ofiţeri şi generali, trecuţi în rezervă,  indiferent de instituţia publică din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în care şi-au desfăşurat activitatea.
La Constanţa a devenit o tradiţie ca rezerviştii din toate  structurile asociative  din M.Ap.N., MAI şi SRI să se întâlnească , în această zi deosebită, cu sprijinul Instituţiei Prefectului,  în sala Remus Opreanu”.
Adunarea festivă a început cu intonarea ImnuluI  naţional  de de către Fanfara SMFN. Apoi col. (r) Remus Macovei a prezentat  câteva aspecte privind rolul rolul  rezerviştilor  militari în timpul celor două războaie mondiale. În continuare gen. lt.(r) Constantin Zeca  şi col.(r)  Constantin Marin au subliniat în intervenţiile lor importanţa instituirii Zilei Rezervistului, ca o recunoaştere a devotamentului, profesionalismului  şi spiritului de sacrificiu al  fostelor cadre militare, care în întreaga activitate au respectat cu sfinţenie jurământul militar. S-au trecut în revistă modul în care asociaţiile cadrelor militare în rezervă  au acţionat pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale  pensionarilor  militari şi realizarea unei  cât mai bune protecţii sociale a acestora.
Domnii cdor.Tiberiu Liviu Chodan, comandantul Flotei şi col.Adrian Soci, comandantul Brigăzii  9 Mecanizate “Mărăşeşti”, au subliniat necesitatea valorificării experienţei  şi expertizei profesionale a rezerviştilor şi au asigurat asistenţa de întregul lor sprijin în desfăşurarea unor activităţi cu caracter social, obştesc şi în domeniul creaţiei culturale, ştiinţifice sau istorice.
Subprefectul Mustafa Levent Accoium a subliniat că rezerviştii militari sunt adevărate pilde pentru societatea românească, prin ataşamentul faţă de ţară, simţul datoriei şi al onoarei militare, valori pe care aceştia le-au respectat  pe parcursul  întregii lor cariere militare.
Col.(r) Remus Macovei a oferit, din partea filialei constănţene a  Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” diplome de excelenţă unui număr de 10 rezervişti care în perioada 1976-1984 au participat la realizarea Canalului Dunăre  - Marea Neagră.
Adunarea festivă s-a încheiat cu un potpuriu de melodii ostăşeşti susţinut de Fanfara SMFN, care a umplut cu nostalgii şi  bucurie  inima rezerviştilor militari.
Col.(r) Remus Macovei