sâmbătă, 7 august 2010

DE LA MINISTERUL MUNCII

POSTAT PE SITE-UL MINISTERULUI MUNCII :
Consultare publică privind asigurarea unor pensii adecvate, viabile şi sigure 
            Asigurarea unui venit adecvat şi sustenabil la pensie pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene, acum şi pe viitor, reprezintă o importantă prioritate pe agenda Uniunii Europene, mai ales acum, când populaţia Europei se află într-un proces continuu de îmbătrânire. În 2008 raportul dintre persoanele în vârstă activă (15-64 de ani) şi cetăţenii U.E. în vârstă de peste 65 de ani era de patru la unu, preconizându-se că acest raport va scade la 2, până în 2060.
Totodată, criza economică recentă a relevat o necesitate sporită de îmbunătăţire a eficienţei şi siguranţei sistemelor de pensii.
 
Comisia Europeană a lansat la data de 7 iulie 2010 o dezbatere publică la nivel european privind modul în care Uniunea Europeană poate asigura pensii adecvate, viabile şi sigure.
Documentul consultativ, o Cartă verde, ridică o serie de întrebări, invitând toate părţile interesate să contribuie cu puncte de vedere, opinii şi idei cu privire la abordarea problemei pensiilor - una dintre cele mai grele cu care se confruntă Europa şi cea mai mare parte a lumii astăzi - şi cu privire la modul în care UE poate contribui la găsirea de soluţii.
 
Cartea Verde conţine 14 întrebări adresate Statelor Membre, structurarea dezbaterii având la bază asigurarea durabilităţii şi adecvării sistemelor de pensii în contextul îmbătrânirii populaţiei, a schemelor de mobilitate în Europa şi a funcţionării pieţelor financiare.
 
În prezentarea documentului de consultare şi cu sprijinul deplin al comisarilor Olli Rehn (afaceri economice şi monetare) şi Michel Barnier (piaţa internă şi servicii), László Andor - comisar UE pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune a declarat:
 
„Numărul persoanelor ieşite la pensie în Europa în comparaţie cu cele care le finanţează pensiile este prevăzut să se dubleze până în 2060 - situaţia actuală pur şi simplu nu este viabilă. Pentru a răspunde acestei provocări, echilibrul între perioada de timp petrecută în activitate şi cea de pensie trebuie să fie examinat cu atenţie."
 
Temele principale avute în vedere sunt:
  • Modul în care Uniunea Europeană poate sprijinii statele membre în ceea ce priveşte echilibrarea perioadelor active cu perioadele de pensionare, ţinând cont de modificările structurale petrecute în societate şi în pieţele de munca, precum şi de creşterea speranţei de viaţă;
  • Eliminarea obstacolelor în calea mobilităţii lucrătorilor, precum şi a capitalului care rezultă din sistemele de pensii, inclusiv a regimurilor de pensie suplimentară;
  • Asigurarea siguranţei pensiilor în prezent şi în viitor.
 
Cartea Verde urmăreşte evaluarea cadrului european privind pensiile avându-se în vedere obiective prioritare precum:
·        Asigurarea unui venit adecvat şi durabil la pensie şi asigurarea că sistemele de pensie sunt durabile pe termen lung;
·        Realizarea unui echilibru între muncă şi pensie şi facilitarea unei vieţi active cât mai îndelungate;
·        Îndepărtarea obstacolelor din cale mobilităţii în U.E. şi din calea pieţei interne pentru produse de pensie;
·        Realizarea unor pensii mai sigure atât în prezent cât şi pe termen lung;
·        Existenţa unor sisteme de pensii transparente, astfel încât persoanele să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză privind propriul venit la pensie;
 
            Dezbatere are în vedere cooperarea statelor membre pentru punerea în aplicare a soluţiilor viabile în vederea asigurării unei participări depline a tinerilor în ocuparea forţei de muncă.    
 
Alte obiective avute în vedere sunt:
·        Îmbunătăţirea statisticilor U.E privind pensiile;
·        Îmbunătăţirea guvernării politicii privind pensiile le nivelul U.E.;
·        Propunerea unui sistem de garantare a pensiilor;
·        Găsirea unor soluţii in ceea ce priveşte persoanele aflate pe piaţa forţei de muncă pentru a putea sa-şi schimbe cu uşurinţă şi fără obstacole financiare locul de muncă;
Nu se fac propuneri politice specifice, dar se solicită puncte de vedere în legătură cu posibile acţiuni viitoare la nivel european.
 
Perioada de consultare va dura patru luni (se va încheia la 15 noiembrie 2010), timp în care oricine este interesat de subiect îşi poate exprima punctul de vedere prin intermediul unui site internet prevăzut în acest scop:
 
 
Comisia Europeană va analiza apoi toate răspunsurile şi va lua în considerare cel mai bun curs pentru acţiuni viitoare de abordare a acestor aspecte la nivel U.E.
 
În funcţie de rezultatele consultării publice abordările posibile ar putea implica o Carte albă şi / sau iniţiative separate.
 
Propunere UE – consultare publică privind pensiile
Rezumat pentru cetăţeni
 
 
CE SE DOREŞTE PRIN ACEASTĂ CARTE VERDE ?
Pe măsură ce populaţia UE îmbătrâneşte, multe ţări se văd nevoite să îşi reformeze sistemele de pensii. De asemenea recenta criză economică şi financiară a pus în evidenţă o parte din problemele majore ce afectează sistemele de pensii din întreaga Uniune Europeană. În consecinţă, U.E. trebuie să îşi revizuiască acţiunile viitoare în abordarea acestui important domeniu.
 
CINE VA BENEFICIA ŞI CUM?
• Toţi cetăţenii UE, actuali sau viitori pensionari.
• Părţile implicate vor putea să-şi exprime părerea cu privire la modul în care U.E. poate ajuta statele membre în materie de politici referitoare la pensii.
•Guvernele naţionale - colaborând cu Comisia Europeană pe problemele legate de pensii cu care se confruntă, vor beneficia de o revizuire atentă,  a acţiunii U.E. în acest domeniu.
 
DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA U.E.?
UE coordonează diverse politici şi reglementează anumite aspecte cu impact asupra pensiilor. O acţiune la acest nivel le va permite cetăţenilor Uniunii să beneficieze pe deplin de piaţa internă (mai multe posibilităţi de a alege şi costuri mai mici, oriunde în UE) şi va asigura o mai mare stabilitate a finanţelor publice şi a economiei UE.
 
CE SCHIMBĂRI SE VOR PRODUCE?
Consultarea reprezintă o invitaţie adresată părţilor implicate de a se exprima în legătură cu ce consideră că poate face UE pentru a garanta că, în viitor, pensiile vor fi decente şi sigure. În urma consultării vor putea fi propuse modificări ale legislaţiei europene în domeniu.
 
CÂND AR TREBUI SĂ INTRE ÎN VIGOARE PROPUNEREA?
• Consultarea a fost lansată pe 7 iulie 2010. Puteţi trimite comentariile dumneavoastră până la 15 noiembrie 2010. Vă rugăm să ne transmiteţi opiniile şi comentariile dumneavoastră prin intermediul chestionarului on-line disponibil la:
sau folosind una dintre adresele menţionate în documentul oficial de consultare publică.
Comisia va face propuneri pornind de la rezultatele consultării.
 
Informaţii suplimentare:
Carta verde şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei, chestionarul de consultare on-line:
 
MEMO/10/302 – Carta verde privind pensiile:
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu