duminică, 19 septembrie 2010

COMUNICAT

 

În ziua de 18.09.2010, la Curtea Brîncovenească, în prezenţa a 102 membri , s-a desfaşurat Adunarea Generală a SCMD- filiala Consatnţa.
   La punctul unu al ordinii de zi, preşedintele filialei, col.(r) Remus Macovei a prezentat principalele activitati desfăşurate în luna august:
   - au fost primiţi în rindurile sindicatului 133 noi membri.
   - au fost întocmite documentele de luare în evidenţă, inclusiv legitimaţiile.
   - s-a strîns şi donat pentru sprijinirea sinistraţilor din judeţul Bacău suma de 1500 lei.
   - s-a organizat lansarea cărţii domnului col(r) Costinel Petrache- Naufragiul submarinului Garinus.
   - S-a organizat, în cooperare cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor, o excursie la Tutrakan(Bulgaria), ocazie cu care a fost cinstită memoria militarilor căzuţi în luptele din această zonă din 1916.

   La punctul doi al ordinii de zi, col.(r) Cătălin Dănulescu, a prezentat structura organizatorică a filialei, reliefând faptul că cei 304 membri provin din: 247 M.Ap.N; 46 M.A.I.; 8 SRI;  2 văduve cu pensii de urmaş;  1 ofiţer în rezervă, provenit din militar T.R. Structura pe grade este următoarea: 1 contraamiral de flotilă, 136 colonei, 95   locotenenţi colonei, 27 maiori, 7 căpitani, 2 sublocotenenţi ,13  maiştri militari şi 21  subofiţeri. Situaţia achitării cotizaţiei este următoarea:159 au plătit cotizaţia pe un an , 82 pe şase luni şi 63 pe mai puţin de şase luni.
    La punctul trei al ordinii de zi, lt.cdor.Iacob Sorin, trezorierul filialei a prezentat situaţia cheltuiri fondurilor. Cei 2000 lei primiţi au fost utilizaţi astfel; 1050 lei contravaloarea  chiriei sediului pe 7 luni, 387 lei contravaloarea convorbirilor telefonice, 250 lei procurarea a 100 ecusoane, 160 lei procurarea unui baner, 75 lei o coroană, 55 lei produse de papetărie . Disponibil în cont -23 lei.


    La punctul patru al ordinii de zi cdor.(r) Ioan Toma, vicepreşedinte al filialei, a prezentat Comunicatul SCMD faţă de declaraţiile ministrului apărării naţionale.
    La punctual cinci al ordinii de zi, cpt.cdor.(r) Dumitru Ciocodei a prezentat proiectul ROF pentru o filială judeţeană, insistând, în mod deosebit, pe structura de conducere şi pe structura de execuţie. S–a prezentat de asemenea organizarea filialei pe grupe şi detaşamente sindicale, precum şi structura unui sistem eficient de anunţare. S-a prezentat şi modul de organizare a detaşamentelor care vor acţiona pe plan local sau în capitală, cu ocazia diferitelor acţiuni de protest. Proiectul va sta la dispoziţia membrilor de sindicat care pot face  propuneri, ulterior, după aprobarea în adunarea generală, acesta va fi înaintat la conducerea centrală.
    La punctul şase al ordinii de zi, col.(r) Remus Macovei a prezentat şi adunarea generală a aprobat desfăşurarea următoarelor activitaţi:
   - pînă la 30 septembrie 2010 să se realizeze şi să devină operativă următoarea structură de conducere: preşedinte, prim vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi (organizare şi economico-juridic) şi secretar;
   - pînă la 30 septembrie 2010 să se realizeze şi să devină operativă următoarea structură executivă: compartiment organizare(organizare diferite acţiuni şi manifestaţii, controlul executării hotărîrilor, deciziilor şi dispoziţiilor); compartiment coordonare sindicalişti proveniţi din M.Ap.N; compartiment coordonare sindicalişti proveniţi din M.A.I; compartiment coordonare sindicalişti proveniţi din SRI; compartiment financiar, compartiment juridic şi secretariat(corespondenţă, evidenţă membri,comunicare socială şi relaţii publice, registratură şi administrare baza de date şi site internet);
   - pînă la 30 septembrie 2010 să se finalizeze organizarea pe grupe şi detaşamente  sindicale;
   - în ziua de 1 octombrie 2010, ziua internaţională a pensionarilor,  împreună cu reprezentanţii tuturor organizaţiilor de pensionari din Constanţa, să se organizeze pichetarea prefecturii şi o conferinţă de presă;
   - participarea cu 100 membri şi simpatizanţi la activităţile organizate în Bucureşti;
   - întocmirea unor protocoale de colaborare cu sindicatele poliţiştilor şi lucrătorilor din penitenciarul Poarta Albă.


Pe timpul discuţiilor au fost reliefate următoarele aspecte;
   - conducerea SCMD să solicite oficial ministrului apărării naţionale modalitatea de calcul pe care reprezentanţii M.Ap.N. au folosit-o la realizarea exemplelor prezentate în conferinţa de presă.
   - în ziua cînd se promulgă Legea unitară a pensiilor să fie pichetat Palatul Cotroceni.
   - la activitatea din 25 octombrie accentul principal, să se axeze pe problema pensiilor militare şi mai puţin pe controverse istorice.
   - conducerea SCMD să fie mai pragmatică şi să informeze cit mai repede şi corect cu desfăşurarea diferitelor acţiuni.
Concluzia Adunarii Generale a fost că
Vremea vorbelor a trecut, a sosit vremea faptelor!


Biroul Operativ

Filiala 1 Constanţa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu