sâmbătă, 11 septembrie 2010

Variante ale modului de actiune

 Va prezentam mai jos cate variante ale modului de actiune in scris fata de situatia connctreta

Varianta pentru persoanele care nu au predat cererea pentru obtinerea adeverintelor

SEFULUI DIRECTIEI FINANCIAR CONTABILE
SERVICIUL PENSII MILITARE


Subsemnatul Gradul.(Rz) …………….., CNP ..................... dosar de pensie nr. .......... domiciliat in .., str.... Nr. ... , Bl.... , Sc. .., Ap. .., va comunic pe aceasta cale ca nu sunt de acord cu recalcularea (diminuarea) pensiei militare. Ca urmare, va informez ca nu voi semna si nu voi depune la Centru Militar Zonal cerea tip din Ordinul Ministrului M 101/23 August 2010, publicat in Monitorul Oficial nr 606 din 26 August 2010. Daca in virtutea ordinelor primite sunteti obligati sa-mi recalculati pensia, puteti cere dumneavoastră arhivelor militare si civile eliberarea documentelor necesare, întrucât aveţi toate datele necesare in dosarul de pensie.
Va reţin insa atenţia ca nu puteţi face recalcularea ţinând seama de prevederile Art.5, alin(4) din Legea 119/2010 (recalcularea pe baza salariului mediu brut pe economie), întrucât aveţi la dispoziţie toate datele necesare obţinerii veniturilor reale, acestea găsindu-se in arhivele structurilor aparţinând M.Ap.N.
Va atentionez ca imi rezerv dreptul de a acţiona in justitie, instituţia pe care o conduceţi in cazul diminuării pensiei, dar si al recalculării acesteia neţinând seama de veniturile mele reale obţinute pe timpul carierei mele militare sau daca nu va incadrati in termenul prevazut in lege..


Gradul (Rz)
Numele Prenumele




Varianta persoanelor Care au predat la CMJ cererea pentru obtinerea adeverintelor

SEFULUI DIRECTIEI FINANCIAR CONTABILE
SEFULUI SERVICIULUI PENSII MILITARE

Subsemnatul Gradul.(Rz)................. , CNP ..................... dosar de pensie nr. .......... domiciliat in ..... Str. .... nr.. ............... Va informez pe aceasta cale ca nu sunt de acord cu recalcularea (diminuarea) pensiei militare.

Recalcularea pensiilor militarilor conduce la o scădere majoră a acestora. Această situatie este în contradicţie cu poziţia Curţii Constituţionale a Romaniei exprimată în Decizia 120/16.02.2007 din considerentele deciziei, se reţin următoarele: "Operaţiunea de recalculare priveşte în mod inevitabil trecutul dar se efectuează doar după data intrării în vigoare a Legii şi are efecte numai pentru viitor, pensia recalculată intrând în plată numai de la data emiterii deciziei. În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti aceasta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior".
Va atentionez ca imi rezerv dreptul de a acţiona in justitie instituţia pe care o conduceţi in cazul diminuării pensiei.

Gradul (Rz).......
Numele Prenumele



Pentru persoanele care au primit raspuns de amanare pentru lunile noiembrie, decembrie a eliberarii adeverintelor

COMANDANTULUI CENTRULUI MILITAR ............................

Subsemnatul Col.(Rz)................. , CNP ..................... dosar de pensie nr. .......... domiciliat in ......str......nr.............. am solicitat cu nr. CRS ... din .........documente justificative referitoare la stagiilor de cotizare şi a punctajelor medii anuale.
Imi comunicati cu nr. .........din.......ca adeverintele vor fi intocmite incepand cu a doua jumatate a lunii ........ 2010 datorita inexistentei baze de date centralizate la nivelul M.Ap.N. Sunt in masura sa accept aceste ramaneri in urma a sistemului militar in domeniul arhivarii datelor, dar nu inteleg de ce Ministerul Apararii Nationale se procupa de organizarea asiguratii datelor pentru pensionari printr-un Ordin al Ministrului Apararii dar nu isi asuma si responsabilitatea intarzierilor ce, cu siguranta, vor aparea in eliberarea adeverintelor. Este regretabil ca Ministrul Apararii, membru in Guvern, cunoscand consecintele aplicarii Legii 119/ 2010 nu a fost capabil, sa actioneze, in Guvern, pentru asigurarea unui termen rezonabil punerii in practica a prevederilor actului normativ.
Daca avem in vedere posibilitatea contestarii continutului unor adeverinte de catre beneficiar, schimbul de scrisori cu unitatile arhivistice pentru corectarea unor date va conduce, cu o mare probabilitate, la situatia cand dosarul de pensionare va depasi termenul de 1 ianuarie 2011. Isi asuma Comandantul Centrul Militar ..........responsabilitatea intarzierii, va suporta daunele interese aparute? Nu am gasit niciun cuvant in acest sens in Ordinul Ministrului.
Menţionez că doresc, ca din documentele ce îmi va fi puse la dispozitie (adeverinte, extras din statele de plată lunare), să rezulte clar cuantumul primelor, a sporurilor si a indemnizatiilor, a impozitelor,taxelor şi contribuţiilor lunare pe care le-am plătit statului român, în fiecare lună pe care am muncit-o in armata. De asemenea, solicit ca din documentele acestea să rezulte, în mod clar, distinct, contribuţia mea personală sau după caz a M.Ap.N. la fondul pentru pensie suplimentară.
Rog respectuos sa precizati, in scris, cine se face responsabil de eventualele intarzieri la eliberarea adeverintelor in timp util, de predarea dosarului de pensie dupa termenul stabilit, si in consecinta, de recalcularea in dezavantajul pensionarului a cuantumului pensiei.

Gradul (Rz).......
Numele Prenumele

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu